Lääne-Virumaa mälumäng          23. november 2006

Koostanud Kutsekool  (Ü.Roodvee,  K. Sepp, A. Sepp, A. Raal, T. Sakk)

 

1.  Selles  loetelus on küsijale nimeliselt teada 16 isikut, kuid see nimekiri ei ole lõplik. Teiste hulgas kuuluvad sinna Tšehhi ökonomist Leopard Novakov , Wehrmachti sõdur Hans Spuner, Vene loomaarst Kiril Sedlovski, kirgiis Kadi Badahur, Austria muusikaprofessor Dimitri Kogej, sakslane Viktor Gerlach, Prantsuse tuumafüüsik Olivier Coitier, Türgi ärimees Izet Reuf, Serbia ühiskonnategelane Slaviša Paunovic jt.  

Kuidas on ülaltoodud isikutega seotud  Jugoslaavia riigimees marssal Josip Broz Tito (1892-1980)? 

 

2. Inimeste väärtushinnanguid analüüsiva organisatsiooni World Values Survey  poolt esitati erinevate riikide elanikele 4 küsimust:

·        Kas olete enda meelest väga õnnelik?

·        ...  üsna õnnelik?

·        ...  üsna õnnetu?

·        ...  väga õnnetu?

Selgus, et maailma kõige õnnelikumad inimesed elavad Venezuelas, kus 55% küsitletutest ütles end olevat väga õnnelik.

Viimasel kohal paiknes riik, kus väga  õnnelikke oli vaid 3%. Selle  õnnetu riigi kahevärvilisel lipul domineerib punane värv ning  vapi ülaosal on kolm viisnurka. Nimetage see riik.        

 

3.     Tahaksin pihlapuu rüppe,

         okstesse varjata pea.

         Tahaksin pihlapuu rüppe,

         puhata oleks seal hea.

 

Nendele  autori  ridadele lõi Olav Ehala kauni viisi, alltoodu  eest sai küsitav Juhan Liivi luuleauhinna:

 

Üks käsi lehte keerab,

teine toetab oimu.

On aastasaja lõpp. On öö.

Veel midagi ei toimu.

 

Kui kõik on lõppemas,

kas siis jääb ainult loota,

      et algab miski, mida  

      keegi meist ei oota

 

Autorit loetakse Eesti kuue suurima naisluuletaja hulka. Kes?

 

4. Pärast Augustust sai Rooma keisriks Augustuse naise Livia poeg esimesest abielust Tiberius. Uus keiser olla olnud nii tugev , et purustas paljaste kätega toore õuna (!?). Ta oli paljuski vähenõudlik, askeetliku toitumisviisiga: sõi põhiliselt spargleid, kurke ja puuvilju. Teda  ei sallitud ja seepärast oli lihtrahva hulgas käibel ütlus “Tiberius Tiberisse”. Ka hüüdnimi Biberius ei teinud keisrile au. Millele viitas see hüüdnimi? Lisada võib, et “Võõrsõnastikus” on toodud keskaegsest laulust pärit ladinakeelne väljend “ergo bibamus!”. 

 

5.  Vanasti olevat neid taimi ( Typha) immutatud tõrvaga, ja kui metsa mindi, süüdati üks põlema ning pisteti peotäis tagavaraks kaenla alla - hundid pelgavad elavat tuld. Eestis on neid taimi 2 liiki: tärkliserohke laialehine ja ahtalehine. Mis taim?  

 

6. Vene ajalehe Argumentõ i faktõ  andmetel on maailmas  üks riik, kus  eksisteerib kannibalismi (inimsöömist) uuriv ja karistav politsei. Leht kirjutab, et 21. sajandi inimsöömisel on säilinud  ammuste aegade  rituaalne tähendus - ohvri vapruse, jõu, mõistuse ja muud head omadused saab sööja  endale! Huvitav on veel lisada, et metslaste hulgas viibinud ajakirjaniku üllatuseks oli suguharu sisekord täpselt reglementeeritud. Kui näiteks moslemil võib olla korraga neli naist, siis seal võib ühel naisel olla korraga kolm meest, kusjuures uue mehe saab endale vahetada ühe rasvase sea eest!  Nimetage see ekvaatoril  asuv suurriik, kus lisaks inimsöömisele on meeste hinnad  lootusetult alla löödud!

 

7. Ameerika muusikakonverents tunnistas  kõige raskemini mängitavateks instrumentideks kaks puhkpilli. Üks neist ( it corno) on pehme tämbri ning suure ulatusega orkestri- ja soolopill. Teist, 22 klapiga kaksiklesthuulikuga pilli, mis arenes 17. sajandi rahvapillidest, nimetati kehvaks puupuhkpilliks, mida keegi ei oska õieti mängida!               

Nimetage need muusikainstrumendid.      

 

8. Antiikfilosoofi ja matemaatikut Pythagorast (580- 500 eKr) austati juba eluajal peaaegu kui jumalust ning pärast surma tekkis tema kohta palju legende, milles ühes väidetakse, et mees  (teistel andmetel suurmehe nimekaim) tulnud antiikolümpiamängude võitjaks rusikavõitluses.

Usutav on aga Guinessi rekorditeraamatus 2007 toodu, kus on  mustvalgel kirjas, et  Pythagorasest ligi 150 aastat noorem filosoof,  Sokratese õpilane, tulnud rusika- ja vabavõitluses koguni kahekordseks olümpiavõitjaks! Kes?

 

9.  Viljandimaad, peamiselt aga tema lõunaosa (Halliste, Helme, Karksi, Paistu ja Tarvastu kihelkonna) alasid  tuntakse etnoloogiliselt Mulgimaana. Mitmete iseloomulike  hüüdnimede ( ubamulk ) jätkuna kutsuti Tarvastu kihelkonna ühe küla ja selle ümbruse  elanikke ubinamulkideks. Tänapäeval 300 elanikuga küla asus 1935-50 ühtlasi samanimelises vallas.

Kus elavad ubinamulgid? 

 

10. Barcelona sümboliks on arhitekt Gaudi suurteos La Sagrada Familia katedraal. Üks eesti kirjanik, keda loetakse alusepanijaks meie kunstipärasele reisikirjale, kirjutab oma raamatus, et kõigil sellist tüüpi arhitektuuriga “ehitistel on mingi labasuse ja paksuse pitser”. Kes?

 

11. Legendi järgi võivad saatanaks ja nõiaks saada kõik elusolendid, välja arvatud üks lind ja üks imetaja. Küsitavaid  elusolendeid  on piisavalt ka Maarjamaal. Nimetage need.

 

12. Eesti Naisliidu algatusel tehti 1931. aastal  ettepanek Koidula põrm Kroonlinnast ära tuua.  Kelle surnukeha tahtis NSV Liit vastu saada?

 

13. “Tal on ebainimlik jõud ja ebainimlik tahe olla number üks. Sisendasin talle seda, kui ta veel minu juures treenis. Nägin juba möödunud sajandil, et tal on loodusanded ja temast võib tulla ükskõik kes. Oma aju ja mõningate füüsiliste eelduste poolest oli siis selge , et 21. sajandil on ta maailma esikolmiku mees.”     

 Kes kelle kohta nii ütles?

 

14.  Kuidas on 20. sajandi alguses eesti kultuuriga seotud Peterburi konservatooriumi kompositsiooniklassi üliõpilane ja hilisem ajakirja Muzõka i penie toimetaja Mihhail Goltisson?

 

15.  1323. aastal oli Saaremaalt ühte linna praegu ilmvõimatuna tunduv jäätee, mida peetakse kõigi aegade pikimaks  rajatud jäätrassiks. Millisesse Eestiga tihedat seost omanud linna  sai mööda jääd teha kõvasti üle 500 kilomeetrise “jalutuskäigu”?     (õige riik 1 punkt)

 

16.  Lennart Meri viitab oma  raamatus “Hõbevalge tuntud tegelase ütlusele araabia kirjandusest:  Pane Õhtumaa pruut paari Hommikumaa kuningapojaga - nende lapsest saab kaunite näojoonte sultan!”  Veel on lisatud:”… nende ühinemisest sünnib filosoofiline Mercurius, ja kui ta troonile astub, muudab ta kruusa teemandiks!”  Nimetage see araabia kirjandusteos ja kes oli ütleja ?

 

17.   Esimene (isa poolt) eesti rahvusest vabamüürlane suri 1832. aaastal, ilma et oleks suutnud oma võlgu maksta, ja pärast tema surma pandi ta vara aresti alla.

Mees maeti Tartu Vana- Jaani kalmistule. Kes?

 

18.  Missuguse väite saab “ hää ja usina mõttelennuga”  alltoodud tekstist välja lugeda?

            L

            r       e e e    u u u u u

 

19.   Tulevane Euroopa meister tuli mõned aastad varem (1931)  Eesti meistriks ka korvpallis. Küsitav perekonnanimi  on Eestis tuntud ka kultuurivallas. Kes on see sportlane?

 

20. “Jeesus Maria!” karjatas eit – milline tähendus on sellel lausel meie kultuuriloos?

 

VASTUSED 

1)Tito on tõelise internatsionalistina nende poegade isa!

2) Läti                                                 

3) Viivi Luik

4) joomisele (ergo bibamus - niisiis joogem!)   

5) hundinui

6) Indoneesia                                       

7) metsasarv, oboe                                                          

 8) Platon                    

9) Suislepa

10) Tuglas                                           

11) tuvid ja lambad       (Tiit Kuningas “Miks me nii räägime” Kirjastus ilo  lk. 140)                                   

12) Viktor Kingissepp                        

13) küsimus on hiljuti lahkunud Tammert seeniori mälestuseks, kes ütles nii Kanteri kohta

14) laulis Peterburis 1901. aastal plaadile esimesed eestikeelsed laulud                          

15) Saksamaa, Lüübek                                                   

16) “1001 ööd” – Šeherezade             

17) O. W. Masing                   

18) Suurel  (h)ärral  kolmed  viisud                               

19) Arnold Viiding

20) esitähtedest ansambel JMKE