KÜSIMUSED

 

1        Selle nimetused mõnedes keeltes: TETOR(albaania k.), ŘÍJEN(tšehhi k.), DAMHAR(gaeli k.), DEIREADH FÓMHAIR(iiri k.), EKIM(türgi k.), SPALIS(leedu k.), HYDREF(ueilsi k.), WIJNMAAND(flaami k.). Jaapani keeles on ta ladina transskriptsioonis KAN`NA DZUKI ja tähendab tõlkes „jumal on ära“. Mis see on?

 

2        Tänasel kuupäeval aastal 1571 peeti viimane merelahing, milles Püha Liiga kasutas veel galeere. Selles lahingus oleks äärepealt elu kaotanud Cervantes. Mis nime see lahing kannab?

 

 

3        Mida tegi Jahve 7. oktoobril 3761.a. eKr.?

 

4        7. oktoobril põgenes sissepiiratud Pariisist siseminister Leon Gambetta. Pagemise eesmärk oli koguda vägesid võitluseks sakslastega. Millist riskantset põgenemisviisi Gambetta kasutas?

 

 

5        Teile laulab üks 1921. a. sündinud mees, kes suri lubamatult noorelt 7. oktoobril 1959. a. Kes?

 

6        Millist õunasorti Teile pakutakse?

 

 

7        Pildil olev skulptuur peaks kujutama kõrtsmik Roberti poega, kellest sai vaimulik. See kuju kannab ka nime „KOLME VALE KUJU“ ja need valed on: kujutatud on hoopis vale meest; mees, kelle nimi on kuju jalamil, pole asutanud taustal asuvat ...asutust; see asutus rajati juba 1636, mitte aga 1638. Kelle nimi on kuju jalamil?

 

8        Arvukasse Blattoptera seltsi kuulub ligi 3600 liiki, Eestis on levinud 4 liiki. Blatella germanica on levinud peaaegu kogu oikumeenis. Venelased sõimavad teda preislaseks, sakslased aga venelaseks või prantslaseks. Kes on see ebameeldiv elukas?

 

 

9        „Otsin inimest“, „vaesus on iseõpitav voorus“- need laused pärinevad mehelt, kes elas 410-323 eKr. Aleksander Suurele, olevat ta öelnud: „Astu päikese eest ära“, kui see tahtis talle teenet osutada ja juhtus seisma liiga lähedal. Oma eluajal sai ta hüüdnime KYON(koer). Kes oli see rahavahetaja Ikesiase küüniline poeg, kes ise elas vaesuses ega püganud kunagi habet?

 

10   Kes on helilooja?

11   Kui munerarius otsustas korraldada munuse, mis algselt oli hoopis ludi funebres, pidi ta kaupa tegema mõne lanistaga. Sellelt hankis ta sobivad gallused, provocatorid, retiariused,  samnised või mirmillod, vajadusel ka bestiariused. Enne editiot tegelesid luduses novitiustega doctorid, pärast aga tihti essedariused jugulatiot sooritades ja porta libitinat avades. Proovige see väljavõte võõrsõnade leksikonist arusaadavaks teha! Mida siis korraldati?

 

12   Selle arvu ruut kannab nime GROSS ja kuup nime SUUR GROSS. Mis arv see on?

 

 

13   Mida kujutab endast loetelu: 1960 Rooma, 1964 Tokyo, 1968 Tel Aviv, 1972 Heidelberg, 1976 Arnhem, 1980 New York, 1984 New York ja Stoke Mandeville, ... ?

 

14   Millist juustusorti pakutakse maitsta?

 

 

15   Kes on selle kirikulaulu autor? 1629-1676 elanud mees on meile tuntud hoopis teistel põhjustel, eriti teame aga tema poega teisest abielust!

 

16   Mees, kelle nime võiks tõlkida kui „suurim tegur“, sündis Lódźis 1877 ja suri 1938 Californias. Ta töötas Venemaal keiserliku balletitrupi juures ja 1904 emigreerus USA-sse(juute hakati taga kiusama!). 1909 asutas ta oma firma, mis kannab siiani tema nime(seda juhtis tema poeg Frank kuni aastani 1996). Firma kuulub kontserni Procter & Gamble ja teleekraan leierdab seda nime reklaamiklippides päevast päeva! Jälle oleks naistest kasu!!! Kes oli see mees?

 

 

17   George Villiers oli tähtsuselt teine mees riigis. Ta oli lihtsa rüütli puruvaene poeg Leicestershire´st ja saavutas positsiooni tänu homoseksuaalsetele suhetele kuningas James I õukonnas. 1615 sai ta aadlitiitli, olles juba kuningliku magamiskambri ülem, aasta hiljem oli ta kuninglik tallmeister ja Sukapaelaordu rüütel. 1617 sai ta tiitli, mille järgi tunneme teda ka tegelasena KOLMEST MUSKETÄRIST. Milline tiitel loodi spetsiaalselt sellele andekale homoseksuaalile?

18   Kui 17. ja 18. sajandil kulda pesti, visati minema ilmetud rasked metallitükid, millele Antonio de Ulloa andis põlgliku nime „kassihõbe“.Avastajaks peetakse siiski W. H. Wollastoni.Vene välisminister  G von Cancrin kinkis ühe suure tüki J. W. Von Goethele. 1843 leiti Nižni Tagili lähedalt suurim ehe kamakas- 23,5 naela. Tsaari-Venemaal leidus seda metalli nii palju, et seda lisati ka eriterastele. Praegune aastatoodang maailmas on ca. 250 tonni.Mis metall see on?

 

19   Midagi söödavat! Mis juurikas see on?

 

 

20   Kes laulab oma laulu?

 

 

21. – 30. pildid, s.h. järgnevad ( kõiki ei õnnestunud üles panna)

 

 

23.

 

26.

 

 

 

 

 

27.

 

 

28

 

 

29

.

 

Karja kirik

 

 

 

 

 

 

31.Lääne-eesti murdesõna ´käärt´  on kasutusel  olnud praeguse Tõstamaa valla alal  ja samuti naisenimena. Mida tähendab kirjakeeles murdesõna `käärt´ ?

 

 

32. Üldtuntud on teadmine, et eesti teater sündis 24.juunil (vkj.) 1870.a. Lydia Koidula näidendi „Saaremaa onupoeg” esietendusega . Kuid esimeseks eestikeelseks näidendiks arhiiviandmete alusel saab pidada ühe teise ärkamisaja tegelase kirjutatud „ Kuuno ja Salme, ehk Kadund   vahesein”.

Kes on see eesti ärkamisaja tegelane ?

 

33. Mis on abaka ?

 

34.Milline kütus/ toiduaine allnimetatuist on kõrgeima ja milline madalaima energiaväärtusega :          kivisüsi,

                                      etüülalkohol,

                                      valgud,

                                      rasvad,

                                      suhkur ?

 

35.     Vanemuine, laululine,

Leelune Ilujumala,

Laena mulle kandelesi,

Viisikeeline, kumeda,

Lugu mõlgub meelessani,

Laulu mu südamessani,

Laulu põlvesta vanasta,

Igisesta, hiidisesta,

Põlise pärandusesta,

Igipäevade ilusta.

Ma tahan lunasta laulu,

Lo’o laulada, heleta,

Ta kõigile kuulutada,

Maailmalle ilmutada.

 

„Kalevipoja” algusread, kirjutatud 1932 – 1934.

Ei ilmunud küll uut „Kalevipoega”, küll aga juba 1921 „Kalevipoja” mugandatud variant koolidele ( viimane trükk 1998).

Kes on see eesti kirjanik, „Kalevipoja” „ümberluulendatud” ridade autor. ?

 

36. See on iidne põllukultuur – 7. aastatuhandest e.Kr. Algkoduks on nii mägismaad Himaalaja ja Hindukuši mäestike vahel , kui ka Aafrikas – Etioopia ja Eritrea. Tänapäeval kasvatatakse kõikidel mandritel, v.a. Antarktika ja Austraalia. Vars on püstine, peenike, 20- 30 cm (kohati ka 70 cm), tal on sulglehed 4-8 paari lehekestega. Kaunad on väikseis kobarais, igas 1-3 seemet. Seemne koostises on ca 30% valku, 2% rasva jmt.

Millega on tegemist ?

 

37. Parsid ehk tulekummardajad ( Zoroastristide e. Mazdaistide järeltulijad) elavad tänapäeval Indias ( Mumbay) ja Iraanis. Nimetage parside pühakiri .

 

38. 20. sajandi eesti 100 suurkujude hulgas oli parim sportlane maletaja Paul Keres. Kes olid küsitluses 2. ja 3. ?

 

39. Tema (1694- 1778) sõnu „ Ma ei nõustu ühegi sõnaga,mis te ütlete, kuid olen valmis surema Teie õiguse eest seda öelda „  on kirjanik V. Suvorov kasutanud oma esikteose „Jäälõhkuja” motoks. Eluajal nimetati teda ka  elukoha järgi Ferney patriarhiks . Kirjutanud nii luulet ( katsetas isegi eepose loomisega), proosat kui   filosoofilisi traktaate.

Kes on see kirjanik- filosoof (vaadetelt deist)  ?

 

40. Kes kõnelevad ?

 

41. Kvaliteetsetel Eestis toodetavate toiduainete äramärkimiseks kasutatakse 1998. aastast Tunnustatud Maitse ristikumärki ja 2000. aastast Tunnustatud Eesti Maitse pääsukesemärki. Millise märgiga tähistatakse vastavalt Soome kvaliteetset toitu ?

 

42. Tallinna linn paikneb 2 maastikurajooni – rannikumadaliku ja Harju lavamaa ning neid eraldava klindi alal . Tavaliselt tekivad 2 erineva maastikurajooni lõikumiskohale allikad – looduslikud põhjavee väljumise kohad . Mitu allikakohta asub Tallinnna Territooriumil ?

 

43. Mis on :

garamond, granjan , arial, courier, lucinda, trebuchet, univers jt. ?

 

 

44. Sibüllideks nimetati antiikajal idamaadelt pärit naisprohveteid – selgeltnägijaid. „Oracula Sibylliana” on kirja pandud aga anonüümsete autorite, mitte sibüllide poolt.

Kui vanadeks peeti antiikajal sibülle ?

 

45. Nimetage helilooja.

 

 

46. Hino maastikukaitsealal Eestis paikneb järv ( Hino e. Henno, e. Pugola, e. Valgjärv), selle 7 saart ja ümbritsev põlismets. Millises Eesti vallas asub Hino maastikukaitseala ? Maakond = 1 p.

 

47. Üldhariduskoolide õpetajaid on 2006/2007 õ.-a. ca 15800, neist riigikoolides näiteks 800 , keskmine vanus on 45 aastat jne. Enamuses on tegemist naisõpetajatega. Mitu % õpetajatest on mehed ?

 

48. Paju on tänu niiskuselembusele ja leplikkusele pinnase suhtes Eestis levinud puuliik. Mitu liiki pajusid kasvab Eestis metsikult ?

 

49. Milline vangla on Eestis suurim ?

 

50. Nimetage helilooja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄNDRA KARU 2006 VASTUSED

1.     Oktoober

2.     Lepanto merelahing

3.     Lõi maailma

4.     Õhupall

5.     Mario Lanza

6.     Liivi kuldrenett

7.     John Harvard

8.     Prussakas

9.     Diogenes Korinthosest

10. Henry Mancini

11. Gladiaatorite võitlus

12. Kaksteist

13. Paraolümpia suvemängud

14. Parmesan

15. Tsaar Aleksei Mihhailovitš

16. Max Factor

17. Buckinghami hertsog

18. Plaatina

19. Ingver

20. Pulga Jaan

21. Janis Joplin

22. Liv Tyler

23. Eesti Okupatsioonide Muuseum(OMU)

24. Tiiu Randviir

25.  Sharon Stone

26. H. Truman

27. Tõnu Õnnepalu ( e. E. Tode)

28. Lexus

29. Karja kirik

30.  K. Ojuland, V. Naeris

31.  keeruline /Väike murdesõnastik/

32. C. R. Jakobson

33. manillakanep ( e. Kiubanaani tupplehe kiud)

34.  kõrgeim – rasvad, madalaim – suhkur

35. V. Grünthal- Ridala

36.  lääts

37.  Avesta

38.  K. Palusalu, E. Salumäe

39.  Voltaire

40.  Jaan Tätte, Mari Tarand

41.  sinivalge luigemärk

42.  5 ( Eesti Loodus 2/ 2006)

43.  kirjatüübid ( šriftid)

44.  1000- aastased

45.  J.S. Bach

46.  Misso vald, Võrumaa

47.  14,5 % ( Haridus ja teadus Eestis 2006)

48.  21 ( Eesti Loodus 3/2006)

49.  Murru

50.  F. Chopin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastused :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Sinivalge luik ehk luigelipp./Finfood – Hyvää Suomesta -Joutsenlippu/