Tallinn –Tartu mälumängus 06.11.2004

Küsimused: Andres Ammas, Margus Maiste, Raul Tammet

 

 

Läänemaa

 

1. See 19.saj. I poolel Suurbritannias alguse saanud usuliikumine sai nime ühe oma silmapaistvama ideoloogi järgi. Liikumise põhisisuks oli veendumus Kristuse peatsest naasmisest. Igati püüti jälgida algristikoguduse eeskuju, ametisse pandi 12 apostlit, kes kirikut juhtisid. Nende liturgia ühendas endas rooma- ja kreekakatoliku ning anglikaaani kiriku jumalateenistuse elemente. Liikumise allakäik algas 20.saj. algul peale viimase apostli surma. Too omapärane usulahk hakkas Eestis levima 19.sajandi 80-aastatel, eriti Läänemaal, kus nende arvu hinnati 100-le. Usulahk hääbus 20.saj. I poolel, sest uusi liikmeid juurde ei võetud. Millise usuliikumisega on tegu?

 

2. Haapsalus on mälestustahvel, millel kiri: К.Г.Ж.Д 1903 – 1905. Mille auks see on paigaldatud?

 

3. Pildil on sissepääs teatrihoone vaatesaali. Millisesse?

 


 


4. 1996. aastal andis Venemaa tollane peaminister V.Tšernomõrdin välja määruse nr. 2715, kus punkt 8 all kohustatakse Vene Välisministeeriumit astuma samme, et Haapsalus saaks jäädvustatud kunagise Vene riigimehe mälestus. Paistab, et Tšernomõrdin ei teadnud, et juba 1994. aastal paigutati Wiedemanni tänavale Lasteraamatukogu seinale mälestustahvel, mis tituleerib hoone selle Vene suurmehe sünnimajaks. Eesti kultuuriloos on sel mehel  koht Johan Köleri modellina. Kelle mälestuse jäädvustamisest on jutt?

 

5. Haapsalu puhkpilliorkester esitab ühe kaasaja kuulsa laululooja ja -esitaja muusikat. Kelle?

 

Ajalugu

 

6. Paavst Clemens V bullas 1312. aastal seisab kirjas: “…seetõttu, kurva südamega, püha nõukogu heakskiidul, keelame ……………….. ja selle reeglistiku, rõivad ning nime, kindla ja igavese korraldusega”. 1310. a. mais oli 54 ohvrit tuleriidal juba põletatud. Milline organisatsioon keelati?

 

7. 1994.a. 1.aprillil suri Hispaanias Malaga linnas Leon Jose Ramirez Reina. Rohkem on ta siiski tuntud teise nime all. Ta sündis 1906.a. Bouillonis õllepruuli kaheksalapselises peres. Õppis Leuveni ülikoolis filosoofiat, juurat, poliitilisi teadusi. Õpingute ajal lülitus poliitilisse ellu. Aktiivselt osales II maailmasõjas, tehes kiiret sõjaväelist karjääri, sai mitmeid kõrgeid autasusid. Sõjatee tõi teda ka Eestisse. On paljude raamatute autor, neist Kadunud leegion on eesti keeles ilmunud. Kes?

 

8. See terviklikkust tähistav arv on Piiblis tähtsal kohal. Mooses viibis Siinai mäel ... päeva, sama kaua oli Kristus kõrbes. Noa laev sõitis ... päeva ja ... ööd. Just ... aastat kestsid juutide eksirännakud, sama pikk oli nii Taaveti kui Saalomoni valitsemisaeg. Milline arv?

 

 


9. Õllesildil oleva mehe kohta on teada, et ta uppus 1585.a. khaan Kutšumi vägede eest põgenemisel. Kes?

 


10. Sellele paktile kirjutasid 27.augustil 1928.a. alla 15 riigi esindajad. Allakirjutamiseks kasutati ühe lepingu autori kuldsulepead, millel kiri si vis pacem, para pacem (tahad rahu, valmistu rahuks). Hiljem ühines lepinguga veel 48 maad. Mis lepinguga oli tegu?

 

Poliitika

 

11. Kes oli 1992.a. ametisse astunud Mart Laari esimese valitsuse rahandusminister? Suhtekorraldaja Ivo Rull on kirjutanud: „Kui suudate meenutada seda nime, saate preemiaks vastuse värskete telestaaride nimede rahva mälus püsivuse kohta.“

 

12. EKP ühiskondlik-poliitiliseks ajakirjaks oli Eesti Kommunist. Viimane Eesti Kommunisti number ilmus 1989.a. novembrikuus. Ajakiri ei lõpetanud siiski ilmumist, vaid vahetas nime. Mis nime Eesti Kommunist endale sai? Selle nime all ilmus ajakiri 1991.a. lõpuni.

 


13. Kes on esiplaanil olev mees? Ta on jäänud oma tegevuses ühe teise mehe varju.

 


14. Millist ajaloolis-poliitilist sündmust on karikatuuril "Miks mulle tooli pole?" kujutatud?


 


15. Kellele kuulub meeshääl?

Geograafia

 

16. Saar on umbes Vormsi suurune (122 km2), seal elab ~ 5000 inimest. Saarele on tulnud eurooplasi, sinna on toodud Buuri sõja vange, orje Aafrikast ja Malaisiast, töölisi Hiinast jm. Kaido Kama on saareelanikest kirjutanud: „kõik nä armsa ilosa vasekarva nahaga, veidüke kräsus pääga ja pilusilmiga ja kõnelese kipas esimuudu inglise kiilt. Ega lats om nigu geeniloterii päävõit.“ Mis saar?

 


17. Küsitav on USA 7. osariik, pealinnaks Annapolis. Osariigi suurim linn on Baltimore. Teda on nimetatud vabaks osariigiks, sest ta keeldus vastu võtmast alkoholi keeluseadust. Mis osariigi lippu näete?

 


18. Henseldamine on jäänuk iidsetest merekommetest. Kunagine üsna julm ettevõtmine on tänapäeval muutunud ajaviitetseremooniaks. Mis on henseldamise korraldamise põhjuseks?

 

19. Esimest korda mainiti seda Saksamaal Ruhri idaosas asuvat linna 9.saj. Praegu on ta riigi üks suuremaid tööstuskeskusi ja suur sadamalinn. Saksamaa suurim õlletööstuse keskus, seal toodetakse rohkem õlut kui üheski teises Euroopa linnas. Mis linn?

 

20. BBC andmetel on umbes 1000 keeleteadlase küsitlemise tulemusel saadud edetabel maailma kõige raskemini tõlgitavatest sõnadest. Kolmandal kohal selles edetabelis on jaapanikeelne Kansai piirkonnas kasutatav sõna “naa” – kellegagi nõustumise või millegi rõhutamise väljendus. Teisel edetabeli kohal on jidišikeelne “shlimazl” – “väga halva õnnega inimene”. Maailma kõige raskemini tõlgitav sõna pärineb tshiluba keelest ja on juhtumisi päris ilusa kõlaga: “ilunga”. “Ilunga” umbkaudne tähendus: “inimene, kes on esimesel korral valmis kõik halva andeks andma, teisel korral kõike taluma, kuid mitte iialgi kolmandal korral”! Millise riigi territooriumil (selle kaguosas) on leida nii mahuka tähendusega tshilubakeelne sõna?


Loodus

 

21. Waterloo lahingu järel olla langenute verest tärganud tuhandeid lilli. Tänapäeval oleks selline põld kohe hävitatud. See lill sümboliseerib surmaund. Mis lill?

 

22. Küsitav lind on levinud väga hajusalt; ta asustab stepi soolajärvede kaldaid Doonaust Taga-Baikalimaa kaguosani ning Musta, Kaspia ja Araali mere rannikualasid. Lind on levinud veel Läänemere lõunarannikul, Vahemeremaades, Ees-Aasias, kohati Aafrikas, Austraalias ja Tasmaanias. Toitub pisivähilistest, veeputukate vastsetest, limustest ja veetaimede seemnetest.


Eestis on see lind püsivalt pesitsenud alates selle sajandi teisest poolest Hiiumaal Käina lahe ääres ning mõnedel Eesti läänesaartel. Lind rändab talveks Aafrikasse ja Lõuna-Aasiasse. Oma nime on lind saanud noka kuju järgi. Mis lind?

 


23. Esimesed kiitvad hinnangud sellele hobusetõule pärinevad Bremeni Adami reisikirjast 11.sajandil. Peeter I ajal sai sellest hobusetõust tunnustatud tõuparandaja Venemaal. Kuulsaim selle tõu esindaja sai 1867.a. Pariisi maailmanäitusel esikoha kohalike hobusetõugude klassis. 19.saj. lõpul jäi vaesemate piirkondade hobuseks, tema tähtsuse vähenemine jätkus hiljemgi. Tema arvukus on nüüdseks langenud kriitilise piirini, praegu peaks alles olema 500 puhtatõulist looma. Tõug on kantud maailma ohustatud tõugude nimekirja. Mis hobusetõug?

 

24. Ta on ainus merest magevette elama asunud tursklane. Novembris hakkab nende puhtuse- ja külmalembeste kalade tõus jõgedesse. Praegu on võimalus kaldalt tonkaga teda püüda, söödaks sobib räimetükk või ööuss. Mis kala?

 

25. Kelle loomingut esitab King's Singers?

Teadus/tehnika

 

26. 5.septembril 1854 katsetati Tallinnas üht puitkerega …. Selle oli ehitanud staabikapten O. Gern, ehitamine läks maksma 1000 rubla. … meeskonnas oli 4 liiget ja liikuma pandi see Archimedese kruvi abil. Katsetamise tulemusel selgus, et valmisehitatud … kere ei ole küllalt kindel ning ta on halvasti juhitav. Seetõttu ei leidnud … praktilist kasutamist. Mis asjast on jutt.

 

27. Alustas tööd 1981 (Eestis kümme aastat hiljem); oma hiilgeaegadel oli kasutusel enam kui 40 riigis. Praeguseks on hääbumas, sest peab taganema uuemate lahenduste ees. Eestis lõpetas oma töö 10.detsembril 2000. Millest on jutt?

 

28. Küsitava projekti väljatöötamise alguseks võib lugeda 1999. aastat. 20. jaanuaril 1999 asutasid 34 eraisikut sihtasutuse, mille eestvedamisel valmis projekti esialgne visioon. Riigikogu võttis projekti elluviimist toetava seaduse vastu 13. detsembril 2000. aastal ning see jõustus 2001. aastal. Seadusest tulenevalt asutas Vabariigi Valitsus 2001. aasta 26. märtsil vastava sihtasutuse, mis kuulub Sotsiaalministeeriumi haldusalasse. Ajakirjanduses hakati projekti, mis pidi muutma ravipõhimõtteid, peagi nimetama Eesti Nokiaks. Millisest ajakirjanduses laia kajastamist leidnud projektist on jutt?

 

29. Vitech America Corporation USA-st pakub... Eesti turul preparaati Natural Acidophilus with Pectin kapslites.

Selle autoriks võib lugeda Urmas Altmeri. Kuna tema leiutis oli väga efektiivne parkinsonitõve algusjärgus, siis oleks see aidanud ka poksikuulsust Muhamed Ali. Mis oli Urmas Altmeri kuulus leiutis?

 

30. Pildil näete ühte kuulsat teadlast (eluaastad 1822-1895). Ta oli Prantsuse TA liige ja Peterburi TA auliige. Uuris veini- ja õllehaigusi, siidiusside haigusi. Oli ühe teadusharu rajajaks. Kes?

 


 


Sport

 

31. Pärast 1908.a. Londoni olümpiamänge räägiti temast palju. Üleöö oli saanud Itaalia väikelinna Carpi  elanikust rahvusvaheline kuulsus. Kuulus helilooja Irving Berlin kirjutas temast isegi laulu. Kes oli see olümpiaajalukku läinud mees?

 

32. Väidetavalt on see vanim praeguseni mängitav sportmäng. Teda mängiti juba vanas Egiptuses, Hiinas, Pärsias, Kreekas ja Roomas. Nüüdisaegne mäng sai alguse 19. saj. Suurbritannias, kus loodi esimene klubi ja pandi kirja mängureeglid. Mäng levis teistesse Euroopa riikidesse, Ameerikasse ja Aasiasse. Erakordse populaarsuse saavutas see spordiala iseseisvunud Briti asumaades Aasias. Küsitavat sportmängu mängiti 1950. a-te keskpaiku ka Eestis. 1956. a. saavutas TPedI meeskond üleliidulisel turniiril Leningradis 9 osavõtja hulgas 4. koha. Mis sportmäng?

 

33. Töömehepõlve alustas viieselt kirikus küünlapoisina, muu hulgas töötas sünkroontõlkija ja hauaääriste valajana. Lõpetanud Moskva Slaavi Keelte Instituudi ja Leningradi Kehakultuuriinstituudi. Oli koolinoorte tantsupeo üldjuht. Eesti meistriks tuli neljal alal kokku 10 korral. Mõistagi on mõned olulised saavutused loetelust välja jäänud. Kes?

 

34. See 1938.a. Tartumaal sündinud sprinter jooksis 1960.a. 100 jardi 9,5 ja 220 jardi 20,6 sekundiga ning arvati USA olümpiakandidaatide hulka. Lasketiirus juhtunud õnnetus purustas olümpialootused, vigastused lõpetasid järgmisel aastal sportlaskarjääri. Kellest on jutt?


 


35. Kes on pildil olev olümpiavõitja?

 

Kaunid kunstid

 


36. See kirjanik on sündinud 1947.a. USA Maine'i osariigis. Oma esimesed lood kirjutas ta meesteajakirjadele. Esimene raamat "Carrie" ilmus 1974.a.. Oma loomingus loob ta õudsed olukorrad Ameerika tavaliste inimeste, kohtade ja sündmuste alusel. Tema raamatute järgi on valminud hulgaliselt filme. Kes?

 


37. See  on vanim Eesti sõltumatu filmistuudio, vähemalt nii nad oma kodulehel väidavad. Samas teatatakse: Stuudio on loodud sügavast kiindumusest filmi kui erakordse meedia vastu, selleks et väljuda filmiloomise avaratele maastikele, kus on õhku originaalsetele ideedele, mahtu korralikele eelarvetele ning indu professionaalseks tööks. Filmistuudio võtmefiguuriks on Peeter Urbla. Selles stuudios on valminud filmid Agent Sinikael, Balti armastuslood, Kass kukub käppadele. Mis stuudio?

 

38. Vana pill oli 1944 septembris väikeses kalapaadis “nohu” saanud, kui mees Rootsi pages. 65. juubeliks kingiti talle uus pill. Algatus tuli Stockholmi skautide-gaidide rahvatantsurühmalt. Lisaks muretseti korjanduse abil ka rahvuslik Virumaa sinine piduriietus. Pilli meisterdasid saarlased – vana laevapuusepp Peeter Tänav ja puutööspets V.Lääts. Põhi tehti rootsi vahtrast, kaas böömi kuusest ja lasti erilise lakiga lakkida. Siis tuli Erik Schmidt ja maalis juubilari ning tema helisevat pilli – poseerimine kestis 30 tundi. Keda austati?

 

39. D.Šostakovitš: “…oma luuletustes sülitas ta Pariisi ja Ameerika peale. Kuid ta eelistas osta oma särgid Pariisist ja Ameerika täitesulepea saamiseks oleks ta olnud nõus ronima laua alla.” Keda helilooja “mustas”?

 

40. Rahvusvaheliselt tunnustatud pianist; kaotas I Maailmasõjas käe. Ainult vasaku käega esitamiseks kirjutasid talle klaveripalu Ravel, Prokofjev, Britten. Tema vend oli väljapaistev filosoof. Kes?


41. 1995 välja antud heliplaadi pealkirjal on tähendus nii eesti kui inglise keeles. Juhuslik pole seegi, et muusika tellis autorilt Rahvusraamatukogu. Kelle plaat, plaadi nimi?

 

42. Sündinud Tallinnas pagari peres. !944 septembris lahkus Eestist. 1949 Geislingeni põgenikelaagrist Saksamaal USA sse.1951 sai karikaturisti töökoha Hartford Time’s.

1962 aasta mais Pulitzeri preemia. Sellal oli tema päevateemalisi karikatuure avaldanud Washington Post, Time jt. Kes?

 

43. Hullud ideed võivad olla vahel lausa hädavajalikud, et sünniks kunstiime.

Pildil on näha paekarjääri rajatud vabaõhu ooperifestivalide ja rockkontsertide korraldamise paik. Kus asub? Õige riik annab punkti.


 


44. See loomeliidu juht on kirjutanud nii proosat kui luulet, loonud muusikat ja mänginud kitarri ansamblis Dreamphish, samuti maalinud. Õppinud algklasside õpetamist ja filosoofiat, töötanud reklaamiagentuuris, ajalehes Sirp jm. Kes?

 

45. 1925.a. kirjutas Alfred Vaga ajakirjas Looming: "Erandina mõjub vaatluse all olevas Mägi Itaalia-seerias õieti ainult suurem "…", mida olen iseloomustanud kui üht väärtuslikumat maali meie kunstnikkude viimaste aastate üldises toodangus."

Tänavu aprillis müüdi kunstioksjonil see Konrad Mägi maal 1 006 000 krooni eest. Mis nimega maal?


Varia

 

46. Loodes ripptorn Piesticker, kirdes Landskrone, kagus Stür den Kerl. Milline torn jääb sel linnusel edelasse?

 

47. Harvey Ball oli Worcesteri (Massachusetts) graafikadisainer, kes sai 1963 a detsembris State Mutual’i kindlustusseltsilt ülesande: „Logo, suletõmme, midagi originaalset, küllap sa midagi välja mõtled.“ Töö meeldis seltsile sedavõrd, et selle logoga valmistati mõnisada rinnamärki ja kõiki töötajaid sunniti seda kandma pintsaku või kleidi küljes. Sest see märk näitab, „kui sõbralikud me oleme ja kui rõõmus on meie ettevõte“. Kollase rinnamärgi fotokoopia ilutses ka kindlustusseltsi 1964. aasta aastaaruandel, Harvey Ball oli teeninud 45$. Nüüdseks on see logo igapäevaselt kasutuses ümber ilma. Mis logo?

 

48. Kanoobid olid urnid muistse Egiptuse püramiidides, neid kaunistati jumal Horose poja peadega. Mida hoiti kanoopide sees?

 

49.  Eesti esimene rockijaam Raadio V6 sai lätlaste poolt novembris 2001 tapetud. Aga igal normaalselt arenenud täiskasvanud eestlasel on õigus põgeneda äravahetamiseni sarnaste, uksest ja aknast sisse pressitavate popi- ja diskojaamade küüsist. Nii seletab kodulehel oma tegutsemise põhjuse lahti raadiojaam, mis peab end ainsaks rokiraadioks  Eestis. Mis raadiojaam?

 

50. Teile esineb Londoni Sümfooniaorkester.  Millise ansambli meloodiat kuulete?

 

Vastused:

 

 1. Irvinglased MM
 2. Keila-Haapsalu raudtee rajamine RT
 3. Saueaugu teatritalu MM
 4. Aleksandr Gortšakov MM
 5. Elton John (Lõvikuningas) AA
 6. Templiordu RT
 7. Leon Degrelle MM
 8. 40 AA
 9. Jermak MM
 10. Briand-Kelloggi pakt MM
 11. Madis Üürike AA
 12. Poliitika MM
 13. Dick Cheney MM
 14. Müncheni kokkulepe MM
 15. Jaanus Raidal (On üks meil TEE) MM
 16. St. Helena AA
 17. Maryland MM
 18. Ekvaatori ületamine AA
 19. Dortmund MM
 20. Kongo DV RT
 21. Punane moon MM
 22. Naaskelnokk MM
 23. Eesti hobune RT
 24. Luts RT
 25. The Beatles (Blackbird) AA
 26. Allveelaev MM
 27. NMT MM
 28. Geenivaramu projekt MM
 29. AU-8 AA
 30. Louis Pasteur MM
 31. Dorando Pietri MM
 32. Maahoki MM
 33. Joann Lõssov AA
 34. Tõnu Sepp AA
 35. Kelly Holmes MM
 36. Stephen King MM
 37. Exitfilm MM
 38. Kandle-Juss, Johannes Rosenstrauch (1891 Rakvere – 1958 Örebro) RT
 39. Vladimir Majakovski RT
 40. Paul Wittgenstein AA
 41. Alo Mattiisen, Read AA
 42. Edmund Valtmann RT
 43. Dalhalla Rootsis RT
 44. Jan Kaus AA
 45. Capri vaade AA
 46. Pikk Hermanm RT
 47. J RT
 48. Balsameeritud siseorganeid RT
 49. Radio Mania MM
 50. Genesis AA

 

Haapsalu Mälumänguklubi

www.hot.ee/haapkilb