Ajalugu. Poliitika

 

 1. Teda peetakse bodhisattva Avalokitešvara taaskehastuseks. Üks tema eellastest sai mongolite valitsejalt tiitli ta-le, mis tõlkes tähendab „ookeani“ ning viitab selle kandja teadmiste ulatusele ja sügavusele. Kellega on tegemist?

 

 1. Ta on ainukene isik, kelle allkiri on nii 1919. aasta Versaille rahulepingu kui ka 1947. aasta Pariisi rahulepingu all. Olles seega ainus, kes oli osaline mõlemat maailmasõda lõpetavate dokumentide allkirjastamisel. Aastatel 1919-1924 ning 1939-1948 oli ta oma maa legendaarne peaminister, omades nii kirglikke toetajaid kui ka fanaatilisi vastaseid. Sai endale hüüdnimeks liger (aafrika lõvi ja bengaali tiigri hübriid). Oli üks Rahvasteliidu loomise idee algatajatest. Propageeris agaralt ka „Euroopa Ühendriikide“ ideed. Filosoofias sai tuntuks kui holismi rajaja. Ta eluaastad on 1870-1950. Kellest käis jutt?

 

 1. See Hispaania konkistadoor ja maadeavastaja määrati aastal 1529 kuninga poolt Peruu kindralkapteniks (kuberneriks) ja talle anti õigus Peruu vallutamiseks. Vallutusretk algas Panamast 1531. aastal. Järgmisel aastal vangistas ta viimase inkade valitseja Atahualpa, vallutas pealinna Cuzeo ja aastaks 1534 kogu riigi. Kellest käis jutt?

 

 1. Tänase seisuga on selles nimekirjas 24 isikut, kellede seas on nii poliitikuid, kroonitud päid kui ka kroonprintse. Kõik nad on täitnud ühte kindalt rolli. Ajalises järjestuses on nimekiri järgmine: Georg I, James E. Sullivan, Edward VII, Gustav V, Albert I, Gaston Doumergue, prints Henrik, Charles Curtis, …, George VI, Juho Kusti Paasikivi, prits Philip, Giovanni Gronchi, Hirohito, Gustavo Diaz Ordas, Gustav Heinemann, Elizabeth II, …, Ronald Reagan, Roh-Tae woo, Juan Carlos I, William J. Clinton, sir William Dean, … . Kes on selles nimekirjas 3 puuduvat isikut (2 õiget annab 1 punkti)?

 

5.     

Keda on kujutatud portreel? Olgu veel lisatud, et ta sündis 1871. aastal Kaubi karjamõisas Kaubi vallas Pärnumaal. Teose autor on prof. Tiit Pääsuke.

 


Kultuur. Mütoloogia

 

 1. Ta elas aastatel 448-380 eKr. Ta on ainus Ateena komöödiakirjanik, kellelt on säilinud terviknäidendeid, mis on frivoolselt päevakajalised ja täis mitmetähenduslikke nalju. Arvatavasti pole aga (sarnaselt Shakespeare'ile) siiski tegu ajaloolise isikuga, vaid sulamiga mitmetest kirjanikest. Kes oli see kirjanik?

 

 1. RAIBE

  Kas mäletad, mu arm, veel seda paha saatust
  sel kaunil suvehommikul;
  üks raibe, haisev, jälk, meil’ pakkus õudset vaatust
  jalgraja järsul käänakul.

  Ta jalgu õhku a’as kui ropp ja kiimal naine,
  ta’st välja imbus kihvtisid;
  ja tsüünilikult kõht end avas -- haisev aine,
  täis pööritavaid aurusid.

….

 

         See luuletus jätkub, kokku on 10 salmi. Esmakordselt eestikeelsena ilmusid need värsiread Johannes Aaviku poolt tõlgituna [Noor-Eesti III, 1909, lk 76-77]. Järgnevalt on seda luuletust tõlkinud veel August Sang (1967) ja Tõnu Õnnepalu (2000). Kes on selle 20. aprillil 1857. aastal esmakordselt avaldatud teose autor?

 

 1. See mütoloogiline tegelane oli Kreeka versioon Evast, kes tõi inimkonnale kaela kõik selle hädad. Ta oli esimene naine, kelle lõi Zeusi käsul sepp-jumal Hephaistos, et ärritada Kreeka tulejumalat Prometheust. Kes on see mütoloogiline naine?

 

 1. Ta sündis 1922. aastal Berliinis, kuid kolis vanematega Londonisse, kus ta tõsiselt maalimist alustas, sai ka briti kodakondsuse. Ta on öelnud, et tema töö on puhtalt autobiograafiline. Sageli kujutabki ta maalidel sõpru, teisi kunstnikke, oma armukesi ja lapsi (jutud käivad, et tal võib olla ligi 40 last). Eelistab aktide ja portreede (palju ka autoportreid) tegemist. Kes on see kunstnik?

 

 1. Kes on helilooja ja mis on teose pealkiri?

Teadus. Tehnika

 

 1. Küsitava terminiga seotud nähtust jälgis esmakordselt 1834. aastal John Scott Russell Edinburgh’i ja Glasgow’ vahelisel kanalil. Matemaatilise kirjelduse nähtusele andsid Dietrik Johannes Korteweg ja Gustav de Vries 19. sajandi lõpul. Küsitava termini tõid teadusesse 1965. aastal USA matemaatikud Nikolai Zabursky ja Martin Kruskal. Tänapäeval on selle terminiga seotud nähtused üks mittelineaarse dünaamika lemmik uurimisobjekte. Eestlastest on seda terminit käsitlevate teadustöödega maalimakuulsuse saavutanud Jüri Engelbrecht. Termin esineb korduvalt ka Enn vetemaa raamatus „Näkiliste välimääraja.“ Mis terminist käis jutt? 

 

 1. Teatavasti seatakse DNA (desoksüribonukleiinhape) kaksikheeliksis adeniinile vastavusse tümiin. Kui aga kodeeritakse DNA pealt RNA (ribonukleiinhape), siis liidetakse tümiini asemel juurde üks teine nukleotiid. See nukleotiid erineb tümiinist üksnes ühe metüülrühma võrra. Milline nukleotiid on RNA üksikheeliksis tümiini asemel? 

 

13.  Selle leiutise sünniaastaks on 1898. Selle leiutajaks peetakse taanlast Valdemar Poulsenit.  Enam-vähem tänapäevase kuju saavutas leiutis 20. sajandi 30ndatel aastatel. Laiemate rahvahulkade seas hakkas see leiutis levima eelmise sajandi 40ndatel aastatel. Tänapäevaks on seda pidevalt täiustatud. Paljud meist ei kujuta elu ilma selleta ettegi. Millisest leiutisest käis jutt?

 

14.  Selle matemaatikuga (pildil) seondub eelkõige Lvivi linnas asuv Šoti Kohvik, kus ta               oli üks põhikliente ning üks põhilisi konjaki joojaid ning kus ta korraldas matemaatika-alaseid (konjaki)õhtuid. Tema nimega on samuti seotud kuulus Šoti Raamat. Matemaatikas on tuntud temanimeline ruum, temanimeline algebra ning mitukümmend temanimelist teoreemi. Rajas 1922. aastal lineaarsete operaatorite kaasaegse teooria. Alates 1924. aastast oli ta Lvivi Ülikooli professor ning on maetud Lvivi. Tema pilt on sattunud ka Poola postmarkidele. Eluaastad 1892-1945. Kellest käis jutt?

 

 1. Pisut lõõgastust ehk rängavõitu teadusblokist. Kes laulab?

Sport

 

16.  Lõppenud Ateena olümpiamängud olid alates 1912. aastast esimesed suveolümpiamängud, kus Soome jäi ilma kullata. Taliolümpia ajalugu aga teab kahtesid selliseid mänge, kus Soome jäi olümpiakullata. Teatavasti on Soome osalenud kõigil senitoimunud talimängudel. Millised on need kaks taliolümpiamängu, kus Soome jäi kullata. Piisab, kui tuua talimängude aastad.

 

17.  Esimene isik ajalise järjestatuse mõttes on selles loetelus korstnapühkija Maurice Garin. Tänase seisuga on selles loetelus kokku 53 isikut. Kes on aga tänase seisuga selles loetelus viimane?

 

18.  Kes Eesti tõstjatest on ühel võistlusel kahe tõste (rebimine ja tõukamine) kogusummas sirgetele kätele üles tõstnud suurima raskuse?

 

 1. Tuletagem meelde Moskva olümpiamänge ja kirillitsa tähestikku! Traditsiooniliselt sammus Moskva olümpiamängude avadefileel staadionile esimesena Kreeka ja viimasena NSV Liidu esindajad. Küsime, millise riigi esindus sammus 1980. aasta Moskva olümpiamängude avadefileel staadionile eelviimasena.

 

 1. Kes hüppab pildil?

 

 

 


Loodus. Geograafia

 

 1. Küsitava linnu (lad. Recurvirostra avocetta) nokk on punane, otsast ülespoole tõusev, keha on tuvi kehaga suuruselt üpris võrdne. Linnu põhivärvus on kajakahall, pealagi veidi tumedam ja hoosuled mustad. Tema punased jalad on kehapikkused. Ta ehitab oma pesa vee vahetusse lähedusse või vette mõne mätta või muu sarnase peale. Lind on maailmas väga hajusalt levinud. Ta on meil suhteliselt harv eksikülaline ning kuulub kaitstavate loomade hulka. Mis linnuga on tegemist?

 

 1. Rahvusvahelise geokronoloogilise skaala täiendamisel 2004. aasta mais võeti kasutusele uus stratigraafiline üksus – Ediacara ajastu.  Mis ajastu järgneb Ediacara ajastule? 

 

 1. Küsitava taimeliigi  (lad. Impatiens parviflora) jõudmine Eestisse toimus suhteliselt hiljuti. 19. sajandi keskel toodi selle taime seemneid otse kodumaalt Kesk-Aasiast  Tartu Botaanikaaeda. Seal kasvatatud taimedest levinud metsistunud isendeid tuvastasid botaanikud Tartu ümbruses juba mõne aasta pärast ja Pärnus tosina aasta pärast. Vähem kui sajandiga muutus taim võrdlemisi tavaliseks enamikus Eestis. Teda leidub parkides, teeäärtes, prahipaikades. Taim on põlvekõrgune, laiad lehed paiknevad lehel vahelduvalt. Õied on kahvatukollased. Mis taimega on tegemist?

 

 1.  Mis lipuga on tegemist?

Adžaaria lipp

 

 1.  Küsitav Hispaania ajalooline maakond on loodusvarade poolest suhteliselt rikas. Suuremal osal territooriumist  paistab päike aastas üle 3000 tunni. Mägises vöödis leidub palju maavarasid (rauamaak, süsi, plii). Üks selle piirkonna linnake on viimastel aegadel olnud populaarne ka Eesti kriminogeense kontingendi hulgas. See on ka flamenko sünnimaa. Mis Hispaania regioonist käis jutt?

Varia

 

 1. Eelmise aasta 15. oktoobril tutvustati Eesti Kirjanduse Seltsis raamatut “Kuidas ma ronisin mäe tippu”. Tartu kirjandusfestivalil “Prima Vista 2004” joonistasid MTÜ Öökull 11-15-aastased lapsed kogumikule illustratsioonid ning selle teose autorid – jutustajad olid kutsutud üritusele, et näha, kuidas valmivad pildid nende juttude juurde. Kokku on teosel 8 autorit, neist kuus on Chalice, Ene Ergma, Madis Jürgen, Mart Laar, Lagle Parek ja Erika Salumäe. Kes on ülejäänud kaks autorit?

 

 1. Algselt olid nad germaani mütoloogia õelad tapatalgute vaimud, mustad surmainglid. Hiljem muutusid romantismi mõjul Valhalla kuldjuustega neitsiteks või suurepäraselt ratsutavateks amatsoonideks. Kes on need mütoloogilised tegelased?

 

 1. Ta on arvatud maailma kümne kõige kallima nüüdiskunstniku hulka. Ise aga ütleb ta enda kohta, et on „kunstnik, kellest kõige rohkem kirjutatakse“. Kriitikute arvates läheb ta kunstiajalukku eeskätt lamedusega – ta kunstis puudub igasugune sügavus, on ainult pind. Kes on see popkunstnik?

 

 1. Peale pasta ja lasanje on tuntud Itaalia toit ka polenta. Küsime, mis on aga Itaalia rahvustoidu  polenta põhikoostisosa?

 

 1.  Kes esitab selle loo originaali?

Vastused

 

1.      dalai-laama (ta-le varasem ladinapärane kuju on dalai) EP

2.      Jan Christian Smuts MP

3.      Francisco Pizarro (u. 1475-1541) KK

4.      Adolf Hitler, Leonid Brežnev, Konstantinos Stefanopoulos (suveolümpiamängude avajad) MP

5.      Friedrich Karl Akel HL

6.      Aristophanes EP

7.      Charles Baudelaire HL

8.      Pandora EP

9.      Lucian Freud (Sigmund Freudi lapselaps) RR

10.  Ricard Wagner „Tannhäuser“ MP

11.  soliton MP

12.  uratsiil MP

13.  magnetofon (magentsalvestus) MP

14.  Stefan Banach MP

15.  Robbi Williams RR

16.  1972 (Sapporo), 1994 (Lillehammer) MP

17.  Lance Armstrong MP

18.  Sulev Tarros (15.12.2004 417.5 kg) http://www.hot.ee/tosteliit/ajalugu.htm MP

19.  Jamaika MP

20.  Adhemar Ferreira da Silva MP

21.  naaskelnokk KK

22.  kambrium (542-488 milj. aastat tagasi)  KK

23.  väikeseõieline lemmalts KK

24.  Adžaaria (Gruusia koosseisu kuuluv autonoomne vabariik) KK

25.  Andaluusia KK

26.  Alar Sikk, Carmen Kass HL

27.  valküürid EP

28.  Jeff Koons EP

29.  maisimanna, so. maisipuder KK

30.  Modern Talking EP

HL Huko Laanoja

KK Kirsti Kasemets

MP Margus Pihlak

EP Ehte Puhang

RR Riina Rae