Tartu meistrivõistlused 2003/04. II voor, 22.10.2003

Küsimused: võistkond Põlva (Lembit Ainsoo, Andres Kund, Jaan Lomp, Koit Nook)


I. Euroopa Liit

 

1.       Praeguse ELi kauge eelkäija, esimene rahvusvaheline organisatsioon, loodi Viini kongressil.  See oli ... Jõe Komisjon, hiljem ... Jõe navigatsiooni Keskkomisjoniks nimetatud organisatsioon, peakorteriga Strasbourg’is, tegutseb ka tänapäeval. Kirjutage jõe nimi.

 

2.       Teise maailmasõja järel oli Euroopa ühendamise eestvedaja üks poliitik, keda küsime. Tema 1946. a. kõnega Zürichi Ülikoolis algab enamik Euroopa integratsiooni käsitlevaid õpikuid. Ta toonitas, et Euroopa Ühendriikide loomine on Lääne-Euroopa poliitikas peamine. Belgia välisministri, hilisema NATO juhi, Paul Henri Spaaki sõnul innustas küsitava ilus, kirglik ja poeetilise keelega kõne kõiki, kes uskusid vajadusse luua uus Euroopa. Kes?

 

3.       9. maid tähistatakse Euroopa päevana. Mille tõttu? Mis sündmus ja mis aasta? Ei ole 1945 ja “II MS lõpp”, nagu võiks arvata nõuk. kooliga inimene.

 

4.       1970. a. esitas Luksemburgi peaminister Pierre Werner ühe plaani, mis nägi ette ühe tegevuse 3 etapis 10 a. jooksul. Esimene etapp, mis käivitati 1972. a., sai nimeks “madu tunnelis”. Millega, mis valdkonnaga oli tegu? (1p.; täpne vastus 2p).

 

5.       Käesoleval ajal on Europarlamendi liikmete arv 626. Juunist 2004, peale laienemist, kasvab see 736-ni. Vastavalt Nizza lepingule saab Eesti 6 kohta. Samuti 6 kohta on veel kahel riigil. Nimetage need.

 

II.  Nimed ja nimetused

 

6.       Kahe leedu sportlase, kellest üks on kergejõustiklane ja teine eelmisest kümme aastat noorem korvpallur, täisnimi (s.t. ees- ja perekonnanimi) on üks ja seesama. Nimetage nende ühine perekonnanimi.

 

7.       Piibli ühe tegelase nimi ühtib ühe terariista eestikeelse nimetusega ainsuse omastavas käändes. Kuidas kõlab see nimi?

 

8.       Naljatamisi võiks öelda, et soome suusakuulsus Juha Mieto ei saanud sellepärast ühtki individuaalset olümpiavõitu ega maailmameistritiitlit, kuna ta on ju mieto. Mida tähendab soomekeelne sõna mieto?

 

9.       Ühel NLKP Keskkomitee peasekretäril on sama ees- ja perekonnanimi mis ühel 1990. aastatel mõrvatud Eesti allilmategelasel. Nimetage need nimed. (Kui ainult ees- või ainult perekonnanimi on õige, siis 1 punkt.)

 

10.  1994. a. oli üks riik Euroopa julgeoleku- ja koostöönõupidamise (ingl. ja pr. lüh. CSCE) Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooniks (ingl. ja pr. lüh. OSCE) ümbernimetamise vastu seepärast, et osce on selle riigi keeles üks väga ropp sõna. Milline keel (riik)? 2004. a. peaks see kahtlane keel saama ka EL töökeeleks.

 

III.  Muusika

 

11.  Seda laulu teavad kui mitte kõik, siis valdav enamus siinolijatest, kuid mitte eestikeelsena. Allpoololev on Leelo Tungla tõlge. Mis tekstiga (kust pärit) on tegemist?

Lendu viige, kuldtiivad, mu laule,                                                              leidke maa, millest viibin nii kaugel,                                               kus on paitamas mäenõlvu laugeid                                                   nõnda leebe ja hell, rauge tuul!                                                       Kui mu jõust vaid su hoidmiseks piisaks,                                                     ei su priiust siis keegi eales piiraks...                                Kodumaa, sa mu verre jääd piisaks,                                       kannan südames kaasas ma sind igal pool.                                        Kerge näida kurb saatus ei saa aegade loos                                       kuid ei tumm meil olla suu või praegu.                                         Meeles hoides ka nüüd möödunud aegu veel koos,                      tuhas taas leek las lööb hõõguma.                                                   Säilib lauludes rahvas ja maagi!                                                       Selleks Looja on loonud me hääle.                                                                Ja me laul tõuseb laotuse poole,                                                           sest ei kunagi loobuda me lootusest saa,                                          jätta lootust ei saa...

 

12.  Näete ühe kunagise NSV Liidu liiduvabariigi hümni venekeelset teksti. Kas see a) Eesti; b) Läti; c) Leedu või d) Valgevene  NSV oma? Täitke lünk ühega alljärgnevast neljast nimest.

 

13.  Nimetage ansambel , keda näete piltidel.

 

14.  Kes on helilooja?

 

15.  Kes on laulja?

 

IV.  Lombi lood

 

16.   Kord juhtus niisugune lugu. Inglane E. Digwell pärandas oma vara Jeesus Kristusele, too pidi päranduse kätte saama ilmselt siis, kui ennast ilmutab. Seda pärandust soovis hulk inimesi, kuid kõigi nende taotlused lükati tagasi. Miks?

 

17.  Kord sõitis kirjanik (1) Pariisi. Kui ta oli rongist väljunud, astus ta juurde taksojuht, võttis kohvri ja küsis: „Kuhu peaksin Teid sõidutama, monsieur (1)?“ „Kas Te siis tunnete mind?“ küsis meeldivalt üllatatud kirjanik. „Esimest korda näen,“ tunnistas taksojuht. „Kuidas Te siis teate, kes ma olen?“ küsis (1).„Ma kasutasin Teie poolt kirjeldatud (2) meetodit. Esiteks lugesin ajalehtedest, et (1) puhkab juba teist nädalat meil Prantsuse Rivieral. Teiseks panin tähele, et Te tulite Marseille’ rongilt. Seejärel märkasin, et suitsetate seda sorti sigareid, mida saab osta ainult Vahemere äärest. Sellest, et Teie parema käe keskmine sõrm on tindine, järeldasin, et olete kirjanik. Käitumismaneeridelt sarnanete arstiga, aga rõivad on õmmeldud Londoni moe järgi. Seda kõike arvesse võttes leidsin, et Te peate olema kirjanik (1).“Kirjanik oli sohvri arutlemist kuulates lausa vapustatud. „Te olete lausa (3), kui suudate niivõrd tühiste asjade põhjal teha sedavõrd kaugeleulatuvaid järeldusi!“ ütles ta. „Nii see vist on,“ sattus sohver segadusse ja jätkas: „Kuid ma märkasin veel üht väikest detaili.“ „Mis see oli?“ „Kohvrilipikule oli kirjutatud Teie ees- ja perekonnanimi.“Vastake nii: (1) – kirjaniku nimi; (2) – meetodi nimetus; (3) – üks kirjaniku (1) loomingus esinev tegelane. Iga vastus õigesse kohta! (2 õiget – 1 punkt.)

 

18.  29. detsembril 1918. a. välja antud dekreedi alusel moodustati Eesti Töörahva Kommuuni võimu alusel territooriumil üks maakond. Nimetage selle maakonna keskus.

 

19.  Neli riiki: Soome, Rootsi, Norra, Taani. Neist millise riigi mandriosa kõrgeim koht on madalam kui ülejäänud riikide kõrgeimad kohad?

 

20.  Millist ühist ametit on pidanud Jacob Skytte, Daniel Georg Balk, Ottomar Meykow ja Pjotr Pustoroslev?

 

V.  Lombi lood vol. 2

 

21.  Kelle või mille hispaaniakeelne nimetus on cerveza?

 

22.  Nimetage see 1980. aastatel NSV Liidu paremikku kuulunud kümnevõistleja, kelle ees- ja perekonnanimi moodustavad nime, mille all on tuntud üks 13. sajandil Novgorodis valitsenud vürst.

 

23.  Ühe USA osariigi nimi ühtib ühe teise maailma riigi ingliskeelse nimega. Nimetage see riik.

 

24.  Mis oli vahva sõduri Švejki eesnimi?

 

25.  Terve rida kuulsaid inimesi, keda peetakse sageli hollandlasteks, on tegelikult olnud ... . Rahvusvaheliselt tuntud inimestest olgu siinkohal nimetatud 17. sajandi filosoof ja matemaatik René Descartes; kitarrivirtuoos Jan Akkerman; 20. sajandi viiekümnendatel aastatel mänginud jalgpallur Abe Lenstra; maailma tippkiiruisutajad Hilbert van der Duim, Rintje Ritsma, Ids Postma, Falko Zandstra, Atje Keulen Deelstra, Tonny de Jong, Annamarie Thomas; kabe maailmameistrid Harm Wiersma ja Jannes van der Wal; Philipsi president Cor Boonstra; Esimeses maailmasõjas prantslasi reetnud tuntud tantsija Mata Hari jne. Mis rahvas?

 

VI.  Pildid

 

26.  Mis nime kandis pildil olev ehitis?

 

27.  Kes on pildil?                                 28. Kes on pildil?

        

 

29. Kes on pildil?

                                                      

 

 

30. Mis linna vaateid näete?


 

 


 

Vastused

1.                   

Rein

Järgmised rahvusvahelised org-d asutati samuti jõetranspordi korraldamiseks, esiti Elbel, seejärel Doonaul

2.                   

Winston Churchill

 

3.                   

1950. Prantsusmaa välisministri Schumani avaldus, teatas, et Pr. valitsus kiitis heaks Euroopa Söe- ja Teraseühenduse loomise. Asuti looma

4.                   

Rahandus. Valuuta-kursside stabiliseerimiseks Euroopa ühisraha kasutuselevõtt

Nimi tulenes sellest, et EÜ liikmesriikide valuutadele kehtestati kitsam kõikumispiir omavahel ning laiem dollari suhtes, mistõttu esimesed looklesid viimase suhtes rühmana.

5.                   

Küpros, Luksemburg

Väikseim Malta (5); Sloveenia 7, Läti 8. Sama arv kui seni jääb vaid Saksamaal (99) ja Luksemburgil, teistel väheneb

6.                   

Arvydas Sabonis

 

7.                   

Noa

 

8.                   

Lahja, nõrk

Piltl. leige, jahe

9.                   

Mihhail Gorbatšov

 

10.               

Malta

 

11.               

Giuseppe Verdi ooperi «Nabucco» 3. vaatusest tuntud Heebrea orjade koor

Aug.2003 Tartu galakontserdi lõpulugu, eestikeelsena laulis sisse poppgrupp Family. Tõlkest on välja jäetud viited Jordani jõele, Jeruusalemmale ja juutidele.

12.               

Läti

 

13.               

Deep Purple

Kogunes 1968, tegutseb siiani. 22.11.2003 esineb Saku Suurhallis koos Uriah Heep’iga.

14.               

Ludwig van Beethoven

Ainus ooper Fidelio. I vaatus, vangide koor O welche Lust

15.               

José Carreras

Verdi, Luisa Miller

16.               

Kellelgi polnud ette näidata Jeesus Kristuse isikut tõendavaid dokumente

Vastus: „Keegi polnud Jeesus Kristus“ annab 1 punkti

17.               

(1) Arthur Conan Doyle. (2) Deduktiivset. (3) Sherlock Holmes

18.               

Narva

 

19.               

Taani

Yding Skovhøj, 173 m üle merepinna, on ka riigi põhiterritooriumi kõrgeim koht

20.               

Tartu ülikooli rektor

 

21.               

Õlu

 

22.               

Aleksandr (Aleksander) Nevski

 

23.               

Georgia

 

24.               

Josef

Jozef

25.               

Friisid

 

26.               

Halikarnassose  mausoleum

Üks seitsmest maailmaimest

27.               

Julius Caesar

 

28.               

Aleksandr Zukerman

“Subboteja” saatejuht

29.               

Olga Kistler-Ritso

Asutas koos abikaasaga 1998 Kistler-Ritso Eesti Sihtasutuse okupatsioonimuuseumi loomiseks

30.               

Valka

Luterlik Püha Katariina kirik Lugažis, puhkepiirkond (Zagezersi järv, punased kaljud, vabaõhuteater), Pedele jõgi, uus mikrorajoon, Linnanõukogu, koduloomuuseum