Põlvamaa 2003. a. meistrivõistlused mälumängus. II voor, 4. märts

Küsimused Koit Nook

 

 

 

1.      7. sajandist eKr on pärit järgmine lugu: spartalased pidasid kestvat sõda Messeenia vastu, suutmata võita. Delfi oraakel ütles: “Kui tahate võita, peate hankima abimehe Ateenast”. Saatsidki delegatsiooni abimeest paluma. Ateenlased teadsid, millist vastumeelsust tunnevad spartalased kidurate suhtes ning andsid väga nigela kehaehitusega Tyrtaios’e. Tema abil võideti sõda juba esimese lahinguga. Mida kasutas Tyrtaios? Teda peetakse ka selle loojaks.

 

2.      Mingis mõttes esimesed inimesed ristiti ümber Don Juan de Castillaks ja Don Fernando de Aragóniks. Kes nad olid?

 

3.      Inglise monarhid kannavad tänapäevani ‘usu kaitsja’ (lad. Fidei Defensor, ingl. Defender of the Faith) tiitlit, mille andis 1521. a. paavst Leo V ühele kuningale, tollal veel innukale katoliiklasele, Lutheri-vastase teose eest. Võib öelda, et saatuse irooniana. Kes oli see valitseja?

 

4.      See 1739 kuni 1791 elanud mees oli ühe silmaga- teine oli kõrtsikakluses viga saanud ning käpardist arst polnud osanud seda õigesti ravida. Moskva ülikoolist visati ta laiskuse ja loengutelt puudumise pärast välja, oli sellest nii masendunud, et tahtis vahepeal isegi kloostrisse minna. Selle asemel valis ta siiski sõjaväelase karjääri ja paistis silma Türgi sõjas. Ta oli tähtis muusikapatroon, kes püüdis meelitada Mozartit Venemaa teenistusse- teadagi edutult. Armulugu temaga oli Katariina II tähtsaim isiklik suhe, liikusid isegi kuuldused nende salajasest abielust. Kes?

 

5.      Rootsi aadlisuguvõsast pärit Hiiumaa Putkaste mõisnik brigaadikindral krahv Jakob Pontus ...... (9. X 1744-23. IX 1824) oli mees, kes vähempakkumiste tulemusena lõpuks 1787. aasta suvel nõustus 72000 rubla eest ette võtma uue hoone ehitust Tallinna kohtuasutuste tarvis. Paraku raha eraldamine Peterburist lõpetati, kuid mees viis kubermanguarhitekt Johann Caspahr Mohr’i kavandatud ehituse omal kulul 1792. a. alguseks lõpuni ja võttis kasutusele oma linnaresidentsina. Pärast krahvi surma läks hoone haagikohtunik Paul von Benckendorffile. Mis oli krahvi perekonnanimi?

 

6.      Konservatiiv Winston Churchill oli aastaid ühe kutseala tööliste ametiühingu liikmemaksu maksev liige. Sinna kutsuti ta ühe tema hobi tõttu. Mis ala töölisi see a/ü ühendas?

 

7.      Märtsis 1946 viibis Churchill president Trumani kutsel Westminsteri kolledžis, kus talle anti õigusteaduse audoktori diplom. Sel puhul esines ta sõnavõtuga NLiidu kavatsustest Euroopas. WC hoiatas NLi ja kommunistliku ekspansiooni eest: “......st Läänemere ääres ......ni Aadria mere ääres on raudne eesriie langenud üle mandri. Pimeduse ajastu võib tagasi tulla, teaduse hiilgavatel tiibadel kantuna. Olgem valvsad! Aega võib vähe jäänud olla.” Nimetage ‘raudse eesriide’ piirid (2 linna).

 

8.      Nimetage 1990. aasta 1. oktoobril esimesena omavalitsuse staatuse saanud linn ja vald. Need on ühest maakonnast.

 

9.      Eesti talupoeg on öelnud: Kilter, kubjas, aidamees- need on põrgus kõige ees. Kes oli kilter?

 

10.  Aastaid oli Eesti krooni harjunud fikseeritud kurss 8 EEK = 1 DM (Saksa mark). Peale Saksa markade asendamist eurodega pidi Eesti Pank 1. jaanuarist 2002 muutma ka seda fikseeritud kurssi. Täitke punktiir: 1 ... = ..,.... EEK.


11.  Eesti uudseimad kaitseala liigid on programmialad. Neid on meil kaks: ...... veekaitseala (asut. 1988) ja ........ biosfääri kaitseala (asut. 1990). Täitke punktiirid!

 

12.  Esimene neist leidis aset ordoviitsiumi lõpul (440 milj. a. tagasi), 2. hilisdevonis (365 milj. a. tagasi), 3. permiajastu lõpul (225 milj. a. tagasi), 4. triiase lõpul (210 milj. a. tagasi) ja 5. kriidi ajastu lõpul (65 milj. a. tagasi). Kuulsaim neist on 5. Mõnede teadlaste (ja mitte ainult mõnede) arvates on käimas 6. Millega tegu?

 

13.  Milline taim? See pole meie põline looduslik taim. Ta on mitmeaastane püsik korvõieliste sugukonnast. Kasvab peamiselt umbrohuna teeservadel, põldudel, kraavide ääres, inimasustuse läheduses, jäätmaadel, harva pärisniitude lagedamatel kohtadel. Vars õõnes, kandiline, ülemises osas harunenud, 40 - 120 cm kõrge. Õitseb juulist septembrini. Tal on helesinised õisikud, nagu rukkilillel. Kuid tema õisikud koosnevad teistsugustest õitest. Nendes on ainult keelõied, putkõisi neis pole. Ka on nende asetus varrel veidi teistsugune- nad asuvad varrel olevate lehtede kaenlas lühikestel raagudel. Õied heaks meeallikaks mesilastele. Noortest lehtedest saab suurepärase salati. Tänapäeval on kasvatamine kultuurtaimena peaaegu kadunud, küll aga on ta jäänud iluaedade kasvandikuks. Ravimina kasutatakse kogu taime. Lihakad juured sisaldavad polüsahhariid inuliini. Sisaldab ka C, B1 ja E vitamiini, koliini, valke, rasvu, pektiini, parkaineid, mineraalsooli ja mikroelemente. Preparaatidel on mikroobi- ja põletikuvastane, sapi- ja kuseeritust ergutav, rahustav, söögiisu tõstev toime. Korrastavad ainevahetust, vähendavad higistamist, tugevdavad südametalitlust.

 

 

14.  Mis on ühist neil ja ainult neil lindudel? Rukkirääk, suurkoovitaja, sookurg, must toonekurg, kirjurähn, suitsupääsuke, kiivitaja, põld- ja koduvarblane, harakas?

 

15.  Kanepi ja Urvaste valla piirimaile hakati 1998. a. kevadel rajama üht objekti. Selle rajamiseks ja haldamiseks on moodustatud vastav sihtasutus, mille asutajateks Eesti Vabariik (esindaja Põlva Maavalitsus), Kanepi vald, Urvaste vald, SA Eestimaa Looduse Fond (ELF), AS Eesti Post, MTÜ Võro Selts VKKF ja üks üksikisik. Millega on tegemist?

 


16.  Kus asub see tuletorn?

 

17.  Nimetage saarestik India ookeanis Madagaskari ja Aafrika idaranniku vahel. Sellest kolm saart- Njazidja (Grande ...), Nzwani (Anjouan) ja Mwali (Mohéli) – moodustavad ... Vabariigi, neljas, Mayotte’i (Mahoré, ka Maore) saar jäi Prantsusmaa osaks.

 

 

18.  Nimetage riik. See iseseisvus 1975, 1980 võeti vastu naaberriigiga ühinemist taotlev

     põhiseadus. 1981 loobuti uniooni mõttest ja viidi sisse parandus põhiseadusesse, kehtestati üheparteisüsteem. 1991 toimusid esimesed mitmeparteilised valimised. Juuresolev lipp kehtestati 1992.

 

19.  Kes on helilooja?

 

 

20.  Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronoomium. Kokku moodustavad nad pentateuh’i. Millega on tegemist?

 


21.  Ralf elas 1924-1990. Ta oli geoloogiadoktor, lõpetanud Irkutski ülikooli. Oli ENSV TA  Geoloogia Instituudi sektorijuhataja. Avaldas uurimusi Baltikumi ordoviitsiumi stratigraafia ja paleontoloogia alalt. Sageli on ajakirjanduses juttu tema 1920. a. sündinud vennast. Mis on nende perekonnanimi?

 

22.  Kuidas nimetatakse kehalise ja vaimse arengu mahajäämust kilpnäärme sünnipärase puuduliku arengu tagajärjel? Selle põhjus on joodivaegus raseda organismis. Nähtusele on iseloomulikud kääbuskasv, suhteliselt suur pea ja kere, lühikesed töntsid jäsemed, nõrgalt arenenud lihaskond ja alaarenenud suguelundid. Intellektipuue võib ulatuda debiilsusest idiootiani.  Haiged on loiud ja aeglased, nende liigutuste koordinatsioon on puudulik.

 

23.  1899. a. saavutas belglane Camille Jenatzy Prantsusmaal       Achères’is autoga La Jamais Contente (pildil) kiiruse       105,88 km/h ja ületas esimesena 100 km/h piiri. Mis oli       selle auto ‘kütuseks’ e. milline mootor selle liikuma pani?

 

24.  XV sajandi keskel töötasid 5 meest - Jean Brito Brügges, Prokop Waldvogel Avingonis, Panfilo Castaldi Feltres, Laurens Coster Haarlemis ja küsitav Mainzis üksteisest sõltumatult, otsides võimalusi ühe tehnilise probleemi lahendamiseks. Ainult küsitav jõudis eduka leiutiseni. Kes?

 

25.  Maailma suurimas raamatukogus on rohkem kui 125 miljonit säilikut, sh 18 mln raamatut, 2,5 mln salvestist, 12 mln fotot, 4,5 mln kaarti, 54 mln käsikirja. Peahoone riiulite kogupikkus on 856,5 km. Asutati see 1800. a. Mis nime kannab? Ainult õige riik = 1 p.

 

 

26.  Nagu paljudel eesti sportlastel, jäid temalgi säravamad võidud saavutamata poliitilistel põhjustel. 1950. aastatel oli ta vabamaadluse kergekaalus N.Liidu absoluutses tipus. 1950-71 tuli ta 18 korda Eesti maadlusmeistriks, võitis 1953 ja 1955 hõbeda NL meistrivõistlustelt, aga tiitlivõistlustele ei pääsenud. Melbourne’i OM-l oli kohal, kuid varuvõistlejana. Hiljem saavutas see Võrumaalt pärit (s. 8.2.1926) mees pedagoogikakandidaadi kraadi. Oma sportlasetee on ta jäädvustanud kirjasõnas- 1995. a. romaanivõistlusel ära märgitud romaanis “Hulkuri valss”.

 

27.  Veidi üle kuu aja tagasi püstitas Jaan Jüris Kulmi lennumäel ametliku treeningu käigus kaks korda Eesti suusahüpete rekordi, nihutades seda enam kui poolsada meetrit. Praegune tähis 193 m ei jää enam palju alla naiste maailmarekordile, mis jõudis samas 200 meetrini. Kes ületas esimese eestlsena aga suusahüpetes 100 m piiri?

 

28.  Üks enim, kui mitte kõige enam tähelepanu pälvivaid kergejõustikualasid on ikka olnud 100 meetri jooks. Kelle nimele kuulub praegu 100 m maailmarekord 9,78?

 

29.  Millised olümpiamängud? Nimetage aasta ja linn. Esmakordselt talimängude ajaloos avastati seal dopingutarvitajad ja esimest korda jagati olümpiamedaleid jäätantsus.

 


30.  Kes on need 2 tšikki?

31.  2000.a. aprillis avati mälestuskivi, millelt võib lugeda: “Siin Maardinal sündis 2. jaanuaril 1890 ... “ ja “Minu tee – see on lauluks ülendada valu”. See mees on avaldanud mälestusteraamatu “Päike ja jõgi” ning esivanemaile mõeldes tõdenud väga tänapäevaselt: “Sõjad ja katastroofid ei suuda ühtki rahvast hävitada, kui see rahvas end ise ei hävita hõlbuelu ja sigimatuse tagajärjel”. Kes?

 

32.  Eesti Lasteraamatukogu korraldab üle kahe aasta konkursi, kus auhindade jagamine on lastest lugejate otsustada. Peaauhinnaks on Elo Liivi loodud raamatut lugeva ... kuju, 2. ja 3. preemia keraamilised loomakujukesed. Keda kujutab peaauhind? Nii nimetatakse ka konkurssi.

 

33.  Kes on kunstnik?

 

 

 

 


34.  Kes on kunstnik ja keda kujutatakse?

 

35.  Kes on helilooja? Kuuldav pala on töötlus paaniflöödile.

 

36.  Ta sündis 14.8.1896. Õpingud Tartu Ülikoolis katkestas Vabadussõda. Kuperjanovi partisanide sõdurina osales kahes tähtsamas lahingus- Paju ja Võnnu all. Suurtükiväeohvitserina sõjast tulnud, valis tantsuõpetaja ameti. Edukas tantsuõpetaja siirdus 1924 koos abikaasaga Pariisi, kus õppis tundma ka filmindust. Suri 24.9.1980 Ameerika mandril. Kes?

 

37.  Kes on piltidel?

   

 

38.  Kinonduse algusaastatel oli oluline koht neis tapööril. Kes oli tapöör?

 

39.  Vihastades ühe linna elanike kriitilise suhtumise peale, kirjutas G. Verdi ühes kirjas: “Et neil olid Palestrina, Scarlatti ja Pergolesi, arvavad nad, nagu teaksid nad rohkem kui keegi teine.” Peale nimetatute olid linnal ka Rossini, Donizetti ja Verdi ise. Mis linn?

 

40.  72 riigi esindajaid koondav maailma barbeque assotsiatsioon WBQA (World Barbeque Association) kuulutas 2001. a. oma liikmesriikide seas välja konkursi maailma barbeque hümni loomiseks. Eesti saatis konkursile küsitava ja Ülo Kriguli poolt kirjutatud ning küsitava esitatud loo pealkirjaga „Food, Fun & Fire". Võiduloo valimine toimus 2. aprillil 2002 ja rahvusvaheline žürii nimetas parimaks eestlaste võistlusloo. Võiduloo salvestusel osalesid ansambel ... ja Kaire Vilgats. Kes on see muusik- grillisõber?

 

 

 

 


Vastused

 

1.                   

Puhkpilliorkester

Innustas, komponeeris sõjamarsse, üht kasutanud Sibelius. Messeenlased nõudnud: Tehke kõigepealt pillimeestele ots peale

 

2.                   

Esimesed inimesed, kes Ameerikast Hispaaniasse toodi

 

 

3.                   

Henry VIII

Kui kirik ei nõustunud tema 1. lahutusega, lasi 1534 parlamendil kuulutada end Inglise kiriku peaks (supremaatiaakt)

 

4.                   

Grigori Aleksandrovitš Potjomkin

Tauria vürst

 

5.                   

Stenbock

Stenbocki maja Toompeal

 

6.                   

Ehitustööliste Ühinenud A/ü

Müüriladuja- WC ladus oma suvekodus telliseid aiamüüri. Seda kuulnud a/ü-juht tegi talle ettepaneku astuda liikmeks

 

7.                   

Szczecin, Trieste

Stettin

 

8.                   

Kuressaare, Muhu

 

 

9.                   

Töö ülevaataja mõisas, kupja abiline

 

 

10.               

1 EUR = 15,64664 EEK

 

11.               

Pandivere; Lääne-Eesti saarestiku

 

12.               

Suured väljasuremislained

Nende käigus hävis mitmesug. põhjustel u. 2/3 kõigist eksisteerinud liikidest (nt 5. arvat. meteoriidist põhjustatu, lõppes dinosauruste 140 milj. a. kestnud domineerimine)

 

13.               

Sigur

Cichorium intybus; ka seekoor, sigguri-juured

 

14.               

Eesti Ornitoloogiaühingu poolt valitud aasta linnud alates 1995. a-st

 

15.               

Pokumaa

Üksikisik on Edgar Valter. 55,7 ha

 

16.               

Keri

15. jaan. 2003 emiteeritud postmark “Keri tuletorn” on järjekorras juba kümnes samast sarjast. Esimene tuletorni teemaline postmark ilmus 1995. aastal. Kõik nad on kujundanud ja nende saamislugu uurinud Roman Matkiewicz.
Eesti vanimaid tuletorne – Keri tuletorn paikneb samanimelisel väikesel saarel umbes 11 meremiili kaugusel Põhja-Eesti rannikust, Prangli saarest umbes 6 km põhjas.               Esimene tuletorn, mis alustas tööd 1724. aastal oli puidust. 19. sajandi esimesel poolel seda rekonstrueeriti: algul ehitati kõrge kivialus ning sellele tuleruumiga puittorn. Uus tuletorn alustas tööd 1803. aasta novembris. 1858. aastal puittorn lammutati ja asendati uue metallist tuletorniga dioptrilise valgustusaparaadiga. Praegu kujutab Keri tuletorn endast laternaruumi ja kõrgel asetsevat rõduga punast silindrilist metalltorni kivist silindrilisel alusel, nn “karahvinil”. Tänapäeval kindlustab tuletorni plinkimist päikesepatareidest saadav energia, tule tööd koordineerib arvuti. Tule kõrgus on 32 m merepinnast, maapinnast 28 m, nähtavus 11 meremiili.

 

17.               

Komoorid

Iseseisvus 1975

 

18.               

Cabo Verde

Roheneeme saared. Naaber Guinea-Bissau. 10 tähte = 10 saart

 

19.               

George Gershwin

Summertime

 

20.               

5 Moosese raamatut

Vana Testamendi algus. Pent(a) kr.k. ‘viis’.

 

21.               

Männil

Vend Harry

 

22.               

Kretinism

Kretiin on kilpnäärme alatalitlusest või talitlematusest põhjustatud kehalise ja vaimse alaarenguga isik

 

23.               

Elekter (elektriauto)

Kaks 200 V töötavat 25kW mootorit

 

24.               

Johann Gutenberg

Teksti trükkimine. Johannes Gensfleisch zum Gutenberg

 

25.               

USA Kongressi raamatukogu

Asutamisaktile kirjutas alla USA teine president John Adams

 

26.               

Arvo Mõttus

 

 

27.               

Uno Kajak

1961.a. Naiste MR Daniela Iraschko Austriast

 

28.               

Tim Montgomery

2002

 

29.               

Innsbruck 1976

Naiste 5 km suusatamises võeti pronksmedal ära Galina Kulakovalt (kasutas efedriini) ja jäähokis tühistati Frantishek Pospishili kodeiini tarvitamise tõttu Tshehhoslovakkia 7:1 võit Poola üle

 

30.               

Anna Kurnikova, Martina Hingis

Paarismängus mitu turniiri võitnud. Hingis lõpetas karjääri

 

31.               

Henrik Visnapuu

 

 

32.               

Nukitsamees

Nukitsa(mehe) konkurss. Eraldi kirjanikule ja kunstnikule

 

33.               

Jaan Toomik

Püha õhtusöömaaeg, Tantsija, Autoportree, Om-Mani-Padme-Hum (kaader videoinstallatsioonist)

 

34.               

Edouard Manet, Claude Monet

Manet, Monet oma paadistuudios

 

35.               

Pjotr Tšaikovski

I klaverikontsert

 

36.               

Theodor Luts

Suri Sao Paulos, abikaasa Aksella Eestis

 

37.               

Walt Disney

 

 

38.               

Pianist

Mängis tummfilmi ajal illustratiivset saatemuusikat (sageli improviseerides) ekraani all asuvas ruumis. Võis olla ka väike ansambel või orkester

 

39.               

Napoli

 

 

40.               

Tanel Padar

Ansambel Speed Free