30. 01. 2004. aastal Küsimuste koostaja:   Jaan Loide
Mälumäng Pärnus Kohal mängimas  10   võistkonda
Jrk             P           P S         A P S           P S           P S           P S A S KOHT
nr VÕISTKOND 1 2 3 4 5   6 7 8 9 10     11 12 13 14 15     16 17 18 19 20     21 22 23 24 25     26 27 28 29 30          
1 Paikuse 2     1 1 4           0 4 2   1   0/0 3 7             7           0 7 2   2     4 11 0/2 13 9-10
2 Kilingi- Nõmme     2 1   3   2       2 5 1 2 2   1/0 5 11       1   1 12 2 2   2   6 18   2 2 2 2 8 26 0/2 28 2
3 Pilsimaa     1     1         1 1 2   2     2/0 2 6             6   2 1 2   5 11           0 11 0/1 13 9-10
4 Arhivaar     2     2   2   2   4 6 1 2     1/2 3 12             12   2 2 2   6 18   2 2 2 2 8 26 0/0 26 4
5 NB! 3 - 2       1   1   2     1 3 4 1 2 1 1 0/0 5 9   2       2 11   2 2 2   6 17         2 2 19 0/0 19 6-7
6 Vändra "Tare"       1   1   2       2 3 2   1 2 1/0 5 9             9   2 2 2   6 15     2   2 4 19 0/0 19 6-7
7 Pataljon I       1   1         1 1 2 1 1     1/0 2 5             5   2   2   4 9       2 2 4 13 0/1 14 9-10
8 Turvas 2     1   3 1     2   3 6   2 1 1 1/0 4 11   2   2   4 15   2 2 2   6 21   2   2 2 6 27 0/0 27 3
9 Sütevaka I     2 1 1 4   2       2 6 2 2 2   1/0 6 13   1       1 14   2 2     4 18   2     2 4 22 0/0 22 5
10 Obadele 1     1   2   2     1 3 5   2 2   1/0 4 10   1   2   3 13 2 2 2 2   8 21 2   2 2 2 8 29 0/2 31 1
  Vastuseid 3 0 4 8 2   1 6 0 2 4     7 8 7 3 7/1     0 4 0 3 0     2 9 7 8 0     2 4 5 6 8     0/5    
  A- asendusküsimused                                                                                        
  P- punkte                                                                                        
  S- summa