Valitud küsimusi Nissi mälumängust Sergejevskaja  (neljast toimunud mängust)

           Mängujuht : Peeter-Erik Kubo

 

 

1. Loomariigis on nii, et ühed sünnivad siia maailma nägijatena, teistel aga avanevad silmad teatud aja möö-

    dudes. Milline neist loomadest sünnib lahtiste (avatud) silmadega ? Kas …

 

                        pruunkaru – rändrott – parginahkhiir – saarmas – kobras – ilves – mäger

 

2. Milline neist tuntud raamatute peategelastest ilmus lugejate ette kõige varem, kõige esimesena ? Kas …

 

           Sherlock Holmes – Anna Karenina – Robinson Crusoe – Don Quijote – Karupoeg Puhh

 

3. Mis spordialal pole eestlane võistelnud kaasaegsetel olümpiamängudel ? Kas …

 

                            vibulaskmine – rannavõrkpall – ratsutamine – tennis – võimlemine

 

4. Kas Albert Kivikas`e Nimed marmortahvlil koosneb …  (Kas on ühe-kahe-kolme või neljaköiteline?)

 

                                              ühest – kahest – kolmest – neljast                              iseseisvast teosest ?

 

5. Millise sportliku alaga tegelejad puutuvad kokku järgmise terminoloogiaga ?

 

                                   hammas – „sandarm“ – oinapead – riiul – kamin – sadul

 

6. Eestis on kõikjal levinud ristämblikud. Nad on üks tuntumaid võrku kuduvaid ämblikke. Ristämblik ehitab

    iga päev uue võrgu. Mis juhtub „vana“ võrguga ?

 

7. Kelle luuletus ?            Ühte laulu tahaks laulda,

                                          ühte ainukest:

                                          mis kui vägev merelaine

                                          kerkiks südamest                             (edasi tuleb luuletus suulises ettekandes).

 

8. Sõdurite poolt nii armastatud Napoleon Bonaparte jättis oma armee korduvalt maha – saatuse hoolde.

    1812 jättis ta oma Suure Armee riismed pakasele ja partisanidele räsida. Kuhu jättis Napoleon esimesel

    korral maha oma armee ?  See toimus omavoliliselt 1798.

 

9. Läänemerel tegutsenud mereröövlitest on kahtlemata kuulsaimad vitaljeerid, keda juhtis legendaarne mere-

      sõitja Klaus Störtebecker.  Vitaljeeride ehk Toitjate vendade nimetuse said nad tänu sellele, et nad sekkusid

      poliitikasse.  Nimelt aitasid nad 1389 üht Hansa Liidu linna, mis oli taanlaste poolt blokeeritud.  Nad vedasid

      sinna läbi piiramisrõnga toidumoona. Selle vägitükiga läksid nad ajalukku.  Millist linna aitasid need

      „Jumala sõbrad ja maailma vaenlased“ ?

 

10. Igal aastal tuletavad juudid meelde pögenemist Egiptusest. Nad teevad seda paasasöömaajaga. Mõruda maitse-

     taimena on paasatoitude seas taim, mis on ka meil laialdaselt levinud maitsetaimena. See taim meenutab juu-

      tidele Egiptuse orjapõlve kibedust. Inglased nimetavad seda taime hobuse rediseks (horse-radish). Taim ?

 

11. K.A.Hermann kirjutas omal ajal „Laulu ja mängu lehes“, et strihhi käikudel on mitmesugune iseloom. Neid

     on viite sugu: sammumine, libisemine, murdmine, kargamine, segakäik. E.Visnapuu nimetas 1923 seda

      saatimiseks. Mis on strihh (saat) ?

 

12. Kreeka mütoloogia on rikas vägitegude sooritajate poolest. Kes oli see tegelane, kes kohe pärast sündi uker-

      das oma hällist välja ja röövis Apollonilt viiskümmend lehma Olümpose jumalate karjast. Hiljem varastas ta

      Poseidonilt kolmhargi ja peitis selle ära, Areselt varastas ta mõõga ja ükskord püüdis ta isegi Zeusi valitsus-

      keppi ära peita. Samas soosis ta atleete ja kandis hoolt, et kõikidest reeglitest kinni peetaks. Sellepärast võis-

      ki iga jooksuraja äärest leida tema kuju. Kellest on jutt ?

 

13. TEA kirjastuses 1999 ilmunud Peter Darmani „Ellujäämise käsiraamatus“ jagatakse kasulikke nõuandeid

      ekstreemolukordadesse sattumise korral. Köied, sõlmed, sidemed, orienteerumine jne. Turistidele, kes külas-

      tavad Aasia maid soovitatakse muuhulgas kasutada vaid paremat kätt – nii söömisel kui ka teistele midagi

      ulatades. Miks ?

 

14. 1923 sai Nobeli meditsiinipreemia Frederick Banting, Kanada füsioloog. Ta oli avastanud ühe elueliksiiri –

      ekstrakti, mille ta sai sündimata vasikatelt. „Suur kingitus inimkonnale peitub sündimata vasikate kehades“

      - nende sõnadega asus ta ründama üht haigust, mida põdesid Inglise kuningas Georg V, Georg Eastman ja

      paljud teised. Ta päästis nende elud. 1934 lõi Inglise kuningas George V selle teadlase Briti Impeeriumi Ordu

      suurmeistriks.1941 hukkus see inimkonnale suure teene teinud teadlane lennukatastroofis. Mis haiguse ravi-

      mise võimaluse avastas sir Frederick Banting ?

 

15. See jõgi on ajaloo vältel muutnud voolusuunda mitmel korral. Erinevatel aegadel on ta suubunud Kollasesse

     merre paigus, mis asuvad üksteisest kuni 800 km kaugusel. Praegu suubub Bohai lahte. See jõgi läbib kahel

     korral Hiina müüri ja ta on ühendatud Suure Hiina Kanaliga. Seda jõge nimetatakse sageli „Hiina õnnetuseks“

      Mis jõest on jutt ?

 

16. Mis riigis peeti 1913 15.veebruaril esmakordselt Euroopas Emadepäeva ?

      Selle riigi anonüümseltsile „Tallinn Tramwai“ kuulus muide ka Tallinna hoburaudtee - „konka“

 

17. Esimese öö õiguse ajalugu on pikk. Nähtus polnud omane ainult Balti mõisnikele ja ka mitte ainult Euroopale.

      Mõnel pool on seda asendatud ka maksuga. Näiteks 1075 kinnitas Šoti kuningas Malcolm „neitsilikkuse

      säilitamise maksu“. 1496 kehtestati Saksamaal nn. Adelsbergi seadus, milles Esimese Öö asemel nõuti kas

      juustu või võid. Kuidas määrati kindlaks Juustu või või kogus, mida pidi andma „neitsilikkuse säilitamise“

       eest mõisnikule (nooriku isa või peigmees) ?

 

18. Mis riigist on jutt ?

      Selles riigis on 532 linna ja ligi 500 hüdroelektrijaama. Aastatel 1930-1960 kasvas selle riigi pindala maa-

      pinna tõusu tulemusena 1664,9 km2 võrra (seda 30 a jooksul; võrdluseks Hiiumaa on 1022,8 km2; Eestile

      kuuluv Peipsi osa on 1533,7 km2 suurune). Selles riigis on üle 100 000 saare. 80% selle riigi elanikest elab

      merest vähem kui 15 km kaugusel. 1920 pretendeeris see riik mõnele Saksa kolooniale Aafrikas, kuid see

      katse lükati Inglismaa poolt tagasi.

 

19. Kaasaegsed suveolümpiamängud on USA-s toimunud ikka suurtes linnades, taliolümpiamängud aga väikse-

      mates keskustes. Millise osariigi suurimaks linnaks on St.Louis, kus toimusid 1904 suveolümpiamängud ?

      Selle osariigi teiseks suuremaks linnaks on Kansas City

 

20. Kes on see eesti kirjanik, kes hiljuti kirjutas nii: Minu vahekorrad keeltega on mõnel määral kollektsionääri

      omad. Mu kollektsioon pole suur, koosneb peaasjalikult Euroopa keeltest (seal puudub vaid baski, ungari ja

      albaania keel), kuid temaga tegelemine on mulle olnud üks põnevamaid asju elus. Loen grammatikaraamatuid

      meelsamini kui kriminulle ja ülevaateid mitmesuguste rahvaste keeltest ja kommetest meelsamini kui luule-

      kogusid … Markide, puude ja keelte kogumine on aidanud mul leppida endaga, ennast leida … ?

 

21. Mis rahvaga on tegemist ?

      Kui see rahvas tuli oma praegusesse elukohta, siis leidis ta eest mustanahalise rahva. Osaga neist abielluti, osa

      söödi ära ja kolmas osa oli see, kellega abielluti ja siis söödi ära. Neil oli intelligents, ilumeel ja poeetilisus

      liitunud kannibalismiga. Iga suguharupealik pidi olema poeet – võimekas kõne ja vaidluskunstis. Nad olid

      sõjakad, kuid rüütellikud. Räägitakse, et siis, kui algas esimene sõda sisserännanud valgetega, siis saatis sugu-

      harupealik neile saatkonna toiduga – et valged hästi sööksid, siis on nad ka võitluses vastupidavamad. Nüüd

      on sinna toodud loomi, varem sõid nad inimesi. Valge mehe liha ei olevat nii maitsev kui tõmmu mehe oma.

      Kõige maitsvam pidavat olema peopesa. Valget meest hüüti „pikaks seaks“. Nad olid mitmenaisepidajad, neid

      kasvatati veendumuses, et iga mees on tema isa ja iga naine tema ema. Nende keeles on: mõjuvõim – mana,

      koer – kuri, sõdur – toa, püha – tapu, vesi – wai . 1840 sõlmisid inglased nendega Waitangi lepingu, mille

      kaks erikeelset teksti erinesid ka sisu poolest, mis põhjustas sõja. 1955 vabandas kuninganna Elizabeth II

      nende ees tekitatud ülekohtu pärast. Nüüd saavad nad oma maid tagasi.

 

22. XX sajandil on olnud karismaatilised liidrid: Lenin, Fr.Roosevelt, Hitler, Churchill, Castro ja ühena vähestest

     naistest Evita Peron. Mida tähendab tõlkes kreeka k-ne sõna charisma ?

 

23. Millest on jutt ?

     Ingmar Bergmani filme on mõjutanud tema … , Salvador Dali, Max Ernst, Rene Magritte maalide temaatika

     on pärit nende autorite … , Richard Wagner kirjutas oma ooperi „Rheingold“ samuti oma … alusel. Ka pal-

     jud teaduslikud avastused on pärit … , näiteks benseenituum – Friedrich Kekule, perioodilisusetabel – Dmitri

     Mendelejev, relatiivsusteooria – Albert Einstein. Kust said nad kõik mõtteid ehk milline sõna sobiks punktiiri

     Asemele ?

 

24. Mis mürgistus oli nn. Püha-Antoniuse tuli, mille ravimiseks rajati Püha-Antoniuse hospidalid, kus kasvatati  

      sigu selle mürgistuse ravimiseks ? (sealiha pakuti haigetele leiva asemel)

 

25. KIHL, MAGADIS, KIDU, MÜLT, VIRK, NAGADIK, KUPAN – kõik need sõnad on Andres Saareste „Eesti

     keele mõistelises sõnaraamatus“ ühe märksõna all. Millise ?

 

26. Millises Eesti maakonnas asuvad Kokamägi, Kukemuna, Putuka alev ja Luigelaht ?

 

27. Millise tänapäeva Euroopa riigi territooriumil asusid vanasti pisiriigid, mille valitsejateks olid Aelle, Ricola,

      Wuffa, Offa ja Penda ?

 

28. Kes oli see kirjanik, kes tahtis, et Pariis nimetataks tema auks ümber. Ta elas aastatel 1802-85, 1840 sai ta

     krahviks ja Prantsusmaa peeriks. 1848 revolutsiooni ajal toetas ta vabariiki, astus ühendusse Garibaldiga ja

     toetas Poola ülestõusnuid. Kes ?

 

29. Millised hambad moodustavad elevantidel võhad ?

 

30. Kes on see lind, kes oma pesa teeb lindudest ainsana sipelgapessa, kas …

      laanepüü       -         käblik       -        kodukakk        või          roherähn        ?

 

VASTUSED

 

 1. kobras
 2. Don Quijote
 3. tennis
 4. nelja-köiteline (tetraloogia)
 5. alpinistid
 6. enne uue ehitamist sööb ristämblik vana ära
 7. Gustav Suits
 8. Egiptusse
 9. Stockholm
 10. mädarõigas
 11. poognatõmme
 12. Hermes
 13. vasak käsi on Aasias roojane (nii mõnigi asiaat kasutab oma vasakut kätt tualettpaberi asemel)
 14. suhkruhaiguse
 15. Kollane jõgi (Huanghe; maailma mudaseim jõgi)
 16. Belgia
 17. selle järgi kui paks ja raske on temakese tagumik
 18. Norra
 19. Missouri osariik (teine Kansas City asub Kansase osariigis)
 20. Jaan Kaplinski
 21. maoorid (Uus-Meremaal)
 22. kingitus
 23. unenäod
 24. tungaltera mürgistus
 25. lumi
 26. Saaremaa
 27. Inglismaa
 28. Victor Hugo
 29. lõikehambad
 30. kodukakk 

 

          Nissi mälumängu Sergejevkaja edukamad võistkonnad olid:

 

1.        Manivald – Raivo Tammert, Jaak Vackermann, Harras Madar

2.        Pelgulinn – Anne-Malle Hallik, Mihkel Kõrbe, Jaan Õunpuu

3.        Vasalemma

 

Kokku toimus 4 mängu (a 50 küs.; jaan.,veebr.,märts,mai 2003), millest võttis 23 võistkonda