EestiMaaKilb 2005/2006.  I voor,  26. november

Karksi-Nuia, Keila, Lihula, Otepää, Tapa

 

Küsimused: Ants Käärma, Koit Nook, Andres Pulver, Indrek Salis, Tenno Sivadi, Tõnu Talve

 

 

1.    Küsitavat peab Plinius tähtsaimaks viljaks ajaloos ja annab sellele järgmise seletuse. Cato Vanem oli kaua üritanud Rooma senatit veenda, et Kartaago tuleb kord lõplikult purustada, kuid teda ei võetud kuulda. 150.a. eKr laskis ta lõpuks ühel istungil näidata ... ja küsis kolleegide arvamust, millal vili on puu otsast korjatud. Kõik olid veendunud, et vili on värske, misjärel andis Cato teada, et see nopiti kaks päeva tagasi Kartaagos. Vaenlane oli siis nõnda lähedal! Tõtlikult otsustati nüüd Kartaagole taas sõda kuulutada ja nii sai selle linna häving viimaks alguse. Plinius peab seda imeliseks sündmuseks, millesarnast ei leidu ajaloos, et nii võimsa linna saatuse otsustab üksainus väike vili. Mis vili (taim)?

 

2.    Selle riigi nimi pärinevat kunagise indiaani suguharu juhi nimest. Endine Hispaania koloonia iseseisvus 1821.a. ja liitus seejärel Mehhiko keisririigiga, 1823 sai temast Kesk-Ameerika Ühendatud Provintside liige, alates 1838 iseseisev vabariik, kus rahaühikuks cordoba. Mis riik?

 

3.    18. nov. 1918 anti Eesti Ajutise Valitsuse poolt välja trükimäärus, mille alusel Eesti suuremad raamatukogud- Eesti Rahva Muuseumi ja Tartu Ülikooli raamatukogu ning Tallinna Keskraamatukogu saavad Eestis ilmuvatest raamatutest sundeksemplarid. Varem saadeti sundeksemplarid kolme linna väjaspool Eestit – Moskvasse, Petrogradi ja ... . milline oli kolmas linn?

 

4.    Esimest korda arreteeriti ta süüdistatuna kommunistist kooliõpetaja tapmises. Noorukil läks hästi, talle mõisteti vaid kuus kuud vangistust. Aasta hiljem võttis ta osa ebaõnnestunud atentaadikatsest, sai jalga haavata, kuid pääses põgenema ja mõisteti tagaselja surma. Neli aastat elas ta välismaal, sai valitsuselt stipendiumi, omandas keskhariduse ja asus juurat õppima. Õppetööga ta aga ei tegelenud, vaid istus päevade kaupa restoranides, luges ajalehti, jõi kohvi ja vaatas, kuidas vanamehed malet mängivad. Korra sattus ta kohalikega konflikti ja haavas mitut neist noaga, kuid tema sidemete tõttu presidendiga teda ei arreteeritud. Pärast kodumaale naasmist läks ta mõne aja pärast koos ihukaitsjatega pealinna ülikooli lõpueksamitele ja sai raskusteta juristidiplomi kätte. Kes?

 

5.    Seda piirkonda, mis ennast sageli ka riigiks tituleerib, hoiab „vee peal“ Sherifi-nimeline tehas, mille tuludest moodustubki põhiline osa „riigieelarvest“. Seetõttu on piirkond saanud nimeks ka „Sherifi Vabariik“. Tehase ametlikuks toodanguks on erinevat profiili terasetooted. Tegelikult on tehas aga suur relvatootja, tema klientideks on mitmed grupeeringud nii Lähis-Idas, Aafrikas kui mujal. Märkimisväärne osa toodangust liigub ka Tšetšeeniasse. Tehasele panid aluse kaks miilitsat, seetõttu ka selline nimi. Praegu on osanikeks mitu erukindralit aga ka nn. „Sherifi Vabariigi“ presidendi poeg. Viimasele kuulub ka jalgpallimeeskond koos kauni ja kaasaegse staadioniga. Mis nimega meie seda ala tunneme?

 


6.    22.09.1989 ilmus esimene “Eesti Ekspress” (päises veel sõna “proovitrükk”). Lehe idee autoriks olevat Sulo Muldia. Hinnaks oli tol ajal üsna müstiline 50 kopikat, avalugu rääkis Tiiu Silvesest, kes lubas oma töötajad viie aastaga materiaalselt heale järjele aidata. Esimese firmareklaami avaldas firma, mille toonane ja praegunegi juht on Hans H. Luige esimese abikaasa vend. Nimetage see siiani edukas firma?

 

7.    Keskaegse tubli hansalinna Tallinna üheks kaasajal huvipakkuvamaks tutvumisväärsuseks lisaks haruldasele Vanalinnale on loomaaed, kus asub üks maailma liigirikkamaid sõraliste kollektsioone. Loomaaed sai alguse ligi 70 aastat tagasi kui kuulus Eesti laskemeeskond kinkis linnale zoopargi asutamiseks ilvese. Algne loomaaed asus tuntuima vene tsaari Peeter Suure omaaegsete valduste alal - kaunis Kadrioru pargis. Loomaaia direktsioon ja kontor asus aga ühes Peetrile kuulunud hoones, mille rahvusvaheline nimi tuleneb just siit (või meie?) kandist ja mida Põhja-Euroopa inimesed, tänapäeval aga ka paljud teised, sageli kasutavad. Mis hoones asus algselt see kontor ?

 

 

8.    Ühel päeval suples rikka kaupmehe kaunis ja jumalakartlik abikaasa oma aias tiigis. Põõsastest vahtisid teda kaks vanemat, kohtumõistjat ja tegid talle häbitu ettepaneku. Kui daam otsustavalt keeldus, kaebasid iharad vanemad ta abielurikkumise pärast kohtusse. Kui neilt üksikasju päriti, kinnitasid nad jultunult, et nägid teda ühe noormehega, keda nad aga kätte ei saanud. Kohus uskus vanamehi ja mõistis naise surma. Kui teda hukkamisele taheti viia, jõudis kohale Taaniel. Tundes, et naine on süütu, hüüdis ta meeleheitel, et surmaotsuse täideviimine peatataks. Taaniel lahutas vanamehed teineteisest ja küsitles neid eraldi. Üks kinnitas, et nägi kõlvatut paari pistaatsia all, teine väitis, et see oli suur tamm. Oli ilmne, et süüdistajad valetavad, ja nad mõisteti kividega loopimise läbi surma, vaga naine aga lasti vabaks. Kuidas oli tema nimi?

 

 

9.    Abramis brama ei ole mõiste usundiloost (Aabram, brahma). On hoopis ühe meil tavalise (v.a. Lääne-Eesti saared) kala ladinakeelne nimi. Aastas püütakse teda ametlikel andmetel keskmiselt 380 tonni. Mis kala?

 

10.           Aedkannike (Viola x wittrockiana) on hübriidne liik, kelle esivanemateks on eelkõige viola tricolor e. aaskannike, Viola cornuta e. sarvkannike ja Viola lutea e. kollane kannike. Mis nime all seda lille Eestis üldiselt tuntakse?

 


11.           Vanad eestlased kasutasid toidu kõrvale tavalisi ja lihtsaid kastmeid. Üheks vanemaks kastmeks oli soolane hapupiimakaste, hiljem kasutati kastmeks ka lihasoolvett, mis segati jahu, muna või värske ternespiimaga ja kuumutati läbi. Millist kastet aga peetakse vanimaks eestlaste toidukõrvaseks? (vähemasti toiduteadlaste andmetel)

 

 

12.           Rootsis meenutavad rohked ruunikirjad skandinaavlaste osavõttu kauba- ja sõjaretkedest idapoolsetesse maadesse. Ise nad nimetasid näiteks Vana-Venet Gardarik, Novgorodi linna Holmgard, saratseenide maad aga Serkland. Milline tähtis keskus kandis viikingitel aga Miklegard – nime ? Muuseas, muistsed slaavlased nimetasid seda kohta – Tsargrad.

 

13.           Millise riigi nimi tähendab tõlkes väikest kindlust? Kas Kuveit, Bahrein, Omaan või Katar?

 

14.           See 2129 km pikkune ja suures osas laevatatav jõgi saab alguse, kui ühinevad Kulu ja Ajan-Jurjahi jõed. Olulisemad lisajõed on Kordokon, Omolon, Suur-Anjui, Detrin, Sededema. Jõega sama nime kannab peamiselt purdunud liivakividest koosnev mägismaa, mille kõrgeim punkt on 2586 m kõrgune Aborigeni mäetipp. Nimetage see Ida-Siberi merre suubuv jõgi?

 

15.           Abuja määrati paljurahvuselise Nigeeria pealinnaks 1982. aastal, selleks eraldati riigi keskosas asuv 8034 km2 suurune Pealinna Territoorium. Praegu elab 1991. aastal pealinnaks saanud Abujas juba üle miljoni inimese, kuid linn ei ole kaugeltki lõplikult välja ehitatud. Otsus pealinn Lagosest riigi keskossa üle viia võeti vastu 1976. aastal. Nigeeria keskosas on vaba maad piisavalt, kuid pealinnale sobivat asukohta otsiti mitu aastat, sest see pidi vastama ühele just sealmail olulisele kriteeriumile. Millisele?

 


16.           1939. a. põllumajandusloenduse andmetel kasvatasid Eestimaa talud tera- ja kaunvilja kokku 590 024,5 hektaril. Millist kahte teraviljakultuuri kasvatati kõige rohkem (vastavalt 150 942,3 ja 144 603,2 ha) ?  1 õige = 1 punkt

 

17.           Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda viib igal aastal läbi Eestis toodetud ja jaekubanduses müügil olevate toidukaupade kvaliteedi hindamist. Nõuetele vastavatele toodetele omistatakse Tunnustatud Eesti Maitse (TEM) e. pääsukese märk ja Tunnustatud Maitse (TM) e. ristiku märk. Milline täiendav nõue peab olema täidetud, et saada TEM e. pääsukese märk?

 

18.           Sundnuumale võib panna 12-nädalase hane, kui ta kaalub vähemalt 4 kg. Sundnuum kestab 3 – 6 nädalat. Sel ajal hane puurist välja ei lasta, tema pea tõmmatakse läbi võre ja sundnuumamasina toru juhitakse kurku. Küllap nõustute, et selline teguviis on vastumeelt hanele ja ei meeldi ka loomakaitsjatele. Kuid hanesid sundnuumatakse ühel kindlal eesmärgil – et saada ......................... Mida?

 

19.           Kui enne Teist Maailmasõda veeti võid Eestist välja peamiselt Euroopa riikidesse: 1937. a. 13 180 tonni, 1938. a. 14 732 tonni, siis 60 aastat hiljem veeti võid sisse (!): 1997. a. 17 479,1 tonni, 1998. a. 11 355,7 tonni. Mis riigist kõige rohkem?

 

20.           Kellele kuuluvad luuleread:

Laenatud kandlega kaua ei mängi,

                                    Laenatud leivaga lulli ei löö.

                                    Omal on pill, siis määta või mängi,

                Omal on leib, siis sõtku või söö.

                         

       

                                                                        


21.           EE 14. köite väitel oli Konstantin Päts kahe ülikooli – TÜ ja TTÜ audoktor. Tegelikult oli ta veel kolmanda ülikooli audoktoriks, see ülikool asus aga Eestist väga kaugel ja selle nimigi on ilmselt enamiku jaoks tundmatu. See ülikool tegutseb Waltairi linnas, koolis õpib umbes 100 000 üliõpilast, ülikool on asutatud 1925. Mis riigis aga asub see ülikool, mis 1938. aastal valis K. Pätsi oma audoktoriks?

 

22.           Kui suur on Ludolfi arv ?

 

23.           Tallinnas kasutati XIV-XVIII saj-ni peamiselt lauanõude, küünlajalgade, kannude ja peekrite aga ka suuremate esemete, näiteks sarkofaagide valmistamiseks sulamit, mille nimetuseks oli Tallinna tina. See oli kahe metalli sulam, millest 12 osa moodustas inglistina. Teine metall moodustas vaid 1 osa. Mis metall selleks oli?

 

24.           See koosneb rukki- või nisujahukliistrist, veest, paarist komponendist, mida siinkohal ei nimeta, võimalikest linaõlilisanditest. Tavaline oli ka kalamaksaõli, heeringasoolvee ja saartel kohati hülgerasva lisamine. Lisada võib ka soola. Keeta 2-3 tundi kogu aeg segades, et vältida põhja kõrbemist. Mida nii saab?

 

 

25.           Kes tänapäeva kuulsustest kannab kodanikunime David Seth Kotkin? Mehel on kokkupuuteid ka Eestiga.

 

 


26.           Küsime hispaania sportlast, kahekordset maailmameistrit. Noorpõlves tegeles ta mitmete aladega, Hispaania meistriks on tulnud squash’is. Tuntud ka hüüdnime El Matador all. Kes?

 

27.           1896 Ateena OM-il võistlesid tõstmises käputäis sportlasi viielt maalt. Kaalukategooriad puudusid ja võisteldi ühe ning kahe käega tõstmises. Esimese distsipliini võitis 71 kiloga inglane Launceston Elliott. Kahe käega tõstmises sai inglane võrdse tulemuse taanlase Viggo Jenseniga – 111,5 kg, kuid esikoht anti millegipärast taanlasele. Mille järgi tehti selline otsus?

 

28.           Selle tänase Euroopa arvestatava vutiriigi erinevate linnade klubid on läbi ajaloo tulnud kokku 8 korda kolme praeguse iseseisva riigi meistriks ning jõudnud 4 korda neljanda riigi meistrivõistluste poolfinaali. Edukaim neist klubidest kandis nime Pogon. Mis riigi jalgpalli meistrivõistlustel nende linnade esindused aga täna võistlevad?

 

29.           Luksemburglased on endiselt uhked kunagise mäesuusaässa üle, kes riigile unustamatult populaarsust kogus. Siiani nimetavad nad neljakordset maailmameistrit ja olümpiamängude medalisti viimaste aegade suurimaks sportlaseks. Ja õigustatult. Räägitakse: “Spordihuvilised imetlesid Austria ja Šveitsi mäesuusatajaid ning siis äkki tuli keegi hoopis teisest kohast. Meile olid tema võistlused alati suurteks hetkedeks”. Kellest jutt?

 

30.           Kes on pildil?

 


31.            Kellest kirjutab Viivi Luik tema luulekogu “See kauge hääl” (2000) saatesõnas nii: “... kehastada eesti luules on karmid mereavarused, lipud ja leegid, raskete tuliste äärtega piiblipilved. ... avarused ei ole kunagi unelevad. Need on voogavad ning ärevad ja võib uskuda, et silmapiir varjab väehulki lippudega, seal toimub rahvasterändamisi telkide ja kaamelitega, liigub sõduritevoore, puhkeb tulekahjusid ning revolutsioone, sünnib uusi aegu. Selle avaruse värv on punane.” Esimene luuletus ilmus 1936, esimene luulekogu “Põleva laotuse all” 1945. Tähtsamad luulekogud: Unistaja aknal (1959), Rannalageda leib (1965), Tuule valgel (1977). Sündis 1. okt. 1916 Võrus postiametniku tütrena. ENSV rahvakirjanik 1971. 2005 sai Riigi Elutöö Auhinna.

 

32.            Kas J.K.Rowlingi edu või sisemine sund on viimastel aastatel toonud ka Eestisse mitu uut noort naislastekirjanikku. Ühelt neist ilmus esimene trükiproov – sügisluuletus – ajakirjas “Täheke” 1979.a. Samas ning lasteajakirjas “Põmmu” ilmusid 1990-ndate alguses ka esimesed jutud. Vahepeal jõudis ta tuntust koguda raamatuillustraatorina, 2004.a. ilmus aga esimene raamat Ernesto küülikud, Lastekirjanduse Teabekeskuse jutuvõistluse võitnud töö. Kes?

 

33.            Kes on see kunstnik? Maalid “Aga ükskord ...”, “Musta kassi tassist”, “Kunstnik Marko Mäetamme peegelpilt”.

  

 

34.            Selle kunstikeskuse arhitektid Richard Rogers ja Renzo Piano võtsid oma loomingu aluseks tavakodaniku vaatenurga. Nad tegid oma ehitisega selgeks, et kunstikeskus pole mitte mingisugune eliitehitis, vaid tavainimese ajaviitmise koht. Millisest kunstikeskusest on jutt (linn 1 p)?

 

35.            1994.a. esines Urmas Oti vana-aasta õhtu saates rektorite trio. Koosseisus klaver, viiul ja tšello. Kanti ette Händeli trio. Seega, pooled toonastest rektoritest olid võimelised musitseerima. Nimetage nad.

 

 

 

36.            

Maria Dickini poolt 1943.a. asutatud Dickini medal, Suurbritannia ja Rahvaste Ühenduse sõjaline autasu fauna esindajatele, leidis kohe tunnustust kui “loomade Victoria rist”. 1943-59 anti välja 54 medalit. Autasustatute seas on 32 ..., 18 koera, 3 hobust ja 1 ... . Täitke punktiirid! Alates aastast 2000 on medaliomanike hulka lisandunud 6 koera.

 

 

37.           18.07.1977 suri hilisema USA välisministri Madeleine Albrighti isa Josef korbel, kes oli Denveri Ülikooli rahvusvaheliste suhete magistrantuuri dekaan. Lahkunu mälestuseks saadeti palju lilli, eriti paistis silma klaverikujuline pott filodendronitega. Kui proua Albright küsis oma emalt, kellelt selline lilleseade, vastas ema, et see on isa lemmikõpilaselt, neiult nimega ... . kirjutage selle neiu nimi!

 

38.           Paljude turistide meelispaikade seas on ka kalmistud- nt Highgate ja Brookwood Necropolis Londonis, Pere-Lachaise Pariisis või Zentralfriedhof Viinis. Millises riigis asub aga ilmselt maailma suurim kalmistu, Rockwood Necropolis? Seal on erinevatel andmetel 600 kuni 800 tuhat maetut, 200 tuhat kremeeritut, kokku ligi 1 miljon hauatähist.

 

 

39.           See näitlejanna on naljaga pooleks öelnud, et peaks neiupõlvenime Proos tagasi võtma. Paneks veel a lõppu ja saaks suurepärase näitlejanime. Nime ta siiski vahetama ei hakka, nagunii on ta olnud ka Laanet ja Paljasmaa. Üle 30 aasta on ta püsivalt abielus, 2 lapse ema. Kes?

 

40.           Peaminister Andrus Ansip (sündinud 1.okt 1956) ütles 05.04.2005 Kanal 2 Happy Hour´is, et sai oma nime ühe eesti filmi peategelase Andrus Laane järgi. Selle filmi lavastaja oli Gerbert Rapoport, stsenarist Hans Leberecht, helilooja Eugen Kapp. Kuidas oli filmi pealkiri?

 

 

 

 


Vastused

1.                   

Viigimari

 

KN

2.                   

Nicaragua

Pealik Niacarao

KN

3.                   

Helsingi

 

TT

4.                   

Saddam Hussein

 

AP

5.                  h

Transnistria

Vene k.  Zadnestrovie. Tehase salajane sõjabaas asub Kolbaska külas; kaubavahetus on seni toimunud Odessa sadama kaudu; jalgpallimeeskond FC Sherif Tiraspol – viimastel aastatel on pidevalt võitnud Moldova meistritiitli, kus meeskond mängib, mistõttu osaleb ka Eurosarjades

TS

6.                   

Baltika

Meelis Milder

TT

7.                   

Saun

Hoone võeti 1926 riiklike muinsuskaitseobjektide nimekirja ja kui Tallinna Loomaaed kolis Rocca-al-Maresse, siis võeti ta lahti ja viidi Veskimetsa kaasa; praegu endiselt konserveeritud olekus

TS

8.                   

Susanna

Joojakimi abikaasa Paabelis

KN

9.                   

Latikas

 

KN

10.               

Võõrasema

 

KN

11.               

Silgusoolvesi

 

TS

12.               

Konstantinoopol

Tänapäeva Istanbul; Stambul

TS

13.               

Kuveit

 

AP

14.               

Kolõma

 

AP

15.               

Selles piirkonnas ei tohtinud domineerida ükski rahvusgrupp

AP

16.               

Rukis  ja kaer

tali- ja suvirukis kokku

AK

17.               

Toote põhitoore peab olema kasvatatud Eestis

AK

18.               

Suur hanemaks 

Kui sundnuumamine toimub ööpäevaringselt, kasvab maks isegi 1 kg raskuseks

AK

19.               

Uus-Meremaalt

 

AK

20.               

Hando Runnel

 

AK

21.               

Indias

Andhra ülikool

AP

22.               

3,14

Hollandi matemaatik Ludolf van Ceulen arvutas 1600-ndatel aastatel arvu pii väärtust ja jõudis 35-nda kohani pärast koma. Tema auks nimetatakse arvu pii ka Ludolfi arvuks

TS

23.               

Seatina e. plii

Tallinna tina vanem nimetus oligi lihtsalt seatina, seega 1 osa andis sulamile algnime; hiljem anti sulamile Tallinna tina nimetus

TS

24.               

Rootsi(punane) värv

Slamfärg. Komponendid veel pigment, raudvitriol (punasele), vaskvitriol (ookerkollasele)

KN

25.               

David Copperfield

s. 1956 New Jersey’s. Elukaaslane eestlanna Merily Jürna

KN

26.               

Carlos Sainz

Toyota, 1990 ja 1992

TT

27.               

Tehnika eest

Tõsteviis, stiil tundus kohtunikele olema ilusam, puhtam, selgem. Hinnati subjektiivselt

TS

28.               

Ukraina

Pogon Lviv Poola meister 1922, 1923, 1925 ja 1926; Rus Užgorod Slovakkia meister 1933, 1936; Odessa ja Harkov Tsaari-Venemaa meistrid, Rumeenia MV poolfinaali on jõudnud Jan Chernivtsi (1924, 1925), Dragos Voda Chernivtsi (1929) ning Maccabi Chernivtsi (1932).  Praegu mängivad Ukraina MV-l Metalist Harkiv, FC Harkiv, Gelios Harkiv, Tšornornomorets Odessa, Palmira Odessa, Karpaty Lviv, Zakarpattja Užhorod, Bukovina Chernivtsi; (erinevates liigades, Premier Ligast kuni Teise Liigani)

TS

29.               

Marc Girardelli

 

KN

30.               

Dan Brown

 

IS

31.               

Debora Vaarandi

 

KN

32.               

Piret Raud

Eno Raua tütar

KN

33.               

Ilmar Kruusamäe

1. pilt Kalevipoja muuseumi seinal Saarel Jõgevamaal

KN

34.               

Pompidou kunstikeskus Pariisis

 

IS

35.               

Peep Lassmann, Talis Bachmann, Olav Aarna

Muusikaakadeemia, TpedI, TTÜ

KN

36.               

Tuvid, kass

Kirjatuvid

TT

37.               

Condoleezza Rice

 

TT

38.               

Austraalia

Rockwood Cemetery, Sydney, asutatud 1867

TT

39.               

Luule Komissarov

 

KN

40.               

Andruse õnn

1955. H. Leberechti raamatu “Kaptenid” aineil

KN