EestiMaaKilb 2004/2005.  Poolfinaal, 5.veebruar

Jõgeva, Märjamaa

 

Küsimused: Jaan Allik, Koit Nook, Andres Pulver, Tenno Sivadi, Tõnu Talve

 

1.      Sellenimelised olid Pontose kuningriigi valitsejad. Viimane neist valitses 111. kuni 63. aastal e.Kr. Riigi piiride laiendamisel tekkis tal vastuseis Roomaga, kellega peeti kolm sõda. Esimeses neist oli ta edukas, kuid kolmanda tulemusena pidi põgenema oma poja Pharnakese juurde Krimmi. Kui poeg asus roomlaste poolele, jagas ta oma viimastele ustavatele sõpradele mürki, et need ei peaks vaenlase orjaks jääma ning võttis ka ise mürki sisse. Et ta oli aga pikemat aega vastumürke kasutanud, ei mõjunud talle ka kõige tugevamad annused. Lõpuks aitas ustav galati sõdur kuningat mõõgaga. Kellest jutt?

 

2.      Saksa Ordu “pealinnaks”, ordumeistrite residentsiks, oli pikki aastaid Malborki linnus Poolas. Kui poolakad 1457. aasta 6. juunil Malborki vallutasid, kolisid ordurüütlid oma pealinna sealt loomulikult minema. Ordumeister kolis linnusesse, mille Saksa ordu oli rajanud 1255. aastal. 1268. aastal sai linnuse ümber tekkinud asula linna õiguse. Saksa ordu kõrgmeistri residentsiks jäi see linn 1525. aastani, mil ordu reorganiseeriti ja minetas oma senise tähtsuse. See linn on kuulunud muuhulgas Brandenburgi kuurvürstkonda, Preisi kuningriiki ja Saksa riiki. Linna on okupeerinud nii venelased kui prantslased. Linn?

 

3.      Kes (u 1550-1601)? Sai Tallinna piiramise ajal 1570-71 kuulsaks oma julgete katsetega venelastele kallale tungida. 1576 määrati Eestimaa ajutiseks asevalitsejaks, oli oma isa kõrval Tallinna kaitsevägede eesotsas kui venelased 1577 linna piirasid. 1580 oli see soomlane koos kahe rahvuskaaslasega Pontus de la Gardie sõjanõunikuks, sai samal aastal feldmarssaliks. 1581 piiras Rakveret, seejärel vallutas omaalgatuslikult terve Läänemaa ja Koluvere, Vigala, Lihula ja Haapsalu lossid. Hiljem oli Turu asevalitseja ning Narva ja Ivangorodi asevalitseja. Johan III laskis ta Jamburgi ja Ivangorodi kaotamise pärast vangistada ja surma mõista, hukkamiskohal asendati surmanuhtlus vangistusega. Vabanes pärast kuninga surma, tuli tagasi Eestisse, 1600 määrati taas Eestimaa asevalitsejaks ja Liivimaa ülempealikuks. Suri Burtnieki lossis, maetud Tallinna Toomkirikusse.

 

4.      1957. aastal üritasid vanad võitluskaaslased Molotov, Malenkov, Kaganovitš jt Nikita Hruštšovi võimult kõrvaldada. Nende plaani kohaselt pidi Nikitast saama (juhul kui ta vastu ei hakka) põllumajandusminister. Nikita kättemaks luhtunud riigipöördele oli aga märksa hullem: Kaganovits määrati Solikamski kaaliumikombinaadi direktoriks, Malenkov Ust-Kamenogorski hüdroelektrijaama juhiks ja Molotov saadeti ühte riiki suursaadikuks. Millisesse riiki?

 

5.       Kes?

 

6.      Konstantin Päts kirjutab Jaan Poskale: Teine põnev küsimus, mis Eesti riigi saatuse peale mõju avaldab, on sõja edasikestmise ja rahu küsimus. Paljud hääletasid pahempoolsete rühmade poolt, kes lubasid rahu teha, kui enamuse Asutavas Kogus saavad. Nüüd on see enamus olemas ja Vene enamlaste poolt ... valitsuse kaudu ka ettepanek tehtud rahuläbirääkimisi alata. Rahvas on sõjast tüdinenud, ... . Millise riigi valitsuse kaudu tehti ettepanek rahuläbirääkimisteks? Huvitav fakt, sest neil olid endilgi suured segadused.

 

7.      Kelle (mille) sümboliks on nähtav, nn Roheline täht? Päris rahul nad kõik sellega ei ole, alternatiivina on välja pakutud ka uus, kõrvalolev variant.

 
 

 

8.      Bessermanid on turgi päritolu rahvas Vene Föderatsioonis. Mõned aastad tagasi kuulutasid nad end eraldi rahvuseks. 2002. a. loendati neid pärast 1926.a. rahvaloendust teist korda, saadi 3000. Varasematel rahvaloendustel loeti neid ühe teise, soomeugri rahva hulka, kelle keelt nad kõnelevad ja kelle nime kandval maal elavad. Nimetage see meie hõimurahvas.

 

9.      

Ta elas 27.10.1918 - 28.11.2003. Sündis Are vallas Pärnumaal, suri Rootsis. Jäänud 1983. aastast pensionile, võttis ta aktiivselt osa Stockholmi kohalike eesti organisatsioonide tööst, olles juhatuse liige pea kõigis Eesti Maja juurde koondunud organisatsioonides. Ta oli Eesti Vabariigi Valitsuse eksiilis liige, asus 1992. aasta esimesest poolest selleaegse valitsuse ülejäänud koosseisuga opositsiooni ja moodustas selle uue koosseisu. Vaatamata Heinrich Margi poolt volituste Lennart Merile üleandmisele pidas ennast surmani Eesti Vabariigi Peaministriks Presidendi ülesandeis. Kes? Mehe nimekaim on tuntud Eesti muusikaelust.

 

10.  1962.a. oktoobris oleks äärepealt  vallandunud III maailmasõda, põhjuseks N. Liidu rakettide paigutamine Kuubale. Salajaste läbirääkimiste tulemusena toodi 28.okt. raketid Kuubalt ära. Vastutasuks pidi USA ühest riigist ära viima oma “Jupiter” tüüpi raketid. Nimetage see riik.


11.   ...  nisu ehk okasnisu on tuntud tervist turgutava toiduainena. Selle toiteväärtus on palju suurem kui nisul: kuni poole rohkem proteiini. Saksamaal tehtud uurimuste järgi on häid tulemusi saadud nii suhkruhaigete ravis kui ka reuma ja nahahaiguste puhul. Isegi sportlased tarvitavat seda oma toidus taastumisperioodil. Kasutatakse nii ... nisu jahu kui kestasid, viimaseid näiteks tervisepatjade valmistamiseks. Kirjutage puuduv sõna!

 

12.  Ta on pärit Kaug-Idast ning Eestisse toodi ta teadlikult 1950.a. septembrikuus, kui 86 tollasest Kalinini oblastist toodud isendit lasti lahti Pikknurme, Põlula ja Lihula metskonnas. Esimene tutvumine temaga toimus aga juba 1936.a. Pihkva järves asuval Kamenka saarel, 1946 tabati küsitav loom Võru lähedal. Mis loom?

 

13.  Luts on Lota lota, angerjas Anguilla anguilla, linask Tinca tinca. Taoliste ladinakeelsete nimedega kalasid, kus nimi koosneb kahest samasugusest sõnast, elab Eestis päris palju. Ühel kalal on aga analoogne nimi, millest laisad eestlased on teinud pea üks ühele kala eestikeelse nime just niisama moodi, nagu venelased on Carassius carassiusest teinud karassi ehk kogre. Millise kalaga on tegemist?

 

14.  Amarüllis ehk ratsuritäht peaks olema kõigile tuntud uhke toataim. Amarüllise sugulasi kasvab Eestis aga ka looduslikult. Lisaks nartsissidele ja vähetuntud kliiviale ning kriinumile leidub Eestis amarülliliste sugukonna kaks perekonda, mõlemad on esindatud põhiliselt ühe liigiga – galanthus nivalis ja leucojum vernum. Milliste tavaliste lilledega on tegemist? Piisab perekonna nimetamisest.

 

15.  Millist looma kutsutakse võro keeles majjai (ka maiai, majajas)? Eesti eläjist om majjai kygõ kõvõmb jürräi.

 

16.  1881.a. viidi Venemaal läbi rahvaloendus. Balti kubermangude suurim linn oli Riia oma 169 683 elanikuga. Eesti linnadest oli esikohal loomulikult Tallinn elanike arvuga 50 435, järgnesid Tartu (31 918) ja Pärnu (12 918). Nimetage elanike arvult neljas ja viies linn, vastavalt 5670 (EE: 5200 koos agulitega) ja 3661 (EE: 4115) elanikuga.

 

17.  Mis nime kannab Eesti suurim (91 ha) säilinud primaarne tammik ehk püsivalt samal kohal kasvanud tammemets? Tihe alusmets koosneb peamiselt sarapuupõõsastest. Arvatavasti paiknes tammikus muinaseestlaste hiis, mille lähedale pärast maa vallutamist XIII sajandi algul ehitati tolle tammikuga samanimeline kirik. Algselt kandis kirik sama nime lähedal asuva muinaslinnusega ja ühtlasi ka muinasmaakonnaga. (Selle nime vastamine annab 1 punkti.)

 

18.  Denali rahvuspark on saanud oma nime atabaski keelest. Atabaskid nimetasid Denaliks mäge, mis asub praeguse rahvuspargi territooriumi keskmes ja on kogu piirkonna üheks suurimaks turismimagnetiks. Millise tuntud mäe paralleelnimetus on Denali?

 

19.  See 1314 km pikkune jõgi (vesikond 129 000 km2) on maailma üks pikemaid (arvatavasti Euroopas pikim) lisajõe lisajõgesid. Sellel jõel on omakorda veel viis lisajõge, millest üks kannab omapärast nime – Kobra (324 km), lisaks veel ka Moloma (419 km), Pižma (305 km), Tšeptša (501 km) ja Kilmez. (võrdluseks: Eesti pikimad jõed on Võhandu – 162 km ja Pärnu – 144 km). Mis jõest on jutt? Eestlastele kõrvale kõlavad tuttavlikult selle jõe nimelised tehnikatooted.

 

20.  Kes on helilooja?

 

21.  Lahitall meenutas küll ennemini vaese mehe puukuuri kuid oli siiski tööstusettevõte. Linnades keelati see ettevõte juba Tsaari-Vene ajal kuid maakohtades tegutsesid lahitallid veel mõnda aega edasi. Mis ettevõte oli lahitall?

 

22.  1882. aastal hakkasid kolm härrasmeest New Yorgis välja andma väikest ajalehte, mis kajastas kõikvõimalikke Wall Streeti uudiseid. 1889. aastal sai sellest lehekesest maailmakuulus Wall Street Journal, milline on tänapäeval USA suurima läbimüügiga leht. Kaks eelpoolmainit härrasmeest olid Charles M. Bergstresser ja Edward J. Jones, mis oli kolmanda härrasmehe nimi?

 

23.  Akadeemilises maailmas on tähtsamaks tunnusmärgiks doktorikübar,mis filosoofidel on must, õigusteadlastel tumepunane, arstidel roheline, teoloogidel lilla ning agronoomidel ja metsameestel sinine. Kellele kuulub Soome rekord 19 doktorikübaraga?

 

24.  Hiina maailmavaatele on omane kogu mateeria jagamine 5 osaks- 5 elemendiks ehk toimeks (wu xing). Need elemendid on Tuli, Maa, Vesi ja veel kaks. Nimetage puuduvad!

 

25.  See oli Vanas Egiptuses põhimõõt. Tal oli kaks suurust: kui vaarao kehalt võetud 0,52 m pikkust nimetati „kuninglikuks“, siis „lihtrahva“ oma oli vaid 0,45 m pikk. „Kuninglik“ mõõt kehtis vaaraole ja preestritele võetavate andamite suhtes, „lihtrahva“ oma aga igapäevases elus. Nimetage see iidne mõõtühik? Eestimaal on kasutusel olnud tallinna ..., Liivimaal riia ... (mõl. 0,538 m, hiljem 0,533 m); maamõõtmisel kasutati meie mail ka rootsi ... .


26.  Teda on nimetatud esimeseks eesti soost nimekaks keemikuks, kuid peetud ka baltisakslaseks. Sündis 1861 Jamburgis, lõpetas 1882 Tartu Ülikooli, oli 1892-1902 samas ja 1903-1929 Göttingenis professor. Ta oli füüsikalis-keemilise analüüsi rajajaid, Peterburi TA ja Berliini TA korrespondentliige, NSVL TA auliige, lõi aine kristallisatsiooniteooria, rajas nüüdisaegse metallograafia alused. Suri 1938 Göttingenis- linnas, kus tema nime kandval tänaval asub tema asutatud ja temanimeline Saksamaa esimene anorgaanilise keemia instituut. Kes?

 

27.  Ta avastas sõltumatult Newtonist integraal- ja diferentsiaalarvutuse ja avaldas oma tööd enne Newtonit. Matemaatikud kasutavad tänini just tema poolt välja mõeldud sümboleid. Ta leiutas ka matemaatilise loogika, kuid jättis oma avastuse avaldamata. Ta paistis juba üliõpilasena niivõrd silma, et 21-aastaselt pakuti talle professorikohta, kuid ta loobus, sest tahtis saada maailmakuulsaks. Enamuse oma avalikus elust veetis ta õukondades, diplomaadina või perekonna-ajaloolasena. Tema üks kuulsamaid lauseid on: “On kaht liiki tõdesid – mõistuse- ja faktitõed.” Ta oli Voltaire`ile eeskujuks doktor Panglossi kuju loomisel romaanis “Candide”. Tuntud teadlastest olevat ta esimene, kes hakkas rääkima soome-ugri keelesugukusest. Kes?

 

28.   Mille populaarsemate variantidega (kujudega) on tegemist?

 

 

29.  Seda grandioosset ehitist hakati rajama 2. augustil 1948 ja valmis sai ta 16. juunil 1950. Metallkonstruktsioonidega, mida selle ehitise juures kasutati, saanuks 1,5 korda ümber Maa ekvaatori nagu vitsa peale keerata ja ehitisse kulunud tsemendist oleks saanud ehitada kaks korda kõrgema pilvelõhkuja kui Empire State Building. Millisest suurehitisest on jutt? Nimetage objekt ja linn. Küsitav on omas valdkonnas maailma suurim.

 

30.  Kes (1885-1961)? Erinevalt oma vanematest, kes olid metsandustegelased (isa Tallinna ülemmetsaülem), valis ta tegevusalaks arhitektuuri. Pärast Riia PI ja Dresdeni Tehnikaülikooli lõpetamist asutas 1912 Tallinnas oma arhitektuuribüroo. 1914 projekteeris koos Jacques Rosenbaumiga maja Toomkuninga 20, kus praegu asub Prantsusmaa saatkond. 1914-1918 oli Saksamaa kodanikuna Siberisse interneeritud. Projekteeris Tallinnas rea elumaju, aga ka Tatari 1 asunud Vinnali erakaubamaja. Koostas koos Robert Natusega Merivälja aedlinna planeerimise ja Nõmme korrastamise ja laiendamise kavad. Tema projektide järgi ja juhtimise all remonditi ja taastati Tallinna Toomkirikut, Tartu Toome varemeid, Dominiiklaste kloostrit, Türi kirikut, Oleviste gildi hoonet. Ta on projekteerinud maakirikuid ja Rakvere saksaerareaalkooli (praegu polikliinik) hoone. 1941-44 oli ehitusameti juhataja, alates 1945. aastast elas Lübeckis, pühendudes maalimisele.


31.  Möödunud aasta Eesti spordi tipphetkede hulka kuulub kahtlemata kümnevõistluse meeskonna Superliiga võit. Võistlus toimus 3.-4. juulil, eestlased kogusid 23 282 punkti, edestades Saksamaad 48 punktiga. Võidukasse meeskonda kuulusid Indrek Turi, Kristjan Rahnu ja veel kaks atleeti. Kes?

 

32.  Oleme harjunud, et mitmed meie sportlased tiirlevad oma ala tipu ümber aga seda kõige magusamat võitu on maitsnud vaid vähesed. Küsitaval alal toimus varasema MK-sarja asemel 2004.aastal MTBO World Ranking sari – avavõistlus Ungaris, edasi Soomes, Tšehhis. Kokkuvõttes arvestati 5 parimat tulemust kuuest võistlusest. Juhtus nii, et selle sarja võitis 137 punktiga eestlane Margus Hallik Šveitsi esindaja Simon Segeri ja slovaki Mikulas Sabo ees. Kõige enam, koguni 5 meest mahtus esikümnesse tšehhe. Naistest võitis sarja Austria esindaja Michaela Gigon. Mis ala osutus mullu eestlastele nii edukaks? Muide, Austraalias toimunud ala II MMil oli Hallik individuaalselt 8. ja 20. ning meeskonnas 4.

 

 

33.               

Paljudele Premier League`i klubidele on fännid pannud ka hüüdnimesid. Nii hüütakse püssimeesteks (The Gunners) Londoni Arsenali meeskonda, iiriskommid (The Toffees) on aga Liverpooli Evertoni mehed. Mitmed klubid on saanud oma nime vormi värvi järgi: punased (The Reds) on nii Liverpool FC kui Manchester United`i pallurid. Leeds United ja Ipswich Town, kes tänaseks kõrgemast seltskonnast küll lahkunud, kannavad hüüdnime valged (The Whites) ja sinised (The Blues). Millist klubi hüütakse aga The Addicks – sõnaga, mille seletamiseks on neil endilgi mitu varianti? Klubi pendeldab kõrgema- ja esiliiga vahel, sel hooajal (2004/05) on aga Premier League`s 7. kohal (nädalataguse seisuga). Meeskonna kodustaadioniks on 20 000 pealtvaatajat mahutav The Valley ja klubi edukaimaks hooajaks oli 1937, mil võideti Premier`is teine koht. 1947-st aastast on klubil ette näidata ka FA Cupi võitja tiitel. Tänavu tähistab klubi oma moodustamise 100. aastapäeva.

Näete klubi osaliselt kaetud embleemi ja võistlusvormi  Mark Fishi seljas. Klubis pallib ka endine Tallinna FC Flora mängija (1997), soome koondislane Jonatan "Tintti" Johansson, kes sellesse klubisse jõudis Glasqow Rangersi kaudu.

 

 

34.  Millise korvpalliklubi ridadesse kuulvad sel hooajal sellised tuntud mängumehed nagu Läti koondise raudvara mängujuht Roberts Stelmachers, Leedu hiiglased, OMil hiilanud Robertas Javtokas ja vanameister Gintaras Einikis, Bosnia ja Hertsegoviina koondise liider, Panathinaikose ja Cibona karastusega Haris Mujezinovic ning NBA kogemustega ameeriklane Tyrone Nesby. Seda tähtede kogumit juhendab edukalt tipptreener Vlade Djurovic.

 

35.  Ühe spordiala MM võistlustel Portillos Tšiilis juhtus 1966. aastal järgmine lugu: Naiste maailmameistriks tulnud Erika Schinegger Austriast tunnistati mõne aja möödudes meheks ja maailmameistritiitli sai hilinenult endale prantslanna Marielle Goitschel. Millise spordiala Mm-ilt on pärit nii kurioossne lugu.


36.   Kuigi Juhan Smuuli koolipink jäi lühemaks, kui meie suvatsevus seda lubab välja ütelda, siis tema lugemisjanu ja mälumaht ei olnud mõõdetavad. Isegi heeringatraaleril SRT- 4244 Norra meres ulpides uuris Smuul filosoofia ajalugu. 1960-ndate keskel väitnud Smuul aga ise – ja mitte ilma uhkuseta –, et kõigist (tol ajal) elus olevatest eesti kirjanikest on temast rohkem lugenud vaid kaks meest. Kes? Mõlemat kirjameest tuntakse ka kriitikuna ja tõlkijana.

 

37.  Hiljutiste looduskatastroofide meenutuseks küsime: millise teose avasõnad? Nimetage autor ja pealkiri.

Jaanuar 1999: Raketisuvi

Ühel hetkel valitses Ohio talv. Uksed olid suletud, aknad topitud, aknaklaasid pimendatud jäälilledest. Iga katust ääristasid jääpurikad, lapsed suustatasid nõlvakutel, karusnahkades koduperenaised, nagu suured mustad karud, tatsasid mööda jäiselt külmi tänavaid.                                   Ja järgmisel  hetkel läbis pisikese linna suur soojalaine – kõike üleujutav kuuma õhu meri. Näis nagu oleks keegi pagaritöökoja ukse lahti jätnud. Kuumus tuikas majade, põõsaste ja laste vahel ...

 

38.  Kuulete esinemas ühte vortitsistliku liikumise rajajaist, kes loeb katkendi oma peateosest  "Cantos". Kes on see mees, kes valdas vabalt ladina, inglise, vanainglise, kreeka, prantsuse, saksa, itaalia, hispaania ja provanssaali keelt? Ta oli ka imažismi (imagism) asutaja ja vedaja, üks 20. sajandi õhtumaade kirjandust ja eriti luulet kõige enam mõjutanud esseist, tõlkija ning poeet. Eesti keeles on temalt ilmunud vaid "Lugemise aabits". (Tõlkinud Urmas Tõnisson ja Udo Uibo. Avatud Eesti Raamat. Kirjastus Vagabund, 2000. 278 lk.)

 EP picture

 

39.  Elati rahutuid aegu: usupuhastus võttis võimust, saksa mõõgavendade riik lagunes. Aastal 1600 kuulusid Eestimaa manner ja Hiiumaa rootslastele, Saaremaa taanlastele ja Liivimaa poolakaile. Kuid just selle daatumiga on seotud eesti kirjanduse esimese suurema mälestusmärgi sünd. Nimelt pidas aastail 1600-06 üks pastor Tallinnas Pühavaimu kirikus 39 eestikeelset jutlust. Nende jutluste suur käsikiri avastati 1884 Tallinna linna arhiivis ja avaldati trükis 1891. Kes oli see haritud hingekarjane, kes oma jutlustes mainib nii antiikseid suurmehi kui ka päevakorras olevaid nähtusi ?

 

40.  Küsitava Nobeli preemia laureaadi 12 teose alusel on läbi aja kirjutatud 23 ooperit ning arvatavasti on ta sellega teiste nobelistide seas kindlalt esikohal. Mõned tema teosed: Kolm kurbmängu, Õde Beatrice, Termiitide elu, Mesilaste elu, Tarkus ja saatus. Kellest jutt?

 

41.  1940.a. juunipöörde järel hakati ka Eesti kunstielu nõukogulikele alustel ümber korraldama. 25.07.1940 Tallinnas toimunud kunstnike kongressil “otsustati” Tallinna Kõrgem Kunstikool likvideerida, Riigi Kunsttööstuskool reorganiseerida ... nimeliseks Rakenduskunstikooliks, “Pallas” muuta ... nimeliseks Riigi Kõrgrmaks Kunstikooliks. Kirjutage kahe eesti kunstniku nimed, mis puuduvad punktiiridelt.

 

42.  Küsitav kunstnik elas vaid 32-aastaseks ja on enamikule tuntud vaid ühe maaliga, kuid see-eest hästi tuntud. Kas tunnete ta ära nende piltide järgi? Kes on autor?

  

 

 

 

43.  Väidetavalt tehti kõige läbimõeldum katse piltkirja loomiseks ühe tuntud prantslase juhtimisel. Ta püüdis koos oma venna ja elavate idamaakeelte eriteadlase Louis Bazin`iga luua üldmõistetavat piltkirja ehk universaalset pasigraafiat. Ta tahtis koostada igale inimesele ilma sõnadeta mõistetavat kirja, milles oli kuni 200 alusmärki ja ligi 5000 joonissõna, mis pidevalt täiustusid. Vastav 38-leheküljeline raamatuke “Avant-projet pour une ecriture universelleilmus 1968.aastal. Kes oli see tuntud prantslane ?

44.  Emadele oli ja on ehk kohati siiani laste kasvatamisel vaieldamatuks autoriteediks B. Spocki raamat “Teie laps”. Vähem on teada, et esimene eesti selleteemaline käsiraamat "Eesti ema. Lühike teejuht emadele, kuidas nad oma lapsi esimeste eluaastate sees kasvatama peavad"  ilmus juba 1879. selles esitati mitmeid lausa tänapäevastena kõlavaid ideid, näiteks alustada lapse eest hoolitsemist juba looteeas ning rõhutati lapse ja ema vaimset kontakti. Kes oli autor (eluaastad 1833-1894)? Tuntud on ta teisteltki elualadelt.

 

45.  Millist ansamblit kuulete?

 

 

46.  Kes peitub kostüümis?

 

47.  Eesti teleekraanidel võimutsevate kodu- ja välismaiste seriaalide reas oli mõned aastad tagasi üks, mille stsenaristideks Peeter Urm ja Mihkel Mutt. Kuidas oli selle seriaali pealkiri? 

 

48.  Küsime tuntud ema ja tema tuntud tütart. Ema oli Hollywoodis staar juba lapsena. Sünninime Frances Ethel Gumm kandnud tüdruk sai maailmakuulsaks 1939. aastal, 17-aastasena  peaosaga filmis “Võlur Oz”. Veelgi kuulsamaks kui film sai filmis tema poolt lauldud laul “Over the Rainbow”. Korralikku läbimurret  täiskasvanuna ei järgnenud, küll aga pakkus alati kõneainet tema tormiline eraelu mitmete showbisnise tähtedega. Ühest sellisest kooselust sündis ka tütar. Tütar jõudis oma karjääri jooksul ka emale kättesaamatuks jäänud Oscarini, kuid ei suutnud samuti varakult saabunud tunnustusest pikka ja edukat karjääri kujundada. Ja on tõsine oht, et ka tema võib lõpetada oma elu samuti nagu ta emagi, kes leiti 1969. aastal Londonist surnuna retseptiravimite üledoosi tagajärjel. Igatahes oma eraelu elab tütar sama tormiliselt. Kes on need kaks kõmulist staari?

 

49.  1934.a. plaadistas Artur Rinne laulu, mida hinnanguliselt 80% muusikalise kuulmisega eestlasi ka kaasa laulis. Laulu autoriks oli tolleks ajaks juba surnud saksa marsi- ja ajaviitekomponist Max Oscheit, eestikeelse teksti autor Sergius Lipp. Nimetage laulu pealkiri!

 

50.  See Firenze möldri poeg alustas oma vapustavat karjäär 14-aastaselt Orleansi printsi toapoisina. Peagi võeti ta majakapelli viiuldajaks, 21-selt oli ta juba õukonnahelilooja. Kolmekümneselt oli ta kuningaperekonna muusikaõpetaja, neljakümneselt ooperijuht. Paar aastat varem oli temast aga saanud kuninga sekretär ja ta tõsteti aadliseisusesse. Surres jäi temast maha päratu rahasumma, viis luksuslikku maja pealinnas ja kaks suvelossi. Kirikusse, kuhu ta maeti, laskis lesk püstitada suurejoonelise mausoleumi. Teda mäletatakse kui esimest tõeliselt suurt orkestri- ja teatrijuhti, aga samas ka kui suurt türanni. Temast rääkides ei jäeta enamasti meenutamata ka ta viimast kontserti. Kes?


Vastused

1.                   

Mithridates

M. (ka Mithradates) VI Eupator

KN

2.                   

Königsberg

Kaliningrad

AP

3.                   

Karl Horn

 

AP

4.                   

Mongooliasse    

 

JA

5.                   

Rasputin

Grigori Jefimovitš  Novõhh, 1872(?)-1916

AP

6.                   

Ungari

 

KN

7.                   

Esperanto lipp

Roheline väli sümboliseerib lootust, valge rahu ja neutraliteeti, viisnurk esindab viit kontinenti. Roheline täht- Verda Stelo

KN

8.                   

Udmurdid

 

KN

9.                   

Mihkel Mathiesen

Nimekaim Mihkel Matiisen, Jami poiss-Klaver põõsas-Noorte pianistide konkursi võitja klaverikunstnik

KN

10.               

Türgi

 

TT

11.               

Spelta

Triticum spelta L.

TS+ KN

12.               

Kährik

Kährikkoer

TT

13.               

Vimb

Vimba vimba

AP

14.               

Lumikelluke, märtsikelluke

Levinuimad liigid: harilik lumikelluke, kevadine maikelluke

AP

15.               

Kobras

Uma tammi jaos jürä tä maaha jämehit puid. maj|jai, -aja, -ajat4 = maiai = majajas kobras. Soome k majava

KN

16.               

Viljandi,  Valga

Narva oli Peterburi kubermangus. Kuressaare 3454 el.

TT

17.               

Mihkli tammik

Algselt Soontagana kirik; asub Koonga vallas Pärnumaal

TS

18.               

Mount McKinley  

 

JA

19.               

Vjatka

Volga lisajõe Kaama lisajõgi; Tehnikatooted on motoroller, pesumasin ja tolmuimeja Vjatka; neid valmistati (valmistatakse) Kirovi linnas (end. Vjatka)

TS

20.               

Jean Sibelius

Johan Julius Christian S. Nokturn Belsassari peost

AP

21.               

Tapamaja

Ühemehe-tapamaja, eriti populaarne oli Lääne-Eestis ja saartel

TS

22.               

Charles H. Dow

1884 töötasid mehed välja Dow Jonesi indeksi

JA

23.               

Urho Kaleva Kekkonen

TT

24.               

Puu ja metall

 

JA

25.               

Küünar

Eri maadel 0,4-1,19 m; pikkus küünarnukist keskmise sõrme otsani; rootsi küünar kuni 1822.a. 0,612 m, hiljem 0,609 m

TS

26.               

Gustav Tammann

 

KN

27.               

Gottfried Wilhelm Leibniz

AP

28.               

Teemant

Emerald = smaragd

KN

29.               

Maracana staadion Rio de Janeiros

TS

30.               

Ernst Gustav Kühnert

 

AP

31.               

Madis Kallas, Päärn Brauer

TT

32.               

Rattaorienteerumine

Meeskonnas  ka Raul Kudre ja Rene Ottesson; orienteerumine 1 p

TS

33.               

Charlton Athletic FC

Londonist – Premier’is sealt ka Arsenal, Chelsea,  Tottenham Hotspur, Fulham ja Crystal Palace

TS+KN

34.               

Vilniuse Lietuvas Rytas

 

JA

35.               

Mäesuusatamine

Distsipliin oli kiirlaskumine

JA

36.               

Friedebert Tuglas,  Johannes Semper

TS

37.               

Ray Bradbury, Marsi kroonikad

KN

38.               

Ezra Loomis Pound

1885-1972

AP

39.               

Georg Müller

u. 1575-1608; tema käsikiri oli väga tähtsaks allikaks eesti kirjakeele kujunemise uurimisel

TS

40.               

Maurice Maeterlinck

 

TT

41.               

Jaan Koort, Konrad Mägi

TT

42.               

Jean Louis André Théodore Géricault

1791-1824; “Méduse’i” parv

KN

43.               

Jean Effel

Francois Lejeune

TS

44.               

Joosep Kapp

Koostas ja andis välja õpiku "Geomeetria kihelkonnakoolidele ja iseõpetuseks" (1878)

TT

45.               

Vanilla Ninja

Looking For A Hero

AP

46.               

Tarmo Männard

Nukuteatri näitleja

KN

47.               

V.E.R.I.
Valu. Elu. Raha. Ilu

TT

48.               

Judy Garland ja Liza Minelli

JA

49.               

Mets mühiseb

 

TT

50.               

Jean Baptiste Lully 

 

1632 - 1687. Viimasel kontserdil juhatas enam kui 150 muusiku ees kuninga operatsioonijärgsele paranemisele pühendatud Te Deumi, põrutas vägeva dirigeerimissauaga vastu maad ja vigastas oma varvast ning sai gangreeni, mille tagajärjel suri

AP