EestiMaaKilb 2004/2005.  II voor,  11. detsember

Jüri, Otepää, Ridala, Väike-Maarja, Vändra

 

Küsimused: Jaan Allik, Koit Nook, Andres Pulver, Indrek Salis, Tenno Sivadi, Tõnu Talve

 

1.        Ta oli kuulus jahimees, kentaur Cheironi kasvandik. Oma jahiretkel nägi ta ootamatult nümfide seltsis suplevat Artemist. Kättemaksuks muutis Artemis küsitava hirveks (põdraks) ning ta nimest on saanud nn sarvekandja sünonüüm. Kes?

 

2.  

Pildil oleva mehe mälestuseks pidutsevad inglased ja teisedki Rahvaste Ühenduse liikmed 5. novembril suure tulevärgiga. Sel päeval 1605. a. kavandas küsitav koos katoliiklaste salaseltsiga kuningas James I ja kogu parlamendi õhkulaskmst. Ta sündis 1570.a. ja poodi 1606.a. Kes?

 

3.       2.augustil 1914 tulistasid saksa ristlejad merelt selle linna pihta paarkümmend mürsku, millised erilist kahju ei tekitanud. Küll aga tekkis venelaste seas selline paanika, et sõjatehastele ja ladudele pandi tuli otsa, sadamas seisnud kaubalaevad uputati ja sõjalaevad põgenesid. Venelaste enda mõttetu hävitustöö ületas saksa mürskude oma tuhandekordselt. Mis linnas nii juhtus? Selle koordinaatide 56o 30’ p.l. ja 21o00’ i.p. järgi leitava linna slogan on “Linn, kus sünnib tuul”.

 

4.       Ukraina presidendiametit säilitati välismaal 1947 loodud Ukraina Rahvusnõukogu kaudu, mille eesotsas oli Ukraina Vabariigi president eksiilis. Sellele kohale jõuti 1948-92 valida neli meest: Andri Lõvõtski, Stepan Võtvõtski, Mõkola Lõvõtski (Andri poeg) ja Mõkola Plavjuk. Viimane andis 24.augustil 1992 Leonid Kravtšukile üle võimuregaalid, millest olulisem oli nn. võimusau, mis kuulus ühele omaaegsele rahvajuhile. Kelle sau see oli ?

 

5.       13. VII 1926 ilmus NSV Liidu keskajalehes Izvestija Eesti Vabariigi suursaadiku kiri, milles ta süüdistas Eesti välisministeeriumi ja kindralstaapi Eesti–NSV Liidu suhete sihipärases halvendamises. Eestis vallandus sise- ja välispoliitiline skandaal, nn ...iaad. 1926. a algul oli mees sattunud vastuollu Eesti välisministeeriumiga, pärast tagandamist keeldunud tagasi pöördumast ning langes NSV Liidu salateenistuse GPU provokatsiooni ohvriks. Ta oli Venemaal vangis, 1927 pääses Eestisse tagasi. Teda süüdistati salajaste teadete edastamises NSV Liidule, oli eeluurimisvangistuses, 1927. a novembris mõistis Tallinna–Haapsalu rahukogu ta õigeks. Pärast seda oli Tallinnas ärimees. Talle kuulub ka üks omamoodi Eesti rekord: 28.–30. VII 1920 oli ta Eesti peaminister tervelt kolm päeva. Kes?

 

6.       John Davison Rockefeller sen (1839-1937) asutas 1870 Clevelandis naftapuhastusettevõtte Standard Oil ning muutis selle 1881 Ohios USA esimeseks äritrustiks. Filantroop asutas 1891 Chicago ülikooli ja koos pojaga 1901 Rockefelleri Meditsiiniinstituudi (nüüd R. ülikool) ning Rockefeller Center-i (R. keskus). Et viimase kaalu suurendada, kutsus Rockefeller jun (1874- 1960) tol ajal üleilmset kuulsust nautiva Mehhiko monumentaal-kunstniku Diego Riverat (1886-1957) maalima R. Centrisse unikaalse freskodest koosneva seinapannoo (muralismo). Rivera asuski isukalt tööle ja mõne aja pärast oli suurepärane teos valmis. Muidugi ei meel-dinud Rockefelleritele see pahempoolsus, mille motiivid ka teoses kohe silma hakkas ja nii otsustati see kunstiteos lammutada. Tegelikult oli põhjus ühes isikus, kelle Rivera oma teosesse sisse maalis ja kes vanale Rockefellerile kohe üldse ei sobinud. Kes see tegelane oli ?

 

7.       Seda lippu enam ei kohta või kui, siis ehk mõnes ajaloo raamatus. Aga umbes veerand sajandit tagasi või natuke rohkemgi, oli see lipp maailma poliitilisel areenil päris „kuum sõna“ – kollast põhja läbis keskelt kolm punast triipu. Mis maa lipuga oli tegemist? Veelgi varem oli peaaegu sarnane lipp, kus kollast põhja läbis keskelt kolm sinist joont, kogu selle ajaloolise piirkonna sümboliks.

 

8.       Ajavahemikus 1917-1929 põgenes Venemaalt 3 miljonit inimest. Nad moodustasid ‘varirahvuse’, kelle asualad asusid Mandžuuriast Kaliforniani. Milline linn kujunes aga vene paguluse mitteametlikuks kultuuripealinnaks? Selles linnas elasid Stravinski, Rahmaninov, Heifetz, Horowitz seal viibisid tihti Tsvetajeva ja Nabokov. Linnas töötas kokku 86 venekeelset kirjastust. Mis linn?

 

9.       Esimene metsakuivendusjaam N. Liidus asutati 1950. a. Eestis. Esimeseks direktoriks oli Aleksei Potjomkin. Tootmishooned ehitati metsameeste lööktööna ning jaamal oli 11 ekskavaatorit. Millises praguses Eestimaa linnas see jaam, millest hiljem sai ... EPT, asus? Tänaselgi päeval  eksisteeriva ... EPT AS’i  põhitegevuseks on metallitööd, toodetakse põllu-, metsa- ja teedemasinaid. Suur osa on ekskavaatorite tööseadmetel ja koppadel. Metsakuivendustööd, mis algselt oli ettevõtte põhitegevusala, moodustab väga väikese osa tootmismahust ja viiendiku käibest.

 

10.     Ühe iidse india müüdi järgi seisab maailma keskpaigas püha mägi, seda ümbritseb seitse kontinenti ning neid eraldab üksteisest seitse võlumerd, mis koosnevad inimese jaoks väga tähtsatest toiduainetest. Nimetame neist viis: mage vesi, sool, suhkur, sulavõi, jogurt. Millised on kaks ülejäänut?

 

11.   Sellelt puult korjatakse esimene saak alles siis kui puu saab 30-aastaseks. Järgmine saagikoristus toimub alles 9 aasta möödudes. Ühes EL liikmesriigis on kõik need puud riikliku kaitse all ja kõikjal kus nad maailmas kasvavad on nad ka kõrgelt hinnas. Mis puu?

 

12.    Euroopas elavad kaht liiki esikloomad (välistades loomaaedades elavad). Nimetage need!

 

13.    See loom, eriti noorloom kohaneb inimesega hästi. Ta võib oma peremehesse kiinduda nagu koer, mistõttu mõnedes maades kasutavad tema teeneid ka kalurid: seovad looma koerarihma külge, lasevad jõkke ujuma ja loom ajab kalad võrku. Seda teevad muidugi väljaõpetatud isendid. Loomale endale maitseb kala samuti väga hästi, eriti meeltmööda on angerjas. Vee all on see loom võimeline õhku hingamata ujuma 400 m kiirusega kuni 14 km tunnis. Täiskasvanud loom on võimeline sööma umbes 2,5 kilogrammi toitu, mis vastab viiendikule tema kehakaalust. Isase looma käsutuses peab olema vähemalt 16 km pikkune jõelõik. Osa neid loomi eelistab elada aga mererannikul. Loom häälitseb peaaegu nagu inimene – vilistab, kuriseb, nohiseb. Kes ?

 

14.     Tartu Esperanto Seltsi väljaandel ja Eesti Kultuurkaitali toetusel on ilmunud mitteperioodilised trükised (kakskeelsed almanahhid) "Cejano - ...", mida levitatakse üle maailma - rahvusraamatukogud, muuseumid, esperantoorganisatsioonid, individuaalne kultuurivahetus. Kaks numbrit on ilmunud, kolmas peaks tulema Paul Ariste juubeliks. Kuidas on Cejano aga eesti keeles?

 

15.   Kes on helilooja?

 

16.   Millise Eesti maastikukaitseala kõrgeimaks mäeks on 176 m ü.m.p. asuv Raadi mägi ? Sellel kaitsealal on palju mägesid ja kauneid järvi, millest sügavaim on Kikkajärv (22 m)

 

17.   Vastavalt Vabariigi Valitsuse 3. juuni 2004. a määrusele “Vesikondade ja alamvesikondade nimetamine” jaguneb Eesti territoorium kolmeks vesikonnaks ja kaheksaks alamvesikonnaks. Eesti territooriumil asuvad alamvesikonnad on: Viru, Peipsi, Võrtsjärve, Harju, Matsalu, Pärnu, Läänesaarte ja Pandivere põhjavee alamvesikond. Eesti territooriumil asuvad vesikonnad on Lääne-Eesti vesikond, Ida-Eesti vesikond ja ... . Nimetage puuduolev!

 

18.    Karsti võib pidada üheks Eesti looduse imeks. Karst on nähtus, mis tuleneb pinna- ja põhjavee keemilisest ning sellega kaasuvast mehaanilisest toimest kergesti lahustuvaisse ja lõhelistesse kivimitesse aladel, kus selliseid kivimeid on rohkesti ja vesi on agressiivne. Tuntumad Eesti karstialad asuvad Kostiveres ja Tuhalas. Millises riigis asub aga Kras’i platoo, kus karsti esmalt uuriti? Sellest kohanimest ongi tänaseks saanud üldnimi – karst.

  

19.     See 15 600 km2 suurune ja umbes miljoni elanikuga mägine (kõrgeim tipp 2400 m) Indoneesia saar, mille keskuseks on Ende linn, kannab sama nime kui Euroopa läänepoolseim maatükk, milleks on üks Assooride üheksast saarest. Nimetage nende ühine nimi ?

 

20.    Foiniikias tähendas see sõna päikest; Eestis tunneme sama nime all aga ühte firmat. Millist ?

 

21.    See ‘mõrvar’ suutis palju – ta tappis Thomas Knox`i, Nicklesi ja Layeta. Tema rünnakust invaliidistus kuulus inglise keemik ja füüsik Humphry Davy. Kaua aega püüti teda tabada, kuid alles 1886 õnnestus see Henri Moissan`il. Nimetage see ‘mõrvar’ ?

 

22.    See inglise teadlane elas aastail 1773-1829. Ta oli üheaegselt arst ja suure intuitsiooniga füüsik, astronoom ja mehaanik, metallurg ja isegi võimekas võimleja. Töötas teedrajavalt valguse lainetusteooria põhjendamise alal, mõõtis esimesena valguslainete pikkusi ning avastas valguse interferentsi. Füsioloogilises optikas seletas ta silma akommodatsiooni ja avastas astigmatismi, mehaanikas võttis kasutusele elastsusmooduli. Töötas ka egiptuse hieroglüüfkirja dešifreerimise kallal. Kes oli see mitmekülgne mees?

 

23.   Mis keeles on alljärgnev salm?

Sheit oif ir ale wer nor shklafen

Was hunger leiden mus in noit!

Der geist er kocht unruft teu wafen

In schlacht uns firen is er greit

Di welt fun gwaldtaten un leiden

Tzrushteren welen mir, undan

Fun freiheit gleichheit a ganeiden

Bashaien wet der arbetsman!

 

24.    Selle vana puistainete mahumõõdu erinevatest variantidest olid Eestis omal ajal  kasutusel riia (u. 138 l), tallinna (u. 127 l), saare-lääne ja pärnu (136 l), tartu, narva ja rootsi vastavad mõõdud. Selle ühiku järgi sai nime ka üks pindalaühik. Millisest mahumõõdust on jutt ?

 

25.    Kuidas nimetatakse laiade servade ja kõrge põhjaga karjaajajate seas populaarset viltkaabut. Peakaatest on tehtud mitumeid eri servalaiuse ja ümarusega versiooni nagu –Brushpopper, Lone Star, King Ranch Crimp, Boss of the Plains jt. Peakatte nimi ühtub kaabule 1865 aastal esialgse(nn „ten gallon hat“) kuju andnud mehe perekonnanimega.

 

26.    Millisel olümpia-spordialal selgitati varem võitjaid ka sellistes distsipliinides nagu trudgen ja english over-arm stroke ?

 

27.    Kes on pildil?

 

28.    Kes on see Eesti sumokas, kelle auhinnakapis on juunioride EMilt 1 hõbe ja 2 pronksmedalit? Pikkust on mehel 196 cm ja kaalu üle 130 kilo. Hetkel õpib ta Jaapani kuulsaimas sumoakadeemias ja esineb elukutseliste võistlustel Baruto kaito nime all.

 

29.   Jalgpalli MM-il 2002 hinnati nii väravate ilu, fännide värvikust kui kohtunike tegevust. Esmakordselt hinnati ka värava löönud mängija(te) rituaali vahetult pärast värava löömist. Kindla võidu sellel alal sai Nigeeria meeskonnd, kelle pallur sooritas pärast väravalöömist väljakul lugematu arv saltosid. Paremuselt teiseks hinnati Korea meeskonna liikmete sooritust, kes imiteerisid pärast väravalöömist USA-le protesti märgiks ühe teise spordiala liigutusi. Millise spordiala ?

 

30.    Jaromir Jagr on üks kallemaid hokiproffe. Seoses ajutiste korralagedustega NHL-is   (töökatkestused jne), ajab Jagr litrit taga hoopis mulluse Venemaa meistermeeskonna Omski Avangardi ridades. Ka Venemaal kannab ta särki oma sümboolse numbriga. Millise numbriga ?

 

31.     Uno Lahel on “Paroodi-koodi oodides” eesti kirjanike kohta terve rida nimekalambuure ja metamorfoose: Jonathan Uiskaer (Juhan Smuul), Mait Pindvaat (Mats Traat), Osvald Linask (Oskar Luts), Kaim Lähissirge (Raimond Kaugver) jne. Keda tunnete ära nimede Liivi Leevikene ja Urho Talleke taga?

 

32.    Ta sündis Prahas ning sai hariduse Venemaal, Hispaanias, Prantsusmaal, Austrias, Šveitsis ja Itaalias. Teda toetasid peamiselt rikkad vanemad ning daamid, kes temasse armusid. Mõjukaim armuke oli Lou-Andreas Salomé, kellele kunagi oli abieluettepaneku teinud Nietzche. Kui jätta kõrvale töö A. Rodini sekretärina, tegeles ta ainult kirjutamisega, kuulsaim teos ehk “Duino eleegiad”. Kes? 

 

 

33.    Keda on kujutatud?

 

34.    Mis perekonnast - Sheremetjevite pärisorjadest on jutt? Arhitekt ja skulptor Fjodor kujundas ja ehitas, tema vend Ivan õppis maalikunsti keiserlikus õukonnas ja omandas kiiresti Venemaa juhtiva porteemaalija reputatsiooni, ms maalis 1759 ka Katariina Suure portree. Pavel, Ivani vanim poeg oli samuti arhitekt, kes töötas koos kuulsa Quarenghiga. Jakov, Ivani noorim poeg sai aga kuulsaks keiser Aleksandri portreega aastast 1812. Kuid neist kolmest vennast tähtsaim on vaieldamatult Nikolai, kellest kujunes üks 19.sajandi Venemaa suurimaid maalikunstnikke. Mis on vendade perekonnanimi?

 

35.   Mis ansamblit kuulete?

 

36.   See ansambel sai endale nime ühe Aldous Huxley romaani järgi. Ansambli solisti ja juhtfiguuri isa oli USA mereväe admiral, mis pani kindlasti aluse nii solisti ja ansambli kujunemisele mässumeelsuse sümboliks. Ansambli muutumist edukaks kontsertbändiks takistas pikka aega asjaolu, et solist ja liider kartis publikut ja esines seljaga rahva poole. Ootamatult toimus aga muutus ja muidu häbelikuks peetud kutt hakkas kasutama mikrofonistatiivi kui fallost ja see uus teatraalne esinemismaneer muutis anambli kiirelt ülipopulaarseks. Hiljem on arvatud, et häbelikkusest aitas üle saada LSD. Esinemised muutusid aga üha skandaalsemateks ja paljudes linnades keelati need lõpuks sootuks. Kõige krooniks sai kontsert Miamis, kus oma eluviiside tõttu igati vormist väljas solist laulmise asemel publikut sõimas ja lõpuks püksid maha lasi. Kohus mõistis ta süüdi enesepaljastamises ja see andis bändi rahakotile valusa hoobi. Solist püüdis rahu leida selles, et lahkus USA-st, kuid lõppkokkuvõttes osutus hoopis see samm traagiliseks. Mis ansambel, kes oli solist? Teised bändiliikmed olid Ray Manzarek, Robbie Krieger ja John Densmore.

 

37.   1979.a. lavastas Ülo Vilimaa teatris Vanemuine A. H. Tammsaare novellide ainetel etenduse pealkirjaga “Tõde”. Peaosas oli Liis Bender. Muusikana kasutati kolme eesti helilooja orelimuusikat. Kaks nendest olid A. Kapp ja P. Süda, kolmanda helilooja orelimuusika on eestlastele üsna tundmatu maa. Teda tuntakse rohkem estraadi- ja operetimuusika autorina. Kellest jutt?

 

38.   Kui Ferdinand Veike sai tänavu 80-seks ja Buratino 50-seks, siis 50-aastaseks sai ka Buratino kuulus laul “Mul Buratino nimeks ja ärge pange imeks…”. Selle autor töötas 1954. aastal Eesti Raadios helirezhissöörina. Õppis 1942-1949 Tartu Muusikakoolis klaverit ning 1949-1951 Tallinna Riiklikus Konservatooriumis professor Mart Saare ja aastast 1951 professor Heino Elleri juhendusel kompositsiooni, lõpetas 1954. Oli 1950-1954 ja 1958-66 Eesti Raadio helirežissöör, 1954-1948 Tartu Muusikakooli muusikateoreetiliste ainete õpetaja, 1966-1980 Heliloojate Liidu juhatuse vastutav sekretär ja 1980-1983 sekretär. Nõukogude Eesti preemia 1975, Eesti NSV muusika-aastapreemia 1974. Kirjutanud 4 balletti, ühe lühiooperi, 3 sümfooniat, hulgaliselt koori- ja soololaule, teinud palju muusikat kuuldemängudele, näidenditele ja dok-filmidele. Kes?

 

39.     Küsitav sündis 15.09.1946.a., on juba kaheksandat põlve teksaslane. Lõpetas 1969.a. Harvardi ülikooli, õpingute ajal oli tema toakaaslaseks Al Gore. Esimene filmiroll oli 1970.a. filmis “Armastuse lugu”, osalenud teleseriaallis “Charlie inglid”. Esimene peaosa Kanada filmis “Eliza horoskoop” (1975). Emmy tõi talle film “Timukalaul” (1982), Oscari “Jälitatav” (1993), partneriks H. Ford. Veel filme: “Mehed mustas”, “Vihmameister”, “Kosmosekauboid”, “Batman igaveseks”. Kes?

 

40.   Selle tuntud naisnäitleja, endise supermodelli rinnapartii on meesteajakirja FHM hinnanguil üks Hollywoody kaunemaid ja seda ilma ilukirurgide abita. Staar on olnud kaks korda abielus-  Gary Oldmani ja Ethan Hawkega, viimasega on tal ka kaks last. Tema ema  rootslanna Brigit Holmquist oli nooruses samuti tuntud modell, kelle austajate hulka kuulus ka Salvadore Dali. Isa on aga tuntud Tiibeti uurija. Näitlejannal on 3 venda, kelle nimed on Ganden, Dechen ja Mipam, ka staari enda keskmine eesnimi Karuna on kantud Tiibeti vaimust. Kes on see üks Quentin Tarantino lemmikstaare?

    

Vastused

 

1. 

Aktaion
 

TT

2. 

Guy Fawkes

Ka Guido Faukes. Pseudonüüm John Johnson

KN

3. 

Liepaja 

 

JA

4. 

Ivan Mazepa

Hetman

TS

5. 

Ado Birk

 

KN

6. 

V. I. Uljanov- Lenin

Rivera ütles, et tema looming ei kuulu vaid Rockefelleritele vaid kogu rahvale, kuid vaatamata protestidele maksti talle töö kinni ja lammutati

TS

7. 

Lõuna-Vietnam

Ilmselt võeti eeskujuks omaaegne ajalooline Indo-Hiina lipp

TS

8. 

Berliin

 

JA

9. 

Tamsalu

 

TT

10.                

Piim, vein

 

TT

11.                

Korgitamm

Quercus suber. Portugalis

JA

12.                

Inimesed ja magotid

Magot e. berberiahv (macaca sylvanus)

JA

13.                

Saarmas 

Kärplasest kiskjaline, lutra lutra

TS

14.                

Rukkilill

lad k Centaurea cyanus

KN

15.                

Johannes Brahms

Hällilaul

AP

16.                

Paganamaa

Paganamaa maastikukaitseala

TS

17.                

Koiva vesikond

 

KN

18.                

Sloveenia, Horvaatia 

Karsti platoo; horvaadi keeles on kohanimeks Kras

TS

19.                

Flores

Indoneesia Floresil avastati kääbusinimese säilmed, seega elas homo sapiens kõrvuti homo floresensisega

TS

20.                

Elion

 

IS

21.                

Fluor 

lad fluere – voolama; fluorum; keem element, mittemetall, väga terava lõhnaga ja sööbiva toimega gaas; 1886 sai esimesena vaba fluori hilisem Nobeli preemia laureaat (1906) Henri Moissan

TS

22.                

Thomas Young

 

IS

23.                

Jidiš

Internetsionaali algus

AP

24.                

Tünder

Sellest tulenes tündrimaa

IS

25.                

Stetson

 

JA

26.                

Ujumises 

Trudgen – liigutakse edasi kätega vaheldumisi läbi õhu tehtavate ettepoole kulgevate liigutustega, jalad sooritavad horisontaalset käärlööki;  english over-arm stroke – sisuliselt küliliujumine

TS

27.                

Kristo Saage

Ehitustööriist

JA

28.                

Kaido Höövelson

 

JA

29.                

Short-treck (kiiruisutamine)

Protestiks  Salt Lake City OM-il juhtunule, short-trecki 1500m kuldmedal võeti ära korealaselt Dong-Sung Kim`ilt, kes justkui seganud ameeriklast Apolo Anton Ohno`t; viimasele antigi kuldmedal

TS

30.                

68

Tegemist on omalaadse protestiga venelaste vägivalla suhtes 1968-ndal aastal. Aga raha on ilmselt olulisem ja seetõttu suudab ta kõigele vaatamata Vene liigas mängida

TS

31.                

Viivi Luik, Mati Unt

 

TT

32.                

Rainer Maria Rilke

 

TT

33.                

Paul Kondas

Kondase keskus, Viljandi

KN

34.                

Argunov

 

JA

35.                

Hurriganes

 

AP

36.                

The Doors ja Jim Morrison

 

JA

37.                

Edgar Arro

 

TT

38.                

Jaan Koha

 

AP

39.                

Tommy Lee Jones

 

TT

40.                

Uma Thurman

 

JA