EestiMaaKilb 2002/2003. Finaal

15. märts, Särevere

Küsimused: Jaan Allik, Koit Nook, Indrek Salis, Tenno Sivadi, Tõnu Talve

 

1.      Seda kujundit on hinnatud juba väga vanades kultuurides (Jaapan, India, Peruu inkad jm). Seda on tõlgendatud päikesejumala märgina, sigivuse sümbolina, päikeserattana, tulehõõrumisriistana jne. Enamasti esineb see kujund aga õnne ja tervist toova nõiamärgina. Skautidel oli ta eraisikuile teenete eest antud kõrgeim aumärk. Muistses Hiinas nimetati igapäevases keelekasutuses seda kujundit kümneks tuhandeks ehk loendamatuse, lõputuse ja surematuse arvuks. Nimetage see sümboolne ja maagiline kujund ?

 

2.      1801. a. pakkus Paul I Napoleonile liitu. Ekspeditsiooni juhiks soovis Paul  kindral Masséna’t, kes oli saavutanud paar aastat tagasi võidu Suvorovi vägede üle. Plaan nägi ette, et 35000 prantsuse sõdurit ühineksid 35000 vene sõduriga ning toimuks edasimarss lõpliku sihtmärgini. Mis oli selle plaani lõppeesmärgiks (kuhu taheti välja jõuda)?

 

3.      See ala oli kaua olnud Genua ülemvõimu all. 1755 aastal suudeti Pasquale Paoli juhtimisel genualastest praktiliselt vabaneda. Peale seda teostas Paoli mitmeid eesrindlikke reforme. Eelkõige vääris märkimist tema maareform, mis tugines muistsetel maakasutusviisidel. Alamaadel asusid ühismaad, mida kasutati karjatamiseks ja teraviljakasvatamiseks. Kõrgmaadel aga olid viinamäed, oliivisalud jm eravalduses. J.J.Rousseau arvates oli piirkond suurepäraseks laboratooriumiks sellistele eesrindlikele poliitilistele eksperimentidele. Kuid seda näilist heaoluühiskonda ei jätkunud kauaks. 1756 aastal tungisid sisse Prantsuse väed, kes olid 7-aastase sõja vältel küll sunnitud korraks ka lahkuma kuid 1764 olid nad tagasi. Paolistid saavutasid küll võitluses sissetungijatega mitmeid väiksemaid võite, kuid 1769 aastal said nad Ponte Novo lahingus otsustavalt lüüa ning olid sunnitud maalt põgenema. Paoli koos lähemate kaaslastega põgenes Inglismaale. Mis piirkonnast on jutt?

 

4.      Küsitav mees ei kirjutanud allkirjaks nime, vaid erilisel viisil kokku pandud monogrammi (sigla), pealegi niivõrd peenelt kokku pandud, et selle saladust pole tänaseni suudetud lahendada. Ta ei piirdunud sellega, et kasutada oma monogrammi ise, vaid kohustas selleks ka pärijaid. Majoraadi aktist võib lugeda: “Minu poeg ... ja kestahes muu isik, kes võiks selle majoraadi pärida, hakkab hetkest, mil ta on päranduse kätte saanud ja enda omandusse võtnud, tarvitama allkirjana minu enda signatuuri, niisugusena nagu ma seda praegu kasutan, nimelt: X koos selle kohal paikneva S-iga, M koos rooma A-ga selle kohal ja viimase kohal jällegi S; seejärel Y, mille kohal seisab S – nendesamade joonte ja komadega, mida mina praegu pruugin ja mis on näha minu allkirjadest, mida leidub suurel hulgal, ning säärasel kujul, nagu võib näha käesolevas dokumendis”. Kes?

5.      Mis puhul või kellele on antud taolisi medaljone?

 


6.      1866. a. andis Riia maapäev mitteaadlikele õiguse mõisate omandamiseks ning juba 1867 ostis esimene eestlane päriseks Roobe mõisa. 1869. a. anti ka Eestimaal mõisate omandamise õigus vabaks ning esimese Põhja- Eesti talupojana sai rüütlimõisa omanikuks mees, kes ostis 1870. a. kaks mõisa Virumaal ja 1875 Jõelähtme Harjumaal. Nimetage mõlemad kanged mehed.

 

7.      Talvesõja ajal kuulutasid venelased uue – „demokraatliku, tööliste-talupoegade“ Soome juhiks O. V. Kuusineni. Temaga sõlmiti isegi mingisugused „riikidevahelised“ lepingud. Uue riigi peakülas – Terijokil loodi ka nn. „Soome Rahvaarmee“, sest mis riik see ilma armeeta ikka on. Sinna värvati kõik need soome rahvusest mehed, kes ei jõudnud põgeneda aga ikka jäi armee liialt väikesearvuliseks. NL juhid otsustasid selle puuduse likvideerida ning asusid energiliselt otsima riigi avarustelt enam-vähem soomlastega sarnaseid inimesi. Lõpuks need ka leiti ja neist kujunes suurim rahvusrühm nn. „Soome Rahvaarmees“. Millise rahvuse esindajad osutusid kõlbulikuks selles „armees“ soomlaste asendajateks ?

 

8.      Eesti kõrgeim tsiviilautasu on Maarjamaa Rist, ungarlastel samaväärne Ungari Vabariigi Teeneteordeni Suurrist. Selle autasuga on autasustatud ka meie kaht presidenti (1997, 2002) ning veel kahte eestlast, üks nendest kirjanik ja teine poliitik, Riigikogu Eesti-Ungari parlamendirühma esimees. Nimetage need kaks!

 

9.      Küsitav sündis 23.04.1928.a. 1969 sai temast USA esindaja ÜRO-s, diplomaaditöö jätkus 1974. a. Ghanas. 1976. a. sai temast Valge Maja protokolliülem ning 1989 alustas ta oma suursaadikutööd Prahas, erru läks 1993. Tema tütar Lori “Lorax” Black tegi kaasa rock-grupis “The Melvins”. Kes?

 

10.  Peeter I seadustas 4. 02. 1722 Vene riigi teenistusastmete tabeli, kus kõik tsiviil-, sõjaväe- ja õukonnateenistuse auastmed jaotati 14 teenistusastmeks ehk klassiks ehk järguks. Kõrgeim, I klassi auaste maaväes oli kindralfeldmarssal, mereväes kindraladmiral. Milline oli aga tsiviilteenistuse kõrgeim, I klassi auaste ?

 

11.  Elva mees Aadu Irs valmistab ühest looduslikust toorainest imerohtu, mis aitavat 95 inimest 100-st ja mis  isegi AIDSi pidi ravima. Tegmist on ühe looma eritatud kollase nõrega, mida see loom kasutab eelkõige territooriumi tähistamiseks. Nende loomade uurija, bioloog-zooloog Nikolai Laanetu imestab, et mõni rikas farmaatsiatööstus pole selle suurte raviomadustega nõre ideed üles korjanud. Millise looma (Castor fiber) nõrega (kastooreum) on tegemist ? Seda nõret kasutatakse ka parfümeeriatööstuses.

 

12.  1907. aasta veebruaris saabus Haapsalu raudteejaama veerem iseäraliku lastiga (kokku 4 vagunit). Kohale saabus 1500 kohalike mõisnike poolt tellitud jahiulukit, millised ümbruskonna metsadesse lahti lasti. Mis ulukitega oli tegu?

 

13.  Sarepta kapsasrohtu leiti esmakordselt Eestis 1920. a. Kadrioru mereäärselt prahipaigalt. Nagu musta kapsasrohu, nii ka Sarepta kapsasrohu seemnetest valmistatakse ühte maitseainet. Millist?

 

14.  Vareslastest pesitsevad Eestis ronk, hallvares, künnivares, hakk, harakas ja pasknäär ning  eksikülalisena liigub ka laanenäär.  Nimetage veel üks meil elav, siin nimetamata vareslaste perekond (Nucifraga).

 

15.  Milline on järgneva, seni lõpliku loetelu ühine nimetaja : Kuresoo, Nigula, Soontagana, Maima, Virussaare, Tartu ?

16.  Maailma kõrgeim tegevvulkaan kannab nime Llullailaco, tema kõrgus on 6723 m ning ta asub kahe riigi piiril. Nimetage need riigid!

 

17.  Väljaspool Lõuna-Aasiat moodustasid india-rahvad rahvastiku enamuse veel neljas riigis. Hiljutine loendus Fidžis andis tulemuse, kus põhirahvas moodustab jälle napi enamuse (seda pärast 50-aastast vaheaega). Suurimaks nn „India riigiks“ väljaspool Lõuna-Aasiat loetakse Mauritiust, kus 1,2 miljonist omavad india-päritolu 69%. Nimetage kaks ülejäänud india enamusega riiki, kui on teada, et nad mõlemad asuvad Ameerikas?

 

18.  Põhjapooluse esmavallutajaks loetakse Robert Pearyt, kes tegi seda 1909. aasta aprillis, kuid Ameerikas ja mujalgi maailmas kuulutati 1908. aastal algselt põhjapooluse esmavallutajaks ja seega ka rahvuskangelaseks (USA-s) hoopis teine polaaruurija. Hiljem aga selgus, et selle mehe vaatlusriistad olid ebatäpsed ja olulised vaatlusandmed olevat kaduma läinud. Samuti andsid polaaruurijat saatnud 2 eskimot vastukäivaid tunnistusi ja hiljem selgus, et ka väidetavalt põhjapoolusel tehtud foto oli tehtud tegelikult ühe Kanada poolsaare lähistel merejääl. Kuna ka Peary ülikiires pooluselejõudmises oli üht-teist segast, vältasid vaidlused, kes oli esimene, üle aasta. Ja lõppesid Peary pealejäämisega. Kes aga oli see teine polaaruurija, ühe tuntud maadeuurija nimekaim?

 

19.  Selles vulkaanilises massiivis on üle 70 vulkaanikoonuse, millest suurima kõrgusega on 4070 m Fako vulkaan. Selle massiivi lääne- ja edelanõlvad on Aafrika sademeterohkeim paik – kuni 11 000 mm aastas. Viimati toimus vulkaaniline purskamine 1959. Massiiv omas maagilist märki juba väga vanal ajal nii meresõitjate kui kohalike elanike hulgas ja teda hüüti – Jumalate Varjupaik (kartaagolastel Jumala Vanker, tänapäeval kohalikel Jumala Eluase). Ametlikult kannab see vulkaaniliste mäetippude kogum üht teist nime, mis ühtub selle riigi nimega, kus ta asub. Nimetage ?

 

20.  Nimetage ansambel, kellelt kuulete lugu “Venus” samanimeliselt, 2000. a. ilmunud plaadilt.

 

21.  Küsitav on alkohoolne jook, mis on valmistatud pirnimahla või kontsentreeritud pirnimahla lahjendamisel saadud mahla või nimetatud mahlade segu täielikul või osalisel kääritamisel. ... valmistamisel võib lisada piiratud koguses õunamahla, vett ja suhkrutooteid enne või pärast kääritamist ja värsket või kontsentreeritud pirnimahla pärast kääritamist. ... võib olla karboniseeritud teisese kääritamise või süsihappegaasi lisamise teel. ... tegelik etanoolisisaldus on 1,2 kuni 8,5 (kaasa arvatud) mahuprotsenti. ... kangendamine destilleeritud alkoholiga ei ole lubatud. Millega tegu?

 

22.  See Jalta lähedal Krimmi lõunarannikul paiknev veinitehas ehitati aastail 1894-97, et valmistada veine keiserliku suveresidentsi Livadia lossi tarvis. Esimeseks veinimeistriks olevat olnud suurvürst Golitsõn isiklikult. Tehas on eriti kuulus Vin doux naturel tüüpi kangestatud magusate muskaatveinide poolest. Vaieldamatult on tegu kuulsaima endise Vene keisririigi aladel paiknenud veinitehasega. Ka NSVLi aegadel müüdi valuuta hankimise eesmärgil aeg- ajalt tsaariaegseid veinikeldri varusid Euroopa veinioksjoneil. Oma Ukraina-visiidil külastas kuulsat veinitehast ka president Rüütel. Mis tehas?

 

23.  Ühe maailmakuulsa teatri- ja filminäitlejatari testamendis oli kummaline soov- nimelt oli ta soovinud, et tema silmi kasutataks sarvkesta siirdamiseks. Kahjuks ei saanud seda soovi täita staari tuberkuloosihaiguse tõttu. Küsitav suri 1967.a., peale krematsiooni puistati tema tuhk Tickerage’i järve, mille kaldal ta oli sageli istunud. Kes?

 

24.  Söögilauast tõustes ütlevad venelased sageli, et „najelsa do sõta“, mis eesti keeles võiks kõlada, et … sõin ennast kõrini täis.  Too „sõt(j)“ on tegelikult üks söök/jook, mida pakuti harilikult viimasena. Millega oli tegemist? See koosnes kahest komponendist.

 

25.  Indiaanlane on öelnud valgele mehele nõnda: „Alles siis, kui viimane puu on maha võetud, kui viimane jõgi on mürgitatud, kui viimane kala on püütud – alles siis te avastate, et … ei kõlba süüa.“. Milline sõna sobib lünka ?

26.  Vaese pere üheteistkümnes laps Joseph (1787-1826) jäi orvuks 11-aastaselt. Ta oli praktiliselt hariduseta, kuid tema nimi on teadusmaailmas tuntud. 1823. a. oli ta juba professor ja Baieri Teaduste Akadeemia liige. Ta määras esimesena valguse lainepikkusi difraktsioonivõre abil, uuris neeldumisjooni Päikese spektris (mida nüüd nimetatakse tema järgi), konstrueeris heliomeetreid, mikroskoope ja teleskoope. Kellest jutt?

 

27.  Ta elas 1898-1983, õppis Moskvas ja Tartu Ülikoolis, mille lõpetas 1926 mineraloogiamagistri kraadiga. Aastail 1925-44 ilmus temalt 75 teaduslikku artiklit, mis kõik olid kirjutatud hanesulega. 1930-44 oli TÜ geoloogiakabineti ja –muuseumi juhataja, professor. 1948 sattus Austraaliasse, kus elas surmani. Kambriumialaste uurimuste eest pälvis USA Teaduste akadeemialt 1962. a. Charles Walcotti medali. Kellest jutt?

 

28.  Selles riigis asub Aafrika suurim tammide kompleks, kuhu kuulub praegu 3 suurt tammi- Katse, Mohala ja Muela. Neist Katse tamm on ka Aafrika suurimaks müüriks - 182 (185) m kõrge ja 700 (710) meetrit lai, asub Malibamatso jõel. Mohale asub Senqunyane jõel ja Muela Nqoe jõel. See suurprojekt tõi enesega kaasa Aafrika esimese "veesõja", kui 1998.a. septembris tungisid riiki naaberriigi relvajõud, et taastada kord peale rahutusi, mille tammide ehitamine oli põhjustanud. Kogu projekti maksumuseks hinnatakse 8 miljardit dollarit, valmima peab veel kolm tammi. Millises riigis asub see võimas tammikompleks?

 

29.  Seda seadust kasutatakse jõu mõõtmiseks vedrukaaludes, kus vedru pikenemine on võrdeline rakendatud jõuga. Seadus ise kõlab täpsemalt nii : „Kui elastsele kehale mõjub deformeeriv jõud, siis deformatsioon on võrdeline pingega“. Tegemist on ühe tugevusõpetuse ja elastsusteooria põhiseadusega, mille avastas 1660. a. hilisem Londoni Kuningliku Seltsi liige ja sekretär, füüsik ja looduseuurija (eluaastad 1635 – 1703), kes avastas ka enda täiustatud mikroskoopi kasutades taimede rakulise ehituse. Kes? (Milline seadus?)

 

30.  Johannes Aavik lõi selle uudissõna tüve 1936. aastal. Pakutud tähendus oli „uurivalt, tähelepanelikult vaatlema, läbi vaatama“, ingl. k. to examine, sks. k. untersuchen). 1930. aastaist peale on see sõna aga kinnistunud spetsiaalsemas rakenduses, tähistades tehnikas aine või eseme omaduste laboratoorset määramist (ingl. k. test, sks. k. Prüfung). Millisest sõnast on jutt ?


31.  Küsitavat meest on nimetatud bodybuilding’u (kulturism, atleetvõimlemine) isaks. Ta on Rahvusvahelise Bodybuildingu Föderatsiooni (IFBB) asutaja (1946) ja president, paljude profiturniiride (sh Mr Olympia) organisaator, Auleegioni ordeni kavaler. Sündis 12. 2. 1924 Montreali juudikvartalis. Mitme ülikooli audoktor, Rahvusvahelise Napoleoni Ühingu president ja suur spetsialist Napoleoni alal. Eesti keeles kõlab tema perekonnanimi üsna veidralt. Kes?

 

32.  Kes on pildil olev olümpiavõitja ja maailmameister?

 

33.  Nimetage klubi, kelle ridadesse on maailmameistriks tuleku ajal kuulunud kõige enam jalgpalli maailmameistreid? (mehed)

 

34.  Kes on see 7-kordne Eesti meister ning 2-kordne NSVL maaspordiühingute meister, kes terava ja kompromissitu maletajana on alistanud teiste hulgas Paul Kerese, Mihhail Tali ja Anatoli Karpovi ?

 

35.  Eesti esimeseks jalgpalliklubiks loetakse 1908. aastal Kreenholmi vabriku inglasest meistri C. Johnsi poolt asutatud “Concordiat”. Meeskonna üks põhimängijaist oli hilisem Eesti Jalgpalli Liidu esimees ja Kaitseliidu üks rajajaid Johannes Roska (Orasmaa). Selle aja kohta haruldaselt oli meeskonnal olemas ka oma mänguvorm (Inglismaalt tellitud) ja isegi säärekaitsed. Millistest Narvale iseloomulikest esemetest olid valmistatud “Concordia” meeskonna säärekaitsed?


36.  Kes on piltidel olev omaaegne kultuskirjanik (1935-2001)?

 Ken Kesey, author of One Flew Over the Cuckoo's Nest   

 

37.  Esimeseks selle tuntud Vene näitekirjaniku lavastuseks Eesti teatrites oli 1981. aastal Noorsooteatris lavale toodud “Armas õpetaja”, mis oli ka autori debüütlavastuseks kutselisel laval. See lavastus keelustati peale 67 mängukorda NLKP Keskkomitee Poliitbüroo korraldusel. See skandaal ongi ilmselt kaudseks põhjuseks, miks autorist on saanud ilmselt enimmängitud nüüdisaegne Vene dramaturg Eestis. Veel tema Eestis lavale toodud näidendeid: “Ühe katuse all”, “Aed ilma mullata”, “Medeia”, “Therese Raquin”, “Prantsuse kired Moskva lähedases suvilas” (ka“Prantsuse kired Moskva lähedal”) . Kes on autor?

 

38.  Kes? See prantsuse kirjanik on kirjutanud romaane, juhuluulet ja näidendeid. Tema peateosed on fantastilisi kosmoselende ja utoopilisi ühiskondi kujutavad romaanid „Teine maailm ehk Kuu riigid ja impeeriumid“ (1657) ning „Päikese riikide ja impeeriumide koomiline ajalugu“ (1661), mis propageerivad ateismi ja teaduslikku maailmavaadet. Teda on nimitegelaseks oma teostesse pannud Franco Alfano, Walter Damrosch, Romuald Twardowski, Victor Herbert ja mitmed teised.

 

39.  Ema on olnud küllalt populaarne kirjandusteose pealkiri. Sellist nime kasutas oma peateose jaoks näiteks sovjetiaegne kultuskirjanik Maksim Gorki (Aleksei Peškov), aga samuti veel kaks tuntud kirjanikku, eurooplane ja ameeriklane. Viimane on oma kirjandusliku tegevuse eest pälvinud ka Nobeli preemia. Mõlema autori Ema on avaldatud ka eesti keeles (vastavalt 1956 ja 1939). Nimetage kirjanikud?

 

40.  Juuresolev on ühe filmimaailmast inspireeritud fiktiivse religiooni sümbol. See populaarsust koguv ‘religioon’ on pääsenud ametliku religioonina ka Briti rahvaloenduse nimekirja. Rahvaloendajad küll kinnitasid, et kuigi usule anti oma kood, ei tähenda see veel, et küsitav oleks riiklikul tasandil usundina registreeritud. Austraalia rahvaloendusel nimetas ennast selle järgijaiks 70 000 inimest. Kuidas nimetatakse?

 


41.  Kes on kunstnik?

 

 

 

 

           

42.  Kes on kunstnik?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.  Kes on kunstnik?

 

 

 

 

44.  Ta on vaieldamatult maailma kuulsaim kingamoe looja, võiks isegi öelda sellele moele alusepanija. Itaaliast USAsse emigreerununa alustas ta väikese kingaparandustöökojaga Santa Barbaras. Hollywoodi jõudis ta kui vesternide tarbeks vajaminevate jalatsite valmistaja. Natuke raha kogunud astus ta LA ülikooli, et õppida paremini tundma inimjala ehitust (anatoomiat). 1920-ndate aastate lõpus kolis ta parema töökvaliteedi otsinguil tagasi Itaaliasse ning alustas edukalt oma jalatsite eksporti USAsse. 1929. aasta majanduskriis viis pankrotti ka tema ettevõtted. Majanduslikult edukaks osutus aga sõjaaegsest toorainekriisist tingitud korktalla kasutuselevõtt. 1947 sai ta oma esimese moe-Oscari. Isiklikult temalt tellisid kingad G.Garbo, S.Loren, M.Monroe, A.Hepburn ja ka Windsorite dünastia, kes sageli ei pidanud paljuks Itaaliasse meistri juurde sõitmist! 1955. aastal avati Itaalias tema kingamuuseum. Kes on see juba oma eluajal kingakuningaks tituleeritud mees?

 

45.  Kes on selle trompetikontserdi autor?


46.  Mati Undi sõnul pakkus üks ameerika teatrikriitik 1970. aastatel moodsa ..... valemi: ”Nimirolli peaks mängima ühe silmaga ning ühe jalaga neegrinaine, kes räägib juudi aktsendiga. Siis oleks see roll võimalikkuse piires novaatorlik”. Millist tuntud teatrirolli ta silmas pidas?

 

47.  See ameeriklane on meelde jäänud peamiselt just komöödiafilmidest. Näiteks oli ta Jim Carrey partneriks “Kaablikutis” (The Cable Guy) ja tegi silmapaistvalt hea rolli koos vanameistri Marlon Brandoga “The Freshman’is”. Meie telekanalid näitasid hiljuti  kaht filmi tema osalusega: “Magus kättemaks” (Addicted to Love) ja “Inspector Gruuvi” (Inspector Gadget). Enimteeninum film, kus ta kaasa on teinud, on vaieldamatult “The Lion King”, kus ta andis oma hääle Simbale-lõvikuningale! Viimasel ajal on temast aga räägitud seoses oma esiklapse ootamise ja sünniga. Ta abikaasa on nimelt “Sex & The City” staar Sarah Jessica Parker. Kes?

   

 

48.  Ligi sada aastat enne legendaarse duo Andrew Lloyd Webber ja Tim Rice muusikateoste edu kõikjal maailmas oli inglastel samuti üks legendaarne duo, mis koosnes heliloojast ning libretistist. Nende esimene ühine lavateos valmis 1871 ja sellest ajast muutusid nad briti ja USA publiku lemmikuiks ja populaarseimateks inglise autoriteks muusikateatri vallas. Isegi kuninganna Victoria puritaanlikus südames leidus salalaegas kergemate viisikeste jaoks ning ta tegi 1883 heliloojast aadliku. Libretist sai sir’i tiitli 1907 Edward VII-lt.  Bel Etage’i trupp on mänginud nende koomilist ooperit “Cox & Box”, Eestis on etendunud ka “Vandekohus”. Mis olid nende meeste nimed ?

 

49.  1981. aasta varasügisel toimus selles linnas NSVLi esimene suurem rock-kontsert, nn nõukogude vastus Woodstockile. Kohale oli sõitnud ligi 80 000 fänni üle terve riigi. Lavale astus 11 bändi ja lauljat, Eesti rokkareid esindas Gunnar Graps koos Magnetic Bandiga. Lavale lasti ebaharilikku sinist valgust ja detsibelle oli tunduvalt rohkem kui iial varem NSV Liidus. Ka peo lõpp oli selle aja kohta enneolematul ajal -kell pool kolm öösel. Mis linnas see üritus toimus? Gunnar Graps tõi sealt ka midagi kaasa, mida ta veel hiljuti suurima heameelega Eesti avalikkusele demonstreeris!

 

50.  Karl August Hermann oli muuhulgas ka aktiivne eesti keele „puhtuse“ eest võitleja. Talle ei sobinud kuidagi teistest keeltest tulnud laenud. Nii näiteks väitis Hermann, et sõna tekk asemel tuleks kasutada eestipärasemat vaip`a, samuti mitte supp vaid leem, mitte tund vaid viiv, mitte haamer vaid vasar, mitte pilt vaid kuje jne. jne. Hermann arvas, et „võiks häid eesti sõnu tagasi tarvitusele võtta“. Mida pidas Karl August õigemaks aga sõna tükk asemele tarvitada ?

 

EestiMaaKilb 2002/2003. Finaali vastused

1

Haakrist  ehk svastika

Võrreldud pöörleva rattaga ja päikesega ning käsitatud paigalseisu ja  liiku-

mise ühtsuse sümbolina; aaria päikesejumala märk, sanskriti k „õnnetoov“

TS

2

Kukutada Inglise ülemvõim Indias

1. etapp tükeldada Türgi. Paul tapeti 1801 märtsis, hullumeelne matk jäi ära

TT

3

Korsika

 

JA

4

Christoph Kolumbus             

Cristoforo Colombo, Cristóbal Colón. Poeg don Diego. 22.02. 1498

KN

5

Said kviitungiks need, kes olid tasunud Peeter I kehtestatud habememaksu

Pronksist, kiri tähendab “raha võetud”. Aadlikud ja tähtsamad ametnikud pidid habeme kandmise eest maksma 100 rubla aastas, talupojad aga iga kord linna sisenemisel või sealt väljumisel pool kopikat

KN

6

Hans Erdell (1819-92),

Anton Waldmann (Tõnu Walk)

HE isa Sõnni Mats ostis juba 1836, aga ametlikult ei tohtinud näidata, oli siis pandipidaja, formaalne omanik H.v.Stryk

KN

7

Valgevenelased

Leiti, et valgevenelaste seas on kõige enam heledapäiseid ja sinisilmseid

mehi; põhja soomesugu rahvad (komid, laplased, neenetsid jne.) ei tulnud

kõne alla, sest neid oli esiteks liiga vähe ja teiseks olid nad just tumedapeali-

sed ja rohkem mongolite sarnased inimesed; Punaarmee võitlejad aga lõid

kohe riimi- rea: na finskije minõ /  idut minskije finõ   ehk soomlaste miini-

dele lähevad minski soomlased (eesti k. muidugi  riimi ei lähe)

TS

8

Jaan Kross, Enn Tarto

2000.a.Enn Tartole, kes on organisatsiooni "Eesti Noorte Malev" liikmena abistanud Ungarit riigi 1956. aasta ülestõusu toetavate lendlehtede levitamise teel Tartus 4. novembril 1956 ning hiljem Mordva vangilaagrites mitmete vabadusvõitlejaist koosnevate ühenduste kaudu

TT

9

Shirley Temple

 

TT

10

Kantsler

 

IS

11

Kobras

 

IS

12

Jänesed

Venemaalt

JA

13

Sinep

Seemnete jahvatatud pressimisjäägist (sinepipulbrist)

TT

14

Mänsak

Pähklimänsak ja invasioonilind seedrimänsak. Mõnedel andmetel seedrimänsak on lihtsalt mänsaku alamliik ja pähklimänsak nominaatvorm

TT

15

Jõhvikas

Aretajad Henn ja Juta Vilbaste, Nigula LKA. Looduslike vormide hulgast on välja selekteeritud 5 koduaias kasvatamiseks mõeldud sorti ning 1 eriti suurte marjadega perspektiivikas jõhvikavorm. Oma nime on nad saanud rabade järgi, kust algmaterjal on toodud

IS

16

Tšiili, Argentiina

 

TT

17

Guyana;

Trinidad ja Tobago

G– 850 000 el. (indialased 52%, neegrid 30%);  TT 1,3 milj. el.

(indialased 42%, neegrid 39%, mulatid 19%). Suur indialaste

osakaal on ka Fidžis – 800 000 el. (fidžid 50%, indialased 46%) ja

Surinamis  450 000 el. (kreoolid 36%, indial. 34%, jaavalased 18%

TS

18

Frederick Albert Cook

1865-1940. Hea meelde jätta, kuulus nimekaim olemas

JA

19

Kamerun

 
TS

20

Claire’s Birthday

Nüüd esineb nime Ruffus all

IS

21

Perry

Kui kirjutada ‘pirnimahla’ asemele ‘õunamahla’ ja  ‘õunamahla’  asemele ‘pirnimahla’, oleks vastuseks siider

KN

22

Massandra veinitehas

Presidendile kingiti pudel tema sünniaastal (1928) valminud veini hinnaga 6000 dollarit. Pr. Rüütel sai kaasa 1935. a. veinipudeli

JA

23

Vivien Leigh

s. 5.11.1913

TT

24

Lahjendatud  meevesi

Pakuti lõpus, et toit „alla saada“

TS

25

Raha

Paberraha

TS

26

Fraunhofer

Tartu tähetorn sai 1824 oma aja suurima(Ø 24 cm) F-i refraktori

TT

27

Armin Öpik

 

TT

28

Lesotho

LAV Gautengi prov-i tööstuspiirk. veega varustamiseks. 1986-2020

JA

29

Robert Hooke

Hooke´i seadus

IS

30

Teim

Teimima – laboratoorselt omadusi määrama; teimik – proovikeha

IS

31

Ben Weider

Umbes nagu Jaan Imelikul oli imelik nimi

KN

32

Evi Sachenbacher

2002 OM kuld teatesõidus, hõbe sprindis. 2 MK etapivõitu+1 teates. 2003 MM kuld teatesõidus, hõbe 5+5 km skiatlonis K. Šmiguni järel

IS

33

Milaano Inter (Internazionale)

Kokku  21 mängijat- maailmameistrit; Itaalia koosseisus 1934 – 6,

1938 – 4, 1982 – 6; Saksamaa koosseisus 1990 – 3 (Andreas Brehme,

Jürgen Klinsmann, Lothar H.Matthäus); Prantsusmaa koosseisus

1998 – Youri Djorkaeff) ja Brasiilia koosseisus 2002 – Ronaldo

(müüdi Real Madridi alles pärast MM-i).Torino Juventusest on

võrsunud 18 ja Müncheni Bayernist 15 maailmameistrit; edukaimaks

Brasiilia klubiks on Santos 13 maailmameistriga

TS

34

Hillar Kärner

sünd. 1935, rahvusvaheline meister a. 1979

IS

35

Silmutorbikud

Sama asjaga püütakse silmu siiani

JA

36

Ken Kesey

“Lendas üle käopesa”autor ja LSD tarvitajate legendaarse bussiretke korraldajaid. Aitas surematuks muuta psühhedeelilisi 1960.ndaid. 1935-10.12.2001

KN

37

Ljudmila Razumovskaja

Prantsuse  kirgi mängivad praegu nii Ugala kui Vene Draamateater

JA

38

Cyrano de Bergerac de Savinien

 (06.03.1619 – 28.07.1655); tuntuim teos Edmond Rostand`i värss-

draama, mille alusel kirjutas Eino Tamberg muusikaliselt õnnestunu-

maid eesti oopereid (romantiline ooper), kus nimitegelasi kehastanud  Tiit

Kuusik, Teo Maiste, Voldemar, Kuslap, Tarmo Sild. Filmis G. Depardieu

TS

39

Karel Čapek, Pearl Buck

 (1890-1938), Ema 1938, eesti keelde 1956;  (1892-1973), elas kaua

Hiinas, kust sai palju ainest oma teostele; Nobeli preemia 1938,

Ema 1934, eesti keelde 1939

TS

40

Jediism

Tähesõdade filmisarja najal – seal Jedi Rüütelkond

KN

41

Lucas Cranach vanem

1472-1553

KN

42

Nicolas Poussin

1593 või 1594 - 1665

KN

43

Andres Tolts

s. 1949

KN

44

Salvatore Ferragamo

 

JA

45

Joseph Haydn

Lugu oli ER muusikauudiste signatuuriks paljude aastate vältel

IS

46

Hamlet

 

TT

47

Matthew Broderick

s. 21.3.1962

JA

48

Arthur Seymour Sullivan,

William Schwenck Gilbert

1842-1900  ja 1836-1911. Koos lõid 14 koomilist ooperit

IS

49

Jerevan

Päikeseprillid

JA

50

Pala

Kirjatükk – kirjapala, mängutükk – mängupala, leivatükk –  leivapala;

võru murdes on vähendus (ehk veel väiksem osa) – paluke(ne);

TS