XVIII Kloostriturniir  7.NOV.2004  Küsimused: Peeter-Erik Kubo

 

1.Ateena OM-il 2004 võisid rõõmu tunda lätlased ja leedukad, sest nende esindajad võitsid

   seal „hõbeda“ (vast. Jelena Rublevska ja Andrei Zadneprovski). Mis alal ?

 

2. Millisest Euroopa riigist on jutt ? VII saj kujunes seal Karantaania vürstiriik, mida valitses

   Samo, kes päritolult oli frank. Selle riigi elanikke nim. karantaanideks veel pikka aega.

   Nende keelel on 37 dialekti. 1941-45 oli see ala jaotatud Saksamaa ja Itaalia vahel.

 

3. Kes laulab (CD) ?

 

4. Selle metalli unikaalseks omaduseks on tema bioloogiline sobivus elusorganismiga. Ta

    kasvab eluskudedesse ilma neid ärritamata. Näiteks võib valm. sellest metallist tehiskõrv ja

    siirata sellele nahk. Selle metalli võrgust valm. silmaproteese ja niidiga õmmeldakse närvi-

    kiude. Valm. ka ehteid kuna metall sarnaneb väliselt plaatinaga. Metall ?

 

5. 5-punkti küsimus. Mel Gibsoni isa võitis USA Jeopardy saates suure summa raha ja kogu

   pere kolis Austraaliasse (sealt oli pärit pereema, võimekas ooperilaulja). Seal hakkas noor-

   mees mängima filmides (Hullumeelne Max; Tim). Oma esimeste osadega teenis M.G. 2 nn

   Austraalia Oscarit. Mis nime kannab see Austraalia filmiauhind ?

 

6. Põlva-kandi mees Samo Suurmets (ka Samuel Suurmets) sai kõrge sportliku tulemuse eest

    1909 auhinnaks ühe Peterburi klubi kristallkarika. Sajandi algul oli ta omal alal Venemaa

    üks tugevamatest. Mis alal ta võistles ?

 

7. Millest on jutt ? R/v tuntakse seda nimetuse all, mis tuleneb itaaliakeelsest sõnast, mille

    täpne tähendus on väike põrsas. See on olnud läbi aegade tulus tootmisharu.

 

8. Muusika plaadilt

 

9. Hekabe oli kreeka mütoloogias Trooja kuninga Priamose abikaasa. Trooja hukkumisel jäi

    ta ellu ja Odysseus sai ta endale orjatariks. Hiljem moondus Hekabe üheks elusolendiks,

    keda kreeklased austasid kui lahingukaaslast. Kelleks muutus Hekabe ?

 

10. 5-punkti küsimus. Kui me tõuseme 277 m kõrgusele Lykabettose mäele, siis avaneb meil

     suurepärane vaade ühele linnale. Millisele ?

 

11.Esimene RK valiti Eestis novembris 1920 – see oli 100-liikmeline. X RK valiti taasiseseis- 

   vunud Eestis 2003 märtsis. Mille poolest oli aga ainulaadne ja erandlik 1938 valitud 80-liik-

    meline RK ?

 

12. Tänapäeval laialdaselt kasutatav hanejalaruut kannab iga rahva juures oma nime. Saks-

     lased nimetavad seda kukesammuks, prantslased kanajalaks, soomlased koerahambaks ja

     hispaanlased pepiitaruuduks. Millest on jutt ?

 

13. On teada, et värvid mõjutavad inimorganismi ning tema närvisüsteemi. Mis värv vähen-

     dab vererõhku ja laiendab kapillaare ? Kasut. ka mõningate närvihaiguste ravimisel. See

     värv vähendab silmarõhku ja soodustab vereringe normaalset talitlust. Glaukoomihaigetele

     valm. sellevärvilisi prille.

 

14. Saheli piirkonnas elavad tuareegid – see on „sinine rahvas“, kel meeldib oma riideid indi-

     goga värvida. Vedelikus värvimise asemel tambivad nad indigopulbri kiviga kangasse nii,

     et see kandub ka nende ihule, kaitstes seda liigse kuivuse eest. Ise nimetavad nad endid

     loorirahvaks, sest kannavad tagelmoussi, mis on midagi loori ja turbani vahepealset. Kui-

     das on võimalik ühe pilguga eristada naist mehest ?

 

15. 5-punkti küsimus. Millise Eestis elava looma jahitrofeenaha hindamisel on võimalik

      saada lisapunkte kuni 25% põhipunktidest ? Näiteks põskhabeme eest kuni 10% ja

      vuntside eest kuni 5%

 

KLOOSTRIVOOR

16. Milline vaimulik ordu pidas 1617-1810 Salzburgis ülal oma ülikooli, mis oli Viini ja

      Leipzigi ülikoolide kõrval suurimaid Saksa ülikoole ? Sinna ehitati Kremsmünsteris 50 m

      kõrgune Matemaatiline Torn, mille ülakorrusel oli moodsaimate seadmetega tähetorn. Sa-

     mas asus kuulus K. Rüütliakadeemia. Selle ordu Püha Peetruse kloostrile pühendas Mozart

      kaks pidulikku missat. Tänu selle ordu munkadele on säilinud Tacituse ja Cicero täielik

      teoste kogu Corvey kloostris. Nende St Galleni kloostris säilitatakse tuhandeid käsikirju.

 

17. Millega on tegemist ? Vigilia, Laudes, Hora Prima, Hora Tertia, Hora Sexta, Hora

      Nona, Vesper, Komplektoorium

 

18. Kuidas nim keskaja kloostris esindusruumi, kuhu mungad kogunesid igal hommikul, et

     kuulata järjekordset peatükki ordu reeglitest või piiblist ?

 

19. Kui Pirita kloosteri asukoht kandis nime Maarjaorg, siis Soomes 1438 asutatud klooster

     kandis nime Armu- ehk Halastuseorg. Selle Soome kloostri ümber kasvas linn, mille lähe-

     dal asub tänapäeval Soome presidendi suveresidents. Nimetage linn ?

 

20. 5-punkti küsimus. Kes oli see pühak, kes selleks, et illustreerida Jeesuslapse sündi, pani

     kehvakesse õlgedega täidetud sõime nuku ja nii algas traditsioon jõulusõimest ?

 

21. Milline Saksamaa Liitvabariigi liidumaa koosneb kahest mandril eraldi olevast osast ?

      (mõl. osad on ümbritsetud Alam-Saksimaaga)

 

22. Kes on see kaasaegsetel OM-il võistelnud eestlane, kes on kasutanud varjunime Sven

     Ramm ? Ta on kirjutanud vesteid, näidendeid (Tšempionaat, Kolgata jt.) ja 2 romaani.

 

23. A-l 1100 oli Iirimaal u 0,5 milj elanikku, keda valitsesid 150 kuningat. Polnud linnu ega

     rahasüsteemi. Siiski oli üks väärtusühik, millega arvestati kulda, hõbedat, rõivaid, orje jne.

     Kuningatütre väärtuseks oli 20 … ühikut, harilikul naise ligi 10-korda vähem. Ühikuks oli

     üks loom. Milline ?

 

24. Millise meteoriidikraatri põhjas on Eesti sügavaim puurauk mineraalvee ammutamiseks ?

     (815 m)

 

25. 5-punkti küsimus. Kes on kunstnik ?

 

26. Muusika (CD)

 

27. 1718 võttis Inglise parlament vastu seaduse, mis nägi süüdimõistmise korral poomise kõr-

      val alternatiivina ette väljasaatmise kolooniatesse. Paadunud kurjategijad saadeti Virgi-

      niasse ja Marylandi. Kes oli see Philadelphia tõeline rahvatribuun, kes oma ajalehes Penn-

      sylvania Gazzette trükkis ära ettepaneku lasta laevatäite kaupa lõgismadusid Inglismaa

      aadelkonna aedadesse – need oleksid kõige sobilikum vahetuskaup inimmadude vastu, ke-

      da emamaa Ameerikasse saadab. See mees tahtis tunda end puhta inglasena ja ei sallinud

      isegi saksa sisserändajaid. Suurem osa eurooplasi olid tema meelest üldiselt tõmmu jume-

      ga. See mees oli esimene „Liiliavalge Ameerika“ eest võitleja. Kellest on jutt ? 1753 au-

      tasustas Londoni Kuninglik Selts teda Copley medaliga.

 

28. Kes on see male MM, kelle lemmikheliloojaks oli Skrjabin ja lemmikkirjanikuks Dosto-

     jevski ? Ta oli suurepärane näitleja. Pärast Santa Monica turniiri võitmist parodeeris ta kii-

     duavalduste saatel kõiki osavõtjaid. Pärast seda kutsus rež Leonid Gaidai tema 12 tooli

     proovivõtetele – Ostap Benderi kehastajaks. 1993 mängis ta Budapestis „sajandimatši“ 40

     a-t noorema Judith Polgariga (tol ajal 16-nene) ja kaotas selle 4,5:5,5

 

29. Dareiose eliitväe 10000 liiget ja Prantsuse Akadeemia 40 eluks ajaks valitud liiget kandsid

      sama nimetust. Millist ?

 

30. 5-punkti küsimus. Karnevali on õigusega nim Euroopa suurimaks rahvapidustuseks.

     Karneval tähendab itaalia keeles lihast loobumist (carnelevare). Seda peeti enne 40 päeva

     paastu algust. Inglismaal on olemas lihalõikude esmaspäev, Saksamaal ihar esmaspäev ja

     rasvane teisipäev. Karnevali ajal oli lubatud solvata ja kritiseerida kaaskodanikke. Sel ajal

     toimusid maskiparaadid, piigivõitlusturniirid ja mõõgatantsud. Kuidas nim eesti keeles

      neid pidustusi ? (romaani keeltes karneval)

 

31. A-l 2000 anti Monacos esmakordselt välja … auhinnad, ehk nn. „spordioskarid“. Meestest

     sai esimese … Tiger Woods, naistest Marion Jones, võistkondadest ManU ja elutöö eest

     spordilegend Pele. Mis nime kannavad need nn. „spordioskarid“ ?

 

32. K.A.Hermann oma entsüklopeedias soovitab kasutada eesti sõnu võõra keeli sõnade ase-

     mel. Millist eestikeelset sõna soovitab ta kasutada võõrkeelse sõna sahvt asemel ?

 

33. Muusika (CD plaat)

 

34. Taim ?

 

35. 5-punkti küsimus. Mis maa lipp ?

 

36. Kuidas nim hoiakut, mis ei luba uskuda midagi, mis pole tõestatud ? Selles mõttes on …

     tänapäeva teadusliku mõtlemise eelduseks. … kui filosoofilise õpetuse rajas Pyrhon 365-

     275 e.Kr

 

37. Kes oli XX saj I USA president, kelle valis hääletajate vähemik ? Kui ta oli viibinud Val-

     ges Majas 8 aastat, siis pöördus ta viimast korda presidendina Kongressi liikmete poole ja

     lausus väsinult Mul pole midagi rohkem öelda.

 

38. Kunst

 

39. 1917 sept, okt viisid sakslased läbi operatsiooni Albion. Sellest võttis osa ka lennuki-

     emalaev Santa Helena. Milliste saarte vallutamise plaan see oli ?

 

40. 5-punkti küsimus. Millises praegu EV ilmuvas raamatusarjas on ilmunud ka need teosed:

      Hane-ema jutud, Kreutzeri sonaat, Žerminaal, Colomba.Carmen, Manon Lescaut ?

 

41. Muusika (CD)

 

42. Huvitav mees oli see Palamuse kiriku ühe silmaga kellamees … nii ütles Oskar Luts Lible

     prototüübi kohta. See mees lõi viimast korda kirikukella Jõululaupäeval 1906. a., tegi mui-

    dugi kõvad pühade aanispitsid ja põles Vassila saunas ära, mis nähtavasti süttis tema enda

     paberossidest. Mis oli Lible prototüübi perekonnanimi ? (sama nime kandis üks Eesti

     kindralleitnant, kes oli 1933-39 kaitseminister, sama nimi ka K.A.Hermanni lapse-lapse-

     lapsel)

 

43. Riia täiturul õpikuid otsides leidis K.Päts Oleariuse lad.keelse raamatu Heros Estoniae

     Starcatterus. Millega sai Starcatterus kuulsaks ?

 

44. Mis on selle tuntud maali pealkiri ?

 

45. 5-punkti küsimus. Kes on see Eesti mees, kes läbi aegade on võitnud vasaraheites kõige

    rohkem Eesti meistritiitleid ?

 

46. Sitsiilia suuruselt teine linn asub vulkaan Etna laavakoogil. Nimetage see linn ?

 

47. 1898 lahendas rahvusvaheline vahekohus USA tüli ühe riigiga, mis oli tekkinud Palmi

      saarte pärast. Mis riigiga tülitseti ?

 

48. Mida tähistas vanades matemaatika õpikutes oskussõna vannipõhja sarnane väli ?

 

49. Barossa org toodab tänapäeval ¾ oma riigi veinist. Kus see org asub ? (riik)

 

50. 5-punkti küsimus. Muusika

 

XVIII Kloostriturniiri vastused                       

 

1.       moodne viievõistlus           26.     Kylie Minoque

2.       Sloveenia                        27.     Benjamin Franklin

3.       Dido                             28.     Boriss Spasski

4.       tantaal Ta                       29.     surematud

5.       Sammy                          30.     vastlad

6.       autosport; motosport         31.     Laureuse auhinnad

7.       portselan                        32.     mahl

8.       Orlando di Lasso               33.     Santana

9.       muutus koeraks                34.     (kaunis)kukehari

10.     vaade Ateena linnale           35.     Taivan

11.     oli kahekojaline                 36.     skepsis-skeptitsism

12.     ruuduline riidemuster          37.     Th.Woodrow Wilson

13.     roheline värv                    38.     Sri Lanka; Tseilon

14.     naised käivad looritamata     39.     Saare-, Hiiu-, Muhumaa

15.     ilves                              40.     Europeia

16.     benediktlased                   41.     Moulin Rouge

17.     8 palvega                        42.     Lill

18.     kapiitlisaal                      43.     ta olevat hävitanud Sigtuna

19.     Naantali, Nädendal            44.     vürstinna Tarakanova

20.     Püha Franciscus Assisist     45.     Madis Ainso

21.     Bremeni liidumaa              46.     Catania

22.     Aleksander Antson            47.     Holland

23.     lehm ühik                       48.     ellips

24.     Kärdla                           49.     Austraalias

25.     Eriksen                          50.     Count Basie

 

Toetajad

 

Pirita Klooster; Eesti Piibli Selts, Eesti Kirikute Nõukogu, Pirita Vaba Aja Keskus, Pirita Selver, Kindral Johann Laidoneri Selts, firma Koger ja Partnerid, Jalanõudevabrik Polaria, muusikariistadefirma Stanford Music, Regio, CD-de tootjad TOPP TEN ja Theka, videofilmide tootjad Sonatiin OÜ ja VK ja Holding, fotoäri Fotoluks, fotokunstnik Ann Tenno, graafik Kelli Valk-Kagovere,  kirjastused Eesti Entsüklopeedia, Karrup, Olion, MTÜ Loodusajakiri, Sporditäht, Inreko, Tänapäev, Ambassador, Eesti Raamat, Ersen, Huma, Steamark, Koolibri, kunstnik Helgi Treimuth (üks töö mängujuhile), Linnateater, Von Krahli Teater, Salong Teater, Draamateater, Jazzkaare Jõuludžass, kohvik Maiasmokk