1. Sündis 15.juuni 1698.aastal Iirimaal vanas aadliperekonnas. Katoliiklasena ei pääsenud Inglise riigiteenistusse. 1731 siirdus Vene sõjaväkke. Peeter III soovis meest näha vägede ülemjuhatajana Taani vastu, kuid viimane keeldus kohta vastu võtmast. Esimeses vihas otsustas keiser ta maalt välja saata, kuid andis talle siiski armu ning määras küsitava Liivimaa kindralkuberneriks. Varsti troonile pääsenud Katariina II hindas mehe töökust, kohusetunnet ja erakordset ausust kõrgelt, et too oli Liivimaa kui ka Eestimaa kindralkuberner elu lõpuni. Suri 18.september 1791, olles ühtlasi kõige vanim ja pikaajaliseim otsene Eesti valitseja. Kes?

 

 1. See ajakiri on meie kultuurmaastikule ilmutanud seni ainult ühe numbri. Lubab ilmuda 6 korda aastas. Ajakirja pealik on Tanel Veenre, tegevtoimetajaks on Terje Metsavas. Tuntumatest nimedest on toimetamas Indrek Mesikepp (luuletajanimi fs) kirjandust, Madli Pesti ja Kutt Kommel teatrit. Lisaks juhib Dagmar Reinolt muusika- ja filmiosa. Ajakiri tutvustab end nii: „Kultuur ei pea tähendama pelgalt kõrki kunstikriitikat või hämaralt müstiliseks jäävaid luulepoognaid. ........ ei heieta ega anna hinnanguid – meie roll on vahendada kultuuri selle kõige erinevamates avaldumisvormides. Filmikunst, muusika, mood, sisekujundus, tarbedisain, teater, kirjandus – nende valdkondadega ei puutu enam ammu kokku vaid kultuurifriigid. Kõik see kujundab täna iga inimese keskkonda ja elustiili.“ Mis on selle multifunktsionaalse kultuuriajakirja nimi?

 

 1. Esmakordselt mainiti 1470 Vietinghoffide valdusena ning kuulus neile vaheaegadega 19.sajandi I pooleni. 1824 said omanikeks Benckendorffid. 1871.aastast kuni võõrandamiseni olid omanikeks Lilienfeldid. 1784-90 ehitati varaklassitsilik kahekorruseline härrastemaja, mis pandi 1905 põlema. Taastati 1906-10 varasemast lahendusest, kuid juugendlike lisandustega. 20.sajandi alguses Georg Kuphaldti ümber kujundatud park on Eesti liigirikkamaid ja stiilsemaid. Aastast 1925 asus härrastemajas kodumajanduskool, nõukogude ajal sovhoosi kontor. 1997.aastast on mõis eravalduses. Mis mõis?

 

 1. 22.märtsil 1921 kinnitatakse Eesti esimese õhusõidu aktsiaseltsi põhikiri. Aastatel 1921-27 sai selle aktsiaseltsi lennumasinatega Tallinnast sõita Riiga, Helsingisse ja Stockholmi. Mis nime kandis esimene Eesti lennufirma?

 

 1. Mis autasu?

 

6. See linn asub Daugava mõlemal kaldal. Seal elab 29 000 elanikku. Linnale pani aluse 1237.aastal Mõõgavendade Ordu, rajades kindluse Cruczeborchi. Seda ümbritsev küla sai pidevalt kannatada Lätit rüüstanud sõdades. 1670.aastal andis Kurzeme hertsog Kettler kohale linna staatuse. Nõukogude ajal asus linnas lennuväebaas. Küsitava linnaga liideti Krustpils 1964. Linna ilmestavad paljud kirikud. Alates 17.sajandist asustavad piirkonda ka vanausulised. Kui oled sakslane, siis avastad ka Soomes samanimelise linna. Mis linn?


 

7.Millisel jõel on Eestis kõige pikim tee lähtest merre – 403 kilomeetrit?

 

 1. „Maailma katus“ Mount Everest on 8848 meetrit kõrge. Kõige sügavamal paiknev asustatud koht on Calipatria (California, USA) – 56 meetrit. Kuid küsime, milline on kõige kõrgemal 5334 meetrit üle merepinna asustatud koht?

 

 1. 46 USA osariiki kannavad oma ametlikus inglise keelses nimes liidet „State of ....“ (näiteks State of Idaho). Nad on osariigid, mis osariigid. Eraldi üksus on Ameerika Ühendriikide pealinn Washington – Columbia föderaalne ringkond (District of Columbia). Kuid vähemalt ametlikus nimes eristuvad osariikidest veel neli väärikat üksust – Kentucky, Massachusetts, Pennsylvania ja Virginia. Millist liidet nad oma ametlikus nimes kannavad? Sama liide on ka Puertoriikol ja Põhja-Mariaanidel. Vastata võib nii eesti kui ka inglise keeles.

 

 1. Kes laulab?

 

 1. Sündinud 10. või 12.oktoobril 1853 Pärnus. Õppis Tartu Ülikoolis arstiteadust, kus ta 1881 sai meditsiinidoktori (dr.med.) kraadi. 1882-1884 oli sõjaväearst Kroonlinnas, 1884-1892 silmaarst ja tsensor Tartus, 1892-1913 sõjaväearst. Erru läinuna elas Riias, Rakveres ja Kundas. 1918-1921 tegutses Eesti armees sanitaarkolonelina. Elu lõpus elas Tartus, kus ka 14.septembril 1930 ka suri. Võttis koos kuue Eesti Üliõpilasseltsi vilistlasega osa sinimustvalge lipu õnnistamisest. Kes?

 

 1. Muusad olid antiikmütoloogias kunstide, hiljem üldse vaimse tegevuse kaitsejumalannad. Neid oli üheksa õde. Isaks oli kutseline peajumal ja elumees Zeus. Aga küsime muusade ema nime. Kes?

 

      13.Ühes linnas elas 2005.aastal 57 266 elaniku ja oli 29.jaanuarist 3.maini 1918 Soome pealinn. Teises linnas elas eelmise aasta lõpul 206 414 elaniku ja oli Soome kodusõja ajal (28.jaanuar-15.mai 1918) punaste keskus. Nimetage Soome kodusõja aegsed „valge“ ja „punane“ pealinn.

 

      14.See Venemaa reformaatorist peaminister sündis 1772.aastal lihtsasse külapapi perre. Enne lühikest ja kirgast tähelendu õppis Peterburi vaimulikus seminaris. Tema terav mõistus leidis võimukoridorides tähelepanu ning ta sai vürst Kurakini erasekretäriks. 1808.aastal nimetas Aleksander I ta valitsuse etteotsa. Küsitava koostatud reformiprojekt nägi ette nii sotsiaalseid ümberkorraldusi, sealhulgas pärisorjuse kaotamist, kui ka autokraatliku isevalitsuse asendamist liberaalse rahvaesindusliku monarhiaga. Tõi vene keelde mõiste avalikustamine – glasnost. Tormilise vastasseisu tõttu aadlike seas, see projekt luhtus. 1812 lasti ta peaminstri kohalt lahti ning saadeti Permi, hiljem Siberi kindralkuberneriks. Suri 1839. Kes on see riigimees?

 

    15.Sündinud 8.juunil 1877 Tallinnas lubjatehase omaniku pojana. Üldhariduse sai kohalikus Aleksandri gümnaasiumis. 1894 astus Vene armeesse, lõpetas 1897 Peterburi sõjakooli alamleitnandina. Võttis osa Vene-Jaapani sõjast ja I Maailmasõjast. 1917 sai polkovniku auastme. Sama aasta 23.aprillil alustas Tallinnas esimese eesti rahvusliku rügemendi formeerimist, mille andis hiljem üle Aleksander Tõnissonile. Saksa okupatsiooni ajal oli Ukrainas. Märtsis 1919 tagasi Eestis ja määramine 5.jalaväerügemendi ülemaks, mais murdis Nõukogude Vene rinde ja tungis Pihkvani. Juunis sai II diviisi ülema abiks. 1919-20 Piirivalve Valitsuse kolonelist ülem. 1921-25 2.jalaväerügemendi ülem. Siis läks erru. Vabaduseristi Vendade Ühenduse liikumise algataja, Tartu juhatuse esimees. Vabadusristi I liigi 2.järk ja II liigi 2.järk. Kes?

 

 

 

16.                                                                  - 55° C

 


Hingad nagu rinda,

sõõrmeis lausa kõrvetab.

Läbi paksu vatikinda

kohmetunud sõrmega

 

hõõrud põski, nina, laupa -

pakasest nahk praguneb.

Siis me rivi paarikaupa

metsarajal laguneb.

 

Taevas sinine, puud valged -

justkui vana jõulukaart.

Kerrakiskund kuugi malbelt

laseb paista kõhna kaart.

 

Vaikne. Ainult lumi karjub.

Lumi karjub, külmast hell.

Hangel hommikused varjud.

                  Nööp lööb vastu saagi kõll!


 

 1. Sündis 3.septembril 1941.aastal Ufaas ja suri 1990.aastal New Yorgis. 1944.aastal kolis koos vanematega Leningradi. Õppinud ülikoolis soome keelt ja ajakirjandust. Kuulus Leningradi kirjanike rühmitusse „Linlased“. 1978.aastal emigreerus New Yorki, seal oli tal autorisaade raadios „Vaba Euroopa“. Võttis endale reegliks, et kõik sõnad lauses peavad algama ise tähega. Eesti keeles ilmunud raamatudest võib ära märkida „Riiklik kaitseala“ (Loomingu Raamatukogu 1978) ja viimati ilmus „Tsoon“ (2006). Kes oli see armeenia-juudi segaverd kirjanik?

 

   18.See lühiajaline rahvusvaheline kunstirühmitis sai alguse 8.novembril 1948 Pariisis Notre-Dame´i ühes kohvikus. Rühmituse viimane näitus toimus 1951.aastal Liège´is. Kuigi tegevusaeg jäi kooslusel üsna lühikeseks, jäeti kaasaja kunstiilma märgatav jälg. Nende stiil oli väljendusrikkas ning mitmekesine: mõjutusi nii Kandinskylt, sürrealistidelt, Munchilt ja Dubuffet´lt. Tähtsamad esindajad olid taanlane Asger Jørn, hollandlased Karel Appel, Constant ja Corneille ning belgia sürrealistlikud luuletajad Christian Dotremont ja Joseph Noiret. Nimetage kunstirühmitus, millel on kunstimuuseum Amstelveenis.

 

 1. See tunnustatud eeposte tõlkija ja prosaist sündis 23.aprillil 1921 Tartus advokaadi pojana, lapsepõlve veetis onu talus Mõisaküla lähistel Ipikis (Läti). Õppis Tartu Treffneri gümnaasiumis ja 1940-42 Tartu Ülikoolis germaani filoloogiat ja bibliograafiat. 1942-43 „Eesti Sõna“ toimetuses Tallinnas ja Tartus. 1943 värvati Saksa sõjaväkke, oli algul staabikirjutaja, hiljem sõjakirjasaatja. 1946.aasta amnestiani elas Eestis illegaalselt. 1946-49 Harjumaal Saida sovhoosis raamatupidaja ja brigadir. 1949-56 poliitiline vang. 1957.aastast kutseline kirjanik. 1971.aastast kuni surmani 25. jaanuar 1995 elas Ipikis (Ööbiku, Kiši). Elutööks germaani eeposte eestindamine - „Vanem Edda“ (1970), „Nibelungide laul“ (1977), Wolfram von Eschenbachi „Parzival“ (1989) ja „Beowulf“ (1990). Lisaks tõlkeid hollandi, inglise ja saksa kirjandusest. Kirjutanud ulmeteoseid. Kes?

 

20.Mis ansambel mängib?

 

21. Baltimaadesse on see taim (helianthus tuberosus) toodud arvatavasti üle kahesaja aasta tagasi Saksamaalt mõisaaedadesse. On teada, et selle kultuuri põldudel karjatati kevadeti ja sügisel sigu. Ta on välismaal fruktoosi, piirituse, veini ning veiniäädika ja söödapärmi tooraineks. Kogu taime kasutatakse loomasöödana. Aretustöö käigus saadi Eestis korralikku saaki andvad vormid „Eesti punane“ ja „Eesti valge“. 1961.aastal registreeriti sort „Vadim“. Mis taim?

 

 1. See kala on ainus magedas vees elav tursklane. Eestis leidub nii merre suubuvates kui ka sisemaa jõgedes. Kõige suuremad asurkonnad asuvad Emajões ja Peipsi järves. Eesti mageveekaladest kõige viljakam. Emane võib kudeda 2 miljonit marjatera. Nälgida võib see kala kuni kaks aastat. Dieedi lõpuks on kalast alles veerand endisest kogusest. Eesti rekordkala, 5,4 kilogrammi raskune isend, püüti 1982.aastal Peipsi järvest. Mis kala?

 

 1. Kängurud on iseloomulikud eelkõige Austraalia loodusele. Kuid üks känguruliik (täpsemini vallabi) on tänu 1940 aastatel tehistingimustest plehku pannud loomadele asurkonna saanud ka Euroopas. Esivanemad on pärit Tasmaaniast. Selle looma asurkonnad elavad Kesk-Inglismaal Peak Districtis ja 1975 aastast alates Šotimaal Loch Lomondis. Britannias tarvitab loom toiduks põhiliselt kanarbiku (50% suvisest ja 90% talvisest toidust), ka sõnajalgu, mustikaid, kõrrelised ja männioksad. Elutseb metsades ja võsastikes. Mis on selle känguruliigi nimi?

 

 1. Selle kärnkonna mürk on väga tugev. Koer, kes tahab selle krooksuja lihal hea maitsta, hukkub koheselt. Lõuna-Ameerika indiaanlased kasutavad tema mürki noolte kiftitamiseks. Võib kasvada üle 250 millimeetri pikkuse. Võib elada erinevalt teistest kahepaiksetest julgelt mereranniku jõesuudmete riimvees ja saartel, sest tal on kõige täiuslikumalt arenenud kops ja kõige enam sarvestunud nahk. Ülalt on ta tumepruun või helehall, suurte tumedate laikudega. Tal on iseloomulik poolkaarekujuline ülemist laugu ääristav luunaast, suur hästi märgatav trummikile ja väga suured parodiitnäärmed. Mis kärnkonnaline?

 

 1. Üks kallimaid värv- ja maitseaineid, millega värviti kõige hinnalisemaid idamaa vaipu. Selle tugeva ja püsiva värvilahusega on toonitud ka buda munkade rüüd. Selle värvi allikat on taimena kasvatatud üle 4000 aasta. Idamaa naised värvivad sellega varbaid, sõrmi ja laugusid. Maailmas oli taime teekond järgmine: Kreekast Rooma, X sajand Hispaania, XI sajand jõudis see Aasiasse ning Saksa- ja Prantsusmaale. 14.sajandil jõudis Inglismaale, kus saadi keskajal selle aine parimat kvaliteeti. Keskajal oli see aine nii hinnatud, et võltsijad maeti kas elusalt või pandi tuleriidale. Värvaineks on taimne pigment krotsiin. Tänapäeval kasutatakse seda eelkõige toiduvärvina kondiitri- ja likööritööstuses, aga ka juustusortide värvimisel. Ainet saadakse taime emakakaela ülaosast ja seda korjatakse käsitsi. Mis aine?

 

 1. Ta on viies NBA treener, kelle käe all on profiliiga klubi saavutanud enam kui 1000 võitu. Mehe töösaldo 5.veebruari seisuga on 1016 võitu ja 567 kaotust. Sündinud 28.märtsil 1942 McLeansboros (Illinoisi osariik). Mängis korvpalli Evansville´ ülikoolis. NBA-s oli mängijana küllalt lühike, kuid siiski edukas karjäär. Esimese hooaja veetis mees 1965/66 Baltimore Bulletsis, kust ta järgmisel hooajal valiti esimesena NBA uude klubisse Chicago Bulls, saades hüüdnimeks „The Original Bull“. Seal mängis edukalt kuni aastani 1976. Mängis kokku 755 mängu, viskas 10571 punkti. Kaks korda mängis Tähtede mängus (1967,1969), neli korda pääses NBA kaitse esiviisikusse. Pärast mängijakarjääri lõppu tõmmati tema number 4 Chicago Stadiumi lakke ja numbrit ei kasutada särgi peal klubis enam kunagi. Bullsi mängijadest on selle au veel pälvinud Bob Love, Michael Jordan ja Scottie Pippen. 1979-82 oli Bullsi treener, hiljem oli mitme klubi juures skaut. Kes on see korvpallitreener, kes Utah Jazzi pukkis juba 19.hooaega järjest?

 

 1. See mäng on mõeldud invasportlastele, kel on tõsiseid liikumisraskusi. Mängijad on vastavalt puuderaskusele jagatud nelja klassi.Mängu reeglid on sarnased petankile. Mängijad viskavad/lükkavad siniseid või punaseid palle. Vooru võidab see võistleja, kes suudab oma palli sihtmärgile kõige lähemale toimetada. Kokku on kuus vooru. Viimastel maailmameistrivõistlustel osales 29 riiki. Edukamad riigid on Portugal, Hispaania ja Hongkong. Mängitakse ka Eestis. Mis on mängu nimi?

 

 1. Ta on sündinud 7.septembril 1944. Peale kahe sünnimaa klubi jagas ta oma mängijaoskusi järgmistes tiimides: AS Monaco, OGC Nice, FC Rouen, FC Winterhur ja lõpuks Pumas UNAM. 1977.aastal hakkas tal viimases klubis pihta värvikas treenerikarjäär. Kui Mexico klubis oli ta treeneripukis neli aastat ja edukalt (Mehhiko meistritiitel, Inter-Ameerika karikas ja CONACAFi meistrite karikas), siis mujal ei ole ta silma paistnud. 1987.aastal juhendas mees kahte klubi San Lorenzo (Argentiina) ja Udineset (9 mängu). 1998-99 suutis tema käe all välja mängida New Jersey klubi MetroStars oma ajaloo kehvima hooaja. Lühikest aega oli ta ka Katari klubis Al-Saad (2003-04). Mehhiko kodakondsust omaval härral on suur edu tulnud just riigikoondistega. Praegu tüürib ta Jamaika koondist. Kes?

 

 1. Passaaž, kapriool, krupaad, kurbett, serpentiin, piruett, piaffee, levaad, ballotaad ja küljendamine. Mis mõiste neid ühendab?

 

 1. Mis ansambel esineb?

 

 1. See Päikesesüsteemis asuv taevakeha on Pluutost suurem Neptuuni-tagune objekt. Avastati 5.jaanuaril 2005.aastal ning avastajad olid Mike Brown, Chad Trujillo ja David Rabinowitz. Alguses nimetati teda Päikesesüsteemi 10.planeediks (varasema mitteametliku nimena oli tarvitusel Xena või Lila). 2006.aasta 24.augustil täpsustas Rahvusvaheline Astronoomia-Unioon planeedi definitsiooni ja see taevakeha kvalifitseerus kääbusplaneediks. Asub Päikesest 14,4 miljardi kilomeetri kaugusel. Diameeter umbes 2400 kilomeetrit. Omab vähemalt ühte kuud – Dysnomia. Mis on selle kääbusplaneedi ametlikult kinnitatud nimi alates 13.septembrist 2006?

 

 1. 2006.aastal Nobeli rahupreemia anti sotsiaalsete ja majanduslike arengu lahendamise eest rohujuure tasandil. Kellele anti see preemia?

 

 1. C2H5OH. Keemistemperatuur on 78 kraadi Celsiust, jäätub miinus 111 kraadi juures. Nimetage keemiline ühend.

 

 

     34. See leidur ja tulevane miljonär sündis 28.juulil 1907 New Hampshire´i osariigis talupoisina. Algul rügas farmis ja unistas leiutajatööst. Ta leiutas näiteks viigivabad püksid, kuid edu ei paistnud kusagilt. Seetõttu tegutses maastikuarhitektuuriga ja puukooliäriga, mis läks 1936.aastal pankroti. Siis läks mees tööle keemiafirmasse DuPont, kus asus tegelema plastiga. Aasta hiljem asutas oma firma, kus võttis kasutusele painduva plasti. Eestigi koduperenaiste seas populaarsed plasttopsid jõudsid müüki 1945.aastal. Firma müügiimago lõi Detroidi üksikema Brownie Wise. 1959.aastal müüs mees firma 16 miljoni dollari eest Dart Industriesile. Firmast on saanud tänaseks maailma suurim otsemüügifirma. Mees suri 1983.aastal Kostariikas oma kodusaarel. Veebruaris esilinastus tema teemaline muusikal „Sealed For Freshn

ess“. Kes on see härra, kelle leiutise fännide hulka kuuluvad Elizabeth II ja Julia Roberts?

 

 1. Maailmas on pea kõigile tuntud meditsiiniabiorganisatsioon Punane Rist. Islamimaades on see küll tuntud Punase Poolkuuna. 14.jaanuaril saabus lahendus ka neile riikidele, kellele ei meeldinud üks ega teine. Näiteks Iisrael on kasutanud 1930.aastast alates Magen David Adomi (punane Taaveti täht). Uut embleemi soovib kasutada ka Eritrea. Millist uut embleemi võib veel mõnel maal nüüd medtöötajate juures näha?

 

 1. Mis põhjusel on Eesti teatri ajalukku läinud rootsi kirjaniku Margarete (Margareta) Garpe (sündinud 1944) näidend „Juliale“? Lavastajaks oli Jaak Allik ja teatriks Ugala.

 

 1. Ta on glamuurseks diivaks kehastunult esitanud laule nii Marlene Dietrichi, Zarah Leanderi kui Edith Piafi repertuaarist. 2006.aastal jõudis lavale rock-kabaree „Youkali“ (küsitava inimese idee ja lavastus ning ta astub seal üles solistina). Laulmine ei ole tema põhitöö. Temast on tehtud dokumentaalfilm „Mimikri“ (1999). Kes?

 

 1. See Itaalia õudusfilm valmis 1977.aastal ning on giallo-žanri hiilgavaim teos. Filmi lavastas Dario Argento, keda abistas stsenaariumi kokkukirjutamisel tema tollane elukaaslane Daria Nicolodi. Viimane on väitnud, et loo kirjutamisel tuli kasuks tema vanaema kogemused. Filmi tegevus toimub Saksamaal ühes balletikoolis, kuhu tuleb õppima ameerika tüdruk Susy Banyon (mängib Jessica Harper). Ta avastab, et kool on ainult kattevari nõidade seltskonnale, kes tegelevad musta maagiaga. Kooli juhatajanna on sajandivanune nõid, kes eluiga pikendab saatanlike riitustega, mille ohvriks langevad ka mitmed Susy kooliõed. Filmile vaatamisele annab kõvasti juurde rockbändi Goblini kõike tundemeeli haarav muusika ja omapärased värvilahendused. Nimetage film pealkiri.


 

 1. 8.septembril 1928 toimub „Estonias“ Eesti esimese algupärase ooperi – Evald Aava „Vikerlased“ - esietendus. Kes oli lavastaja ja kes oli dirigent?

 

 1. Mis ansambel laulab?

 

 1. Gudrun Ensslin, Jan-Carl Raspe, Irmgard Möller, Astrid Proll, Holger Meins, Horst Mahler, Ingrid Schubert, Monika Berberich, Marianne Herzog, Hans-Jürgen Bäcker, Thomas Weissbecker, Wolfgang Grundmann, Werner Hoppe, Ingeborg Barz, Karl-Heinz Ruhland, Uli Scholze, Manfred Grashof jne. Mis neid ühendas?

 

 1. Eelmise aasta seisuga kuulub selllesse kristliku usulahku 75 miljonit inimest. Alguse sai 18.sajandil Britannias. Alusepanijaks oli grupp Oxfordi ülikooli noormehi eesotsas John Wesleyga. See usulahk järgib 16.sajandi hollandi teoloogi Jacobus Arminiuse õpetusi. Algusajal leidis see usulahk tugevat sümpaatiat Bristoli ja Walesi piirkonna söekaevurite seas. Nende õpetuse järgi ärkab kõigepealt patuteadvus, sellele järgneb äkiline pöördumiselamus ja sügav tänulikkus, millest algab kasvamine järjekindlas pühitsuselus täiuslikkuse poole. Mis usulahk?

 

 1. Raiutud peentüved läbimõõduga kuni 4 sentimeetrit ja pikkusega 2-6 meetrit; puude ladvaosad ja oksad. Mahu määramisel jaotatakse laasimata ja laasitud ... . Ümberarvestuskoefitsent ruutmeetritest tihumeetriteks 0,1-0,25. Mis see on?

 

 1. Mis riigi kaitsepolitsei kannab nimelühendit VSD?

 

 1. Helilooja

 

Vastused. Kilingi-Nõmme mäng – VII etapp

 

1.Georg von Browne

2.Muusa

3.Kehtna (Hof Kecktel)

4. „Aeronaut“

5. Eesti Endiste Metsavendade Liidu mälestus-teeneterist (nr.64)

6. Jekabpils

7. Pedetsi (Aiviekste ja Daugava kaudu Riia lahte)

8. Aucanquilca (Tšiili)

9. Liit, ühendus (Commonwealth)

10. David Bowie („Golden Years“)

11. Eugen Jannsen

12. Titaan Mnemosyne

13. Vaasa („valge“) ja Tampere („punane“)

14. Mihhail Speranski

15. Siegfried Pinding

16. Venda Sõelsepp

17. Sergei Dovlatov

18. CoBrA

19. Rein Sepp

20.Vitamiin („Mõttelend“)

21.Maapirn ehk topinambur

22. Luts (Lota lota)

23. Bennetti känguru (Macropus rufogriseus)

24.Aaga (Bufo Marinus)

25. Safran (safrankrookus)

26. Jerry Sloan

27. Boccia

28. Bora Milutinovic

29. Kunstlikud allüürid (hobuse liikumisviis)

30.The Byrds („Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is A Season)“)

31. Eris

32. Grameen pangale ja selle asutajale Muhammad Yunusele (Bangladesh)

33. Etüülalkohol ehk etanool

34. Earl Silas Tupper (Tupperware Productions)

35. Punane Kristall

36. Esimene esietendunud lavastus taasiseseisvunud Eesti Vabariigis (22.08.1991)

37. Erkki Otsman (bioloogiaõpetaja)

38. „Suspiria“ („Ohked“)

39. Hanno Kompus (lavastaja), Raimund Kull (dirigent)

40. Collage („Loomine“, eeslaulja Tauno Vahter)

41. „Virve“ (Eduard Viiraldi teos)

42. Mercedes (Jellinek)

43. Ford T

44. Jim Ashilevi

45. Eduard Uspenski

46. RAF (Rote Armee Fraktion) ehk Baader-Meinhof grupeering

47. Metodism

48.Hagu

49. Leedu (Valstybes Saugumo Departamentas)

50. Ferenc Liszt („Metsa hääl“)