Rae mälumäng Jüris  Aprillikuu mäng 2004   VIKERRAADIO

                           Anne-Malle Hallik  Hillar Nahkmann  Jaak Ojakäär  Tenno Sivadi

 

 

1.  Viini balli ajal kõlab peasaalis pidevalt valss, kõrvalsaalides võib tantsida svingi, jazzi, rocki, popi,

    latiino või diskorütmide järgi. Keskööl koguneb enamus publikut peosaali, kus peale traditsioonilist

    vahepala kuulutatakse välja tõmbenumber – publiku … . Seda juhib tantsukorraldaja. Milline tants

    on ühe tõelise Viini balli kesköiseks tõmbenumbriks, kas …

                 A  polonees     B menuett      C kadrill       D padespann

 

2.  Riisa rantšo, Öördi järve, Ruunaraipe luited ja Kõrtsi-Tõramaa külastuskeskuse võib leida …

      A  Soomaa RP-s     B  Lahemaa RP-s    C  Endla LKA-l     D  Nigula LKA-l

 

3.  Üks taimeliik peab olema kohapeal kasvanud vähemalt …aastat, et ära teenida pärismaise taime

    nimetuse. Kas …    A  150            B  1 miljon 50           C  350                D  250

 

4.  De Gustibus non disputandum – väitsid vanad roomlased. Tõsi, maitse üle ei vaielda, vaid lausa ka-

 keldakse! Tänapäeval on maitseid ka mõõtma hakatud. On kasutusele võetud isegi maitsepimeda (tas-

  te blind) mõiste. Millisel maal elab kõige vähem maitsepimedaid inimesi ?

                              A  U.S.A. –s       B  Jaapanis       C  Soomes       D  Itaalias

 

5.  Kes on see hokimees, kes 1973 MM-il Moskvas tegi fantastilise rekordi: viskas kümnes mängus

    kokku 18 väravat ja andis 16 resultatiivset söötu (kokku 34 punkti) ?

    A  Vjatšeslav Tretjak      B Boris Mihhailov      C  Vladimir Petrov       D  Jiri Holik  

 

 

6. See XX saj. suurvaim uuris süvenevalt ajalugu 58 aastat (1914-1972). Ta avaldas oma uurimuse aja-

   loost 12 köites. Hiljem suutis ta koondada olulisema kirjutatust üheköiteliseks teoseks. Eesti keeles

   on see uusversioon ilmunud 2003.a-l Victoria Traadi ja Katre Ligi tõlketöö viljana. Eessõna sellele

   lõpeb autori sõnadega: See raamat täidab oma eesmärgi, kui ta aitab lugejal hõlmavalt näha ajaloo

   hoovuse kohutavat ja kütkestavat kulgu. Kes on see suurvaim ?  

 

7.  Jozeph Pulitzer (1847-1911) oli tuntud U.S.A. ajakirjanik ja kirjastaja, kelle kapitaliga asutati aja-

    kirjanduskool Columbia ülikooli juurde ja muidugi ka mainekas Pulitzeri-preemia. Viimast antakse

    romaanide, draamade, biograafiate ja ajalooteoste eest. Milliselt Euroopa maalt pärines J.Pulitzer ?

 

8.  Koraan keelab ametlikult moslemitel kastreerimise, ometigi olid ju Türgi sultanite haaremis eunuh-

    hid. Kes neid siis kastreeris, eunuhhideks muutis ?

 

9.  Oktoobriputši (1917) vaieldamatu juht Lev Trotski elas peale Siberist põgenemist 1902-ndast a-st

    alates Londonis. Ja nimelt ühes korteris koos kolme varem saabunud vene pagulasega. Kaks naabrit

    olid Martov ja Blumenfeld, kolmas aga üks daam. ENE (VII köide 1975 lk 405) fotolt vaatab vastu

     kena patsiga neiu.Trotski iseloomustab teda mõnevõrra boheemlikuna, aga sealjuures silmapaistvalt

     targa inimesena, kellel olid tohutud teadmised just ajaloo alalt ja peale selle haruldane intuitsioon.

     Daam tundis sümpaatiat romaani rahvaste sotsialismi vastu. Lenini tülis Plehhanoviga mängis see

     naine lepitaja rolli. Ta oli pärit aadliperekonnast, pidas kirjavahetust Marxi ja Engelsiga ning tõlkis

     nende töid vene keelde. Ta kuulus menševike liidrite hulka ja oli lõpuni vaenulik Okt.putši suhtes.

     Kes ? (1849-1919)

 

10. Helind. Nimetage helilooja ja teos ?

 

11. Mitu oktaavi looduses esinevatest elektromagneetilistest lainetest (kokku on neid oktaave  50),

     suudab inimene näha nii oma silmaga kui optilise teleskoobiga ?

 

12. Kraniloogia on üks zooloogia ja antropoloogia haru. Ja nagu harudele sünnis, uurib ta vaid osa

     elusolendist. Millist osa ? (punkte saadakse vastavalt vastuse täpsusele)

 

13. Teine suur murrang astronoomia ajaloos toimus 1970-ndatel (esimene oli seotud teatavasti Galileo

      Galilei teleskoobi leiutamisega 1609). Tolle teise murrangu üheks käilakujuks oli/on Jaan Einasto.

      Mis on tema teene ehk mille avastamine põhjustas murrangu ?

 

14. Abdera oli linn Vanas-Kreekas. Abderiit oli Abdera elanik. Ometi oli just selle linna elanikel ise-

      värki kuulsus, nii et abderiit muutus üldnimeks, mida võis pruukida ka mistahes muu linna elaniku

      kohta ( … või gabrovlane). Mõned kipuvad nii ka kilvajuhte nimetama. Kuidas kutsutakse samade

      omadustega inimest eesti keeles ?

 

15. Helind. Mis loom teeb häält ?

 

 

16. Millise nime all tunneme rohkem Väinalinna ?

 

17.pikkust u 1950 km; laiust u 800 km; pindala ligi 775 000 km2.Millise geograafilise objekti mõõdud

     - oma maailmajaos rekordilised - on siin kirjas ?

 

18. Kunagi oli valge leghorn Eestimaa levinumaid muna-kanatõuge. See tõug on küll aretatud Ameeri-

     kas, aga ta nimi ei ole seotud Ameerika mandriga vaid pärineb Euroopast. Milliselt maalt (1 p) ja

     millisest linnast (2 p) pärineb leghorni tõu nimi ?(Leghorn on vastava linna inglisekeelne nimekuju,

     soovime teada originaal-nimekuju).

 

19. Nimetage kolm riiki, millel ei ole pääsu merele ja mida ümbritseb vaid üks riik (kõik kolm ei

      pruugi asetseda vaid ühe riigi sees) ?

 

20. Helind. Kes laulab ?

 

 

26. Eesti suusahüppajate meeskond osales esimest korda MK-etapil sel aastal (2004) Lahtis. Loomuli-

     kult kuulusid meeskonda meie ainsad rahvusvahelisel areenil esinejad Jaan Jüris ja Jens Salumäe.

     Kes olid aga ülejäänud kaks meeskonna liiget ?

 

27. Millise riigi sportlased on saavutanud kõige rohkem GP võite F-1 sarjas ?

 

28. 1964 Innsbrucki tali OM-il saavutasid ameeriklased (U.S.A.) sportlased ainult ühe kuldmedali.

      Mis alal see võideti ?

 

29. Selle Inglise koondislase ja Chelsea poolkaitsja kohta on palju kiitust jaganud üks enimtasustava-

     maid klubitreenereid Claudio Ranieri. Kogu selle mängija senist elu on kujundanud jalgpall, eriti

     aga West Ham Unitedi klubi, kelle ridades sai vutikarastuse nii ta isa, onu kui onupoeg. Ja kui isa

     praegu enam tippjalgpalliga profitasemel enam kokku ei puutu, siis onu – Harry Redknapp treenib

     hetkel Portsmouthi klubi ning samuti poolkaitsjast onupoeg Jamie Redknapp pallib pealinna

     Tottenham Hotspuri meeskonnas (ning ootab pikisilmi koondisekutset?!). Kellest on jutt ehk kes

     on see tõusev täht nii Inglise koondises kui klubis ?

 

30. Helind. Laulab üks endine prantsuse sporditäht. Kes ?

 

31. Tartu linnapea Andrus Ansip on öelnud, et Tartusse spordisangarite mälestusmärke eriti püstitatud

      pole. On vaid vehklejale, vibulaskjale ja kiirkäijale. Keda pidas väikelinna meer silmas ?

 

32. Erika Esop oli tuntud lastekirjanik, kes aeg-ajalt kirjutas lugusid Ira Lemberiga kahasse Artur

   Erichi nime all. 1991 valmis lastele mõeldud teleseriaal Esopi Kadekopsi ainetel, kus Kädila kuning-

   riigis tegutsesid agarad kädistajad. Selle lavastuse tarbeks valmisid ka omapärase kujuga nukud, kel-

   le/mille autoriks oli teatrikunstnik Gunta Randla. Mõni aeg hiljem, 1999 üllitas BBC lastelavastuse

   populaarsete tegelastega, mis on hullutanud juba aastaid ka Eestimaa lapsi. Paraku on selle lavastuse

   tegelaste väljanägemine (maskid) äravahetamiseni sarnane ETV kädistajate-nukkude omaga. Millise

   BBC lastele mõeldud menusarja peategelaste välimus annab põhjust plagieerimise kahtlustuseks ?

 

33. Longmoni Maailmapoliitika Leksikon kirjutab Karl Marxi kohta: saksa filosoof; tervitas 1848 re-

   volutsioone, kirjutas koos Engelsiga kuulsa ajaloopamfleti „Kommunistliku Partei manifest“; veetis

   suurema osa elust maapaos Londonis, kus kirjutas ka oma peateose „Kapital“; asutas I Internatsio-

    naali, kuid tema isiklik äge rivaalitsemine Bakuniniga hävitas selle. Mõtiskledes nii mõnegi tema

    ideede pühendatud pooldaja juhmuse üle, märkis Marx kord: „Mina ei ole … !“. Mida ta ütles ?

 

34. Mida tähendab tõlkes vanaprantsuse keelest peamiselt ingliskeelsetes maades levinud mehenimi

      Fitzroy (Fitzroi) ? Nimi on kaheosaline.

 

35. Helind. Kes loeb oma luulet  ?

 

 

36. Vähemalt ühe moetantsu (1920-ndatel, 1930-ndatel) nimi on tuletatud kuulsa piloodi nimest. Tegu

     on improvisatsioonilise afroameerika tantsuga, kus liiguti svingirütmis. Nimetage tants või see tun-

     tud lendur, piloot ?

 

37. Hesperia, Ausonia, Oinotria – nii nimetasid vanad kreeklased ühte maad. Mis nime all me seda

      maad tänapäeval tunneme ?

 

38. Kuidas nimetatakse ümmargust pajuvitsast, õlgedega mähitud võru, mida vanad eestlased kasu-

      tasid paja aluseks ? Tegemist on liitsõnaga, mille esimene pool on paja… - teine leidke teine sõna.

 

39. „Viimases reliikvias“ mängis Ivo Schenkenbergi Peeter Jakobi. Siiski ei kuulnud me filmis Jakobi

     häält. Kes tegi siis Ivole häält või luges tema teksti ?

 

40. Helind. Kes laulab ?

 

 

41. 1926 asutas juudi soost ameerika kirjastaja Casper Goldstein 100-dollari suuruse preemia parimale

      luuletusele, mille autoriks on mustanahaline. Preemia kandis Goldsteini sõnul „suurima neeger-

      poeedi“ nime. Keda pidas kirjastaja suurimaks neegerpoeediks ?

 

42. Sõna „gringo“ on eeldatavasti pärit 1848 Am.Ühendriikide ja Mehhiko vahelise sõja aegadest, mil-

     lega mehhiklased manitsesid sissetunginud ameeriklasi koju minema. Tänapäeval kasutatakse seda

     sõna pea kõikjal Ladina-Ameerikas iga valgenahalise välismaalase kohta. Sõna ise pärineb aga ing-

     lise keelest. Millisest kahest sõnast on ta tuletatud ?

 

43.1927 loodi tollase peadirektori Emil Fahle algatusel vabriku töötajatele ja nende pereliikmetele kul-

    tuurilise meelelahutuse eest hoolitsev ühing „Puhkekodu“ , kus tegeldi nii näitemängu kui kehalise

     kasvatusega. „Puhkekodu“ veeremängutee oli tol ajal üks paremaid Tallinnas. Jalgpallis kuulus

    meeskond 1930-ndatel Eesti paremikku (2.koht – 1932; 3.koht – 1934,1936). Millise vabriku klubi?

 

44.On vaid kaks Hollywoodi dünastiat, kus kolme generatsiooni esindajad on võitnud Oscari. Nimed?

 

45. Helind. Nimetage ansambel ?

 

Vastused

 

 1. C – kadrill                                       A.-M.H.
 2. A – Soomaa Rahvuspark                A.-M.H.   aastavahetuse paiku sai 10 aastaseks
 3. D – 250                                           A.-M.H.
 4. B – Jaapanis                                   A.-M.H.
 5. C – Vladimir Petrov                        H.N.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Arnold Toynbee (1889-1975)         A.-M.H.  s. 14.04.1889, täna 115 sünniaastapäev!!!
 2. Ungari                                             A.-M.H.  Pulitzer oleks 10.04. saanud 157 aastat vanaks
 3. Egiptuse kopti preestrid ehk siis kristlastest preestrid      H.N.
 4. Veera Zassulitš                                 A.-M.H.  augustis möödub 155 aastat sünnist
 5.  Urmas Sisask; Pro Patria                   H.N.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1. üks (1)                                             A.-M.H.
 2. pealuu (kolju) (pea-1p)                   A.-M.H.
 3. nähtamatu aine (Galaktika kroonid – 1p)  A.-M.H. Jaan Einasto sai veebruaris 75
 4. kilplased (juhm, loll – 1p)               A.-M.H.
 5. kõred                                                  H.N.     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Daugavpils (Dvinsk)                       A.-M.H.
 2. Skandinaavia poolsaar                    A.-M.H.
 3. Livorno                                           A.-M.H.
 4. Vatikan, San Marino, Leshoto          T.S.
 5.  Liisi Koikson                                    H.N.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. poksis; on olnud ka Playboy kaanetüdrukuks
 2. Albert Kivikas
 3.  Petter Solberg; kaks motospordi maailmameistrit Monacos (parempoolne Michael Schumacher)
 4.  Ants Laikmaa; koos Marie Underi tütardega 1910-ndatel
 5.   Maurice Quentin de La Tour; andekas portretist, kes viljeles üksnes pastellmaali

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Tambet Pikkor, Vahur Tasane          H.N.
 2. Suurbritannia                                     H.N.
 3. kiiruisutamine; Rich.McDermott 500m 40,1 – MR    H.N.
 4. Frank Lampard                                  T.S.
 5. Yannick Noah                                    H.N. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. vürst Vjatško, Meelis, Kristjan Jaak Peterson       H.N./T.S.
 2. Tweenie – põngerjad                          T.S.
 3. … marksist
 4. kuninga (ebaseaduslik) poeg             A.-M.H.
 5. Doris Kareva                                        H.N.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. lindy-hop, Ch. Lindbergh                  A.-M.H.
 2. Itaalia                                                 A.-M.H.
 3. … krants                                            A.-M.H.
 4. Olev Eskola                                         H.N.
 5.  Jane Birkin                                         H.N.    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Aleksander Puškin
 2. Green go! (Roheline minema!) – kuna USA sõdurid kandsid rohelisi mundreid       T.S.
 3. Põhja Paberi- ja Tselluloosivabrik, hilisem Tallinna Tselluloosi- ja Paberikombinaat (Soss)   T.S.
 4. Houston – vanaisa Walter, isa John, filmitähest tütar Angelica

Coppola – vanaisa Carmine, isa Francis Ford, tütar Sophia                  T.S.

45.  Singer Vinger                                                                                       H.N.