Jüri mäng 8. X 2003.                                              Nõmme võistkond

1. Euroopa Liitu astumise ootel võiksime mõtiskleda “vaba valiku” ja “vaba inimese” mõiste üle. Meeldivamaid võimalusi “vaba inimene” olla  on elatuda korilusest, s.o. sõltuda vaid loodusest. Mitme km² suurust territooriumi vajab korilane, et toime tulla?

                         A. 5 km²

                         B. 10 km²

                         C. 15 km²

                         D. 20 km²

 2. Kellele Vana-Kreeka õpetlastest kuulub mõttetera “Inimene on kõigi asjade mõõt”?

                         A. Anaxagoras

                         B. Pythagoras

                         C. Herakleitos

                         D. Protagoras

3. 1978.a. sündis Antarktikas esimene inimene – poisslaps. Millist riiki ta esindas?

                          A. NSV Liit

                          B. USA

                          C. Argentina

                          D. Tšiili

4. Mitmes Euroopa riigis on ametliku valuutana käibel euro?

                           A. 10 riigis

                           B. 12 riigis

                           C. 14 riigis

                           D. 16 riigis

5.Tartu rahulepingu järgi maksis  Nõukogude Venemaa pärast Vabadussõda  Eestile 15 miljonit kuldrubla. Kui palju maksis aga Läti Eestile?

                            A. O

                            B. 15 miljonit marka

                            C. 30 miljonit marka

                            D. 50 miljonit marka

6. India kõrgeim mäetipp (8585 m) asub osariigis, mille pealinn on Gangtok.Nimetage mäetipp ja osariik, milles ta asub.

 

7. 28. septembril tähistasime kurva sündmuse aastapäeva. Meresõidul kasutatakse mitmeid hädaabisignaale. Mille poolest erinevad signaalid MAYDAY ja SOS?

 

8. Kelle nime kannab Tallinnas Niguliste kiriku juures 1680.a. istutatud pärn (tüve ümbermõõt 4, 62 m, kõrgus 16 m)? Legendi kohaselt on too isik sama pärna alla maetud.

 

9. Millisel spordialal on Belgiale olümpiakulla toonud Léon de Lunden? Tema tulemust tähistab number 21. Tegemist on vaid korra OM-de kavas olnud alaga.

 

10. Jällegi on alanud kütteperiood. Kui suur on vajalik energiakogus, et kütta eluruumi ühe m² suurust pinda kogu kütteperioodi jooksul (kWh)?

 

11. Elektrivarustuses on üle mindud kolmesoonelisele süsteemile. Vanasti läks pistikupesadesse ja teistesse tarbijatesse kaks juhet: faasijuhe ja nulljuhe, praeguste ehituseeskirjade kohaselt  aga kolm juhet: faasijuhe (tähistus L või F), neutraaljuhe N ning kaitsejuhe PE. Kaitsejuhtmes ei tohi voolu olla. Faasijuhe L võib olla mistahes värvi isolatsiooniga, teiste värv on aga kindlaks määratud. Mis värvi on neutraaljuht? Mis värvi on kaitsejuht?

 

12. Praegu on hoogustumas selline kuritegevust ohjeldav liikumine nagu naabrivalve. Ka sada aastat tagasi lõid talumehed hobusevaraste vastu ühistuid. Hobusevargad aga sidusid vahel hobuse saba külge kivi. Milleks?

 

13. Millise haigusnähu vastu aitab kõige paremini lobeliini süstimine lihasesse? Ravi kestab u. kaks nädalat ja efektiivsus olevat 80-90%. Samal otstarbel kasutatakse ka sissevõetavaid tablette (nt. taabeksit).

 

14. Ta sündis 1912 Narvas, nimeks Aleksander Kabanov. Suri 1965 teise nime all.Vahepeal lõpetas 1932 Tallinna Tehnikumi elektriinsenerina, tegi u. 40 leiutist ja ratsettepanekut,oli tubli spordiorganisaator (sh. 1959 Eesti esimeste orienteerumisjooksu meistrivõistluste organiseerija ja peakohtunik) ja tuntud ka kirjanikuna. Lõpetas nädal enne surma Tõnismäe haiglas kuuldemängu “Kuidas lepatriinu täpid sai”. Kes?

 

15. Kelle laul? Milliseid linnu selle laulu originaalvariandis nimetatakse?

 

16. Ta on oma alal 14-kordne Eesti meister (sünd. 1932). On reisinud ja elanud mitmes riigis. Käesoleval aastal avaldas ta oma intiimelu kajastava mälestusteraamatu “Pärast ülimagusat vahekorda … paugupealt manalasse. Ja teisi jutte”. Kes?

 

17.Kus asub Euroopa suurim teada olev laanekuklaste asurkond (rohkem kui 2000 pesa)?

 

18. Millist Eestimaa piirkonda (valda) on nimetatud Junnumaaks ja selle elanikke junlasteks? Selle valla ajalehena ilmub a-st 1996 “Junnumaa Kuukiri”. Nimetage maakond ja vald.

 

19. Millist kevadlille on kujutatud Oskar Lutsu “Kevade” 1. trüki kaanepildil?

 

20.  Keda näete pildil (paremal)?

Oma põhilisel ametikohal

püsis ta a-il 1924 – 1972.

 

21.Kus asub ja kuidas nimetatakse pildil olevat ehitist?

 

22.Kelle maalid?

 

23.Kes? Oscareid on tal kaks.

 

24. Kes?

 

25.Kes? Sündinud 1911

 

26.Poisipõlves hammustas teda marutõbine koer, 24-aastaselt tabas teda halvatus, mis sundis teda karkudega liikuma. Paranedes mõtles isegi pulmadele, kuid liiklusõnnetus (hobutõllaga) võttis lõplikult elutahte ning viimased 8 eluaastat tegeles too 39-aastaselt surnud 17. sajandi kuulsus palvetamisega. 16-aastaselt kirjutatud teadustööga pani ta aluse mitmele teadusharule.Oli juba eluajal nii tuntud, et Orleansi hertsog olevat käskinud tema luudest “tarkade kivi” teha. Kellega on tegemist?

 

27. Millise Eesti linna üks linnaosadest kannab Põrgupõhja nime?

 

28.USA populaarteadusliku ajakirja Scientific American ja rahvusvahelise organisatsiooni

Anti-………International andmeil on uuritud riikides neid  Indias 22 miljonit,

USA-s 150 000, Itaalias 40 000, Hispaanias 15 000, Rootsis 3000 ja Eestis 2000.EESTI kuulub oma näitajaga keskmiste hulka. Paljude riikide, sh. Kanada, Belgia, Leedu, Läti ja Soome kohta kahjuks andmed puuduvad. Kellest on jutt?

 

29. Millise aastaga on tegemist?

        sel aastal ei toimunud maailmas ühtki sõda või suuremat relvadega arveteklaarimist. Seega oli tegemist viimase rahuaastaga

        Eesti alal elas u. 580 000 elanikku

        Euroopas ja Ameerikas oli ilma suveta aasta, sest aasta varem oli Indoneesia saarestikus pursanud Tambora vulkaan ja ligi 180 km³ purskematerjali keeras ilma kihva.

        vihmane suvi võimaldas Mary Shelley’l Genfi järve ääres nokitseda “Frankensteini” kallal.

        9. juunil kuulutati La Plata (Argentina) Ühendatud Provintsid iseseisvaks

        esietendus Rossini “Sevilla habemeajaja”.

 

30. Kes laulavad?

 

31.Kes tuntud kunstnikest tappis 1606.a. tüli käigus oma pallimängupartneri?

 

32.Millise spordiala esimesed MM-võistlused toimusid käesoleval aastal Havannas?

Võitjaks tuli nii meeskondlikult kui ka paaride arvestuses Kuuba.

 

33.Mis seob Jaan Jungi, Julius Mägistet ja Richard Kleisi?

 

34.Esimeste Oscarite nominentide valimisel juhtus nii, et enim hääli saanud kandidaat jäeti mängust välja ning parima meesnäitleja Oscari sai Emil Jannings. Keda tabas selline saatus? Tema eluaastad olid 1918 – 1932.

 

35.Kes on oma sportlaskarjäärist  kirjutanud järgmist:

“Enesetunne oli suurepärane, teadsin ja tundsin, et olen korralikult valmistunud….

Võistluste eel lugesin veel “Werner Holti seiklusi”. Mõlemad osad jõudsin paari päevaga läbi lugeda….Olümpiavõidu eest oli ette nähtud 4000 rbl. preemiat, maksud maha.ENSV valitsus andis 2000, spordiühing 1000rbl….küsisin ka suurema korteri,ühe toa juurde. Olulisem ….oli ühiskondlik tunnustus. Kui mõnes väiksemas kohas kõrtsi minna, ütleb mu naine alati: “Kõik, kes purjus on, tunnevad sind”.  Kes?

 

36.Möödunud aastal suri kaks Eesti tunnustatud hüdrobioloogi. Mõlemad  sündisid ühel ja samal aastal, üheaegselt lõpetasid TRÜ, töötasid ühes asutuses ja mõlemad on saanud Eerik Kumari looduskaitsepreemia. Kes?

 

37.Millise Eesti kirjaniku millise teose peategelased on Jeremias Suurkukk ja Rasmus Noorkikas?

 

38.Millises USA-s Texase osariigis asuvas linnas on Londoni Shakespeare Globe Theatre täpne koopia? Linn on rajatud 1891 ja elanikke on seal u. 100 000.

Euroopas on samanimeline miljonilinn.

 

39.Venemaal on oma loominguga  elevust tekitanud kirjanik, kelle kodanikunimi on Grigori Tšhartišvili, sündinud 1956, hariduselt jaapani filoloog. Tema teoste peategelane on riiginõunik Erast Fandorin. Eesti keelde on tõlgitud romaanid “Azazel”,”Türgi gambiit” ja “Leviathan”. Milllise pseudonüümi all me seda kirjanikku tunneme?

 

40. Kes on selle eksliibrise autor? (eluaastad  1901-1944?)

 

41.Ansambel Untsakad tähistas käesoleval aastal oma nime esmamainimise 10. aastapäeva. Tuleb välja, et tegutsenud on nad aasta kauem. Millise nime all? Tegemist on spordialaga nimetusega.

 

42.Mille eest teenis paavst Innocentius VIII 1484.a. lisanime “aus”?

 

43.Mõõgavendade Ordule peame tänulikud olema ühe käsitööoskuse Eestisse jõudmise eest. See on Eestis hästi edenenud. Millise käsitööliigiga on tegemist?

 

44.Kellest tegi Jüri Sillart 2000.a. dokumentaalfilmi “ Volli, sempre Volli” (ehk maakeeli “Tahan, aina tahan”)?

 

45. Helilooja ja teose pealkiri?

 

Vastused

1.      10 km²

2.      Protagoras

3.      Argentina

4.      16 riigis

5.      30 miljonit marka

6.      Kantšendžanga, Sikkim

7.      MAYDAY edastatakse raadio teel, SOS raadiotelegraafi teel

8.      Kelchi pärn

9.      elusate tuvide laskmine

10.  150 kWh

11.  neutraaljuht – sinine, kaitsejuht – kollase-rohelise triibuline

12.  et ei hirnuks

13.  suitsetamisest võõrutamine

14.  Aleks Kaskneem

15.   A.Pope, Manchester ja Liverpool

16.  Ülo Kesker

17.  Alatskivi-Padakõrve looduskaitsealal, Padakõrves

18.  Pärnumaa, Koonga vald

19.  konnakapsas ehk varsakabi

20.  J(ohn) Edgar Hoover

21.  Ateena, Parthenon

22.  Fernando Botero

23.  Emma Thompson

24.  François Dominique Toussaint L’Ouverture, Haiti kindral ja valitseja

25.  Arnold Viiding

26.  Blaise Pascal

27.  Kehra

28.  orjadest (Slavery)

29.  1816

30.  Andrea Bocelli ja Celine Dion

31.  Caravaggio

32.  doomino

33.  Henriku Liivimaa kroonika tõlkijad

34.  Saksa lambakoer Rin Tin Tin

35.  Jaak Uudmäe

36.  Arvi Järvekülg, Aare Mäemets

37.  Hugo Raudsepa komöödia “Põrunud aru õnnistus”

38.  Odessa

39.  Boriss Akunin

40.  Arkadio Laigo

41.  Rahvastepall

42.  esimese paavstina tunnistas, et tal on vallaslapsi

43.  varrastel kudumine

44.  Ernesto Preatoni

45.   Heino Eller, “Koit”