Jõgeva paarismäng 4. veebruaril 2007

Küsimused Tiit Naarits ja Arko Olesk

 

Ajalugu

 

1. 15. sajandi lõpus hakkas Moskva suurvürstiriik  huvi tundma Vana-Liivimaa alade vastu. Ordumeister Wolter von Plettenberg otsustas koguda suure väe ning venelaste huvi tunduvalt jahutada. 1501. a teinud umbes 80000 mehest koosnev vägi vähetule-musliku sõjaretke Venemaale, millele venelased vastasid julma rüüstamisega. Aasta hiljem oli ordumeister oma väega Venemaal, kus õnnestus ... järve juures saavutada võit ülekaaluka vaenlase üle. Kuivõrd kaotus kahandas oluliselt idanaabri indu (lahin-gu järel sõlmitud vaherahu kestis kuni Liivi sõjani), hakati seda nimetama ”...imeks”. Milline kohanimi sobib punktiiridele?

 

2. Selle rooma ajaloolase (eluaastad 59 eKr – 17 pKr) peateos oli ”Ab Urbe Condita” (”Linna asutamisest alates”), mis kujutab endast monumentaalset käsitlust Rooma aja-loost asutamisest kuni keiser Augustuse valitsusperioodini. Teos koosnes originaalis 142 raamatust, millest tänapäevani on säilinud 35. Kes?

 

3. Mullu suvel leidis üks naftat otsiv firma Läänemerest Poola ranniku lähedalt hoopis vraki, mis kuulub arvatavasti Kriegsmarine laevale nimega Graf Zeppelin. 1938. aas-tal vette lastud alus ei saanud aga kunagi lõplikult valmis ega jõudnud lahingusse. Pärast sõda kasutas Punaarmee seda sihtmärgina ning siiani polnud teada, kus laev uppus. Tegemist oli natsilaevastiku ainsa ... Millega?

 

4. Pildil olevaid Liibüa päritolu meesterahvaid Abdelbaset Ali Mohmed Al Megrahit ja Al Amin Khalifa Fhimahi peetakse vastutavateks 20. sajandi ühe suurema terrori-akti korraldamise eest. Esimene neist mõisteti 2001. aastal eluks ajaks vangi, teine aga õigeks. Mis terroriaktist jutt?

 

 

5. Oktoobris 1307 andis Prantsusmaa kuningas Philippe IV Ilus oma alluvatele käsu üles otsida ja kinni võtta kõik templirüütlid eesotsas ordumeister Jacques de Molayga. Templirüütleid süüdistati ketserluses, sodoomias jt. teistes koletutes tegudes. Seoses templirüütlite hävinguga olevat alguse saanud tänapäevalgi väga laialt levinud eba-uskumus. Millega tegu? Loomulikult on seoses antud ebausu tekkega mitmeid teisigi versioone.

 

Ühiskond

 

6. 1870. aastal otsustasid kolm kompaniid – inglaste ..., prantslaste Havas ja sakslaste Wolff luua ülemaailmse võrgustiku ja jagasid kogu maailma, välja arvatud Põhja-Ameerika omavahel piirkondadeks ära. Mõlemad teised kasvasid muide välja just 1832 asutatud Havasist. Üldjoonetes koloniaalvaldusi peegeldavas jaotuses jäi Eesti Wolffi alla. Kolme suurfirma kartelli lõhkusid 20. sajandi esimesel poolel loomulikult ameeriklased. Mis laadi firmad need olid?

 

7. Venetsueela president Hugo Chávez alustas oma 2006.a septembris  ÜRO Pea-assambleel  peetud kõnet sellega, et võttis kätte raamatu «Hegemoonia või ellujäämi-ne: Ameerika globaalse ülemvõimu otsinguil» («Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance») ning soovitas seda kõikidel ameeriklastel lugeda. 2005.a toimunud küsitluse põhjal kuulutati raamatu autor maailma mõjukaimaks intel-lektuaaliks. Küsitav isik on Massachusettsi tehnoloogiainstituudi lingvistika emeriit-professor. Ta on laialt tuntud ka kui poliitiline aktivist ja USA välispoliitika terav kriitik. Kes?

 

8. See esindusskulptuur sai püsti möödunud aastal. Kus?

 

 

9. Kes kõneleb?

 

10. Mullu novembris USA esindajatekotta valitud Keith Ellison oli esimene musta-nahaline, kes pääsenud sinna Minnesota osariigist. Samas oli ta ka esimene ..., kes üldse USA kongressi valitud. Ta tekitas seejärel omajagu furoori, paludes traditsioo-nilisel ametivande andmise tseremoonia juures muuta ühe detaili talle kohaseks. Mis sõna käib punktiirile?

 

Loodus

 

11. Ööbik pole just eriti silmatorkav lind, kuid Eestis elab ka lind (Luscinia svecica), keda nimetatakse kõige kaunimaks ööbiklaseks. Mujal Euroopas tavaline, on Eestis teda vähe, 100-200 haudepaari ja on seetõttu siin kaitsealune. Ta liigub talle ise-loomuliku sammuga, tänu millele tundub, nagu oleks tal ebatavaliselt pikad jalad. Teda tuntakse laulumeistrina, kuna ta matkib osavalt teiste lindude hääli. Nime, mis harmoneerub ühe teise Eestis väga arvuka laululinnu omaga, on ta saanud välimuse järgi. Kes?

 

12. Selle linnu nimi on üpris geograafiline. Inglise keel viitab ühele riigile; prantsuse, araabia, baski, poola, vene ja türgi keeles on tegemist aga ”hindu” või ”india linnuga”. Taani-, hollandi-, norra-, soome- ja eestikeelne nimi viitab samuti Indiale, kuid täpsemalt sadamalinnale Kerala osariigis, mille tänapäevane nimi on Kozhikode. Geograafiliselt on kõige täpsemad aga portugallased, kes kutsuvad lindu peruuks. Mis lind?

 

13. 2006.a suveni peeti selle puuliigi jämedaimaks esindajaks Eestis Viljandimaal Paistu vallas Savikülas kasvavat puud, mille jämeduseks on mõõdetud 213 cm. Eelmisel aastal avastati Lääne-Virumaal Tamsalu vallas Uudekülas Kassaka talu maadelt puu, millel ümbemõõt oli  245 cm. Omanik jõudis selle vastava sildigagi tähistada, kui Türi lähedal Änari külas asuva Soo-otsa talu omanik oma koduõuel kasvava puu ümbermõõduks 267 cm mõõtis. Millise puu jämeduse rekordit eelmisel aastal Eestis sedavõrd jõudsalt parandati?

14. BBC 2005. aastal korraldatud loodusfoto konkursil võitis portreede kate-goorias Alexander Mustard alloleva pildi-ga. Sellel on kujutatud Punase mere üht suurimat röövkala, kes kogunevad kudemi-se ajaks suurtesse parvedesse. Mis kala?

 

15. Selle muidu Põhja-Aafrikas elanud loo-ma levimise Euroopasse tegi võimalikuks tema suurema ja tugevama sugulase hundi kadumine. Bulgaarias ja Kreekas on väik-semad populatsioonid varasemast ajast, mujale hakkas ta levima 1970. aastaist. Nähtud on teda Ungaris, endistes Jugos-laavia maades ja Põhja-Itaalias. Austrias lasti esimene isend maha 1989. aastal ja sestsaadik on nähtud veel poolt tosinat looma. Samuti on ta jõudsalt oma asuala laiendanud Aasias, Birmani välja. Mis loom?

 


 

Maad ja rahvad

 

16. Eelmisel aastal ostis see Florida indiaanihõim ligi miljardi dollari eest kuulsa restoraniketi Hard Rock Cafe. Komplektis on 124 Hard Rock Cafe restorani kogu maailmas, neli samanimelist hotelli, kaks kasiinot ja kaks kontserdihalli. Ostjaks ol-nud hõim eraldus 18. sajandil kriiki hõimuliidust ja segunes Floridas kohalike neeger-orjadega. Nad on ainus hõim, kes pole kunagi alla kirjutanud ametlikku rahulepingut USA valit-susega. Floridas on neid alles ca 3100 ja Oklahomas 6000. Hõimu tuntu-mast pealikust on raamatu kirjutanud Thomas Mayne Reid ja filmis on teda kehasta-nud Gojko Mitic. Mis hõim?

 

17. Millised kaks maailma monarhiat on kokku leppinud ühendada teineteist Sõpruse sillaga, mis valmis saades oleks 45 kilomeetrit pikk ja seega pikim püsiühendus maailmas?  Tegemist poleks küll ühe pika sillaga, vaid nende nende reaga, mille vahel on kunstlikele saartele rajatud teed.

 

18. Nõukogude Liidus anti välja “lumeleopardi” tiitlit alpinistidele, kes olid valluta-nud neli 7000list tippu. Kolm neist olid  Kommunismi (7495 m), Lenini (7134 m) ja Korzenevskaja (7105 m). Neljas oli algselt üks 7439 m mägi, mis aga 1985. aastal asendati teisega (eri andmeil 6995 või 7010 m), sest esimesel leidis aset arvukalt traa-gilisi juhtumeid. Nimetage need kaks mäge!

 

19. Näete piltidel Jordaanias asuvat muistset nabatealaste riigi kivisse uuristatud ja raiutud pealinna. Mis nime kannab see imeline linn?

 

 

20. Selles linnas elas 2005.a seisuga  ligemale 650 000 elanikku. Oma riigi tähtsa äri- ja transpordikeskusena tuntud linn paistab silma oma pilvelõhkujatega, millest 11 on kõrgemad kui 150 m. Nimetada võib kõrghooneid nagu MesseTurm (Euroopa kõrgeim hoone aastatel 1990 – 1997), Silver Tower, Kronenhochhaus, Maintower ja Trianon. Kultuurihuvilisele mälumängurile võib olla abiks teadmine, et käesoleval hooajal on linna sümfooniaorkestri dirigendiks Paavo Järvi. Mis linn?

 

Teadus

 

21. 1948. aastal ilmus tuntud füüsikaartikkel, mis tõestas, et Suur Pauk tekitas õiges proportsioonis vesinikku, heeliumi ja raskeid elemente, et seletada nende praegust levikut universumis. Artikli peamine autor oli doktorant Ralph Alpher, kuid tema juhendaja George Gamow otsustas autoriks lisada ka kolmanda nime, tuntud füüsiku – lihtsalt sellepärast, et see sobis autorite nimekirja nii hästi. Kelle? Ta töötas Teise maailmasõja ajal aatompommi loomise kallal, samuti hiljem vesinikpommi juures. 1967. sai Nobeli füüsikapreemia tähtede tuumasünteesi selgitamise eest.

 

22. See rokkmuusik jättis 1970. aastal pooleli doktoriõpingud astrofüüsikas, et liituda talle kuulsuse (ja rüütliseisuse) toonud ansambliga. Mullu naases ta siiski kooli ja lõpetas oma tähtedevahelist tolmu puudutava doktoritöö. Samuti oli ta mullu ilmunud populaarteadusliku raamatu Bang! – The Complete History of the Universe (“Pauk – universumi täielik ajalugu”) kaasautor. Kes (kuulete tema sooloprojekti)?

 

23. Kuna ta osales 1887. aastal Aleksander III kukutamise katses, saadeti ta 15 aastaks asumisele Sahhalinile. Seal kohtas ta etnograaf Lev Sternbergi ja hakkas asumisaega kasutama antropoloogiliseks uurimistööks, saades üheks tunnustatumaks Jaapani põlisrahva ainude eksperdiks. Palju tuntum on aga tema vend, hilisem Euroopa riigipea, kes samal kohtuprotsessil pääses viieaastase sunnitööga Siberis. Kes olid need vennad?

 

24. Hieronymus Fracastorius (Girolamo Fracastoro) oli Itaalia arst, poeet, astronoom ja geoloog. Ta kirjutas teoseid veini temperatuurist, Niiluse üleujutustest, luulest, vaimust ja hingest. Tema suurim panus maailmale oli aga ühele haigusele nime andmine 1530. aastal kirjutatud poeemis ”... sive morbus gallicus”. Mis haigus?

 

25. Mis tähtkuju on pildil?

 

 

Kirjandus

 

26. See 1990. aastast Tallinnas elav kirjanik sündis ooperilaulja ja baleriini perekonnas ning töötas hulk aastaid arstina. Tema esimene romaan ”Penelope” (1998) nomineeriti kahele tähtsamale Vene kirjandusauhinnale – Vene-Bookerile ja ”Severnaja Palmirale”. Teised romaanid on ”Helena” ja ”Karüatiidid”. Teoseid on tõlgitud eesti, saksa, prantsuse, hispaania ja hollandi keele, irooniana aga siiani mitte tema emakeelde. Kes?

 

27. Tema ema oli tuntud kontsertpianist, nende perekonnasõber oli Aleksander Skrjabin ja seepärast otsustas ka tema alguses pühendada oma elu muusikale. 1910. astus ta Moskva konservatooriumi, kuid lahkus sealt paari aasta pärast, läks Marburgi filosoofiat õppima ja tagasi tulles, ilmselt meie paljude rõõmuks, hakkas hoopis kirjanikuks. Kes?

 

28. Härjanurme küla Puurmani vallas on praegu tuntud vinge kalatalu poolest. 1863. aastal sündis seal külas aga kirjamees Eduard Wöhrmann, kelle luule paremik on koondatud kogusse "Nõmme lillekesed" (1903). Pealkirja all "Väike Kalevipoeg" (1921) koostas Eduard Wöhrmann lastele lühikese kokkuvõtte meie rahvuseeposest. Mehe tuntuimat luuletust oleme lapsepõlves ilmselt kõik laulnud (selgi aastal tuli sel-leks õnneks põhjust). Milline laul? Vihje: selle sõnades figureerib ka sõna ”kooli-papa”.

 

29. Esimese Eesti kirjastuse välismaal asutas Andres Laur 1944. aastal Soomes. Sealt kolis ta peatselt Rootsi, siis edasi Kanadasse. 1944-1973 andis tema kirjastus välja tervenisti 406 raamatut, nii originaalteoseid kui tõlkeid. Samas ei täinud ta autoritele suurt honorari maksta, mis viis Eesti Kirjanike Kooperatiivi moodustamiseni. Mis kirjastus?

 

30. Kuulete töötlust ühe kuulsa ansambli loost. Kes oli originaali esitaja?


Muusika, kunst

 

31. See 1996. aastal esietendunud rock-muusikal tugineb Puccini ”Boheemile” ja oli esimene Broadway muusikal, kus tegutsesid avalikult gei-, lesbi., biseksuaalsed ja sugu muutnud tegelased. “Boheemi” tuberkuloosi asendab muusikalis aids. Vastu-oluliste seksuaal-, rassi- ja muude vähemusteemade julge kajastamise eest muusikali-laval on tükk korduvalt kiita saanud. Tüki muusika ja sõnade autor oli Jonathan Larson, kes paraku suri kaks nädalat enne esietendust. Tükk on võitnud Tony ja Pulit-zeri preemiad. Georg Malvius lavastas muusikali paari aasta eest ka Eestis, klubis Hollywood. Mis muusikal?

 

32. Kuulete kaht imeilusat pala, mida seob ühine pealkiri. Milline?

 

33. Kunstis sobib see termin iseloomustama paljusid katedraale, kirjanduses on nii kirjeldatud Anne Radcliffe’i, Edgar Allan Poe, lord Byroni, E.T.A. Hoffmanni ja H.P. Lovecrafti kirjutisi, muusikas kõlbab nii öelda The Cure’i, The Sisters of Mercy ning Paradise Losti kohta. Mis termin?

 

 

34. Kes maalis keda?

 

35. See Gustav Klimti protežee, Austria ekspressionismiklassik suri 1918 suure gripi-epideemia ajal 28-aastaselt. Kuressaare sõpruslinnas Cesky Krumlovis asub tema-nimeline kunstikeskus, mis sai 2002. aasta üleujutuses tugevasti kannatada ja mille taastamist toetas Eesti riik miljoni krooniga. Taas oli kunstnik uudistes möödunud aastal, kui Christie’s müüs 11,8 miljoni naela eest tema maali ”Päevalilled” (pildil). Natsivõimud olid maali konfiskeerinud 1942. aastal ühelt kunstikogujalt ja maha müünud. Pikka aega arvati, et maal on hävinud, kuni hiljuti taas üles leiti. Kes?

 

Meelelahutus

 

36. ”Good Will Hunting” on 1998. aasta film (lavastaja Gus van Sant), mis räägib Massachusettsi tehnoloogiainstituudi koristajast, kes on tegelikult matemaatika-geenius. Film kandideeris mitmele Oscarile (ka parima lavastaja, filmi ja meespea-osatäitja preemiale), võites lõpuks kaks. Robin Williams tunnistati parimaks mees-kõrvalosatäitjaks ja stsenaarium parimaks originaalkäsikirjaks. Käsikirja autorid ja fil-mi peategelased olid lapsepõlvesõbrad, kes on nüüdseks mõlemad Hollywoodi esime-se suurusjärgu tähed. Neile on see siiski jäänud seni ainsaks Oscariks. Väidetavalt jagasid nad rollid selles filmis omavahelise loosiga. Nimetage mõlemad!

 

37. Mis ansambel?

 

38. Üheks peamiseks kandidaadiks sellesse ossa oli tollal Adele Longmire. Paraku ei lubanud neiu vanemad tal omapäi New Yorki katsetele sõita ning tütarlaps debüteeris näitlejana alles mitu head aastat hiljem. Ühtekokku kandideeris sellesse kultusrolli rohkem 1400 noort veetlevat daami. Mis roll?

 

39. See oli algusaastail Eesti rahvaluule arenduskeskuse juures tegutsev otsinguline teatritrupp, mis tugines soome-ugri usundile ja mütoloogiale. Algusaja tuumik moo-dustus juba VAT teatri juures. Algul kuulus truppi seitse meest: Peeter Jalakas, Mar-gus Värav, Agur Kuslap, Emil Rutiku, Jaanus Linno, Mart Nurk ja Hendrik Toompere jun. Selline koosseis püsis aga põgusalt. Hilisemasse tuumikusse kuulusid lisaks Jalakale, Väravale ja Rutikule Pille-Katrin Siilmann, Marke Tarmo, Andres Mirme, Pirkko Vähi, Mari-Liis Roos, Enar Tarmo ja Kristina Paškevicius. Suuremad tööd olid «Sünnipäev» (1990), «Mõttetult» (1990), «Eesti mängud. Kaelkirjak liigub edasi» (1991), «Pööre Pirita kloostris» (1991), «Pööre. Pirita kloostri viimased päevad» (1992). Samuti pani Jalakas koos selle trupiga aluse teatrifestivalile Baltoscandal. Mis nime kandis see teatritrupp?

 

40. 1992. aastal jõudis arvutikasutajateni üks esimesi kolmedimensioonilisi arvuti-mänge, mis kiiresti kultusliku maine omandas.  Mängu süžee on väga lihtsakoeline – mängija on ameerika sõdur BJ  Blaskowitz, kes peab põgenema range valvega natside vanglast. Loomulikult tuleb sel teel kõrvaldada palju vastaseid, otsida aardeid, katse-tada erinevaid  relvi jne. Mängu lõppfaasis tuleb lõpp peale teha Adolfile endale. Mis mäng?


Elustiil

 

41. See on ilmselt tuntum budistlik klooster maailmas. 5. sajandil rajatud klooster asub Hiinas Henani provintsis. Läbi aja on ta pidanud läbi elama ohtralt kannatusi, viimati ajas Kultuurirevolutsioon sealt välja kõik mungad. Pärast Jet Li 1982. aasta populaarset filmi templist ehitas Hiina valitsus selle uuesti üles, lubas asukad tagasi ja tegi sellest ametliku vaatamisväärsuse. Tuntud on klooster eelkõige seetõttu, et on mõnede idamaade võitluskunstide (eelkõige kung fu) sünnikoht. Mis klooster?

 

42. Viljakas kirjamees Arthur Conan Doyle kirjutas kõige muu hulgas ka paksu raa-matu ühe nähtuse ajaloost. Kuigi nähtus ise on ilmselt väga iidne, sai ta tänapäevasel kujul alguse 19. sajandi keskpaiga Ameerikas ning haaras oma võrku ohtralt inimesi. Ka Conan Doyle’i, kes pidas sel teemal loenguidki üle kogu maailma ja rikkus sellega tublisti oma mainet. Raamatus olid eraldi peatükid näiteks Emanuel Swedenborgist, õed Foxidest ja D.D. Home’ist. Millega on tegu?

 

43. See traditsiooniline Kuuba kokteil on viimasel ajal jälle väga popp, suuresti tänu Bacardi promole. Sel on viis koostisosa: piparmünt, rumm, suhkur, laimimahl ja mineraalvesi. Väidetavalt pärineb kokteil 16. sajandist, kui Havannat piiras tuntud pi-raat Francis Drake. Tema meeskonnaliikme loodud kokteili tänapäevastas Don Ba-cardi. Kokteili nimi tuleb (Bacardi versiooni kohaselt) aafrika sõnast, mis tähendab väikest nõidust peale panema. Mis kokteil?

 

44. Viimasel ajal on mobiilitootjate hulgas tõusmaks trendiks erinevatele telefoni-mudelitele nime andmine. Näiteks võib siin nimetada LG sarja Chocolate. Peatselt on nummerdamisest loobumast ka Nokia. Trendiloojaks on aga selles valdkonnas firma, mille valikusse kuuluvad mudelid nagu SLVR, RAZR, ROKR  ja  KRZR. Mis firma?

 

45. See rõivafirma on kuulus šokeerivate ja vastuoluliste reklaamide poolest, mis on neile kaasa toonud ka süüdistusi, et nad tekitavad teadlikult skandaale oma müügiedu tarbeks. Mis firma?

 


Sport

 

46. 2006. aasta oli Eesti kergejõustikule vägagi edukas. Väide saab kinnitust kasvõi püstitatuid rekordeid vaadeldes. Eesti naiskergejõustiklased uuendasid hooaja jooksul rekordeid tervelt seitsmel alal. Kolme parandusega sai hakkama Ksenija Balta (100 ja 200 m jooks, kaugushüpe). Lisaks temale veel Jekaterina Patjuk (3000 m takistus-jooks), Kristina Ulitina (teivashüpe) ning Maris Rõngelep (vasaraheide). Kes on loet-elust puuduv rekordiuuendaja?

 

47. Spordis on sensatsiooniks pigem see, kui sportlane ründab fänni, mitte aga vastupidi. Just nii otsustas talitada 25. veebruaril 1995 vastasklubi Crystal Palace’i fänni Matthew Simmonsiga üks toonaseid Inglise meistriliiga tähtmängijaid. Kes?

 

 

48. Vaatamata oma noorele eale (küsitav sportlane on sündinud 7. augustil 1987) on see Pittsburgh Penguinsi hokimees saavutanud juba väga palju. 2005.a tuli ta Kanada koondisega juunioride MM-ks ning samal suvel oli ta NHLi drafti valikus esinumber. Samuti on ta noorim NHLi mängija, kelle fännid hääletasid tähtede mängule. Noor-mees paistab silma ka ülisuure resultatiivsusega. Eelmisel hooajal oli ta 102 punktiga resultatiivsustabeli 6. mees, sel aastal pärast 43 peetud mängu on tal kirjas juba 72 punkti (24 väravat + 48 söötu). Kes?

 

49. Millisel olümpiaalal on Eesti sportlased saavutanud ajavahemikus 1991 – 2006  kõige rohkem rahvusvaheliste tiitlivõistluste (OM, MM, EM) medaleid – 16 ?

 

50. Selles linnas püstitas Kenenisa Bekele 2005. aastal maailmarekordi 10 000 m jooksus ja Saif Saaeed Shaheen aasta varem maailma tippmargi 3000 m takistus-jooksus. 1950 võõrustas linn Euroopa meistrivõistlusi kergejõustikus. Selle linna staa-dionil võitis Saksamaa jalgpalli EMi finaalis Nõukogude Liitu. Üksjagu aastaid hiljem alistas Itaalia sealsamas jalgpalli EMi veerandfinaalis Rumeenia ja Prantsusmaa dra-maatilises poolfinaalis Portugali. Keda aitab, siis 2004 toimus seal krossijooksu MM ja 2005 petanki MM. Milline Euroopa pealinn?


Varia

 

51. Kes on pildil?

 

 

52. Kelle järgi nimetati 1952. aastal ümber Argentiina linn La Plata? Linn sai nime kanda vaid kolm aastat, siis nimetati ta tagasi.

 

53. Kui eestlastel ja sakslastel on selle tööriista kohta pikk ja lohisev nimi (sakslastel Kreuzschlitzschraubenzieher), siis mujal maailma tuntakse seda leiutaja nime järgi lihtsalt Phillipsina. Tööriista ja sellega kokkukäivate asjade uudse disaini leiutas 1934. aastal ameeriklane Henry F. Phillips, kes suutis veenda seda kasutama autotootjaid. Uudne disain võimaldas konveieritel autosid veelgi kiiremini kokku panna. Peale klassikalise ja Phillipsi disaini tuntakse veel näiteks PoziDrivi, Robertsoni, TORXi, ja Allenit. Mille leiutas Phillips?

 

54. Kes joonistas selle karikatuuri?

 

 

55. 1999. aasta suvel vallutas arvutiilma uuel peer-to-peer (P2P) tehnoloogial põhinev programm, mis lubas omavahel otse ühendada kaks arvutit ja nende kasutajail muu-sika- ja muid faile vahetada. Programmi autor oli 19-aastane Bostoni tudeng Shawn Fanning. Kiiresti ärkas aga muusikatööstus, esitas arvukalt hagisid ja 2001. aasta juu-lis oli programm sunnitud oma võrgu sulgema. Selleks ajaks oli siiski tekkinud arvu-kalt kloone, näiteks eestlaste kaasabil loodud Kazaa. Mis programm?

Prantsusmaa

 

56. 1900. aastal hakkas see firma autojuhtidele välja andma teatmikku, kust need said teada, kus reiside ajal korralikult süüa ja magada saab, kus autot remontida jne. 1920. aastast muutus teatmik tasuliseks, 1926 hakkas see tärniga teada andma, kus on eriti hea köök. Nüüdseks on selle firma nime kandev tärnisüsteem restoranide jaoks Euroo-pa mainekaim ja mõjukaim. Praegu on Euroopas selle järgi ainult kolm restorani, mis väärivad maksimaalset kolme tärni – tähendusega, et sealt saadav elamus on väärt spetsiaalselt kohale minemist. Millise tuntud firma nime süsteem kannab?

 

57. Alguses oli prantslane. Siis pühendas Beethoven talle ühe teose. See omakorda inspireeris Lev Tolstoid kirjutama jutustust. Jutustus innustas Leos Janaceki looma keelpillikvartetti. Janaceki teos inspireeris Hollandi kirjanikku Margriet de Moori kirjutama romaani. Mis on nende teoste ühine pealkiri?

 

58. See 1958. aastal Reunioni saarel sündinud kirjanik saavutas kuulsuse 1994. aastal ilmunud romaaniga “Võitlusvälja laienemine” (Extension du domaine de la lutte), mis kirjeldab hingeliselt lõhestunud arvutispetsialisti, kes järab külmtoitu ja on 28aastaselt süütu. 1998. aastal ilmunud ja rohkem kui 20 keelde tõlgitud “Elementaarosakesed” (Atomised) võitis Prix Novembre’i ja selles on valminud film. Viimased romaanid on ”Platvorm” (Plateforme) ja La Possibilité d'une île. Kadri Kõusaar on öelnud: ”... on kirjanduses sama mis Lars von Trier filmis. Mõlemate teosed on nii poliitiliselt kui ka psühholoogiliselt ebakorrektsed ja seejuures uskumatult veenvad.” Kes?

 

59. 2002. aastal nimetas USA postuumselt oma viiendaks aukodanikuks Prantsuse markii, kes võttis osa nii Prantsuse kui USA revolutsioonist ja kuulutati mõlemal pool rahvuskangelaseks. Oli konstitutsioonilise monarhia pooldaja, föjäänide klubi asuta-jaid ja Pariisi Rahvuskaardi ülem. 1791 lasi püssitulega laiali ajada vabariiklaste mee-leavalduse Marsi väljakul. Ta oli George Washingtoni suur sõber ja nimetas isegi oma poja tema järgi. Vähesed Pariisis käijad ignoreerivad tema nime kandvat asutust. Kes?

 

60. Kes?

 Vastused:

1. Smolino

2. Titus Livius

3. Lennukikandjaga

4. Lockerbie

5. Reede ja 13 pelgus (mehed vahistati just sel kuupäeval)

6. teadeteagentuurid (puudu Reuters)

7. Noam Chomsky

8. Tbilisis (Gruusia vabadussammas, skulptor Zurab Tsetereli)

9. Isa Philippe Jourdan

10. moslem (andis vande, käsi mitte Piiblil, vaid Koraanil)

11. Sinirind

12. Kalkun (ingl k turkey; linn Calicut)

13. Pihlakas

14. Riffahven

15. Šaakal

16. seminolid

17. Katar ja Bahrein

18. Pobeda ja Han Tengri

19. Petra

20. Frankfurt

21. Hans Bethe (Alpher-Bethe-Gamowi artikkel ehk αβγ-artikkel)

22. Brian May

23. Pilsudskid (Bronislaw ja Josef)

24. Süüfilis (prantsuse haigus)

25. Orion

26. Gohar Markosjan-Käsper

27. Boris Pasternak

28. Lapsed tuppa (tali tuleb)

29. Orto

30. Led Zeppelin

31. Rent

32. ”Romeo ja Julia” (Tšaikovski ja Rota)

33. Gooti

34. Juhan Muks Eduard Viiraltit

35. Egon Schiele

36. Matt Damon ja Ben Affleck

37. Köök

38. Scarlett O’Hara 

39. Ruto Killakund

40. Wolfenstein 3D

41. Shao-lin

42. Spiritism

43. Mojito

44. Motorola

45. United Colors of Benetton

46. Kaire Leibak (kolmikhüppes – 14.43)

47. Eric Cantona

48. Sidney Crosby

49. Judo

50. Brüssel

51. printsess Victoria

52. Eva (Evita) Peron

53. Ristpeaga kruvid ja kruvikeeraja

54. Marek Strandberg

55. Napster

56. Michelin

57. “Kreutzeri sonaat” (Prantsuse viiuldaja Rodolphe Kreutzer)

58. Michel Houellebecq

59. Markii de La Fayette

60. Segolene Royal