Eesti paarismängu karikavõistluste IV etapp

24.01.2004 Jõgeval, küsimused: Tiit Naarits ja Arko Olesk

 

Eesti I

 

1. Kes on pildil? Ta on Jõgeva Gümnaasiumi vilistlane ja siit sai ta ka jäähokipisiku. Omas valdkonnas on tegemist ühe tuntuima ja tunnustatuima tegijaga.

 

 

2. 1920.a. talv oli väga külm ja karm, mistõttu Eesti sattus tõelisse eraldatusesse muust maailmast. Sama aasta veebruaris toimus aga oluline lennureis marsruudil Tallinn-Helsingi-Tallinn. Soome viidi posti lääneriikidesse, tagasi toodi aga väga vastutusrikas saadetis. Piloodi kõrval oli ülesande täitmisel kaasas hilisem tuntud spordi-ja ärimees Jüri Lossmann, kes tollal oli käsundusametnik Eesti sõjaväe esindaja juures Soomes. Ülesande täitmine oleks lõppenud peaaegu katastroofiga, sest Tondi kandis kukkus lennuk alla. Õnneks ei saanud inimesed ega väärt koorem eriti kannatada. Mida toodi lennukiga Eestisse?

 

3. Eesti 44 looduskaitsealast kaks ulatuvad koguni kolme maakonna territooriumile. Nimetage need LKAd!

 

4. 19. juunil 1993 kasutati Gustav Sule memoriaalil kasutati meeste 1500 meetri jooksus esmakordselt Eestis üht uuendust, milleta tänapäeval paljusid jooksudistantse ette ei kujutagi. Milles uuendus seisnes?

 

5. Kes? Sündis 1975. aastal Tallinnas Mai Murdmaa pojana. Lapsepõlves huvitus koomiksite joonistamisest ja lugude kirjutamisest, millele tegi ise ka illustratsioonid. Peale Tallinna 21. Keskkooli siirdus 1991. aastal Tartu Kunstikooli, kust lahkus vastuolude tõttu juhtkonnaga. Musitseerinud ansamblites Vennaskond ja Operatsioon Õ, kirjutanud muusikat ja laulusõnu, illustreerinud raamatuid. Viimasel ajal pühendunud joonisfilmile, neist “Weitzenbergi tänav” on noppinud mitmeid auhindu rahvusvahelistelt festivalidelt.

 

6. Kes laulab? Millise Eestis filmitud linateose tunnusmuusikaga on tegu?


Eesti II

 

7. Ta sündis 25. jaanuaril 1885 Laiuse vallas. Ta isa oli õigeusu preester Tšistjakov. Õppis Riia vaimulikus seminaris ja õigusteadust Varssavi ülikoolis. 1916 astus Aleksandri sõjakooli, mille lõpetas lipnikuna. 1921. opteerus Eestisse, nimetati siin Sõjaringkonnakohtu alaliseks liikmeks, siis muutis ka perekonnanime. Oli mitmetel kommunistide suurprotsessidel kohtu eesistuja. Pärast Pätsi pööret sai Sõjaringkonnakohtu esimeheks ja oli vapside kohtuprotsessides üks tähtsamaid mehi Selle eest ülendati 1937. aastal kindralmajoriks. Nikolai Pätsi naisevend. Hukati Tallinnas 1941. Kes?

 

8. 1992. aastal, kui Eesti võistkond osales suveolümpial Barcelonas, kuulus sinna ka neli naissportlast. Üks neist, Erika Salumäe, tuli tagasi kuldmedaliga. Kes olid ülejäänud kolm naissportlast (kõik võistlesid erinevatel aladel)?

 

9. Millises maailma linnas asub Haapsalu tänav (Eesti linnad arvesse ei lähe!)?

(Õige riik – 1 p.)

 

10. 1962.a. „Väliseestlase kalendris“ on kirjas järgmine lugu: „Sõna „…“ tekkis alles I maailmasõja eelaastail. Tollal viibis Tallinnas merekindluste ehitustöödel arvukalt Vitebskist pärit venelasi. Need olid võrdlemisi mahajäänud tegelased, kelle arvel ka teised venelased heitsid nalja. Nende hüüdnime järgi heitsid ka teised venelased nalja. Nende hüüdnime järgi ongi kuulus sõna tulnud.“ Mis sõnast jutt? (Loomulikult on tegemist vaid ühe võimaliku versiooniga.)

 

11. Kes on selle luuletuse (või siis selle põhjal loodud tuntud laulu sõnade) autor? Esitatud on luuletuse esimene salm.

 

Sealt künkalt algas imeline aas,
näis vastu taevasina sünk ja paljas.
Seal hiirekõrvul rohi oli maas,
nii imevärske ja nii igihaljas.
Sealt künkalt algas imeline aas.

 

 

12. Mis kirikut näete? Praegune kivikirik ehitati arvatavasti 15. sajandil, sellele eelnes puukirik 13. sajandist. 1724 valminud barokkajastu puunikerdustega kantsel on ainulaadne kogu Eestis. Kirikuaias on C.T. von Neffi haud. Kirik on pühendatud kahele pühakule, kellest üks on nime andnud ka alevikule.

Ajalugu

 

13. Selle keskaegse ketserite liikumise nimi tulenes kreeka keelest ning tähendas „puhast“. Paralleelselt on kasutatud ka nimetust albilased (Albi linna järgi). Liikumise keskpunktiks oli Lõuna-Prantsusmaa. Nad pooldasid Idamaade usunditest tuttavat maailmavaadet: hea ja kurja kõikehõlmav võitlus, kogu materiaalne maailm on kurjuse maailm. Nad lõid lausa ristiusuvastase religiooni: uskusid võrdselt tugevasse heasse ja kurja jumalasse, eitasid kirikut kui kurja kehastust, keeldusid sakramentidest ja panid aluse erilise ristimistalitusele, mis seisnes käte pealepanemises. Risti pidasid nad saatana võiduks Kristuse üle. Nad eitasid katoliku kiriku hierarhiat ja taunisid katoliku vaimulike lõtvu elukombeid.   Muu hulgas tavatsesid nad täielikult loobuda liha söömisest ning isegi järeltuleva põlvkonna sigitamine oli tõsimeelsete jaoks halvakspanu väärt. Liikumine hävitati paavst Innocentius III 1208 – 1218 albilaste vastase ristisõjaga. Mis liikumine?

 

14. Esimene, kes seda nimetust 1781. aastal kandis oli John Hanson (1715-1783, pildil), talle järgnes veel kuus meest. Siis muudeti süsteemi, alustati numeratsiooniga otsast peale ja esimesed seitse on vajunud unustusse, teisi teame aga üsna hästi. Mis nimetus (või ametikoht)?

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Kes on see valitseja? Tema trooniletõus tähendas sakslaste väljasurumist valitsusest. Ühelt poolt oli valitseja jumalakartlik, koguni vaga, teisalt elas ta aga ohjeldamatut armuelu ja sai kuulsaks kõlvatustega. Tema armukesteks olid kõrged aukandjad ja saadikud, aga ka kutsarid, teenrid ja ihukaitsjad. Tema põhikireks olid tualetid – ühtki riideeset ei kandnud ta kaks korda. Riigiasjadega tegeles siis, kui tuju oli. Troonile tõusmise järel oli ta kaotanud surmanuhtluse, laskis pagendusest tagasi tuua kõrgaadlikke ning riigiametnikke. Armastas näidata oma armulikkust, andes surmamõistetutele armu vahetult enne hukkamist. Samas võis ta käskida, et mõnel krahvinnal keel ära lõigataks või et tema kabinetti ette kandma tulnud kõrge riigiametnik pagendataks. Armastas oma teenijaid isiklikult peksta. Kuna tal lapsi ei olnud, pärandas ta riigi oma õepojale, kes oli sündinud õe abielust Holstein-Gottorpi hetsogiga.

 

16. Kelle vägiteod? Kuna eelmise sõjakäigu ajal olid laevad ümber mägise Athose poolsaare seilates tormis hukkunud, andis ta 480. e.Kr. käsu kaevata kanal läbi poolsaare kitsaima koha. Herodotos kirjeldab, kuidas arutu hulk töölisi nägi vaeva kanali võimalikult kiire valmimise nimel ning et kanal oli poolteist miili pikk ja kahe kõrvuti liikuva sõjalaeva laiune. Samal sõjakäigul ehitas ta ühe miili pikkuse ujuksilla üle Hellespontose väina. Köite abil kinnitati 674 laeva üksteise kõrvale, ankrud lasti põhja ja moodustati nii platvorm kahe silla ehitamiseks. Kahe kontinendi vahele veeti köitest punutud hiigeltrossid, mis pinguletõmmatuna hoidsid kaadervärki paigal, sildu ületav tee aga kaeti mulla, hagu ja plankudega. Olevat kulunud terve nädal, et armeed piitsahoopidega ühelt kaldalt teisele ajada.

 

17. Kes laulab?

 

Poliitika, ühiskond, majandus

 

18. Kes on hetkel maailma kõige pikema staažiga valitseja? Ta on sündinud 5. detsembril 1927 ja võimule pääses ta juunis 1946 pärast oma venna segaste asjaoludega surma. Ajaloolise tõe huvides olgu siiski mainitud, et ametlik kroonimistseremoonia toimus 5. mail 1950. Vahepealsesse aega mahtusid õpingud Lausanne’i Ülikoolis ning abiellumine (28. aprillil 1950).

 

19. Aprillis 2003 vahetati välja ajalehe Nelli Teataja peatoimetaja. Uus ülemus tõttas kinnitama, et soovib teha lehest arvestatava nädalalehe, kus pehmete teemade kõrval on ka uurivat ajakirjandust. Selle saavutamiseks pidi näiteks ka lehe nimi muutuma ajapikku lihtsalt Teatajaks. Sügiseks oli aga eksperiment läbi, uus peatoimetaja lahkus ja leht naasis vanadele radadele. Suure reformaatori üheks peamiseks veaks loeti seda, et ta kaotas lehest paljaste naiste pildid, mistõttu tiraaž kukkus umbes poole võrra. Kes üritas Nelli Teatajat muuta?

 

20. Millise mullu palju kõneainet pakkunud firma logo näete?

 

21. 1990. aastatel vapustasid seda riiki võimsad finantsskandaalid – arvati, et just selle riigi pankade kaudu liikusid miljoneisse dollareisse ulatuvad Helmut Kohliga seotud kahtlased annetused. Riigi finantsasutusi süüdistati ka Sitsiilia maffia ning Ladina-Ameerika narkoraha hoiustamises. Nüüdseks on riigi kuvandiloojad mõelnud maine parandamiseks ning tulude tõstmiseks välja mõelnud projekti, millega suurte konverentside korraldajatele pakutakse võimalust rentida kogu riik. Oma ideed reklaamitaksegi loosungi all „Rendi riik“ ning sellega soovitakse riik muuta maailma populaarseimaks konverentsiturismi riigiks. Mis riik?

 

22. Kes on pildil?

 

          

 


Loodus, geograafia

 

23. See lind on Eestis inimkaasleja nr 1, valdav enamus neist elab inimasulate läheduses. Pesitseb ta peamiselt katusealustes, aga ka puuõõntes ning pesakastides. Peaaegu kogu oma elu veedab ta õhus, vaid üliharva klammerdub ta mõne rõhtsa seina külge. Maha sattudes rabeleb ta abitult ega suuda õhku tõusta. Lähisugulasi tal Eestis pole, mujal elavaist on tuntuim delikatesse “pääsukesepesi” oma süljest tootev salangaan. Eestis looduskaitse all. Kes?

 

24. Great Victoria, Great Sandy, Tanami, Simpson, Gibson, Little Sandy, Strzelecki, Stuart Stony, Tirari, Pedirka. Millega on tegu? Nimekiri peaks olema üldjoontes lõplik. On võimalik vastata ka ühe punkti vääriliselt.

 

25. Selle looma kolmest alamliigist on kaks looduses välja surnud ning üks säilinud vaid vangistuses või reintrodutseeritud kolooniates. Üht alamliiki esines 18. sajandil Poolas, Valgevenes, Leedus ja Saksamaal, neist viimased tapeti 1814. aastal. Lõuna-Vene ja Ukraina steppide alamliiki märgati viimast korda 1879. aastal. Kolmandat alamliiki, mis on säilinud inimese abiga, nähti looduses viimati 1969, samas on ta olemas nt Tallinna Loomaaias. Mis loom?

 

26. Selle taime nimi on mitmes keeles seotud tuulega, nt ladinakeelne liiginimi tähendab “tuule tütart”. Eestis kasvab 3 liiki, nende õitsemine oli rahvakalendris külviaja alguse märk. Nektarit õiel pole, vähesed varakevadised õiekülalised söövad tolmukaid. Pimedas ja vihmase ilmaga õied sulguvad. Kõik taimeosad on mürgised, sestap on ravimtaimena ohtlik. Mis taim?

 

27. Mida maitsete?

 

Sport

 

28. See mäng kujunes välja 19. saj. lõpus – 20. saj. alguses, tema nimi arvatakse tulenevat venekeelsest sõnast, mis tähendab “teadustajat”või “kuulutajat”. Mängu tänapäevase vormi juures on oluline osa olnud USA multimiljonäril Harold S. Vanderbiltil, kes 1925. aastal, olles jahiga merel, töötas välja reeglid. Milline globaalselt populaarne mäng?

 

29. 23. veebruaril 2002 sai Kanada kiiruisutajast Clara Hughesist neljas inimene, kes ... Mida ta saavutas?

 

30. Millistel suveolümpiamängudel jäi korraldajamaa ainsagi kuldmedalita?

 

31. Viis viimast aastat on Austria parimaks sportlaseks valitud mäesuusataja, seekord jõudis järg taas suvealade kätte. Selle aasta Austria parimaks sportlaseks valiti Werner Schlager, kes tuli suvel peetud MMil Pariisis maailmameistriks. Mis alal? Oleks mehe nimi Schläger, sobiks see tema spordialaga ideaalselt.

 

 

 

32. Mainekat jalgpalliajakirja „France Footballi“ auhinda Euroopa liigade aasta parimale väravakütile – „Kuldset jalgpallisaabast“ antakse välja alates 1968. aastast. Kes oli esimene väärika tunnustuse saaja? (Lõi hooaja jooksul 42 väravat).

 

Teadus, tehnika

33. Ta oli ottawa (otava) indiaanlaste pealik, kes organiseeris vastuhaku brittidele (1763-4, tuntud temanimelise sõjana), kuid takerdus Detroiti piirates. Tema järgi on nimetatud linnad Illinoisi ja Michigani osariigis. Viimane neist on tuntud autotööstuslinnana (algse nimega Oakland), kus 1926. aastal valmis esimene samanimeline auto. Mis auto (General Motorsi kaubamärk)? Näete ka logo.

 

 

 

 

 

34. Kes on pildil? Paber, mida ta käes hoiab, on Nobeli preemia.

 

 

35. Mis element? Leelismetall, hõbevalge pehme kergmetall, mille avastasid Bunsen ja Kirchhoff. Tarvitatakse fotoelementide tootmisel, lahenduslampides ja vaakumtehnikas. Veega reageerib plahvatades, seega säilitatakse vaakumis. Saanud nime ladina keelest – “helesinine, sinakashall” (siniste joonte järgi spektris). Peale elavhõbeda kõige kergemini sulav metall looduses (28,5° C). Selle elemendi  kaudu on tänapäeval defineeritud 1 sekund: Sekund võrdub kiirguse 9 192 631 770 perioodiga, mis vastab ...-133 aatomi põhioleku kahe üliõhukese energiavoo vahelisele üleminekule (ehk ühes sekundis on 9 192 631 770 võnget).

 

36. Selles riigis on üks tuumajaam, paigas nimega Paks, ning see annab umbes 40% riigi energiatoodangust. 1982. aastal rajatud nelja reaktoriga jaama (võimsusega 1860 MW) plaaniti laiendada juba 1980te lõpus, kuid siis jäi olude muutumise tõttu asi katki. Nüüd plaanib valitsus investeerida suuri summasid reaktorite eluea pikendamisse, sest muidu tuleks nad 2012-2017 kinni panna. Mis riigi tuumajaam on Paks? Sama riigi üks esimesi tunnustatud naiskirjanikke oli M. Kaffka.

 

37. Kes laulab?

 

Kultuur I

 

38. Vennad Larry (1965) ja Andy (1967) Wachowski on  pärit Chicagost. 1990.aastate keskel asuti tegutsema Hollywoodis. Üheskoos kirjutati stsenaarium märulile  „Palgamõrvarid“ („Assassins“,1995). Aasta hiljem valmis meeste kirjutatud-lavastatud teravmeelne maffiapõnevik „Bound“, mis pälvis kriitikute kiidukoori ning auhinnasaju erinevatel filmifestivalidel. 1999.a. said vennad üheskoos maha filmiga, mis neid pururikkaks ning filmimaailma üleüldiseks lemmikuks tegi. Hoolimata peadpööritavast edust ning võimalusest end ohtralt eksponeerida, on vennad jäänud meediapelglikeks ning eraklikeks. (Näiteks suhtlevad meediaga reeglina vaid pressiesindajate kaudu). Mis pealkirja kannab Wachowski vennakeste tuntuim film?

 

39. Kes on see kirjanik, kelle ellu mahtus 1969. aastast ka elegantse lakonismi juhtum  - 1969.a. palus ajakiri Writer’s Digest  tal 200 dollari eest kirjutada 2000 sõnaline essee teemal „Kas kirjanikul on sotsiaalne vastutus?“ Kirjanik vastas: „Ei. Te võlgnete mulle 10 senti.“. Kes? (Mõningad tema teosed  - „Lužini kaitse“; „Pnin“; „Sebastian Knighti tõeline elu“ jpt.)

 

40. Alberto Moravia (1907-1990) on üks Itaalia 20. sajandi kirjanduse suurkujusid. Kui aga näidata Eesti mälumängus tema pilti, kirjutaksid paljud kõhklematult paberile aga ühe (pool)fiktsionaalse tegelase nime. Kelle?

 

41. Seda muusikaüritust korraldab Rahvusvaheline Muusikanõukogu, koostöös UNESCO ja raadiojaamadega ning selle eesmärk on olla tänapäeva muusika vahetamise ja levitamise paik. Üritusele panid 1954. aastal aluse Prantsuse, Belgia, Šveitsi ja Saksamaa Hesseni liidumaa ringhäälingud. Samal ajal on tegu ka konkursiga, kus võistlevad raadiote lindistused uuest rahvuslikust heliloomingust. Eesti on seal aktiivselt osalenud ning seni parimaks tulemuseks on Mari Vihmandi “Floreo” kuulutamine parimaks alla 30-aastase autori teoseks 1996. aastal, äramärkimist on leidnud Erkki-Sven Tüüri, Toivo Tulevi jt looming. Mis nime all tuntakse seda võistlust?

 

42. Kelle vitraažid? Tallinna Teletorn, Pühavaimu kirik, Lukoili administratiivhoone Moskvas.

 

Kultuur II

 

43. 13. märtsil 1995 kirjutasid Taani režissöörid  Lars Von Trier ja Thomas Vinterberg alla manifesti, millega protestiti tõsiselt filmide liigse kunstlikkuse vastu. Sama manifesti juurde kuulub ka nn. „Puhtuse vanne“, milles kirjas 10 põhimõtet, mida filmide tegemisel tuleb järgida. Näiteks tohib filmi üles võtta ainult käsikaameraga; kaameraga filmitakse seal, kus toimub tegevus (mitte vastupidi); režissööri nime ei näidata tiitrites; sündmused toimuvad kaasajas (ehk siin ja praegu); keelatud on igasugused eri-, heli- ja valgusefektid jne. Seetõttu näevad nende põhimõtete järgi valminud filmid välja nagu omamoodi koduvideod, kuid äärmiselt kõrge kunstilise tasemega ning naudinguga vaadatavad. Manifesti seisukohtadega on aastate jooksul liitunud mitmeid filmimehi üle maailma ning tänaseks on valminud 35 filmi. Tuntumad filmid – Lars Von Trieri „Idioodid“; Thomas Vinterbergi „Perekonnapidu“; Soren Kragh-Jacobseni „Mifune viimane laul“ jne. Mis nime kannab manifest (või siis režissööride samanimeline liikumine)?

 

44. Eesti raamatugraafik ja kirjakunstnik, sündinud 1922. aastal Tallinnas. Oli G. Reindorfi ja P. Luhteina õpilane, töötas mh 1966-78 “Horisondi” kunstilise toimetajana. ENSV teeneline kunstnik 1983. Tema kujundatud on sarja “Varamu” ümbris ja kaas, Nobeli laureaatide sari, “Sõnarine”, ENE (1968-78). Paul Luhteina sõnul “eesti raamatugraafikute ühe dünastia viimane mohikaanlane”, s. t. kunstnik, kes on teinud oma kujundused algusest lõpuni käsitsi. Kes?

 

45. Oma suurteose “Tõde ja õigus” viie köite jaoks oli Anton Hansen Tammsaarel välja töötatud filosoofiline üldplaan, mida ta muuhulgas kirjeldas ka oma 1934. aasta kirjas Andres Pranspillile:

I jagu kujutaks võitlust maaga

II – võitlust jumalaga

III – võitlust ühiskonnaga

IV – võitlust iseendaga ja oma eluõnnega

ja V - ...

Mida pidi kujutama viies osa?

 

46. Gustav Ernesaksa (kellel täna on 11. surmaaastapäev)  mitme ooperi („Käsikäes“, „Kosilased Mulgimaalt“, „Tuleristsed“, „Mari ja Mihkel“) libreto kaasautoriks on  tuntud kirjanik, kelle sõnadele on Ernesaks kirjutanud ka mitmed koorilaulud („Lõoke“, „Turbalõikajad“, „Oi seda hüva õluta“, „Üürgasid hiie orelid“, „Mägiste Mart“, „Kiigun kõrgel“ jpt.). Kes? (Muide - küsitava tütar Maarja Panov töötas aastaid Jõgeval lastearstina ning lapselapsed on õppinud sellessamas koolis.)

 

47. Kes on pildil? Tegu oma valdkonnas väga tunnustatud eestlannaga.

             

  


Varia

 

48. Mis ühendab järgnevaid mehi? Eduard Jaansen, Enno Lend, Ants Taul, Aare Kabel (JG vilistlane), Arne Mikk, Jaan Kallas. Nimekiri on lõplik!

 

49. Mis eset näete? (Vastamisel võib ehk abiks olla samanimeline Stephen Kingi õudusromaan ning selle põhjal 2003. aastal Hollywoodis vändatud Lawrence Kasdani film, osades Morgan Freeman, Thomas Jane, Jason Lee, Tom Sizemore jt.). Täpne nimetus 2 p, üldnimetaja 1 p.

 

50. Kuigi Hitleri sünnilinn oli Braunau, möödus tema lapsepõlv ja kooliiga just selles linnas. Seda linna armastas ta surmani, samal ajal Viini vihates. Ta lootis linnast teha Suur-Saksa kultuuripealinna. Seal reaalkoolis käies (samal ajal Ludwig Wittgensteiniga), kujunesid välja Hitleri arusaamad elust, poliitikast ja kunstist. Mis linn?

 

51. Kes on helilooja? Kuulete pala, mis on olnud läbi aegade teiste heliloojate lemmik. Sellest on oma variatsioone eri instrumentidele ja koosseisudele kirjutanud Liszt, Brahms, Rahmaninov, Szymanowski, Lutoslawski, Blacher ja Lloyd Webber.

 

52. Mis hoonet näete pildil?

 

 

Vastused:

 

 1. Raul Vaigla                                                                                          TN
 2. Raha (27 miljonit uut Eesti marka)                                                      TN
 3. Endla, Alam-Pedja                                                                              AO
 4. Jänese kasutamine                                                                               TN
 5. Kaspar Jancis                                                                                       AO
 6. Maarja-Liis Ilus, Lilja 4Ever                                                               TN
 7. Nikolai Helk                                                                                       AO
 8. Inna Rose, Krista Kruuv, Anu Kaljurand                                              TN
 9. St Peterburg                                                                                        TN
 10. Tibla                                                                                                    TN
 11. Jaan Kross                                                                                           TN
 12. Simuna (Püha Siimoni ja Juuda kirik)                                                  AO
 13. Katarid                                                                                                 TN
 14. USA president (Kongressi valitud, erilise võimuta)                              AO
 15. Jelizaveta Petrovna                                                                              TN
 16. Xerxes                                                                                                 AO
 17. Phil Collins                                                                                          AO
 18. Rama IX (Tai kuningas, Bhumibol Adulyadej)                                    TN
 19. Enno Tammer                                                                                     AO
 20. Jukos                                                                                                   TN
 21. Liechtenstein                                                                                       TN
 22. Willy Brandt                                                                                        TN
 23. Piiritaja                                                                                                AO
 24. Austraalia kõrbed                                                                                AO
 25. Metshobune                                                                                        AO
 26. Ülane                                                                                                   AO
 27. Viigimari                                                                                              TN
 28. Bridž (vn.k. birjutš, tuntud ka kui Vene vist)                                       AO
 29. Medalivõitja nii suve- kui taliolümpial (pronks jalgrattasõidus Atlantast)                                                                                                                                                                   AO
 30. Montreal 1976                                                                                      AO
 31. Lauatennis (Schläger – reket sks.k)                                                     AO
 32. Eusebio                                                                                               TN
 33. Pontiac                                                                                                AO
 34. Linus Pauling                                                                                      AO
 35. Tseesium (nr 55)                                                                                  AO
 36. Ungari                                                                                                 AO
 37. Ozzy Osbourne                                                                                   TN
 38. “Matrix”                                                                                              TN
 39. Vladimir Nabokov                                                                               TN
 40. Ivan Orav                                                                                            AO
 41. Rostrum                                                                                               AO
 42. Dolores Hoffmann                                                                              AO
 43. Dogma                                                                                                TN
 44. Heino Kersna                                                                                      AO
 45. Alistumist                                                                                            AO
 46. Kersti Merilaas                                                                                    TN
 47. Age Oks                                                                                              AO
 48. Aasta Isad                                                                                            TN
 49. Unenäopüüdja (Dreamcatcher; indiaani amulett)                                TN
 50. Linz                                                                                                     AO
 51. Niccolo Paganini (24 kapriisi sooloviiulile, nr 24)                               AO
 52. Eesti saatkond Washingtonis                                                              TN