Haapsalu mälumängusarja III voor. Küsimused Margus Maiste

 

1. 1927.a. septembris sündinud organisatsiooni loomisel oli eeskujuks Soome samalaadne ühendus. Tegeleti toitlustamise, varustuse õmblemise ja raha kogumisega. Omas ajas edumeelsesse ühendusse kuulumine oli kõrgemas seltskonnas prestiižikas. 1930.aastail hinnati tema suurust umbkaudu 30000 liikmele. Ühenduse tegevus lõpetati 1940.a. juunis. Praeguseks on organisatsiooni tegevus taastatud. 2004.a. jaanuaris kuulus sinna 835 tegevliiget ja 100 liikmekandidaati. Mis organisatsiooniga on tegu?

 

2. Vaevalt olin ma seda lausunud, kui tuppa astuski karu, tõsi küll, mitte punases kleidis, vaid ruudulistes traksipükstes.

"Oi, siin on võõraid inimesi!" kohmas ta mind nähes ja pani ukse ruttu kinni. Ma sain kohe aru, et see karu pole keegi muu kui …, aga ei öelnud midagi, sest see oleks mu elu maksnud.

Niiviisi laseb A.Kivirähk Ivan Oraval meenutada kohtumist juhtiva ENSV partei ja ametiühingutegelasega (eluaastad 1915-1994), kes oli kahe aastakümne vältel EKP KK ideoloogiasekretär. Kes?

 

3. Teda tunti rohkem lapsepõlve hüüdnime (tõlkes muretu) ja vanaisa nime järgi. Tema sünnikohaks on pakutud vähemalt kolme linna, sünnikuupäevaga on samuti raskusi. Nelja-aastaselt jäi poiss ilma oma emast, võõrasemaga polnud klappi ning üsna noorelt lahkus ta kodunt, et sekkuda poliitikasse. Poliitika kõrvalt omandas insenerihariduse. Oma kuulsat peakatet kandis ta esimest korda 1950.a. Prahas. Millisest kuulsast mehest on jutt?

 

4. See tagasihoidlik mausoleum asub Hollandis Doorni linna lähedal. Sinna maetud isiku soov olevat olnud puhata seal seni kuni tema kodumaal on taastatud monarhia. Siiani pole seda juhtunud. Kes oli see riigipea(eluaastad 1859-1941), kelle mausoleumiga on tegu?


                 

5.  1873.a. sündis Läänemaal Vigala vallas tulevane tuntud poliitik ja põllumajandustegelane. Õppis Pärnus, Kuldigas, Königsbergis, täiendas end Saksamaal, Taanis ja Rootsis. 1905.a. sai Königsbergi ülikoolis doktorikraadi. 1912. Valiti Vene Riigiduumasse.1917.a. sai temast Eesti Ajutise Maavalitsuse esimees. 1918.a. veebruaris sai Eesti Ajutise Valitsuse põllutööministriks. Suri 1927a. Jänedal, kus töötas põllutöökooli juhina. Eesti avalikus elus osalesid ka tema naine Mari ning poeg Ilmar. Kes?

 

6. Esimest korda on seda sadamakohta mainitud 1593. Hilisemais ürikuis nimetatakse seda kohta "Sügavaks sadamaks" (Tiefenhafen, Tjuphamn). Sadamat kasutasid mitmete mõisate laevad ja seal ehitati laevu. Lisaks laevaehitusele tegeleti veel lubjapõletusega. 1638 asutati tollipunkt. Sadam oli suurematele purjekatele talvesadamaks, kus neid remonditi. Laevu remonditakse seal tänapäevalgi. Lähedalasuva Sääre nina tipust avaneb suurepärane vaade merele, lähedastele laidudele ja Vormsi saarele. Mis sadam?

 

7. Praegu elab selles linnas, mis ühtlasi on riigi lääneosa suurim keskus, üle 800 000 elaniku. Esimesed andmed selle lõvilinna kohta pärinevad 1256 aastast, mil linna rajaja nimetas asula oma poja järgi. On kuulunud mitme riigi koosseisu. Arvukalt on renessanssi- ja barokkehitisi. 1998.a. kanti vanalinn UNESCO maailmapärandi nimistusse. Mis linna Ladina katedraali näete?


 


8. Küsitav jõgi on Kasari jõgikonna jõgedest botaaniliselt kõige paremini uuritud. Taimedest jões esindatud näiteks järvkaisel, jõgiputk, konnaosi. Kohati täidavad taimekooslused kogu jõesängi. Jõe pikkuseks on 14,5 km ning jõgikonna suurus on 257 ruutkilomeetrit. Kasari jõkke suubub ta allpool Kasari sildu. Mis jõgi?

 

9. See loom oli 1980.a. Eestis tavaline, viimasel ajal on teda kohatud vaid Lõuna-Eestis. Elupaigaks taimestikurikkad jõe-, järve- ja kraavikaldad, kus vesi põhjani ei külmu. Loom on poolveelise eluviisiga, ujub hästi nii veepinnal kui vee all. Tegutseb videvikus ja pimedal ajal, ka varahommikul. Pesa on tal tavaliselt kaldaurus. Taimetoiduline. Keha võib olla 25-40 cm pikk, kaalub 0,6-1,8 kilo. Ta on väiksem kui kobras, aga suurem kui mügri. Looduslik leviala paikneb väljaspool Euroopat. Soome jõudis loom 1919, Rootsi 1950, Eestisse 1947. Mis loom?

 

10. Algselt kasvas see taim vaid Kaukaasia jõgede ääres ja metsalagendikel. 1950-ndatel läks ta Nõukogude Liidus moodi kui silotaim ja teda kasvatati kolhooside-sovhooside põldudel suurtel aladel Karjalast Sahhalinini. 1960. aastal Karjalas komandeeringus olnud Eesti botaanikutele näidati seda head silotaime ja veidi hiljem saabus Tartusse pakk seemneid. Tänapäeval on taim levinud üle kogu Eesti. Mis taim?

 

11. Küsitav keemiline element avastati 1789 aastal. See keemiliselt aktiivne element moodustab palju ühendeid ja reageerib kergesti paljude mittemetallidega.

Ta on pehme, hõbevalge metall, mis on kaks ja pool korda raskem rauast ja üle pooleteise korra raskem pliist. Tänaseks on see element üks põhjalikumalt läbiuuritud elemente üldse. Ta kuulub looduses küllalt laialdaselt levinud elementide hulka. Oletatakse, et elemendi põhimass sisaldub maakoore ülemistes kihtides, mis ei lähe sügavamale, kui 16-20km. Otsitud on seda Eestiski. Mis element?

 

12. See teadlane (eluaastad 1891-1951) sai keemiadoktoriks Zürichi Tehnikaülikoolis. Peale tolle kooli on ta töötanud veel Tartu Ülikoolis, Harvardi Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Asutas 1925 maailma esimese õlikivide uurimise labori. 1929-1936 Eesti Loodusuurijate Seltsi esimees. Olnud nädalalehe "The Baltic Times" peatoimetaja, NMKÜ esimees, Kaitseliidu Vanematekogu liige, TA Keemia Instituudi direktor. Kes?

 

13. Tänapäeval on nad oma tähtsuse kaotanud. Juhtus see 1970.aastail, N.Liidus järgmisel kümnendil. Kasutati neid juba 18.sajandil muusikaautomaatide juhtimisel. Rahvaloenduse andmete töötlemiseks võttis nad kasutusele ameerika insener H.Hollerith. Möödunud sajandi esimesel poolel rakendati neid statistikas ja arvelduses. Millest on jutt?

 

14.Saksa inseneri Ferdinand Porschet tuntakse eelkõige tema autode järgi. Porsche 911 valiti 1999a. Las Vegases viie 20.saj. parima auto hulka. Üks tema konstrueerimisbüroos valminud projekt sai aga endale nime Maus - hiir. Millega oli tegu?

 

15. Kes laulab?


16. Varaseimad kirjalikud teated selle spordiala  kohta pärinevad 1480. a-st Norrast. Laialdasemalt hakati seda harrastama hiljem Kesk-Euroopa mäestikes. 1879. a. ehitati Šveitsis Alpides esimesed 2 rada, esimesed võistlused peeti 1883. a. Davosi-Klostersi rajal. Esimest korda peeti EM-võistlused 1914. a. Ještêdis Tšehhimaal, võrdlemisi järjekindlalt on neid korraldatud 1928.-39. a. ja pärast II maailmasõda alates 1951. a-st. MM-võistlusi on peetud alates 1955. a-st. Mis spordiala?

 

17. 1968.a. korraldati olümpiamängudel esimest korda dopingukontroll. Esimeseks dopinguga patustanuks oli Rootsi viievõistleja Hans-Gunnar Liljenvall. Mida ta oli enne laskmist tarvitanud?

 

18. 16.-17.mail 1942.a. peeti Tallinnas küsitaval spordialal Eesti meistrivõistlused. Kolm kuldmedalit seitsmest võitsid Läänemaa Omakaitse esindajad V. Aasaots, A. Saaliste, K. Kalju. Mis spordiala see oli?

 

19. 1919.a. rajati pealinna tööstusrajooni jalgpalliväljak. 1924.a. ühinesid vutiharrastajad meeskonnaks "Proletariaadi sepikoda", mis tegutses 6 aastat. 1930.a. võistkond reorganiseeriti ja seda aastat peetaksegi küsitava jalgpalliklubi sünniaastaks. 1936.aastast kannab klubi praegust nime. Maa meistritiitli on võistkond saanud 1960, 1965, 1976. Ka praegu figureerib meeskond meistrivõistluste tabelitipus. Igal juhul jälgib Eesti spordiajakirjandus pingsalt selle jalgpalliklubi käekäiku. Mis klubi?

 

20. Karikatuur aastast 1996. Kes on pildil?

 21.Ta sündis 1812.a. Saksamaal Ratzeburgis toomkooli direktori pojana, õppis Bonni ja Berliini ülikoolis, tuli 1835 Eestimaale koduõpetajaks. 1841-1868 tegutses ta Haapsalus õpetaja ning koolide inspektorina. Suri 1883.a. Tallinnas. Agaralt kogus ta folkloristlikku materjali rannarootslastelt ja eestlastelt, millest suure osa trükis avaldas. Ta on üles kirjutanud ka legendi Valgest Daamist. Küsitava isiku tähtsamaks teoseks kujunes aga rannarootslaste ajalugu ja kultuuri kirjeldav uurimus, mille eest sai ta Vene Teaduste Akadeemia auhinna ja valiti Uppsala ülikooli audoktoriks. Kes oli see Haapsaluga seotud kultuuritegelane?

 


22. Küsitav näitleja lõpetas 2000. aastal Eesti Muusikaakadeemia kõrgema lavakunstikooli ja töötab Vanemuise teatris. 1999. aastal pälvis Panso-nimelise preemia, 2002. aastal Eesti Näitlejate Liidu ja TV3 noore näitleja preemia ning samal aastal Tartu  Sadamateatri näitlejapreemia.

Rolle:  Harpagon (Moliere’i “Ihnus”), Tom Jones (Fieldingi “Tom Jones”), Roberto Zucco (Koltesi “Roberto Zucco”), Romeo (Kivirähki "Romeo ja Julia") jne. Tuntud on ka Leedus, kus osales Utenos aluse õllereklaamides koos kolleegide Veiko Tääri, Margus Jaanovitsi ja Tanel Saarega. Õllereklaamist pärineb ka juuresolev pilt.

 


 


23. 05.jaanuaril 1969 sündis Ohio osariigis Cantonis Brian Hugh Warner. 18-aastasena alustas tööd Floridas muusikakriitikuna. 1989 aastal kohtas ta kitarrist Scott Putesky't ning kuna meestel oli muusikast ühine arusaam, otsustati hakata tegema oma bändi. Sürrealistlikest kaalutlustest lähtudes võeti omale lavanimed, milles esimene pool pidi olema naise nimi ning teine pool pidi kuuluma tuntud mõrvarile. Bänd saigi tuntuks Warneri lavanime järgi. Nii sündis USA tuntuimaid šokiroki gruppe, kelle tegevus on esile kutsunud hulgaliselt kristlaste protestiaktsioone. Ansambli esimene album oli  “Portrait Of An American Family”. Mis ansambel/muusik?

 

24. Ajakiri Luup korraldas 1998.a. kirjandusteadlaste hulgas küsitluse, et selgitada välja  20.saj. parimad eesti romaanid. Esikoha hõivas loomulikult Tammsaare Tõde ja õigus, teisele kohale tuli Lutsu Kevade. Mis raamat jäi kolmandaks? Nimetage romaan ja selle autor.

 

25. 2002.a. vaadatuim film Eesti kinodes oli loomulikult Nimed marmortahvlil. Mis oli aga 2003.a. vaadatuim film Eesti kinodes? Seda käis vaatamas 81 921 inimest.

 

26. See katusorganisatsioon, asutati 1995.aastal kolme ühenduse Emumäe, Härjapea ja Supilinna Koja liitumisel. 2002.a. võeti neljanda ühendusena sinna vastu Saartepealne Koda. Kuidas seda usuorganisatsiooni nimetatakse?

 


27. Näete ühte Läänemaa mõisahoonet. Kus see asub?

 


28. Üsna tuntud Eesti kunstnike rühmitus on tegutsenud juba 16 aastat. Kodulehekülje andmeil on neil 9 liiget, viimased liitujad on Priit Pajos, Külli Suitso, Imat Suuman. Nimetage rühmitus.

 

29. Moskva P. Lumumba nimelise ülikooli protestilaulu konkursil tuli küsitav isik tudengiansambli Rentaablus liikmena laureaadiks. Sellal kirjutas mitmeid laule, neist tuntumad on: Kella all, Kihvt on lifti kinni jääda, On kuskil mäed ja mered. Pärast ülikooliaastaid on olnud TÜ õppejõud, juhtivatel kohtadel Tööstuse ja Ehituse Kommertspangas ning Tallinna Pangas, ühe linna abilinnapea. Tema viimane ametikoht kõlas suisa militaarselt. Kes?

 

30. Kuulete muusikat ühest kultuslikust teleseriaalist? Nimetage see.

 

Lisaküsimused. Asendamisele läksid küsimused nr. 6. ja 18.

 

6. Saare avastas 1607 H.Hudson, kuid nime sai ühe hollandi vaalapüüdja järgi. Küsitava saare pindala on 380 ruutkilomeetrit, osa maast liustike all. Kõrgeim punkt Beerenbergi vulkaan (2277m). Püsielanikud puuduvad, saarel viibivad vahetustega raadio- ja ilmajaama töötajad.  Mis saar?

 

18.Üheks Ateena OM-I antikangelaseks oli Cornelius Horan. Millega ta hakkama sai?

 

VASTUSED

1.Naiskodukaitse

2.Leonid Lentsman

3.Yassir Arafat

4.Wilhelm II

5.Jaan Raamot

6. Suursadam

7.Lviv

8.Liivi jõgi

9.Ondatra

10.Sosnovski karuputk

11.Uraan

12.Paul Kogermann

13.Perfokaardid

14.Üliraske tank

15.Antti Kammiste

16.Kelgutamine

17.Konjak

18.Kreeka-rooma maadlus

19.Moskva Torpeedo

20.Jüri Jaanson

21.Carl Friedrich Wilhelm Russwurm

22.Tambet Tuisk

23.Marilyn Manson

24.K.Ristikivi. Hingede öö.

25.Vanad ja kobedad saavad jalad alla.

26.Maa- ja taarausuliste Maavalla Koda

27.Kiideva

28.Kursi koolkond

29.Margus Hanson

30.Twin Peaks

6. Jan Mayeni maa

18. Takistas meeste maratonijooksu liidrit.