Haapsalu mälumäng 21.10.2004         Mängujuht: Tenno Sivadi

 

1. Vana-Läänemaa koosnes Märjamaa ümbruse maa-alast ning Hanila, Karuse (Cotze ja Sorve),

   Korbe (Kõrve), Lihula, Ridala ja Soontagana kihelkondadest. Nende omavaheline seos oli nõrk.

    Tähtsamate kihelkondade järgi nimetati kogu Põhja-Läänemaad Ridalaks (lad Rotalia). Kuidas

     aga nimetati tol ajal Lõuna-Läänemaad ?

 

2. Hiljutise Putini Hiina visiidi ajal tehti nii venelaste kui hiinlaste hulgas küsitlus, mille kaudu ta-

    heti teada kes on naabermaal tuntumad inimesed läbi ajaloo. Venelased teadsid nimetada vaid

    kaht kuulsat hiinlast, kusjuures esikohal oli Mao Zedoung. Hiinlased teadsid aga koguni kolme

    venelast – Leninit, Stalinit ja … . Nimetage too teine tuntud hiinlane ja kolmas tuntud venelane

    naaberrahva arvates ?

 

3. Saksa kõrgjalgpallis, Bundesliigas esinevad mitmed meeskonnad, kes esindavad suurettevõt-

   teid. Nii näiteks esindab tuntud medikamentide valmistajaid Leverkuseni Bayer, Wolksvageni

   autotehast aga Wolfsburg. Ühe klubi nimeks on aga hoopis toit, vähemalt nii on seda nime või-

   malik tõlgendada. Nimetage see klubi, mille nimes esineb veel ka tähekombinatsioon SV ?

 

4. Pärast kuninga surma suleti Spartas leinaajaks 2 asutust. Kui sellisest kombest kuulis Pärsia

    kuningas Xerxes, teatas ta, et Pärsias poleks see asi kuidagi võimalik, kuna tema alamatelt

    võetakse ära võimalus tegeleda kahe kõige armastatuma tegevusega. Millised olid siis need

    kaks asutust, mis Spartas mõneks ajaks suleti aga Pärsias poleks see kõne allagi tulnud ?

 

5. Hallhiir närib vahetpidamata kuigi ta vajab vaid 70 grammi toitu ööpäevas. Mis teda ohustab,

    kui hiir lõpetaks pideva närimise ?

 

6. David Copperfield on tuntud silmamoondaja, kes on astunud näiteks läbi Hiina müüri, kaota-

    nud ära kuulsa Vabadussamba, pühkinud maamunalt terve rongi koos reisijatega jne. jne.

    Ta on lubanud parandada ära ka ühe tuntud ehitusvea. Millise ?

 

7. Kes on see karismaatiline riigijuht, kes on muuhulgas öelnud ka sellise lause: Sotsialismi

   tingimustes on kahe-partei-süsteem täiesti võimalik – üks on võimul, teine istub trellide taga ?

 

8. Seda saart nimetatakse ka Jumalate saareks, sest legendide järgi olevat sinna maetud koguni

    peajumal ise. Kas legendid ka tõele vastavad, on raske öelda, ent saarest õhkub salapära ja

    müstilisust igal sammul. Ta mõjub kohana, kus aeg on seisma jäänud ja inimene tunneb end

    kui igavikus hõljuvat. Mis saarest on jutt ?

 

9. Mille eriliigid on krantsiit, suktsiniit, rumeniit, gedaniit, simetiit, glessiit, birmiit, stantiniit, be-

    keriit ?

 

10. Mis muusikariistast on jutt ? Selle leiutajaks peetakse sakslast Karl Friedrich Ludwig Busch-

      manni 1812 (aasta enne lõõtspilli). Praegu on see pill eriti populaarne Jaapanis, Iirimaal, Sak-

      samaal, Madalmaades ja Taanis aga teda mängitakse edukalt ka meil, Eestis. Levinum pill on

      bluuspill, kus iga helistik on eraldi pill. Sujuvust ja rohkem võimalusi pakub kromaatiline pill,

      millel saab mängida ka näiteks Valgret. Diatoonilisel pillil on kaks eri helikõrgusega rida, mis

       annab n.ö. Tepo lõõtsa efekti. Ansamblisse sobivad kõige paremini aga akordpillid

 

16. Stradivari ja teiste kuulsate viiulimeistrite viiulid olid kaetud nn. laulva lakiga, mida paraku

      enam ei osata järgi teha. Mis on selle laki põhikomponent ?

 

17. Läänemaa on läbi ajaloo olnud erineva suurusega. Maakonna koosseisus on kuulunud ka

    Hiiumaa saar. Suurim territoorium oli Läänemaal eelmise Eesti Vabariigi aegu, mil ta pindalaks

      mõõdeti 4740 km2. Kõige enam rahvast elas Läänemaal aga 1910.a-l (seda siis koos Hiiumaa-

      ga). Kui palju elanike elas siis Läänemaa territooriumil ? (+/- 10% 2 p; +/- 20% 1 p)

 

18. Peeter Volkonski avalikustas loo, mille rääkis talle omal ajal Voldemar Panso. Nimelt pidi

      Panso GITIS-sesse sisseastumiskatsetel kehastama ühe eriala töömeest. Kahjuks ei saanud

      ta tol ajal vene keelest veel eriti hästi aru, mistõttu hakkas ta tegema ujumisliigutusi, enne

      justkui mütsi pähe pannes ja hõikama mull-mull, mull-mull … . Kogu eksamikomisjon oli

     hämmingus, oskamata öelda musta ega valget. Siiski lõppes kõik hästi. Teie aga proovige ära

      arvata, millist elukutset püüdis Panso demonstreerida ja millist elukutset palus eksamikomis-

      jon tal esitada ? (tegemist on väikese sõnademänguga)

 

19. Selle toote kvaliteedi määramisel kasutavad professionaalid kahel korral arvu 4 – neli senti-

      meetrit ja neli minutit. Ameeriklastel on selline ütlus: Kui armastad naist – anna talle iga päev

      seda toodet! Millega on tegemist ?

 

20. HELI- VÕI ESEMEKÜSIMUS

 

21. Jaan Talts on püstitanud teatavasti 43 maailmarekordit, rohkem kui ükski teine Eesti atleet.

      Neid rekordeid püstitas ta erinevates maailma paigus. Kõige enam meeldis talle rekordeid

      püstitada Tallinnas, kokku 12. Mujal Eestis õnnestus tal vaid korra MR teha ja see juhtus

      Ilmatsalus. Millises linnas õnnestus maailma-Jaanil teha koguni 5 MR, Tallinna järel seega

      soosituim paik ? Koht peaks olema tuttav ka tuumafüüsikutele.

 

22. Ostap Bender mõtles endale välja epitaafi: Ta armastas ja kannatas  Muidugi mõista armas-

      tas Ostap raha, kuid kelle või mille pärast ta kannatas ?

 

23. Juba antiikajast tunti linnriike ehk poliseid nagu Nikopolis, Metropolis, Neapolis. Millisel maal

      aga asusid Heliopolis ja Krokodilopolis ?

 

24. Nimetage vald ? Seal asub Ehmja linnamägi, vallas on tegutsenud kohalik Põllumeeste Kogu,

      Tarvitajate Ühisus, Rahvahariduse Selts, Tööliste Ühisus, Vabatahtlik Tuletõrje Ühing (tegut-

      seb tänini?), 6 külakooli, oli asutatud 2 vaestemaja. Valla territooriumil on tegutsenud lennu-

       väli. Väiksemates külades – Nõmme`l, Soo-Otsa`l, Keraveres ja Kesu`l elab 3 või vähem ini-

       mest. Preagu on üks mõisaomanikke omaaegne EV suursaadik.

 

25. Millise tuntud mäestiku kõrgeimaks tipuks on 1200 m kõrgune  Judõtšbumtš

 

26. Kes oli see inglise kirjanik, kes avaldas 1841 teose Asupaik Läänemere kaldal (hilisemas trü-

      kis Kirjad Läänemere kaldalt) ja novellikogu Liivimaa jutud (1846, eesti k 1930), mis näitavad

      autori kaastunnet teoorjuses vaevleva talurahva vastu ? Samuti pakuvad tema teosed huvi

      etnograafilise, kombestikulise jms. materjali poolest.

 

27. Selle looma üks liike Thylogale brunii võlgneb oma nimetuse päritolu eest tänu Hollandi

      maalikunstnikule de Bruijn`ile, kes tutvus nende loomadega oma Indoneesia visiidi ajal. Seal

     peeti neid lausa koduloomadena ja kunstnikul meeldis neid joonistada. See loom ei vaja eluks

      eriti suurt ruumi, piisab koguni kolmandikust ruutkilomeetrist. Kunagi pidasid inimesed neile

      jahti eeskätt naha pärast, mida kasutati vaibana või valmistati sellest karusnahka. Väga nõu-

      tud oli selle looma ebatavaliselt maitsev liha. Selle looma ühe teise liigi – pandemelon`i nime-

      tus oleks justkui mingi teise looma ning mahlase vilja ristsugutis, kuid tegelikult pärineb ko-

      haliku keele sõnast paddymalla. Mis loomaga on tegemist (tema üldnimi) ? Selle looma pere-

      konda kuuluvad ka näiteks tamnar ja kvokka.

   

28. Eesti kõrgemaks kirikuks on ikka peetud Tallinna Oleviste kirikut. Tõepoolest oli Oleviste

     omal ajal koguni kõrgeimaks ehitiseks Euroopas, seda küll maapinnast tornitippu arvesta-

     tuna. Tegelikult on absoluutselt kõrgeimaks kirikuks hoopis üks Lõuna-Eesti kirik, mille jalam

     ise asub juba ligi 200 m kõrgusel ü.m.p., millele saab lisada veel üle paarikümne meetri kõr-

     gune ehitis. Nimetage kus asub see apostliku-õigeusu Püha-Nikolai kirik, silmapaistev viie

     kupliga 1873 ehitatud kultushoone ? Monumentaalselt mõjub ka kiriku ehitusmaterjalina ka-

      sutatud maakivi ja lihtne tellisdekoor.

 

29. Haapsalu vapil on kindluse kujutis ja kotkas. Kellele on see kotkas pühendatud ?    

      Tegemist on Läänemaa ja Haapsalu kaitsepühakuga.

 

30. Haaremisse valiti ikka nooremaid ja kuumema verega naisi, ikka seepärast, et mida kuumem

      veri, seda parem tervis. Milline oli populaarseim viis (vähemalt Islamimaade ajaloo järgi) selle

      kindlaks tegemiseks ? Viis oli muidugi piisavalt lihtne aga omapärane.

 

Lisa: Kuigi Eesti saalibändi meistritiitleid on kõige enam võitnud Jõgeva Tähe meeskond, polnud

      ta selle ala esimene meister. Nimetage klubi (2 p) või linn (1 p), kes tuli esimeseks meistriks ?

 

Lisa: Kui Anton Thor Helle tõlkis piiblit heebrea keelest eesti keelde, liitis ta ühele heebrea tüvele

 Eesti tüve ja sai nõnda uue sõna,millega tähistas üht elusolendit. See elusolend elab praegu

       Ka Eestis. Kes ?

 

      VASTUSED

1. Soontagana  (kuni 1210-ni)                                                        21. Dubna; Moskva obl väikelinn, NL koondise trenni koht

2. Confutsius ja Putin                                                                     22. raha puuduse pärast

3. Hamburger SV                                                                           23. Egiptuses

4. kohus ja turg                                                                              24. Martna

5. näljasurm; ta peab kogu aeg hambaid teritama,                       25. Hibiinid (Koola poolsaarel)

   sest kui ta seda ei teeks, ta ei saaks suud enam kinni panna

6. ajada sirgeks Pisa torn                                                           26. Elizabeth Eastlake (1809-93) viibis 1830-41 ja 1844 Eestis

7. Fidel Castro                                                                               27. põõsasvallabi; üks väiksemaid kängurulasi, ööloom

8. Osmussaar                                                                                28. Plaani

9. merevaik                                                                                    29. Evangelist Johannese kotkas

10. suupill                                                                                       30. visati basseini (vette) ja siis tõmmati välja;

                                                                                                            naised, kes kuivasid kiiremini, olid kuumema verega

16. viinamarja seemnetest valmistatud õli (õpetus on kadunud)

17. 91 000

18. tuuker ja treial (vene k tokar)

19. õlu; kvaliteetõllel püsib klaasis 4 cm paksune vahukiht vähemalt 4 minutit

20. Valgre

 

Lisa: Mustamäe Aeg (Tallinn)

Lisa: jaanalind