Haapsalu üksikkilb  15.aprill 2004  mängujuht: Tenno Sivadi

1. Haapsalu linn on sattunud entsüklopeedia Britannica lehekülgedele vaid korra ja seda tänu ühe

    suurmehe sünnikohale. Eesti kultuuriloos on seda meest jäädvustanud portreemaaliga Johan Köler.

    1798 sündinud mehe hiilgav diplomaadikarjäär kestis koguni 65 a-t, sh. oli ta 26 a-t Venemaa välis-

     ministriks (alates 1867 ka riigikantsleriks). Vürst suri 1883 Baden-Badenis. Kellest on jutt ?

 

2. Nobeli preemia on saanud 3 USA presidenti vastavalt 1906, 1919 ja 2002. Nimetage ?

 

3. Ladina keeles on selle saare nimeks Monapia ehk Mona, kohalikus keeles aga Ellan

    Vannin. Saare ajalooline pealinn asub Peel`is ja kõrgeimaks mäeks on 620 m kõrgune

    Snaefell`i mägi. Saar on tuntud ka mootorispordisõpradele. Nimetage ?

 

4. Mis oli Arabella isa salarelvaks ?

 

5. Krüptoloogid on teinud kindlaks, et juba piiblis kasutati salakirja. Selgub, et juba mitme

   tuhande aasta eest kasutati Palestiinas tähtede asendamist teiste tähtedega ehk substitutsioo-

   nivõtet, kui taheti algteksti moonutada. Tuntuimaks piiblis esinenud salakirjasõnaks on Se-

   sak (Sheshak) – and the king of Sheshak shall drink after them (Jeremia raamatu 25. peatüki

   26. salm). Millist kohanime see sõna varjab ? (Jeremia raamatu 51.peatükis 41.salmis min-

    nakse üle juba õigele nimele) ?

 

6. Enamus keemilisi elemente on omale nime saanud kreeka või ladina keelest. Vaid üks ele-

    ment on oma nime osas tänuvõlgu hispaania keelele. Milline ? (üsna hinnaline element)

 

7. Milline on Eestis vanim järjepidevalt töötav ettevõte ? Ta alustas oma tegevust 1734

 

8. Saksa spordikooli õppejõud K.H.Krohn juhtus 1936 Rio de Janeiro rannas nägema, kuidas

   kohalikud omapärast pallimängu mängivad. Ta sattus sellest nii vaimustusse, et tõi kodu-

   maale palli kaasa ja hakkas seda spordiala edasi arendama. Oma esimese toodangusse las-

   tud palli nimetas ta …  ning lasi uue mängu enda nimele patendeerida. Tänase päevani on

   Saksamaa selle mängu edasiarendamisel olnud juhtivaks riigiks maailmas aga olulisi kor-

   daminekuid on olnud ka eestlastel. Selle mängu päris täpset vanust ei ole teada, kuid pärit

   on see Lõuna-Ameerikast, Brasiiliast. Kohalikud nimetasid mänguriista peteca`ks. Nime-

   tage see mäng ?

 

9. Selle raamatu autor on tuntud tegelane. Ta kavatseb ilmutada koguni 5 lasteraamatud. Esi-

   mese raamatu peategelaseks on neli 11-aastast tüdrukut – Nicole, Amy, Charlotte ja Grace.

   Lisaks sõprusele ühendab sõbrannasid ka see, et nad kõik on kadedad ühe naabruses elava

   tüdruku peale. Binah on ilus ja tark ja kogu tema elu näib olevat liigagi perfektne. Ühel päe-

   val viib haldjast ristiema neli sõbrannat unenäoreisile, mille tulemusel saavad tüdrukud ül-

   latava õppetunni sellest, missugune erinevus võib olla näivuse ja tegelikkuse vahel. Autor ?

 

10. Eesti perekonnanimedes kasutatakse kõige enam puude nimesid – Tammesid, Mände ja

     Kaski ei jõua kokku lugedagi. Milline alkohoolne jook on aga Eesti perekonnanimedes

     kõige enam levinud ?

 

11. Kes on see kena kergeatleet ?

 

12. Pildi keskel on muidugi noorpoliitik Arnold Schwarzenegger. Kes toetavad teda äärtelt ?

 

13. „Pullivennad-ärapanijad“. Kes ?

 

14. Kes ?

 

15. Kolm noort daami. Kunstnik ?

 

16. Noorsooteatri (praegune Linnateater) avaetenduseks oli A.Andrejevi-M.Mikiveri „Otsus-

    tage meie üle, inimesed“, mis ilmus esmakordselt publiku ette ringreisivariandina 12.det-

    sembril 1965. Salme tänava suure lava variandina esitati tükk esmakordselt aga 13.veeb-

    ruaril 1966. Üheks selle tüki lavastajaks oli Rein Olmaru, nimetage teine, samuti tuntud

    mees ?

 

17. On võetud vastu otsus, et halvakõlalised kohanimed kaotatakse Eesti kaardilt ära. Nii on

     sattunud löögi alla Munalaskme Harjumaal, Roela Virumaal, Litsmetsa Võrumaal jne.

      Ebasobivaks on arvatud ka kaks talunime. Ühele neist, Pullipeeru talule Laekvere vallas

      Virumaal on kohalik omavalitsus siiski kasutusloa andnud. Teine huvitava nimega talu

      asub aga Läänemaal. Nimetage talu ja vald, kus ta asub (KOV pole seni veel luba andnud)

 

18. Terijoki Kuusineni nukuvalitsuse toeks loodud butafoorse Soome Rahvaarmee tarbeks ei

     jätkunud muidugi riietust, seda ei jätkunud Talvesõja aegu isegi Punaarmee enda jaoks. Sa-

    geli juhtus, et tolle kummalise armee võitlejad kandsid tsiviilriideid. Siiski ei jäänud too ar-

     mee päris paljaks, lõpuks pandi neile selga ühe teise Euroopa riigi armee sinelid. Millise ?

 

19. Johan Eichfeld – põllumajandusteadlane, bioloog, ühiskonnategelane, ka tuntud lilleareta-

     ja. Põhiliselt tegeles küll rooside aretamisega. Lisaks sellistele roosisortidele nagu Kolhoo-

     sitar, Lumivalgeke, Säde jne. on Eichfeldi aretatud ka ühe Eesti kirjaniku nimeline sort.

     Kelle nimeline ?

 

20. Helind. Kes esitab tuntud laste unelaulu „Ei tahaks veel magama jääda“, mida on Eesti

     Raadios esitaud juba üle veerandsajandi ? Esitaja on tuntud Eesti naisnäitleja, kes 1932-50

     oli Vanemuises baleriiniks, hiljem töötas pikka aega Eesti Draamateatris, sageli osales ER

     kuuldemängudes ja kõnetundides. 1988 hinnati teda Eesti parimaks naisnäitlejaks.

 

21. Selles linnas elab praegu umbes 40 000 elanikku. Tänapäeval on see linn tuntud ennekõike kuu- 

      rordi- ja konverentsikeskusena, samuti toimuvad siin mitmed rahvusvahelised golfi- ja tennise- 

     turniirid. Vormel-1 ringrada on veidi amortiseerunud ja seetõttu rahvusvahelisi etappe praegu enam

     ei korraldata. Tuntuks sai linnake aga Teise maailmasõja ajal, kui linna seadsid end sisse mitmed

      Euroopa kuningad ja riigipead: Itaalia viimane kuningas Umberto II, Windsori hertsog, Rumeenia

    kuningas Carol II, Hispaania prints Juan, viimane Austria-Ungari imperaator Karl Habsburg, Ungari

     regent Horthy, Prantsuse krahv Henri jpt. Sellest linnast vaid 25 km eemal asub mandri-Euroopa

      läänepoolseim neem. Mis linnast on jutt ?

 

22. Kui rahvusliku seltsitegevusega alustati mujal Eestis juba XIX saj. keskel, kohati veel varemgi

     (Laiuse meeskoor 1827; Väägvere pasunakoor 1839), siis Läänemaa mahajäämus oli siin keskmi-

     selt 30 a-t. Siiski lõi 1895 Karl Hellat Haapsallu seltsi, mille koor jõudis juba järgmisel aastal Tal-

     linnas peetud VI Üldlaulupeole. Mis nime kandis see esimene Läänemaa rahvuslik selts ?

 

23. On saanud juba traditsiooniks, et endisi (tipp)sportlasi kaasatakse reporteritööle nii raadios kui TV

     -s. Ka Eestis saab tuua taolisi näiteid: Heino Mikkin mängis edukalt jalgpalli, Gunnar Hololei tuli

      „Spartaki“ tšempioniks korvpallis, Harri Matskin oli Eesti noortemeister lauatennises, Lembitu  

     Kuuse noppis medaleid nii jooksjana kui orienteerumises meistersportlasena, Are Eller oli tuntud

     sõudemees, Anu Säärits oli üliõpilasmeister korvpallis ja Toomas Uba võitis noorte 6-linna turniiri

     võrkpallis. Mis alal tuli aga Eesti meistriks Ivar Jurtšenko ?

 

24. Nimetage Šotimaa rahvuslill (ehk –taim) ?

 

25. Erinevates Lääne-Eesti murrakutes on seda linna nimetatud ka Oablu või Aablu (keeleteadlane

      Kettunen). Linna nime on seostatud ka püha mehe Absolon`iga, keda peetakse ka üheks Kopen-

       haageni linna rajajaks. Linna nime kujunemise kohta on esitatud üldse väga palju erinevaid

       versioone. Mis linnaga on tegemist ?

 

 

Vastused

 

 1. Aleksander Gortšakov
 2. Theodore Roosevelt 1906 (1901-09); Thomas Woodrow Wilson 1919 (1913-21)

James Earl (Jimmy) Carter 2002 (1977-81) – kõik rahupreemiad

 1. Man`i saar (praegune pealinn Douglas)
 2. vajuv vesi
 3. Babel (Pabel, Paabel, Babülon) salakirjas asendustähtedega

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. plaatina; platina – hisp hõbedake
 2. Räpina Paberivabrik (ka Puupapivabrik)
 3. indiaca
 4. Madonna; Inglise roosid 
 5. Puskar

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.  Larissa Netšeporuk
 2.  Danny de Vito ja Emma Thompson
 3.  Mart Juur ja Peeter Oja
 4.  Voldemar Panso Konservatooriumi lavakunstikooli päevil
 5.   Lucas Cranac vanem (1472-1553) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Jaan Saul
 2. Karuperse talu Martna vallas
 3. Poola
 4. Friedebert Tuglas
 5. Velda Otsus 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Estoril
 2. Kungla Selts
 3. jalgrattasport; 1991 trekk, paarissõidus koos Peeter Orobko`ga (viimased meistrid)
 4. karuohakas  
 5. Haapsalu