Küsimus

Vastus

 

Autor / punkte

1

Helju Mikkeli Haldjatalul hoiab silma peal Haldjamaa valvur, ... nimeks. Keha tehtud pirnipuust ja meenutab varsakest, kes toetub harali kätega naise puusa vastu. Kui Memm seda kuivanud pirnioksa nägi, oli tal kohe selline tunne, et puu tahaks ...-ks saada. Saigi. Näo tegi kunstnik Piret Veski. Puuokstest ja viljapeadest juukseid uuendatakse pidevalt. Sellele tegelasele ohverdasid lapsed oma piimahambad, öeldes: „Säh võta minu luuhammas, anna mulle raudhammas!” Sama nime kannab Võrumaal 1989.a.-st alates ilmuv Lõuna-Eesti kultuurileht. Kuidas on selle mütoloogilise lastehirmutise nimi?

Viruskundra

AK

28

2

Selle linna pärast on läbi ajaloo kõige rohkem sõditud. Teada on 15 sellenimelist lahingut või piiramist. Esimene neist toimus aastal 323 ning peeti Rooma keisri Constantinuse ja troonipretendent Liciniuse vahel. 2. lahing (378) oli üks ajaloo suuremaid katastroofe, mille käigus keiser Valens ja viimane suur roomlaste armee said lüüa gootidelt. Järgnevalt käis madin aastatel 323, 378, 718, 813, 914, 1003, 1094, 1205, 1224, 1255, 1355, 1829 ning kaks seni viimast lahingut peeti 1912-1913. 1829 ja 1878 okupeerisid linna venelased, 1912 bulgaarlased. Kuni Konstantinoopoli vallutamiseni 1453.a. oli see linn Ottomani impeeriumi pealinn. Algselt tuntud Uskadama nime all, sai ta II sajandil uue nime ühe Rooma keisri järgi. Tänapäeva Edirnes elab 130 tuhat elanikku. Mis oli linna nimi II – XIX sajandil?

Adrianoopol

IP

30

3

Alates aastast 1270 valitses seda riiki kuningas Saalomonist põlvnev Solomoniidide dünastia (vaheajaga 1855-1889). Aastal 1916 kukutati Joosua V, süüdistatuna usuvahetuses. Tema järglaseks sai Zauditu, keda näete pildil. Nimetage riik.

Etioopia

TR

30

4

Milline loetelu ühendab muuhulgas neid isikuid: Mart Laar (loetelus esimene), Tunne Kelam, Lennart Meri, Jüri Mõis, Ingrid Rüütel, Allar Jõks, Mati Alaver, Marko Pomerants?

pressisõbrad

TR

32

5

Milline ansambel esitab selle jõululaulu?

Mercury Rev

AO

0

6

Ametisse astudes annab Vabariigi Valitsus või minister ametivande, mis algab nii: «Asudes täitma Vabariigi Valitsuse liikme kohustusi, olen teadlik, et kannan selles ametis vastutust Eesti Vabariigi ja ... ees.» Kelle/mille ees veel?

oma südame-tunnistuse...

TR

0

7

Ta oli oma isa poolt asutatud elektrikontserni AEG direktor. I maailmasõja ajal (1914- 1915) vastutas Saksa keisririigi majanduse organiseerimise eest sõjaolukorras. Pärast sõda oli iseenda poolt asutatud Demokraatliku Partei juht. 1919 – 1921 oli ta  Saksamaa taastamisminister, 1922. aastast välisminister. Oli Rapallo lepingu sõlmimisel Venemaaga Saksamaa-poolne peaorganisaator. Tapeti juunis 1922 kahe paremradikaalsesse organisatsiooni „Konsul“ kuulunud ohvitseri poolt. Kes?

Walther Rathenau

TN

20

8

1930. aastate teisel poolel olid Eestis laialt levinud kuulujutud tema mahhinatsioonidest ja altkäemaksu võtmisest. 1938. a levitati Riigikogus lendlehte, kus teda süüdistati relvadega sahkerdamises ja Kehra vabriku seadmete ostmisel ebaseadusliku komisjonitasu võtmises. 1939. a jaanuaris palus asjaosaline oma maine puhastamiseks Pätsi, et see volitaks õiguskantslerit süüdistusi selgitama ja lubas sellele anda kõik asjakohased dokumendid. Ent detsembris 1939 kurtis Palvadre, et pole aasta jooksul mingeid dokumente saanud. 1940 veebruaris nõuti Riigivolikogus ka komisjoni moodustamist, mis uuriks endise ministri omakasupüüdlikke riigimajanduslikke otsuseid. Lõpuks jäi kõik ometi sinnapaika, kuigi ka õiguskantsler leidis, et inkrimineerida saaks nii mõndagi. Kes oli see tuntud poliitik?

Karl Selter

IP

12

9

Esimese Maailmasõja tulemusena tekkis maailma palju uusi riike. Nimetage ainus riik, mis Esimese Maailmasõja tulemusena kaotas iseseisvuse! Sealjuures sõdis ta aktiivselt võitjate poolel, kuid okupeeriti teise sõja võitnud riigi poolt. Jõuluülestõus, mis algas 7. jaanuaril 1919 ja kestis kohati 1926. aastani, ei aidanud iseseisvust taastada ja iseseisev pole see riik praegugi.

Tšernogooria

TR

34

10

Vana puukerik oll’ jo mädä nink vahtsõ kerigu ehitämise mõtõq oll’ käsil. Sääl tull’ üts’ väega vaga naastõrahvas, kiä mitte kongi rahhu es lövväq, endä iks hindä patadsõ tundsõ olõvat, ja läts’ Petseri poolõ, et sääl – pühän Petserin vahest Jumalat pallõldõn rahhu löüd. Naistõrahva nimi oll’ Maarja. Alakõrdsi mäkke üles tullõn vässü tä nii kõvastõ ärq, et inäp es jovvaq edesi minnäq, endä istõ mäe otsan üte suurõ kivi pääle mahaq, Ja sinnäq et ehitediki seo vahtsõnõ kerik. Tuu suur kivi om tornilõ hundamendi- vai nulgakivis saanuq. Et tuul naastõrahval Maarja nimi oll’, seoperäst kutsutas kah sedä kerikut: ... Maarja kerik. Kus asub see 1730. aastal valminud kirik?

Rõuge

AO

6

11

Ta sündis 1885, lõpetas 1906 Peterburi mereväe kadetikorpuse, teenis ristlejail „Aurora” ja „Bogatõr”, hiljem suurtükipaadil „Bobr” (hilisem „Lembitu”) ja soomuslaeval „Slava”, mis uputati 1917 Muhu väinas. Lahinglaeva „Petropavlovsk” kaptenina osales Balti laevastiku jääretkes Helsingist Kroonlinna 1918. Tema elu lõppes Moskvas Butõrka vanglas 1946. Täpselt sama nimega mees elas aastail 1173-1239, oli Saksa ordu pealik (Hochmeister), keiser Friedrich II nõuandja ning saatja V ristisõjas. Kuidas on nende meeste nimi?

Hermann von Salza

AK

28

12

1937. aastal puhkes suur sõnasõda Eesti ja Läti vahel, kuna Läti võimud saatsid maalt välja tuntud folklorist Oskar Looritsa. Mille eest ta välja saadeti?

nõudis liivlastele õigusi

IP

32

13

Kuigi ametlikult keelati orjapidamine selles riigis 1970. aastal, kestab see senini. Orjapidajateks on rahvas, kes on riigile andnud ka nime. Veel hiljuti moodustas nende osakaal 80% riigi elanikkonnast, kuid see kahaneb. Elanikkond kasvab kiiresti ja on jõudnud juba 3 miljonini. Selles riigis on omapärane rahasüsteem: ouguiya (pildil on 100 ouguiyat) jaguneb 5 khoumiks. Mis riik?

Mauretaania

AO

20

14

18. veebruaril 2005 valis Eesti Ajakirjanike Liidu kongress uue esimehe. Üle tüki aja sai selleks ajakirjanik, kes kunagi pole ühessegi parteisse kuulunud. Küll on ta Eesti TV „Varivalitsuse” liige. Lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanikuna, oli ta saanud eriettevalmistuse teatrikriitikuna. Tööle asus ta sellegipoolest ajalehes „Kodumaa”. Kui aastal 1985 asutati „Aja Pulss”, asus ta tööle seal. Kes?

Marica Lillemets

AO

30

15

Mis ansambel esineb?

Dead Kennedys

AO

10

16

Missuguse riigi iseseisvumist 1. detsembril 1918 tunnustas esimesena Eesti? Alates 17.6.1944 on tegemist vabariigiga.

Island

TR

18

17

„Poliitikasse” sattus ta esmakordselt enne Tallinna olümpiaregatti, kui tegi ENSV Purje-spordiföderatsiooni koosolekul ettepaneku, et Eesti NSV sportlaste jahid peaksid regatil kandma sinimustvalgeid vimpleid. Aprillis 1989 oli ta Eesti Demokraatliku Tööerakonna asutamise juures. Riigikogus on ta olnud väliskomisjoni esimeheks. Kes?

Vello Saatpalu

AO

32

18

Juba varasest noorusest paelus teda meresõit. Meremehe karjääri lõpetas ta kontradmiralina 25-aastaselt, kuid meremehe vabad kombed ja kõnepruuk jäid talle külge kogu eluks. Seaduslikku abiellu printsess Adelaide’iga astus ta 53-aastaselt, jättes pärast 22-aastast kooselu maha näitlejanna Dorothea Jordani, kellega tal oli 10 last. Kui ta kuningana suri, polnudki tal seaduslikku järeltulijat, kellele trooni pärandada. Troonile asus tema vennatütar. Nimetage see kuningas.

 

William IV

AO

11

19

Kuningas Erysichtonit karistas jumalanna Demeter kustumatu näljaga. Kuningas sõi lõpuks ennast vaeseks. Ta müüs isegi oma tütre orjaks, et söögi ostmiseks raha saada. Printsess oli nii ilus, et temasse armus Poseidon, kes muutis ta linnuks. Tütar lendas koju tagasi, kus sai jälle inimese kuju. Siis müüs isa ta uuesti orjaks ning jälle muutis Poseidon neiu loomaks, iga kord erinevaks, ja jälle põgenes neiu koju tagasi. Sedamoodi hoidis Erysichton endal hinge sees. Ükskord, kui Poseidon muutis neiu metskitseks, ei suutnud ta suurest jõest üle ujuda ja jäi teisele poole. Kuningas jäi oma sissetulekuallikast ilma ja suri enne nälga kui tütar koju jõudis. Mis oli aga printsessi nimi?
Eestis on olemas sama nimega ettevõte, mis asutati ühes alevis ja jätkab nüüd tegevust teises (Raasikul). Endises asupaigas on vanast õllekeldrist, mille kohal tehase kontor asus, nüüd saanud alevi parim majutuspaik.

Mistra

TR

16

20

Siin on ühe pikema 8-osalise luuletuse kaks osa. Kes on luuletaja?

Ilmar Laaban

AO

4

21

1928 algusest jõustus Eestis rahafeform ning käibele tuli Eesti kroon. Raha nimetus oli otsustatud juba 1924. a ning krooni nimetuse sai uus raha juhuslikult – lihtsalt sel hetkel oli Rootsi krooni kurss väga sobivalt umbes sada marka. Kuid kaaluti teisigi variante ja hääletamisel võitis kroon lõpuks ainult ühe häälega. Oleks tulemus olnud vastupidine, kannaks ka meie tänane raha tõenäoliselt teist nimetust. Tegu on tuntud nimetusega, mida sellisel kujul tänapäeval ei kasutata. Mis nime kandis kaotajaks jäänud raha?

taaler

IP

22

22

Tallinnas Paksu Margareeta juures asub kahest poolkaarest koosnev mälestusmärk „Estonia” laevahuku ohvritele. Frankfurti lennujaamas asub analoogilise katkenud poolkaart kujutava mälestusmärgi üks pool. Kus asub selle mälestusmärgi teine pool? (linn – 1 punkt)

Berlin Tempelhofi lennujaam

AO

2

23

Eks ole üsna sarnased lipud? Ja ühist on veel niipalju, et kumbagi enam ei kasutata. Vasakpoolne on puna-valge-roheline, parempoolne puna-valge-sinine. Mis riigi lipp oli aastail 1976-1996 (alates iseseisvumisest) see vasakpoolne?

 

 

Seychelles

TR

18

24

Sarja „Eesti mõttelugu” raamatu „Kirik keset küla” on kirjutanud mees, kes on sündinud 1939.a. Tartus, käinud Kursi ja Rõuge koolides ja pärast Tartu ehitustehnikumi lõpetamist töötanud insenerina Tööstusprojektis. Kes?

Toomas Paul

AO

16

25

Kuulete Gennadi Podelski laulu Uno Lahe sõnadele, kirjutatud 1955. Laulu esitab duett – millises koosseisus?

Eino Baskin & Jüri Järvet

AK

17

26

Nimetage tšehhi poolmütoloogiline kangelane, kes olevat päästnud Praha linna ja on seetõttu Praha sümbol. Ta abiellus Přemyšliga ja rajas Přemyšliidide dünastia, mis valitses Tšehhimaad 873 -- 1306. Helilooja Smetana on temast kirjutanud ooperi.

Libuše

TR

22

27

See mitmeaastane rohttaim kasvab looduslikult Sri Lanka ja Indo-Hiina niisketes mägimetsades. Kasvatatakse teda ka Jaaval ja Guatemaalas. Realiseeritakse taime seemneid koos kuivatatud kupardega, eelistatud on 1,2 cm pikad ja 15...18 seemnega kuprad. Taim kuulub karri koostisse. Tuntud on ka samanimeline linn. Nimetage see taim.

kardemon

AK

10

28

Pildil olevaid kummisäärikuid on aeg-ajalt kutsutud ka Napoleoni saabasteks. Ometigi on need oma tuntuma nime saanud teise kuulsa väejuhi järgi. Mis nime?

 

wellingtonid

TN

26

29

Neid loomi on kokku 6 liiki ja kõik nad elavad Kesk- või Lõuna – Aafrikas. Kõige suuremal territooriumil elab senegali..... Looma iseloomulikeks tunnusteks on suured silmad ja kehast (kuni 20 cm) pikem saba (kuni 25 cm). Tegemist on ööloomadega, kes päeval kuni 20-liikmeliste karjadena puuokstel magavad. Öösiti käiakse toitu hankimas – sidet hoitakse üksteisega lapse nuttu meenutavate häälitsuste abil. Nad on ühed vähestest imetajatest, kes toitu hankides taimede õisi tolmeldavad. Söövad nii taimset (lilled ja puuviljad) kui ka loomset (hiired, väikesed roomajad, tõugud, ämblikud jm.). Nende püüdmine on kerge ja seetõttu peavad paljud Aafrika hõimud neid koduloomadena. Mis loomadest jutt?

galaago

TN

6

30

1893. aastal patenteeris Ameerika leiutaja Edward Acheson värvusetu kristalse aine, mis kõvaduselt (9, 5 – 9, 7 Mohsi skaalal) on lähedane teemandile. Ta üritas teha kunstteemante, segades kokku peeneks jahvatatud kvartsi kivisöetolmuga  ning kuumutades seda umbes 2000 kraadise kuumuse juures. Seda ainet kasutatakse liivapaberi, käiade ja lõikeriistade tegemiseks, tule-, happe- ja kulumiskindla  konstruktsioonimaterjalina, ka elektrotehnikas jm. Mis ainega tegu?

karborund

TN

4

31

Selle avastas 1793 itaalia uurija Spallanzani. Seda kinnitas 1794 šveitsi bioloog Jurine. Avastust ei tunnustatud, sest see oli vastuolus Cuvier’ taktiilsusteooriaga (1795). Alles 1912 kinnitas seda uuesti raskekuulipilduja leiutaja Hiram Maxim ning 1920 inglise neurofüsioloog Hartridge. Lõplikult tõestas selle 1938 ameeriklane Griffin. Millest on jutt?

Nahkhiirte kajalokatsioon

TR

0

32

Karakorami mäestikus asub neli  samanimelist mäetippu, mille nimi võiks tõlkes kõlada „särav (või hiilgav) sein“. Mäed on eristatud üksteisest vaid kõrgusest johtuva järjekorranumbri abil – I (8068 meetrit), II (8035 meetrit), III (7952 meetrit) ja IV (7925 meetrit). Mis on mäetippude ühine nimi? (Kõrguselt teist tippu asuvad sel suvel ründama Eesti alpinistid.)

Gasherbrum

TN

16

33

Mis linn? All paremal numbriga 1 tähistatud hoones on toimunud Rooma paavsti valimised.

 

Konstanz

AO

14

34

Kentaurid olid inimese pea ja hobuse kehaga elukad. Nende järgi on nimetatud perekond jumikas: Centaurea jacea on arujumikas ja Centaurea scabiosa põldjumikas. Mis taim on Centaurea cyanus? Selle taime venekeelne nimetus on pärit kuke keha, mao saba ja surmava pilguga koletiselt.

rukkilill

TR

32

35

Põhimõte „Ela kiirelt ja sure noorelt!“ kehtis antud rockansambli liikmete puhul täielikult. Ansambli karismaatiline liider Marc Bolan hukkus 1977. aastal,  vahetult  enne oma 30. sünnipäeva, autoõnnetuses. Neli aastat hiljem lahkus  samal põhjusel elust  bändi basskitarrist Steve Currie. Kitarrist Steve Peregrin Took lämbus 1980. aastal surnuks aga ettevaatamatult kurku tõmmatud kirsikivi tõttu. Millisel ansamblil on sedavõrd morbiidne minevik? (Kuulete ansamblilt lugu „Get It On“.)

T.Rex

TN

30

36

Suure Isamaasõja ajal tehti konserve ka Testudo horsfieldi lihast, aga kuna kardeti, et sõdurid neid muidu ei söö, kirjutati konservidele “Stepikanake”. USA lõunaosariikide turgudel müüakse tänapäevalgi samasse sugukonda kuuluva looma Gopherus polyphemus liha turgudel, nimetades seda naljatades florida kanapojaks, džoodžia peekoniks jne. Vanad eestlased pole neid loomi kunagi söönud. Mis loomad need on?

kilpkonn

TR

20

37

Hiljuti asutatud Rubina looduskaitseala paikneb Viljandi- ja Valgamaa piiril. Looduskaitseala eesmärk on kaitsealuste linnuliikide elupaikade ja rändlindude peatuspaikade kaitse, samuti omapärase raba- ning metsamaastiku ja ühe järve kaitse. See järv – suuruselt Eesti 8., pindala 4,9 km2, on kuni 4 m sügav. Järve lõunatipust voolab välja Õhne jõgi. Mis järv?

Veisjärv

AK

30

38

Küsitavat 15-35 cm kõrgust valge õiekrooniga taime (Menyanthes trifoliate), mis on kergesti äratuntav paksude kolmest lehekesest koosnevate liitlehtede järgi, peavad paljud üheks meie ilusamaks. Ta on Eestis väga tavaline, õitsedes mais-juunis soodes, lodudel ja veekogude kallastel. Rahvameditsiinis on seda kasutatud mitmete tõbede raviks, mõruainete sisalduse tõttu aitab ta maksa-, mao- ja sapihaiguste vastu. Ja veel, kuna selle tõmmis ajab higistama ja alandab palavikku, siis tahtis Sammalhabe sellest teed teha, mistõttu Kingpool rästiku peale astus. Mis taimeperekond? Rahvasuus ka raakelehed, allikakapsad jm.

ubaleht

TN

10

39

Uraani 27 kuust on enamik ristitud William Shakespeare’i teoste erinevate tegelaste järgi. Kolm Uraani kaaslast – Belinda, Umbriel ja Ariel - on aga saanud oma nimed ühe teise inglise kirjaniku (1688 – 1744) tähtsaima teose („Lokirööv“, 1712) järgi. Kes on  see kirjanik?

Alexander Pope

TN

10

40

Sellesse putukate perekonda kuulub ligemale 1500 liiki. Nendest tuntuim ja omapäraseim on nn. 17- aastane .... Musta kere, punaste silmade ja kollase– või oranžisooneliste tiibadega  putukas on 4 cm pikkune. USA-s elav putukas on saanud nime selle järgi, et ilmub nähtavale  iga 17 aasta järel. Aktiivset elu päikesevalguse käes jagub 5 nädalaks, pärast paaritumist nad surevad. Seejärel jääb uus põlvkond maa all oma võimalust ootama. Nende putukate ilmumine tekitab alati palju segadust, sest nad on väga arvukad – tavaliselt 4 miljonit isendit hektari kohta. Pulmahüüdeid hõiskav isane võib kuuldavale tuua 80 – 100 dB tugevusi helisid. Mis putukas?

tsikaad

TN

24

41

Kalade polikliinik asub ookeanis kaladele hästi märgatavas kohas - mõne uppunud laeva külje all, kaljunuka taga või veealuse aasa serval. Seal viibib alati arst - väike kuldne sanitar-*****. Kui vajadus sunnib, ujuvad kalad polikliinikusse. Arst hakkab nende soomusrüüd puhastama. Kui arst seda ei teeks, kattuksid kalad paisete ja haavanditega. Röövkalad, kes muidu iga väiksema suguvenna kallale tungivad, ei tee *****le kunagi liiga. Arst ujub julgelt isegi röövkala suhu ja puhastab seda haigusi tekitavaist parasiitidest. Samasse alamklassi kuulub ka merijunkur ja teisigi liike, kokku 400. Mõni on kuni 40 cm pikk. Vanade roomlaste pidulaual olid nad kõige armastatumateks kaladeks. Nimetage see kalade alamselts.

huulkala

AK

2

42

Põhja-Norras, Saltsraumeni fjordis ning paaris Lofootide saarterühma väinas esinevad väidetavalt maailma kiiremad tõusu-mõõna hoovused. Kuni 10 meetrit sekundis hoovava ja keeriseid moodustav vesi on leidnud kirjeldamist juba Pythease poolt. Tänapäevast nime kasutati merekaartidel esmakordselt 16. sajandil ja nimi on tuletatud flaamikeelsest verbist „jahvatama“. Kuulsaks tegid põneva loodusnähtuse kirjanikud Edgar Allan Poe (temalt pärineb novell „Langemine .....“ ning Jules Verne (raamatus „20000 ljööd vee all“ satub meeletu veekeerise küüsi kapten Nemo). Mis nime kannab nähtus?

Maelström

TN

33

43

Küsitav (Flammulina velutipes) on oranži kübara (läbimõõt kuni 3, harva kuni 8 sm) ning pika mustjaspruuni jalaga seen, mis kasvab Euroopas, Aasias ja Põhja-Ameerikas ning on väga tavaline meilgi. Seen kasvab eriti parkide, aedade ja puiesteede nii elusatel kui surnud lehtpuude tüvedel, elusad puud see parasiit ajapikku ka hävitab. On väga hea söögiseen, mis kõlbab värskelt pannile panna. Eriti väärtuslikuks muudab selle asjaolu, et tegu on meie ainukese talvel kasvava söögiseenega. Mis seen?

 

sametkõrges

IP

10

44

Nimetage kaevanduslinn, mis kunagi sai laiemalt tuntuks Saksamaa olulise rauaga varustajana ja hiljem kogus kuulsust maailma suurima linnana! Ülemöödunud sajandil alanud maavarade kaevandamine on õõnestanud linnaalust sedavõrd, et selle keskosa on nüüd auku vajumas. On otsustatud päästa nii inimesed kui linn: need tõstetakse teise kohta. Maardla avastati 1736, asula rajati 1899. Maailma suurimaks linnaks sai ta 1948, mil mitu üksteisest kaugel olevat kaevandusküla ühendati 20 713 km2 suuruseks asulaks. See on üks omavalitsusüksus, kus on 31 tuhat elanikku, geofüüsikaobservatoorium ja raketipolügoon. Linnas on käigus maailma põhjapoolseim trammiliin, tänaseks küll vaid muuseumina.

Kiruna

TR

30

45

Kuulete üht lugu 2003.a. ilmunud plaadilt „Bananas”. Nimetage ansambel.

Deep Purple

AK

20

46

2001. aasta suvel avastas rahvusvahelise teadusekspeditsiooni liige Ahounta Djimdoumabaye  Djurabi kõrbest  tundmatu pealuu. Mõne aja pärast avastati samast ümbruskonnast veel kolm hammast ja paar alalõualuutükki. Nende järgi tuvastas rühmajuht professor Michel Brunet, et leitud tükid on vähemalt 6 - 7 miljonit aastat vanad ning inimkonna ajalugu on jällegi pikenenud. Brunet andis inimese vanimale teadaolevale sugulasele nimeks sahelanthropus ******nsis. Kohalikud kutsuvad teda „toumaiks“, mis tähendab gorani keeles „elulootus“. Mis riigist leiti vanima hominiidi jäänused? 

tšaadi inimene

TN

20

47

See linn sai alguse A.Suvorovi poolt 1793.a. asutatud kindlusest, kes pärast Vene-Türgi 1787.-1791.a. sõda tegeles Venemaa lõunapiiri kindlustamisega. Linna kreekapärane nimi viitab jõele, mille põhjapoolsel kaldal ta asub. Pidupäeviti lehvivad selles linnas puna-rohe-punased trikoloorid. Mis linn?

Tiraspol

AO

26

48

Mis loom (ailurus fulgens)?

 

panda

TN

21

49

Nimetage linn, mille jõulupuu pole kuusk! Linnavalitsuse haljastusspetsialist Inge Angerjas rääkis: «Meil puudub selline keskväljak, kuhu saaks kuusele sobiva koha leida. Nii oleme juba mitmendat aastat muutnud jõuludeks ilusaks nulu, mis asub Roosisaarel. Et me ei kulutanud raha kuuse muretsemiseks, saime paigaldada laternaid ja prožektoreid, mis valgustavad jõulude ajal jõge ja 3 suuremat silda.» Peale Roosisaare asuvad linnas ka Saunasaar (kus käis end pesemas Katariina II) ja Naistesaar (kus võisid päevitada ja supelda vaid naised).

Põltsamaa

TR

24

50

Eestiski sagedase külalise (branta leucopsis) nimetus inglise keeles on „barnacle goose“. „Goose“ tähendab hane, „barnacle“ aga nuivähki. Üks keskaegne teooria seletas nende lindude ootamatut väljailmumist keset talve sellega, et nad kooruvad eelpoolnimetatud vähilaadsete kodadest. Iirimaal lubati nende liha süüa ka paastuajal, kuna usuti, et ta on pigem kala kui lind. Mis lind mereelukatega segi aeti?

Valgepõsk-lagle

TN

26

51

Algul kogunes pühendatute seltskond puudesalus linna lähedal, et kohtuda ja vestelda oma õpetajaga. Sellest kujunes välja asutus, mis sai tuntuks selle paiga ja õpetaja nime järgi. See asutus tegutses peaaegu 1000 aastat ja pärast tuhandeaastast vaheaega avati uuesti Firenzes 1459. Kui asutust juhtis Xenokrates, esimene ajaloos teadaolev karsklane, nõuti osalejatelt vannet, et juuakse ainult vett. Vanduma pidi ka joodik Polemon. Mis asutus?

(Platoni) akadeemia

AK

34

52

1941. aastal okupeerisid selle linna sakslased. Linnas asunud mainekast jalgpalliklubist moodustati uus võistkond – Start. 9. augustil 1942 pidas klubi mängu Saksa tippmeeskonna  Flakelfiga, keda juba kord varem oli suudetud võita. Sakslased soovisid võitu iga hinnaga, mängiti jõhkrat mängu, tekitades vastastele tahtlikke vigastusi. Poolajaks juhitigi 3:2. Vaheajal ilmus Stardi mängijate juurde Gestapo asjamees, kes teatas, et kui nad ei nõustu mängu kaotama, lastakse nad maha. Kõigele vaatamata Start lõpuks võitis 5:3. Mis klubi ajaloost selline seik pärineb?

Kiievi Dünamo

TN

33

53

Millist automarki kaunistab selline logo?

Maserati

TN

28

54

Selle rattatiimi eest pedaalivad tänavusel hooajal ukrainlased Jaroslav Popovitš ja Volodomir Bileka, venelased Gennadi Mihhailov ja Vjatšeslav Jekimov, portugallane Jose Azevedo, ameeriklased George Hincapie, Antonio Cruz, Michael Creed, Lance Armstrong jt. Mis nime kannab tiim?

Discovery

TN

16

55

Millise jalgpalliklubi kodustaadioni (Stadio da Luz – Valguse staadion) näete pildil? Staadion renoveeriti põhjalikult 2003. aastaks ning see mahutab üle 65 000 pealtvaataja.

 

Lissaboni Benfica

TN

27

56

Anatoli Roštšin tuli 1966. aastal Euroopa meistriks. Eelmised 3 EM-tiitlivõistlust aastatel 1938...1947 võitis mees, kes niisiis 28 aastat järjepanu võis end lugeda Euroopa meistriks. Kes?

Johannes Kotkas

TR

32

57

1787. aastal avaldas inglise teadlane Jeremy Bentham kontseptsiooni ….. ehk inspekteerimise majast. Tegu oli ringikujulise hoonega, mille üksikkambrid  paiknevad korrapäraselt ringikujuliselt mitmel korrusel uksega keskpunkti poole. Keskpunktis asub valvuri torn , millest on võimalik jälgida iga kongi. Seda hõlbustab ka ülalt kupli kaudu suunatud valgus, mis vangi silmi pimestades samaaegselt kambrit valgustab. Kuna vang valvurit ei näe, on ta justkui pideva jälgimise all ning käitub seetõttu distsiplineeritult. Maja juurde kuulus ka tinatorudest koosnev pealtkuulamissüsteem. Ühtlasi edastatakse selle kaudu jälgitavatele korraldusi. Mis nime kandis Benthami poolt välja mõeldud inspekteerimise maja?

 

 

panoptikon

TN

13

58

Pildil olev noormees on vaatamata oma noorusele (sündinud 1983. aastal) tulnud kolmekordseks maailmameistriks mootorrataste ringrajasõidus (2001, 2002 125 cc klassis ja 2003 250-kuubikulisel rattal). Kes?

Manuel Poggiali

TN

8

59

Esimene samanimelistest linnadest oli 500 aastat riigi pealinnaks ja jäeti maha VII sajandil, pärast araablaste sissetungi. Sellessamas riigis tegutseb samanimeline lennukompanii, kellel muuseas on keelatud siseneda Inglismaa ja Iirimaa õhuruumi. Teine samanimeline linn asutati 1849 Mississipi kaldal. Praegu on seal ligi miljon elanikku. Seal asub USA suurim puuvillaturg. Nimetage linnad.

Memphis

AK

36

60

Õige mitu heliloojat on kirjutanud teoseid maailma loomise teemal. Kuulete finaali balletist „Maailma loomine”. Kes on helilooja?

Andrei Petrov

AO

4

61

Ta sündis Abhaasias Estonka külas 1929. Abhaasia meister teivashüppes 1946 (2.65), 3 korda Eesti meister teivashüppes 1954-57, isiklik rekord 4.20, Eesti koondislane 1953-62, Eesti meister 1956 4x110 m teatetõkkejooksus. Veteranina 3 korda Euroopa meister ja 2004 maailmameister teivashüppes (2.75), MM-hõbe 60 m tõkkejooksus (12,17). Olnud 100 semestrit Tartu ülikooli õppejõud. Kes?

Martin Kutman

TR

28

62

Kes on pildil olevad daamid?

 

Tonya Harding & Nancy Kerrigan

TN

17

63

Mille avastas pütagoorlaste koolkond IV saj. e.m.a.? Avastus käis vastu pütagoorlaste maailmavaatele. Probleem lahendati nii, et avastus kuulutati surmaga ähvardades salajaseks. Nad kasutasid selle kohta sõna ‘arrhetos’ ehk ‘nimetud’. Hippasos Metapontionist, kes vaikimisvande murdis, hukatigi.

irratsionaal-arvud

TR

6

64

Selle riigi olümpiavõistkond oli Stockholmi 1912.a. olümpiamängudel 169 liikmega üks suurimaid, esineti kõigil aladel. Võistkond baseerus luksusaurikul „Birma”. Olümpiadebüüdi tegid selle riigi jalgpallurid, kes tulid väljakule suurte lootustega, kuid avamängus kaotasid Soomele 1:2. Lohutusringis kaotati Saksamaale 0:16. Üldarvestuses jäi riik olümpiakullata, võideti kaks hõbedat ja kolm pronksi. Londonis oli selle riigi esindajaid olnud ainult viis, kuid neist üks tuli koguni olümpiavõitjaks. Mis riik?

Venemaa

AO

36

65

Jaapanis kehtib järgmine astmestik. Mille kohta? eelaste Maezumo, I aste Jonokuchi, II aste Jonidan, III aste Sandanme, IV aste Makushita, V aste Juryo ja VI aste Makuuchi.

profisumo

TR

32

66

See 1. aprillil 1976 sündinud jalgpallur on võitnud Euroopa klubide karikasarja kolmel korral, mängides kolme erineva klubi eest – Ajax, Real Madrid ja AC Milan. Saavutus peaks tänaseni olema ainukordne. Kes ta on?

 

Clarence Seedorf

AO

22

67

Mehed hakkasid murdmaasatamises maailmameistrivõistlustel mõõtu võtma 1925. aastal. Esimestel tiitlivõistlustel võisteldi kahel alal (18 ja 50 km) ning kõik kuus medalid läksid ühe riigi sportlastele. Hõbedaid-pronkse saadi veel 1927. ning 1933.a., aga sellega küsitava riigi sportlaste edu ka lõppes. Järgmine medal saadi MM-il 1974, esimene OM-medal alles 1988. Mis riik?

Tšehho-slovakkia

TN

20

68

Ta on sündinud 1967. aastal Jõhvis. Lõpetanud Nõmme Gümnaasiumi ning seejärel Moskva Ülikooli filosoofia erialal. Töötanud doktorandina Emory Ülikoolis Atlantas, Saksamaal Marburgi Ülikoolis ning Freie Universitätis Berliinis. 1994. aastast on filosoofia õppejõud Eesti Humanitaarinstituudis, üle-eelmisest aastast professor ja eelmisest sama kooli rektor. Kes?

Tõnu Viik

TN

18

69

Sellel malekunstnikul jäi tiitlivõidust puudu pool punkti. Sellepeale on ta öelnud: „Ma ei ole kunagi tahtnud saada tšempioniks. Kas tõesti tasub elada selleks, et tõestada, et oled teistest parem? Male tiitlivõistluste idee on atavistlik – kunstis ei tohi olla tšempioneid!” Väsimatult on ta propageerinud male elavdamist – kiirmatše, pimemalet ja muid originaalseid ideid. Kui veel 1970-ndail pidas maleavalikkus tema mõtteid ebaõnnestunud karjäärist tulenevaks originaalitsemiseks, siis tänaseks on paljud tema ideed osutunud prohvetlikuks... Kes on see Belaja Tserkovi linnas sündinud maleprohvet?

David Bronštein

AO

20

70

Kes on kuuldava laulu viisi ja sõnade autorid? Helilooja on esitajast 43 ja luuletaja 39 aastat noorem.

Rein Rannap & Ott Arder

AK

10

71

Korvpallis toimus esimene ametlik kokkupuude NSV Liidu korvpallisüsteemil NBA profiklubidega alles 1987. aastal, kui Liidu koondis osales ühes USA linnas toimunud McDonald’s Openi nimelisel turniiril. Turniirist võttis osa lisaks Liidu koondisele ja kohalikule NBA klubile  ka itaallaste Milano Tracer. Turniiri võitsid võõrustajad,  alistades esmalt Traceri (123:111) ning seejärel Liidu koondise suureskooriliselt 127: 100. Milliselt klubilt NSV Liidu koondis õppetunni sai? (Tänasel päeval on selle klubi tuntuim mängija horvaat Toni Kukoc.)

Milwaukee Bucks

TN

16

72

Ta sündis Petrogradis 3 päeva enne V.I.Lenini surma. Temast sai tubli kommunist, aastal 1978 asus ta Karl Vaino kohale EKP KK sekretärina. Eestisse jõudis ta koos vanematega 1945.a. lõpul. Isa Aleksander määrati Tartu õlletehase direktoriks, noormees ise sai Punase RETi peamehhaanikuks, varsti Kunstsarvetehaste ja hiljem Ilmarise direktoriks. Oli ENSV tekstiilitööstuse ja kohaliku tööstuse minister. Kes? Ühe Tallinna tehase direktoriks on olnud ka tema poeg.

Vladimir Käo

AO

26

73

Kes on ainsa teivashüppajana suutnud ületada välistingimustes Sergei Bubka kehtiva maailmarekordi? Küsitav hüppas 31. augustil 1984 Roomas uueks maailmarekordiks 5.91. Paraku kehtis see vaid kümmekond minutit, siis võttis Bubka rekordi enda nimele tagasi, ületades 5.94.  (Sama tembuga sai küsitav mees  hakkama ka sisetingimustes.)

Thierry Vigneron

TN

24

74

Eesti korvpallis on aastaid tuntud puudust pikkadest keskmängijatest. Seda rolli on tulnud täita ka mehel, kes oli 194 cm pikk, mängis „Kalevis” 13 aastat (1968-1980) ja kandis numbrit 8. Alles Abeljanovi ja Viktorovi liitumine „Kaleviga” päästis ta sellest pisut ebasobivast rollist. Kellest on jutt?

Vjatšeslav Filatov

AO

30

75

Kes luuletas oma kooliajast sedasi (tõlge on kehv, aga prantsuskeelne originaal on parem): Ma olin ohvriks toodud kord matemaatikale. Aeg sünge! Lapses värin, hing andun’d lüürikale. Siis arvudele söödaks mind heitsid timukad ja sundisid seal neel’ma väevõimul algebrat. Tiivust kuni nokani mu kaela väänati sel õudsel alusraamil täis x-e, y-it ja mälumiseks veel mul suhu löödi ka üks uhke teoreem koos järeldustega. Tema esimene luulekogu „Oodid” ilmus 1822, viimane - "Kunst vanaisa olla" - 1878.

Victor Hugo

TR

16

76

Kirjanik Mario Puzo võttis „Ristiisa“ kirjutamisel don Vito Corleone tegelaskuju loomisel just selle New Yorgi mafiooso (1905 – 2002). Hüüdnime Joey Bananas kandnud mees ei saanud tõelisele gangsterile kohaselt karistada oma tegelike kuritegude eest – vanglas viibis ta paaril korral  vaid kohtus küsimustele vastamisest keeldumise pärast. Kes?

Joseph Bonanno

TN

14

77

Tema hingel on terve hulk mõrvatuid – alates tema vennast Apsyrtosest ja lõpetades kolmikmõrvaga, mille eest vanaisa Helios ta taevasse tõstis. Tema tädi Kirke oli nõid. Euripides on kirjutanud temast tragöödia ja Cherubini - ooperi, teda on maalinud Delacroix ja Turner, Pasolini on teinud filmi, kus teda kehastas Maria Callas. Eesti laval on tema rollis olnud Anu Lamp. Kellest on jutt?

Medeia

AK

18

78

Kes on kunstnik (1893-1983)? Näete „Akti peegliga” aastast 1919 ja „Tormilisi isikuid” aastast 1949.

 

Jose Miro

AO

12

79

Mitugi soomlast olevat Gustav Suitsu kohates imestanud: «Kuidas, teie tahate Gustav Suits olla? Aga tol mehel oli ju teine nägu ja tegu, ta vähe nagu lonkaski!» Kes elas aastaid Soomes Gustav Suitsu dokumentidega?

Friedebert Tuglas

TR

26

80

Algselt kandis 1986. aastal moodustatud ansambel nime DVX, kuid peale väikest koosseisu  muutust võeti nimi, mis neid maailmakuulsaks on teinud. Ansambli põhimehed on Sen Dog, B-Real ja DJ Muggs. Tuntumad albumid „Black Sunday“, „Skulls & Bones“ ja „Till Death Do Us Part“. Mis ansambel?

 

Cypress Hill

TN

8

81

Üks olulisimaid jazzfestivale Euroopas toimub alates 1958. aastast Varssavis. Festivali nimi on sama, mis skautide suurkokkutulekutel. USA-s on neid peetud alates 1937. aastast kokku 15, osavõtjaid keskmiselt 40 tuhat. Nimetage see nimi.

jamboree

AO

34

82

Kes on pildil?

 

Paolo Coelho

AK

28

83

Kangelase ees seisab pärast möllu võitlusvalmilt sell, kes oskuslikult mõõgaga vehib Tundub, et asi on otsustatud ja armastatud kangelast ootab ees  kindel surm. Siis aga tõmbab kangelane välja püstoli ning laseb kurikaela maha. Stseeni saamislugu oli järgmine – esialgse kava järgi oleks pidanud toimuma kangelase ja mõõgamehe vahel pikk võitlus (käsikirjas 3, 5 lk), mille filmimine oleks võtnud vähemalt 3 päeva. Kuna aga enamikku Tuneesias viibinud võttegrupist vaevas kõhulahtisus, siis palus peaosatäitja režissööril asja kuidagi lühidalt ära korraldada. Kangelane ning film!

Indiana Jones

Kadunud laeka jälil

TN

30

84

1940. a vana-aastaõhtul jäi Estonias ära Johann Straussi opereti Nahkhiir esietendus, kuna peaosatäitja oli samal päeval NKVD poolt arreteeritud. Olles viibinud 16 aastat vangilaagrites, pöördus küsitav 1956. a lavale tagasi ning astus uuesti üles ka Nahkhiires, sh ka vana-aastaõhtusel etendusel. Vintsutuste põhjuseks oli asjaolu, et tema abikaasa Ülo Maramaa oli põrandaaluse vastupanuorganisatsiooni Päästearmee juht, kes ülekuulamisel andis üles 67 isikut, kusjuures eriti võigas on ülekuulamisprotokollist lugeda tunnistusi oma abikaasa kohta. Kes oli see primadonna?

Gerda Murre

IP

10

85

ETV juht on kirjutanud: «ETV tahab saada meelelahutusmeediumiks mahajäänud maapiirkondades, tõsta rahva teadlikkust hariduse, tervishoiu, toitumise ja sanitaarasjades. Kanali loojad arvavad, et massimeedia on võimas relv, mis aitab vähendada paljusid vaese riigi probleeme, nagu näiteks kirjaoskamatus ja harimatus.» Millises riigis asub Ekushe Television, mille visioon selline on?

 

Bangladesh

TR

0

86

Ühe tuntud õlletehase rajaja poeg nägi kord teatris balletti ja vaimustus sellest niivõrd, et otsustas tellida skulptuuri ja palus baleriinil Ellen Pric’il poseerida. Kuna baleriin keeldus poseerimast alasti, siis sai kuju baleriini näo ja skulptori naise keha. Ka selle modelli nimi oli Ellen. Nimetage kuju ja linn, kus see asub.

Väike merineitsi, Kopenhaagen

AK

32

87

Ärimehest isa ja ooperilauljannast ema tütar sai oma kodumaal tõeliseks staariks seebiooperiga „Teresa“ (1989). Kõikide näitlejate marjamaa - Hollywood – avanes lõplikult Antonio Banderase pruuti mängides kultusfilmis „Desperado“ (1995). Kes?

Salma Hayek

TN

32

88

Narva kunstielu keskuseks sajandivahetusel oli Lavretsovide kunstikogu. Aastal 1913 surres pärandas pereproua Glafira selle kogu linnale ja sellest saigi alguse Narva muuseum. Sage külaline Lavretsovide juures oli üks hilisem tuntud kunstnik, kes seal tutvus Kandinsky, võib-olla ka Chagalliga. Lavretsovide sugulasest Sinaidast sai tema pikaajaline armastatu, kellega võeti ette mitu reisi Euroopasse. Proua Glafira toetas selle kunstniku õpinguid Riias ja Münchenis. Maailmasõja-aastad veetis kunstnik enamasti Venemaal, käies muuhulgas tihedasti läbi Majakovski, Kandinsky ja Tatliniga. Oma kunstiõpetaja pikaajalist missiooni alustas ta oktoobris 1917 Narvas Kreenholmi vabrikukoolis. Nimetage see kunstnik – kubismi ja teiste moodsate voolude maaletooja Eestis.

Ado Vabbe

AO

22

89

Seda filmifestivali peetakse iga aasta jaanuaris USA-s, Park Citys ja Salt Lake Citys (Utah’ osariigis). Filmifestivali algatas Robert Redford eesmärgiga tutvustada ja populariseerida sõltumatute stuudiote ja väikese eelarvega filme. 1991. aastast kannab festival oma praegust nime, mis on ristitud Redfordi ühe tuntuima filmirolli järgi. Ürituse kaudu on saanud laiemale avalikkusele tuntuks mitmed filmimehed nagu näiteks Quentin Tarantino, Robert Rodriguez, Kevin Smith, Jim Jarmusch jt. Mis festival?

Sundance

TN

32

90

Kuuldava laulu sõnad pärinevad maailmakuulsast kirjandusteosest. Nimetage autor ja teos.

Shakespeare

Hamlet

IP

17

91

Selle kirjamehe 80. sünnipäeva tähistamiseks 1980.a. lavastas Lensi Römmer-Kuus Stockholmis tema novelli „Projekt Victoria”. Novell käsitles usutedlase Arndt van Doorni ja aatomifüüsiku Robert Hilli katseid uputada saarestik Indoneesias, et Vaikse ookeani hoovus pääseks India ookeani, niisutamaks Kesk-Aasiat ja Aafrikat. Katsete tulemuseks oli kohutav uputus ja maavärin Jaava saarel. Van Doorni mängis Edmar Kuus. Kes oli see kirjamees?

August Mälk

AO

18

92

Kes on nende teoste (Daam kübaragaga E. Okase ateljeest, 2002 ja Piiritusevedaja, 1993) autor, hariduselt moekunstnik?

Hannes Võrno

IP

24

93

Küsitav oli kriitik ja ning kirjutas ka ise lühijutte ja luuletusi Pärt Pärna nime all. Kui ta proovis kirjutada oma nime all, siis peeti teda algajaks ja soovitati eeskuju võtta Pärt Pärnast ja teha endale selgeks, mis vahe on pahna ja naturalistliku kirjanduse vahel. Kellest on jutt?

Bernhard Linde

IP

8

94

Tuntud näitleja veelgi tuntumat isikut kehastamas. Nimetage näitleja.

 

 

Bruno Ganz wurde für seine Rolle als Hitler mit stehenden Ovationen gefeiert. Foto: AP

Bruno Ganz

TN

13

95

Eesti filmitegijad Arbo Tammiksaar, Marko Raat, Jaak Kilmi, Marianne Kõrver ja Andres Maimik on nõuks võtnud filmi teha ühest tuntud näidendist. Näidend jagatakse episoodideks, mis lühifilmideks vormistatult moodustavad tervikloo. Tegu on eripärase sümbioosiga: filmiga teatris (Von Krahli Teater), mida teostatakse väikese eelarve ja väheste näitlejatega, võttepaigad on peamiselt teatriruumides ja ka tulemust saab näha põhiliselt siis, kui trupp ise välismaal. Mis näidend filmiks vormitakse? Projekti vedaja Andres Maimiku sõnul pole tükk oma aktuaalsust siiani kaotanud: „Loometöötaja kannatused, labased seltskonnaintriigid, PR-masina petumehhanismid, provintsliku koorekihi maailmaihalused, kadunud poja tagasitulek…“

Tabamata ime

TN

22

96

Mis koomiksiga tegu? Kes on koomiksi autor?

Pesakond & Madis Ots

TN

30

97

Nimetage kirjanik ja teos.

Kurt Vonnegut & Galapagos

AK

8

98

Viimase 500 aasta noorim paavst on olnud 38-aastaselt valitud Leo X. Sel 1518.a. maalil on ta 43-aastane. Kes on kunstnik?

Raffael

AO

10

99

Lastemuusikakoolis õppis ta viiulit, klaverit ja koorijuhtimist. Ometi – „Viiulimängijaks olin ma liiga laisk. Klaveri mängimiseks olin ma liiga jäärapäine. Ja dirigeerimiseks... mind ei oldud loodud.” 7-aastaselt astus ta „Vanemuise” ridadesse, tegi kaasa „Oliveris” ning „Kaval-Antsus ja Vanapaganas”; kandvaim roll oli tal Puccini „Toscas”. Teatris käib ta siiamaani, ta enda sõnul kõiki etendusi vaatamas, kaasaarvatud ballett. Tema esikplaat oli algul mõeldud duubelalbumina, kuid tema džässiarmastus oli nii suur, et enamik mittedžässilikke lugusid jäi välja ja ilmus plaat, mis äratas Eestis 2003.a. üldist tähelepanu ja tunnustust. Kes on see 22-aastane muusik?

Chalice

AO

8

100

Nimetage helilooja ja teos

Mozart

Teatridirektor

AO

12

 

Küsimuste autorid:

 

TR – Taivo Rist

TN – Tiit Naarits

AK – Andres Kasesalu

IP – Indrek Paavle

AO – Aare Olander