1

AK

Karistuseks templiröövi eest müüdi Herakles orjaturul orjaks. Heraklese ostis kuninganna Omphale, kelle juures veetis Herakles oma häbiväärseima karistusaja. Millist ülesannet pidi Herakles täitma Omphale juures?

Etendama naist (olema trans-vestiidiks)

2

TN

H.Holt pidas peaministri ametit aastail 1966 – 1967. Ta uppus 19. detsembril 1967 ning kuna tema surmnukeha ei leitud, andis see alust hulgalisteks vandenõuteooriateks. Näiteks arvati, et ta oli Hiina spioon ning ujus teda ootavale laevale, mis ta minema viis. Teisalt arvati, et ta põgenes koos armukesega, kolmandaks arvasid osad, et mehe tapsid CIA agendid, kuna ta soovis oma riigi väed Vietnamist välja tuua. Mis riigi peaminister oli H.Holt?

Austraalia

3

TR

Augusti lõpul 1939 saabus Lätti Albaania ekskuningas Zogu, kellel oli kinni pandud koht Riia esindushotellis. Zogu saabus autoga, väljus, heitis hotellile üheainsa pilgu, ronis autosse tagasi ja sõitis oma kaaskonnaga teise hotelli. Mis Zogule Riia esindushotellis ei meeldinud?

Hotelli nimi “Du Rome”

4

TN

See Palestiinast Caesareast pärit Bütsantsi ajaloolane (eluaastad u. 490/507 – u.565) alustas oma karjääri kindral Belisariose nõunikuna. Kindrali saatjana oli ta kaasas rohketel sõjaretkedel pärslaste, vandaalide ja gootide vastu. Nendel sõjakäikudel kirjapandust valmis 8 raamatust koosnev koguteos „Sõdadest“ (Polemon / De Bellis). Kõige paremini tuntakse meest aga keiser Justinianuse ja keisrinna Theodora kroonikuna. Ametlikes annaalides ta kiitis keisripaari taevani, kuid salamisi pani kirja „Salajase ajaloo“ („Anecdota“), kus ta valitsejate kritiseerimisega tagasi ei hoia. Loomulikult ilmus teos välja alles pärast ajaloolase surma. Kes?

Prokopios

5

TR

“Kalevil” on martsipanide tootmiseks 184 vormi. Neist 180 pärinevad XIX sajandist. Uuemad on olümpia-Vigri, olümpia-Miša, üks karatega seonduv vorm ja üht Eesti avaliku elu tegelane, kes pälvis “Kalevi” tänu aastal 1995. Korduvalt on küsitav isik olnud ministriks, kusjuures juunis 1992 asus tema kohale mälumängurina tuntud Jaan Kabin. Kes on see tegelane?

Olari Taal

6

TN

Küsitav Alna tsistertslaste kloostri munk saabus paavst Gregorius IX viitselegaadina esmakordselt Maarjamaale 1230. aastal. Paavsti esindajana olid mehel kaugeleulatuvad plaanid saavutada juhtpositsioon siinses piirkonnas, kuid kohalike võimumeeste vastuseisu tõttu lahkus ta järgmisel aastal Liivimaalt. Teistkordselt tuli Liivimaale 1233.a. ning jätkas otse paavstile alluva valduse loomist. Tallinnast õnnestus tal enda kätte saada Toompea suur linnus, kuid kogu tüli orduvendadega lõppes  verise kokkupõrkega. Hilissuvel 1233 toimus Toompea lossiplatsil, toomkiriku ees ja sees lahing mõõgavendade ning … vasallide vahel, mis lõpeb viimastele hävitava kaotusega (surma sai üle 100 vasalli). Kes oli see paavsti esindaja?

Balduin

7

AK

Millised on “Jumaliku komöödia” järgi ajaloo kolm suurimat reeturit, kes paiknevad karistuseks Luciferi lõugade vahel põrgu kõige alumises kihis?

Juudas, Brutus, Cassius

8

TN

Diktaatorikalduvustega riigipeadel on kalduvus grafomaaniale. 1981.a. üllitas Iraagi eksdiktaator Saddam Hussein pamfleti pealkirjaga „Kolm, keda jumal poleks pidanud looma: ……..“ Kaks neist kolmest olid loomulikult juudid ja iraanlased. Kes aga olid need kolmandad, kelle jumal loomata oleks pidanud jätma?

kärbsed

9

AH

Euroopa Liit eraldab alates 2004.aastast Eestile vahendeid neljast struktuurifondist: Euroopa Sotsiaalfond, mis aitab tõsta tööhõivet läbi inimressursi arendamise; Euroopa Regionaalarengu Fond, mis toetab majandusarengut ja uute töökohtade loomist; Euroopa Põllumajanduse Arenduse- ja Tagatisfond, mis toetab nii põllumajanduse kui ka maaelu ümberkorraldamist; ning veel üks – ... Arendusfond, mis on suunatud lahendama ühe kitsama valdkonna struktuurseid probleeme. Millisest valdkonnast on jutt?

kalandus

10

AO

Kes on helilooja?

G.Sviridov

11

AK

Buddhal oli surres kolm asja. Nende järgi on saanud oma väliskuju budausu pühakoda stuupa. Nimetage need kolm eset.

Päevavari, mantel, kerjakauss

12

AO

Kes on see mütsiga riigitegelane? Vasakul seisab tema järeltulija.

Enver Hoxha

13

IP

Üheks eesti pagulaskultuuri osaks on ka välis-eesti arhiivid, millest tuntuimad asusid (asuvad) Austraalias, USA-s, Kanadas ja Rootsis. Tänu headele vahekordadele Rootsi Riigiarhiiviga oli neist kõige paremal järjel Stockholmis asunud Balti arhiiv. See asutati 1966. a ja sealtpeale juhatas seda pikki aastaid üks mees, kelle kohta tema sõber Arvo Mägi on öelnud: “... oli südamega arhiivinduse ja raamatukogumise juures, ta jätab maha suured kultuurilised materjalivarud. Ta on olnud täpsuse ja hoolikuse eeskuju nii arhiivide korraldamise ja hoolitsemise kui eesti organisatsioonide majandusliku külje korraldamise alal.” Kes oli see tuntud inimene?

Kalju Lepik

14

TR

Ja Jehoova käskis seda teha Moosesel ja Mooses tegi ja Jehoova oli rahul. Kui aga sedasama tegi kuningas Taavet, siis lõi Jehoova viha lõkkele ja ta tappis karistuseks 70 tuhat juuti. Ja piiblis ei ole Mooses ja Taavet mitte ainsad, kes seda on teinud. Millest on jutt? Eestis on kindlad andmed selle toimumisest 29. detsembril 1881 ja hiljemgi.

rahvaloendus

15

IP

Tallinnas sündinud ja Saksamaal surnud Helmuth Weiss (1900-92) oli 1933-38 Saksa Kultuuroma-valitsuse abiesimees ning 1938-39 esimees. Aastatel 1927-39 oli ta Eestimaa Kirjanduse Ühingu raamatukoguhoidja. Ühel 1929. a novembriõhtul tegi hr. Weiss sensatsioonilise avastuse. Mõningatel andmetel viibis sensatsiooni juures ka Hans Treumann. Millisest avastusest on jutt?

Wanradt-Koelli katekismus

16

AK

Vahva sõdur Švejki ütlust mööda on tegu väejuhiga, kes ilma kaardita rännates alati samasse kohta tagasi jõudis – ehk tegi “anabasist”. “Anabasis” on tegelikult teos, mis kirjeldab küsitava isiku retke Musta mere äärde. Ta elas u.430-354 e.m.a., oli kirjanik, filosoof ja ajaloolane. Tema ajalooteosed järgivad must-valget printsiipi “Ateena – halb, Sparta – hea”. Ta on kirjutanud ka Ateena rahandusest, hobusekasvatusest jm., samuti mälestused oma õpetajast Sokratesest. Kes?

Xenophon

17

AO

Kes on see valitseja? Nooruses juhatas ta oma isa vägesid võitluses türklastega Doonaul, sõdis samuti Itaalias ja Saksamaal. Tema ema Sophia oli 14 aastat troonipärijaks ühes Euroopa riigis; samal aastal, kui Sophia ja selle riigi valitseja surid, saigi ta 54 aasta vanuselt troonile. Selleks ajaks oli ta juba ammu lahutatud, tema naine Sophia Dorothea istus karistuseks abielurikkumise eest üle 30 aasta türmis, naise armastatu – Rootsi diplomaadi Philip von Königsmarcki – oli küsitav valitseja hukata lasknud.

George I (Inglismaa)

18

AO

Kasvanud meremehe peres Virumaa rannakülas, läks ta isa tahtel laevale kokapoisiks. Paberitöö huvitas teda siiski enam, ta lõpetas kaubanduskooli. Eesti korpuses teenis ta kaks Punatähe ordenit ja tegi kaastööd “Punaväelasele”. Pärast sõda toimetas Pärnu lehte “Töörahva Hääl”, õppis siis Moskvas sõjaväe-akadeemias ja oli 1956-59 “Noorte Hääle” peatoimetaja. Tööst ajakirjanduses loobus ta 1988.a. pärast pahandusi seoses haigete inimeste kainestusmajja toimetamise teema käsitlemisega. Eesti Demokraatliku Õigusliidu kandidaadina sai ta aastal 1992 Riigikogu liikmeks. Kes?

Edgar Spriit

19

TN

1849.a. alustas Preisimaa Saksamaa ühendamist. Selleks sõlmiti koos Saksimaa ja Hannoveriga sama aasta mais leping, mida hakati nimetama Kolme Kuninga Uniooniks. Sellega ühines peatselt 28 Saksa riiki. Sündmuste käiku sekkus Venemaa, kelle survel pidi Preisimaa Olomouci linnas kirjutama alla kokkuleppele Austriaga, millega ta lubas loobuda Saksamaa ühendamise plaanist enda juhtimise alla. Ühtlasi taastati ka Saksa Liit, milles liidriroll kuulus Austriale. Kuidas hakati seda kokkulepet kutsuma?

Olmützi alandus

20

AK

Mis tants?

Reinlender

21

AO

Aafrika-aastal 1960 said sõltumatuse 17 uut riiki. 28. novembril kuulutas end iseseisvaks riik, mida asus juhtima Charles de Gaulle’i tütremees Mokhtar Ould Daddah. Kuulutanud end õige varsti “Isamaa isaks”, valitses ta piiramatult kuni 1978, mil ta kukutati ja tema partei Parti du Peuple keelati. Mis riik?

Mauretaania

22

AO

Ta sündis Odessas 1898.a. 15-aastasena põgenes ta poeselli ametist maailmasõja rindele Prantsusmaale. Sõdis Aafrikas ja osales 1917 sõdurite mässus, kes nõudsid kodumaale saatmist. Lõpuks 1919 saabus laevaga Marseille’ist Vladivostokki. Ime läbi pääses oma prantsuskeelsete dokumentidega üle rinde punaste poolele. 1930 lõpetas Frunze-nimelise akadeemia. 1943-44 juhtis Lõuna-, Edela – ning 2. ja 3. Ukraina rinde vägesid, juhatas edukat Iasi-Kišinjovi operatsiooni. 1945 juhatas Taga-Baikali rinnet, mis purustas Kvantungi armee. Kuni 1956 oli Kaug-Ida vägede ülemjuhataja ja oktoobris 1957 määrati NSV Liidu kaitseministriks. Kes?

Rodion Malinovski

23

IP

7. sajandil elanud Johannes ...kirjutaja on üks õigeusukiriku tähtsamaid pühakuid. Tema olulisim panus on kloostrielust rääkiv raamat ehk Püha ..., milles näidatakse, kuidas toimub inimese nn Püha Tõus sisemistesse vaimsetesse kõrgustesse. Küsime sõna, mis sisaldub pühaku nimes ja tema teose pealkirjas. Tegu on vajaliku riistapuuga, mida tavaarusaamade kohaselt ei saa kuidagi kirjutada.

redel

24

AO

Villem Reinok, Jaan Raudsep, Aleksei Kotov, Sergei Gladõšev, Oleg Mošenko, Jakov Leškin ja veel üks mees – nemad on samas ametis olnud kauem kui 4 aastat. Nimetage see puuduolev mees (amet – 1 p.)

Parbo Juchnewitsch

25

AO

Küsitav isik astus natsionaalsotsialistide partei liikmeks 1919. aastal enne Hitlerit, mil see partei kandis veel Saksamaa Tööpartei nime. Alates 1921 oli ta ligi 20 aastat ajalehe Völkischer Beobachter peatoimetaja. 1930.a. valiti ta Riigipäeva liikmeks, sealtpeale vastutas ta natsipartei välispoliitika eest ja alates 1933 juhatas NSDAP välispoliitika bürood. Tema juhtimisel tegutses aastast 1940 büroo, mis tegeles kunstivarade konfiskeerimisega okupeeritud Euroopa juutidelt; raamatukogud koondati Franfurdis asutatud kõrgkooli Hohe Schule, mille rektoriks oli samuti tema. Ta oli Reichsleiter ja aastast 1941 Reichsminister. Nürnbergi protsessil määrati talle kõrgeim karistus. Kes?

Alfred Rosenberg

26

AK

Mida antakse nuusutada parfüümide testimisel, et taastuks endine lõhnataju?

Kohviube

27

TR

Maailma pikima jõe Niiluse kaugeimaks lähtejõeks loetakse 400 km pikkust Kagerat (Akagerat). Kagera saab alguse kahe mägijõe - Nyabarongo ja Ruvubu ühinemisest ja moodustab oma alguspunktist alates piiri kahe naaberriigi vahel. Nimetage need riigid – ehk milliste riikide piirilt algavad Niiluse veed?

Ruanda ja Tansaania

28

AK

Laulu “Viljandi paadimees” viisi autoriks on A.Vinters ja originaalpealkiri on lätikeelne. Millist veekogu seal on nimetatud?

Gauja jõgi

29

AK

Kala aspius aspius - ..., ainus röövkala Eesti karplaste hulgas. Uimastab saagi sabalöögiga, hekseldab neeluhammastega puruks ja neelab alla. Eestis kuni 5,7 kg. Mis kala?

Tõugjas

30

AO

Mis linn?

Suure-Jaani

31

AO

Suur- ja väike-... on erinevad linnuliigid, kuid tihti tuleb ette nende kahe liigi ühiseid järglasi. Suur on üleni tumepruuni sulestikuga, väikese sulestikus on heledamaid partiisid. Tiibade siruulatus on suurel kuni 180 cm, väikesel kuni 160. Suured talvituvad enamasti Lähis-Idas, väikesed kaugemal Ida-Aafrikas. Toitu luurates istuvad mõlemad liigid pikka aega madalatel varitsuskohtadel või maapinnal. Toiduks on pisiimetajad, konnad, väiksemad linnud, ka putukad. Mis linnud?

konnakotkas

32

TN

Mis ehitist näete pildil? (linn – 1 punkt)

Bilbao uus Guggenheim

33

TR

Türgi päritolu ameerika ajaloolane Alev Lytle Croutier on kirjutanud vestlusest oma vanaemaga, kes nooruses XIX ja XX sajandi vahetusel oli elanud haaremis. «Kui pärisin kord oma vanaemalt, mis oli haareminaiste lemmikroog, siis vastas tema: «... oli meie võluroog. Tollal me ju uskusime, et kui naine näeb unes ..., siis jääb ta rasedaks. Ifrit’ite eemalepeletamiseks jõime nende mõru mahla. Me hõõrusime seda oma näole. Ja meil oli ... jaoks tuhat valmistamisviisi, selleks et kindla peale võita mõne mehe süda. Ja kui sina oskad neid vähem kui viiskümmend,» hoiatas ta mind, «siis jääd kindlasti vanatüdrukuks.»» Millisest aedviljast on jutt? Tegemist on 30…70 cm (harva kuni 1 m) kõrguse taime Solanum melongena marjadega, mis kaaluvad kuni 1 kilo.

baklazaan

34

AO

Galway lahe suudmes Iirimaa läänerannikul asuvad kolm  saart. Neist väikseima nimi iiri keeles on Inis Oirr. Kuidas nimetatakse kaht suuremat (võib vastata ingliskeelsete nimedega)?

Inishmaan ja Inishmore

35

AK

Nimetage ansambel

Ultima Thule (Sinimandria)

36

AO

Pildil on üks Eestis hinnatud söögiseen, uue ladinakeelse nimega Lactarius turpis. Seene endine liiginimi necator tähendab tõlkes “mõrvar”. Lääne-Euroopas loetakse seda seent mürgiseks, kupatamata süües ta seda ongi. Eriti ebasoovitav on selle seene söömine seenes avastatud mutageense aine nekatoriini tõttu. Nimetage seeneliik.

tõmmuriisikas

37

TN

Ühe Venemaa autonoomse ringkonna duuma võttis 2003.a. algul vastru seadusemuudatuse, millega ringkonna nimele lisatakse piirkonna ajalooline nimi – Jugra. Tegemist on tõepoolest vana nime tagasivõtmisega, sest sellise nime all (Jugra või Jura) mainivad piirkonda mitmed araabia autoriga. Mis piirkond?

Handi-Mansi rahvusringkond

38

IP

1. jaanuaril 1739 avastas Prantsuse maadeuurija J.B.Ch. Bouvet de Lozier müstilise troopilise paradiisi otsinguil Atlandi ookeanis paiga, mille ta nimetas Ümberlõikamise neemeks. Hiljem selgus, et tegemist oli saarega, mis saigi endale Bouvet’ nime. Selle saare juures tegi Bouvet tõenäoliselt esimese kirjaliku ülestähenduse ühe olendi kohta: „Mingi kahepaikne olend, kes näeb välja suure pardi moodi.“ Keda Bouvet seal täheldas?

pingviin

39

AO

Mida tähistavad need lipud?

Jaapani prefektuurid

39

TN

Mis loom on pildil?

 

serval

40

AO

See mõis on von Rosenitele kuulunud Põhjasõja ajast. Pärast 1939.a. mõis lagunes. Gustav von Rosen otsustas mõisa taastamise, kui saabus taas Eestisse 1989.a. Peahoone kõrvale hobusetalli varemetele on rajatud piirkonna muuseum. Peahoone alumisel korrusel asub looduskaitseala kontor. Ülakorruse külalistube kasutavad peamiselt linnuvaatlejad. Nimetage see mõis (piirkond – 1 p.)

Lyckholm Noarootsis

41

TR/AO

Aiolosel oli 4 poega (Euros, Boreas, Notos ja Zephyrios) ja 6 õde - neist tuntuim Alkyone, kes koos oma mehe Keyxiga muudeti üheks kauni sulestikuga linnuks. See lind on temalt saanud oma nime Alcedo atthis. Liiginime Atthis on lind saanud Lesbose poetessi Sappho armastatud kaunilt neiult. Lind Alcedo atthis on sugukonna Alcedinidae ainus püsiv esindaja Eestis. Linnu ingliskeelset nime näete sildilt - Kingfisher. Mis lind?

jäälind

42

TR

Nimetage Doonau suudmes asuv saar, mis on siiani lepingutega määratlemata! Ukraina peab seal pidevalt hoidma piirivalveüksust. Saart peab enda omaks Rumeenia, kuid sellest on huvitatud ka Moldova, Venemaa ja Türgi. Välja on käidud ideed saare andmisest NATO kontrolli alla ning krimmitatarlastele.

Zmeinõi

43

TN

Seda taime (cynoglossum officinale) esineb looduses harva, peamiselt hindavad teda aiapidajad, et aiast tõrjuda mutte ja vesirotte. Need loomad ei talu selle taime lõhna. Seda taime kasutas ka Naksitrallide Sammalhabe, kui oli vaja rotid eemale peletada. Taim on kaheaastane ning võib kasvada 40 – 80 cm kõrguseks. Lehed on suured, laienevalt ovaalsed, ülemised lehed kitsad. Punavioletsed, karikakujulised õied moodustavad ladvas õisiku. Õitseb juunis-juulis. Vili on pähklike, mis kaetud ankrutaoliste ogadega, mis igale poole kinni jäävad ning on raske eemaldada. Taim on mürgine. Mis taim?

rass

44

IP

Küsitav taimeperekond on oma sugukonna ainus ja sinna kuulub 10 liiki Euroopas, Aasias ning Põhja-Ameerikas kasvavaid pikaealisi heitlehiseid puid. Puu õied asetsevad rippuvates nuttõisikutes, okaskerataolised viljad aga kerajates vilikondades. Vahemeremaade idaosast pärinev ida... (... orientalis) on võimsa kasvuga (kuni 45-meetrine) puu, mida juba iidsetel aegadel peeti idamaade ilusaimaks; ta oli üks esimesi, mille roomlased idast koju tõid. Puu on ka idamaa külade tunnuspuid, kui ta kord juba küla keskele on istutatud, võib ta seal elada üle tuhande aasta. Ilusa värvuse ja toimega puitu kasutatakse mööbli-, parketi- ja vineeritööstuses. Mis puu (perekond)?

plaatan

45

AO

Kes laulab (maoori rahvalaulud)

Kiri Te Kanawa

46

TR

Missugune saar on saanud nime angerja ladinakeelse nimetuse järgi? Ta asub Väikestes Antillides Tuulepealsetes saartes. 102 km2 peal elab 12 tuhat inimest. Aastast 1958 kuulus saar föderatsiooni koos Saint Kitts’i ja Nevise saartega, kuid pärast enam kui 10 aastat kestnud rahutusi sai 19.12.1980 Briti asumaa staatuse.

anguilla

47

TN

Mis lind?

metskurvits

48

TN

Selles riigi nimi on tõlkes „kivist hooned“. 13.-15. sajandil asus riigi territooriumil Suur-…. riik. Riigi jõukus põhines maavaradel (kuld, vask, tina). Teadmata põhjustel u. 1450.a. paiku hülgasid elanikud riigi pealinna ning läksid elama põhjapoolsetele aladele. Uut riiki kutsuti Monomotapa ehk Makaranga (Päikeseriik). Peamiselt kauples riik kulla, elevandiluu, loomanahkade ning orjadega. Tänapäevane riik on presidentaalne vabariik, mille pindala on 390 757 ruutkilomeetrit ning kus elab ca 12 mln elanikku. Rahvustest domineerivad šonad (77% rahvastikust) ning ndebeled (17%). Riigi põhitulud pärinevad põllumajandustoodete (peamiselt tubaka) müügist. Mis riik?

Zimbabwe

49

AO

Selle linna nimi tähendab tõlkes “kollane mägi”. Linn asub jõe kaldal, kolmest küljest ümbritsetuna kuni 300 m kõrguste mägedega. Linna vapil on sinisel põhjal kolm kala. Linn on sajandeid olnud üks Venemaa tähtsamaid sadamaid – algul kala- ja soolakaubanduse, hiljem teraviljakaubanduse keskus. Linnas on ligi 900 tuh. elanikku. Selles linnas on valmistatud lennukid Jak-40. Nimetage linn.

Saratov

50

TR

Venelased nimetasid kunagi eestlasi tšuudideks. Missuguse kodulooma ladinakeelne nimetus on aga cavia tschudii? Ta on aretatud metsikust esivanemast cavia cutleri, kes elab Andide kuivades orgudes. Lõunaameeriklased nimetavad teda jaca, wanku, conejo peruano, curi, acurito ja muudmoodigi. Cavia tschudii kodustamine on teada 900 e.m.a. Peruus ja 500 e.m.a. Ekvadoris. Väidetavalt olid nad enne inkade riiki Peruu peamised lihaloomad. Neid ka ohverdati jumalaile, eelistades musti isendeid, sest need olid haruldased. Kuna nad pole toidu suhtes nõudlikud, võisid talupojadki neid paarikümne kaupa pidada. Võimalik, et nende ingliskeelne nimetus tuleb sellest, et nad maksid 1 gini tükk. Elizabeth I pidas üht oma lossis lemmikloomana. Johann Jakob von Tschudi oli šveitslane, 1860 -- 1868 Šveitsi suursaadik Brasiilias. Ta on kirjeldanud üle viiekümne looma- ja taimeliigi, millest rõhuv enamik kehtib tänapäevani. Cavia tschudii ei ole kirjeldatud tema poolt, vaid nimetatud tema auks. Mis loom?

merisiga

51

TN

François Quesnay (1694-1774) oli arstiteadlane, kes kirjutas arstiteaduse- ja bioloogiaalaseid uurimusi ning oli Louis XV õukonnaarst. Arstina käsitles ta majandust elava organismina, mis võib olla terve või haige. Terveks pidas ta majandust, mis on tasakaalus. /…/ Kuidas nimetatakse tema poolt välja mõeldud majandusõpetust?

füsiokraatia

52

TN

Kes on Eesti rekordiomanik jalgpalli meistritiitlite poolest? Ta tuli Eesti meistriks Tallinna Spordi koosseisus üheksal korral aastatel 1921-22, 1923-24, 1927, 1929, 1931-1933.

Leopold Paal

52

TN

03. 07. 1992. pidas Eesti jalgpallikoondis Kadrioru staadionil esimese rahvusvahelise kohtumise peale taasiseseisvumist Sloveeniaga. Kohtumine lõppes viigiga 1:1. Kes lõi Eesti värava?

Aleksandr Pustov

53

AK

See ese tuli kasutusele XII sajandil seoses tehnoloogilise uuendusega vanas tootmisharus. Eseme kaks levinumat tüüpi on T-kujuline ja “liblikas”. Valmistamisel kasutatakse metalli, teatud osad võivad olla puust või plastmassist. Kallimate mudelite juures on kasutatud kulda, vandlit, väärispuitu. Viimasel ajal on kasutusel ka teflon. Mis ese?

korgits

54

TN

Mis ringrajal võttis Michael Schumacher 30.augustil 1992 oma esimese GP-võidu?

Spa

55

AO

Veebruaris 2004, pärast uue Saksamaa peakonsulaadi avamist ühes Venemaa linnas, saabus Joschka Fischer Moskvasse, kus president Putin tervitas teda sõnadega: “Tähistaevas meie peade kohal ja maailm meie sisemuses jäävad inimkonda alati huvitama”. Keda president tsiteeris?

Immanuel Kant

56

TN

Millises maailma linnas toimub igal aastal Paul Kerese mälestusturniir? Turniir toimub alates 1976. aastast ning sel aastal 29. korda. 2003.a. võitis  USA suurmeister Georgi Orlov  hollandlase Herman Van Riemsdijki ja inglase Morgan Griffithsi ees.

Vancouver

57

AK

Saksa füüsik J.Ph.Reis konstrueeris esimese taolise seadme maailmas. Leiutise autoriks peetakse tänapäeval teist meest... Millest on jutt?

telefon

58

TR

Tõenäosusteoorias on meetodid, mis on nimetatud kahe linna järgi. Esimese linna nime kannavad meetodid, mis lõpetavad töö ettenähtud ajal, aga ei anna alati kindlat vastust. Teise linna nime kannavad meetodid, mis annavad alati vastuse, aga mõnikord ei lõpeta tööd mõistliku aja jooksul. Nimetage need kaks linna. Järjekord ei ole oluline.

Las Vegas, Monte Carlo

59

AH

2003.a. Soomes peetud jäähoki maailmameistrivõistlustel sai esikoha Kanada, alistades finaalis Rootsi tulemusega 3:2. Kogu turniiri jooksul loovutas Kanada vaid ühe punkti, mängides vahegrupis tulemusega 2:2 viiki. Kellega? (sellele riigile jäi viik Kanadaga ainsaks punktiks vahegrupis nelja kaotuse kõrval; alagrupis võitis ta USA-d)

Taani

60

AO

Nimetage ansambel

Korn

61

TN

Kes (1892 – 1965)? Ta  lõpetas 1928.a. TÜ matemaatika-loodusteaduskonna ning töötas aastakümneid kooliõpetajana. Põhiliselt ongi küsitav tuntuks saanud õpikute kirjutajana – aabits „Laste sõber“, lugemik „Elav sõna“, aritmeetikaõpik „Elavad arvud“. Kirjutas lastele ka juturaamatuid – näiteks näidendid „Kui sääsk sääreluu murdis“; „Jänku jõuluöö“ ning proosateosed „Tedrepoeg Pii-Pii“, „Tiit ja siilirahvas“ ning „Summ-Summ“.

Juhan Kallak

62

TN

Millise sportmängu pikkus on 60 minutit? Mänguaeg jaguneb 8 osaks, millest iga kestab 7 minutit 30 sekundit.

polo

63

AK

See automark on nime saanud zoroastrismist headuse jumalalt. 1920 avati tööriistu tootev ettevõte. 1931 tuli esimene 3-rattaline auto. 1967 – mudeli “Cosmo” võidukäik. 1995 – vesinikmootorid. Automark?

Mazda

64

AO

Kes seisab pildil Bulganini ja Hruštšovi vahel?

Samuel Reshewsky

65

AO

Millise riigi toodangut tähistab kood 478...?

Usbekistan

66

AO

Viimase aja haridusministrid Eestis on olnud Tartu Ülikooli professorid või muidu Tartuga seotud. Viimase Tallinna Tehnikaülikooli “esindajana” oli Eesti hariduselu juhiks mees, kes keskhariduse sai Järva-Jaani kutsekoolist, TPI lõpetas majandusinsenerina ning majanduskandidaadi väitekirja kirjutas elektrimootorite kapitaalremondi efektiivsuse teemal. Praegu on küsitav isik TTÜ humanitaarteaduskonna dekaani ametis. Kes?

Väino Rajangu

67

AH

See kergejõustiklane on sündinud Tartus 19.juulil 1962. Lõpetanud 1981 TSIK ja 1989 TÜ õigusteadus-konna. Tema treeneriteks on olnud Tiiu Jurkatamm ja Toomas Merila. Aastatel 1978-1981 võitis NSVL noorte- ja juunioride meistrivõistlustel 5 medalit, s.h. 2 kulda. Eesti meistrivõistlustel on võitnud 7 medalit (1985 kulla). Isiklik rekord – 56.08 – on püstitatud 1985.aastal. Alates 1993.aastast on mitmel korral võitnud seenioride maailmameistritiitli politseinike ja tuletõrjujate maailmamängudel. Töötanud 1983.aastast alates miilitsa ja politseinikuna, aastast 1997 politsei juhtivinspektorina. Kellest on jutt?

Annika Lall

68

TN

Selle raviviisi sünniajaks loetakse 1796. aastat ning väljamõtlejaks saksa arsti ja teadlast Samuel Hahnemanni. Raviviisi hüüdlause on: „Sarnast ravitakse sarnasega.“ Sellisele järeldusele jõudis Hahnemann oma katsel kiinapuu koorega. Ta leidis, et kiinapuu koore tarvitamisel tekivad inimestel  samasugused sümptomid nagu malaariasse haigestunutel. Siit tuleneb ka … põhiprintsiip – see, mis põhjustab haigust, mikroannuses ravib seda haigust. Patsiendile ei tõuse (väidetavalt) sellisest ravist mingit kahju, välja arvatud see, et ravim lihtsalt ei mõju. Millest on jutt?

homöopaatia

69

TN

Ta on sündinud Jaroslavlis, õppinud Moskvas teatrikunsti ja juhatanud Tallinnas lavakunstikateedrit. On olnud ajalehe Sirp ja Vasar peatoimetaja. Ta on NSV Liidu meistersportlane sambos ning aastail 1978-91 NSV Liidu karateföderatsiooni asepresident. Viimati kuulis avalikkus temast seoses Eesti Raudtee erastamisega. Kes?

Eduard Tinn

70

AO

Kuulete üht tänapäeva inglise ansamblit. Ühel oma plaadil on nad tagasihoidlikult nimetanud end "The invisible band".

Travis

71

AO

Hõbemedali sai värske Euroopa meister Gerd Bonk, pronksi – Helmut Losch. Olümpiavõitjaks tuli maailmarekordiga 34-aastane veteran, kes lõppenud EM-l oli osutunud pealtvaatajaks ja jäi välja rekorditabelist. Kes?

Vassili Aleksejev

72

IP

Isa oli I Riigivolikogu (1938-40) tööerakondlasest abiesimees, kõikide eelnevate Riigikogude ja korduvalt valitsuse liige ning Kaitseliidu vanematekogu abiesimees. Et ta oli 1940. a ka Eesti Jalgpalliliidu esimees, arreteeriti ta varsti pärast 18. juulil 1940. a nõukogudevastase meeleavaldusega päädinud Eesti – Läti jalgpallimaavõistlust. 1941. a suvel lasti ta Tallinnas maha. Isaga sama ees- ja perekonnanime kandev poeg oli aga Jaan Krossi koolivend ja Wikmanni poiste peategelase prototüüp, kes abiellus Julius Seljamaa tütre Eviga ehk romaani Virvega, lahkus 1943. a Eestist ja suri Prantsusmaal. Mis oli küsitavate perekonnanimi?

Anderkopp

73

AH

12.juunil 2004 algab Portugalis järjekordne Euroopa meistrivõistluste finaalturniir jalgpallis. 1960-1976 selgitati meister karikasüsteemis, alates 1980.aastast on finaalturniirile jõudnud meeskonnad loositud kas kahte (1980-1992) või nelja (1996-2000) alagruppi. Milline riik on senipeetud finaalmängudes (kokku on finaale toimunud seega 11) osutunud kõige rohkem kordi - nimelt 3 korda - kaotajaks?

NSV Liit

74

AO

2004.a. alguse ELO tabelis on 30. kohal Sloveenia maletaja, kes 2003.a. lõpul tähistas oma 50. sünnipäeva. Aastail 1973-90 võitis ta 4 NSV Liidu meistritiitlit, korrates sellega T.Petrosjani ja V.Kortšnoi saavutust (märkus: Botvinnik ja Tal on võitnud 6 tiitlit). 1984. aasta maleolümpial, kui Karpov ja Kasparov pidasid oma maratonmatši, viis ta 1. laual võidule NSV Liidu koondise. 1990-ndate algul esindas ta maleolümpial Ukrainat, hoidmata kokku isiklikke sääste. Kes?

Aleksandr Beljavski

75

AO

Kaks korda aastas  kohtuvad Saksamaa etiketieksperdid, et vaadata üle senised standardid ja kinnitada uued. Muuhulgas tegeldakse ametlike vastuvõttude lauakatmis- ja söögikommetega. Mida tähendab nende soovituste kohaselt, kui nuga ja kahvel asetada taldrikule kella poole viie ja kuue kohale?

Toit ei maitsenud

76

AK

Selel kusntniku vaarisa oli seakarjus Ungari pustas, vanaisa ja isa olid kullassepad, peres oli 18 last, kellest täisealiseks elasid 3 venda, kõik kunstnikud. Küsitav kunstnik saavutas kuulsuse juba eluajal – õlimaal, vaselõiked, akvarell, joonistus, skulptuur, arhitektuur. /.../ Kes?

Albrecht Dürer

77

TN

Millega on läinud Briti televisiooni ajalukku Torquay linnas asuv Gleneaglesi hotell ja selle omanik Donald Sinclair?

Fawlty Towers

78

AO

Kunstnik?

Feliks Randel

79

TR

Pühapäeval, 24. detsembril 2000 avati Pihkva oblastis Mihhailovskojes mälestusmärk Puškini elupäästjale. Nimelt ajendas küsitav Puškinit mitte sõitma Peterburi osalema dekabristide ülestõusus 1825. aasta detsembris. Ülestõus suruti julmalt maha, selle 5 osalejat hukati ning üle saja saadeti sunnitööle või Siberisse asumisele. Kes päästis Puškini elu?

jänes

80

AO

Kes esitab luuletuse? Kelle luuletus see on?

Ines Aru / Leena Laid-Parker

81

IP

See tuntud isemõtleja teenis leiba rahukohtunikuna, oli tegev arhitektuuriajakirjanikuna ja sai tuntuks mitmete fantastiliste kavade ja ekstravagantsete tegude poolest. Näiteks tahtis ta maha lõhkuda enamiku Toompeast, jättes alles vaid lossi. Teda peeti ka Oscar Wilde uuskehastuseks, kuigi ta oma elu jooksul ühtegi teost ei avaldanud. 1905. a kuulutas ta, et kohe-kohe ilmub tema suur draama. Kuna samal ajal hakati ehitama Vanemuise uut hoonet, ilmus ta ehitusele, mõõtis ja nõudis, et lava ehitataks 2 meetrit laiem – muidu ei saavat tema näidendit esitada. Kuna seda ei arvestatud, siis mees vihastas ja draama jäi ilmumata. Aasta hiljem kuulutas ta, et ilmumas on tema romaan Igavene suvi, aga enne kui see sündida jõudis, luges mees J. Linnakoski teost Romaan tulipunasest lillest, leidis, et soomlane on kõik ära öelnud, ega viitsinud enam oma romaani kirjutama hakatagi. Kellest on jutt?

Rudolf Lesta

82

IP

Walter Hilli film The Long Riders (1980) on huvitav sellepoolest, et selles mängivad 2 venda ja nende poolvend - kõik 3 sama perekonnanimega. Vendade isa John (1906-88) oli omal ajal Hollywoodi viljakamaid ja tunnustatumaid karakternäitlejaid. Vanim vendadest (s. 1936) on mänginud enam kui sajas filmis, lisaks TV-seriaalides ja teatritükkides, pälvinud 2 Kuldgloobust ning hulgaliselt muid auhindu; näitlejatööle on asunud ka tema tütar Kansas (s. 1978), vähemal määral on filmides kaasa löönud teine tütar Calista (1962) ja veel üks, senimainimata, vend Bruce. Vanuselt järgmine vend (s. 1949) on tuntust kogunud eelkõige vesternikangelasena, on mänginud näiteks nii Wild Bill Hickock´i kui Buffalo Bill Cody´t (1995) ning näitlemisega tegeleb ka tema tütar Martha Plimpton (s. 1970). Noorim vendadest (s. 1954) jääb seni oma vendade kuulsuse varju, kuid ka tema tütar Ever (s. 1974) on filminäitelaja (osales muuseas lapsena ka nimetatud 1980. a filmis). Vanim vendadest on loonud ka muusikat (sh filmimuusikat) ning perekond on seda ka koos esitanud. Kuidas on selle näitlejaperekonna nimi?

Carradine

83

TN

Kes on see kunstnik, sündinud 1930?

Jasper Johns

84

AO

J. N. Lewintopf sündis Lodzis 1933.a. Kuueaastasena põgenes ta holokausti eest ja rändas üksi Euroopas, kuni pärast sõda kohtas Poolas taas oma vanemaid. Kõnevõime kaotanud, käis ta aastaid puuetega laste koolis, kuni ükskord suusatamisel kukkudes kõnevõime taastus. Õppis Varssavi ja Moskva ülikoolides sotsiaalpsühholoogiat, sepitsedes Lääde põgenemise plaane. Nelja enda poolt välja mõeldud akadeemiku soovitusi kasutades õnnestus tal lõpuks 1957. aastal pääseda New Yorki. Siin õppis ta ära inglise keele, õpetas Yale’is ja Princetonis inglise kirjandust, valiti PEN-klubi presidendiks. Tema rahutu elu lõppes enesetapuga 1991. Teoseid: The Painted Bird, Steps, Being There, Blind Date (eesti keeles “Kohtumine tundmatuga”). Mis nime kandis ta alates 1939?

Kosinsky

85

AO

Autor ja teos?

Beethoven

7. sümfoonia

86

TN

Biitnik-kirjaniku Richard Brautigani tuntuim teose „Arbuusisuhkrus“ tegevustik hargneb paigas nimega iDEATH. Nagu kirjutab raamatu peategelane, on sealsed asukad oma elud hoolikalt arbuusisuhkrust seadnud ja mööda mändide ning kividega servatud teid oma unistuste lõppu rännanud. Ses maailmas valitseb „õrn tasakaal“, mille idülli hägustab musta varjuna vaid kõlvatu …. bande. Kuidas kõlab kurjamite kamba pealiku nimi? (Vihjena niipalju, et sama nime all on tuntud üks muusik.)

InBoil

87

IP

Küsitav on tuntuimaid Saksa režissööre. Alustas lühifilmide tegemisega Super 8-le, aastast 1987 on ta programmkinode üks repertuaarikoostajaid, aastast 1988 Berliini kino Moviemento direktor ning tegutsenud ka stsenaristika õpetajana. Täispika mängufilmiga debüteeris 1993 (Die Tödliche Maria). 1994 asutas koos sõpradega filmitootmisfirma X Filme Creative Pool. 1998 ilmunud Lola jooks oli ülimenukas nii Euroopas kui USA-s ja sai 8 saksa aastaauhinda. Teisi filme: Der Krieger und die Kaiserin (2000), Heaven (2002). Kes (sündinud 1965)?

Tom Tykwer

88

TR

10. juulil 2002 müüdi Londonis Sotheby oksjonil maal “Süütalaste tapmine”, hinnaks oli 49,5 miljonit £ ehk 1,209 miljardit Eesti krooni – teadaolevalt kõrgeim hind, mis tasutud enne 1850. aastat loodud maalikunsti eest. Alles paar nädalat enne oksjoni oli Sotheby ekspert G.Gordon kindlaks teinud maali tõelise autori. Kelle kuulutas Gordon maali autoriks?

(vt. Pilti kõige lõpus)

Rubens

89

AO

Pildil olev näitleja on sündinud ja kasvanud näitlejate peres. Vanemate teadmata astus ta sügisel 1942 Tallinna Teatrikooli. Ligi pool sajandit töötas ta ühes ja samas teatris, kust lahkus vanadekodusse paar aastat enne oma surma 1996. Tema teatritee viimase aastakümne tähtrollidest olgu nimetatud Vanaema "Kaheksas armastavas naises", Vanaema "Lugudes Viini metsadest", Vanaema "Libahundis" ja Vanamutt "Kanapeades". Kes?

Lia Tarmo

90

IP

Kes laulavad?

Nena;

Kim Wilde

91

AO

Nõukogudevastase manifesti “Tartu sügis” (1978) mõlemast autorist said hiljem kunstiteaduse magistrid. Noorem neist on aastast 2003 kunstiteaduse doktor (doktoritöö “Ümberpööratud perspektiivi kulturoloogilised, semiootilised ja tajupsühholoogilised tekkemehhanismid”). Vanem on muuhulgas juhatanud eksperimentaalesteetika laborit. Kes on need kaks haritlast?

Linnar Priimägi,

Ants Juske

92

TN

Näete pildil üht legendaarset filmimeest koos oma tuntuima kangelasega. Kirjutage mõlema nimed!

Henson;

konn Kermit

93

TN

1993.aastal määrati Doris Karevale luulekogu „Maailma asemel“ eest Eesti Vabariigi kultuuripreemia. Autorile tundus kummaline, et “nii meeleheitliku, mässulise, valusa, ränga ja metsiku kogu eest antakse riiklik preemia“. Terve öö järele mõelnud, otsustas Kareva preemiast loobuda ning algatada …. stipendium noorte luuletajate toetamiseks. Stipendium oli mõeldud neile algajatele noortele, kes ei julge või ei oska end ise pakkuda. Stipendiumi abil ilmus 10 noore luuletaja debüütkogu, esimesena Milvi Piiri „Kuningad. Jaht“. Samas sarjas avaldasid oma esimesed luuleraamatud ka Kristiina Ehin ja Jürgen Rooste. Millist nime kandis stipendium (või luulekogude sari)?

Õlekõrs

94

AO

See romaan ilmus okupeeritud Pariisis 19. mail 1942. Romaani lühikokkuvõttena on kirjanik ise kirjutanud: “Jutustus – mees, kes ei taha ennast õigustada. Ta eelistab arusaama, mis teistel temast tekib. Ta sureb, olles üksi teadlik oma tõest – sellise lohutuse tühisus.” See romaan on üks suurima kogutiraažiga kirjandusteoseid 20. sajandi Prantsusmaal. Nimetage autor ja teos.

Albert Camus

“Võõras”

95

AO

Kes kõneleb oma maalikunstist?

Jaan Toomik

96

AO

“Armas Reiman! Sinule, Eesti Kirjanduse Seltsi esimehele, on minul himu kirjutada. /---/ Eesti Kirjanduse Seltsil ei ole ühtainustki auliiget. Tean küll, mis põhjusel. Nimelt mind, eesti grammatika, eesti päevakirjanduse, eesti kirjanduse ajaloo, eesti muusika /---/ põhjendajat ei taheta seks tunnistada. Mind aga tahetakse aina laita ja vemmeldada, nagu seda Lüdig paskräästas teeb ja Hindrey pilgates ligi lõõbib. /---/ Kui mul nagu Hurdal 100 000 riigipangas oleks, kui ma ka sellega midagi hääd ei teeks, küll mind siis kummardataks. Nad ootavad minu matust, jään seda oma võlga jäänud majas ka ise tegema.” Kirja autor surigi 4 päeva pärast seda kirja. Kes?

K.A.Hermann

97

TN

1994. aastal valmis Hollywoodi ühel omanäolisemal lavastajal Tim Burtonil film oma ametivennast (1924 – 1978), keda on nimetatud maailma halvimaks režissööriks. 1950.-60. aastatel valmis mehe käe all hulgaliselt õudukaid (näit. „Glen ja Glenda“, „Plaan 9 avakosmosest“, „Koletise pruut“ jne.), mis tänasel päeval on tõeline friigifilmi klassika. Filmide stsenaarium, dekoratsioonid, eriefektid, näitlejatööd ei kannatanud reeglina mingisugustki kriitikat. Burtoni filmis kehastas nimiosalist Johnny Depp, teistes kandvates rollides olid Sarah Jessica Parker, Martin Landau jt. Nimetage see filmimees (loomulikult võib kirja panna ka Burtoni filmi pealkirja). 

Ed Wood

98

AO

Kes on see mees pildil – sündinud 1889 ja õppinud Peterburis, aastast 1969 NSV Liidu rahvakunstnik, Eesti Looduskaitse Seltsi asutajaliige?

Günter Reindorff

99

TN

 Kes on pildil?  

Isabelle Adjani

100

AK

Kes on luuletaja? Pildid on teinud tema tütar.

Eno Raud

 

88

 

Küsimuste autorid:

 

AK – Andres Kasesalu

IP – Indrek Paavle

TN – Tiit Naarits

AO – Aare Olander

AH – Alar Heinaste

TR – Taivo Rist