Eesti Meistrivõistlused 15.-16.4.2006

 

1

See Makedoonia Aleksandri poolt asutatud linn kandis algul nime Alexandria Ariana. Hiljem on kasutatud ka kreekapärast nimevormi – Aria, millest on tuletatud ka üldnimi teatud rassi kohta. Milline on linna tänapäevane nimi?

 

2

1920. a puhkes Eestis suure avalikkuse tähelepanu all tüli, mis sai alguse oma ärides ebaõnnestunud Johan Pitka avalikest süüdistustest sotsiaaldemokraadist majandusministri Nikolai Köstneri aadressil. Pitka seljataha koondusid sõjaväelased, Köstneri taha mõjukas SD partei. Konflikt jõudis selleni, et Pitka kutsus duellile sotside eestkõneleja, tuntud kirjamehe. Selleni asi siiski ei läinud, kuigi kired hakkasid rahunema alles pärast peaminister Jaan Tõnissoni manitsevat sekkumist. Kelle kutsus Pitka kahevõitlusele?

 

3

Rootsi kuningatest on rahatähtedel kujutatud mitmeid, Gustav VI Adolfi eluajal ka valitsevat kuningat ennast. Tänapäeval osutatakse seda au lisaks Gustav Vasale veel vaid ühele kuningale, keda siin ka näete. Kes on see valitseja?

 

4

Viktor Tretjakevitsch lõpetas 1932. aastal Tallinna Tehnikumi ja asus tööle R.Treubecki firmasse. Aastal 1935 asutati ettevõte R.Treubeck & V.Tretjakevitsch, milles kujunes oma alal Tallinna suurim ja tuntuim. Esimesel nõukogude aastal tuli nimede asemele number 1, ümbernimetatud ettevõttes asus Viktor Tretjakevitsch peainseneri ametikohale. 1941.a. kolis ta ümber Saksamaale, hiljem Kanadasse. Mis alal tegutses tema ja Treubecki ettevõte?

 

5

15.mail 1248 andis Taani kuningas Erik Plovpenning ehk Adraraha Tallinna kodanikele kõik õigused, mis on Lübecki kodanikel. XIV saj keskpaigaks oli Eestis juba 9 linna, kus kehtis kolm erinevat linnaõigust. Lisaks Tallinnale kehtis vaid kahes Eesti linnas veel Lübecki õigus, mida on peetud märksa täiuslikumaks kui Riia- või piiskopiõigus. Lübecki õigus on võrreldav moodsate õigusaktidega ja kuigi iseseisva õigusnormide koguna minetas ta oma tähtsuse (Tallinnale) 1865, kandus suur osa ta sätetest Balti eraseadusesse, mille kaudu püsis Lübecki õiguse mõju Eestis 1940-ni. Nimetage need kaks Eesti linna, peale Tallinna, kus Lübecki õigus kehtis.

 

6

Maria Elisabeth, Maria Anna, Maria Karoline, Maria Christine, Maria Elisabeth, Maria Amalie, Maria Karoline, Johanna Gabriele, Maria Josepha, Maria Karoline, Maria Antonia. Kuidas oli nende ema nimi?

 

7

Seda ajakirja on toimetanud Johannes Käbin, August Pork, Lembit Remmelgas, Käthe Kits jt. Käbini ajal oli toimetuse vastutavaks sekretäriks Lilli Promet, hiljem Andrus Roolaht – mees, kes on seisnud nii Eesti Wabariigi kui ENSV julgeoleku eest. Ajakirja viimase numbri tagakaanel oli kujutatud Amandus Adamsoni „Laeva viimne ohe”. Nimetage ajakiri.

 

8

Seda linna Elbe jõel on esmakordselt mainitud aastal 805. Otto I asutas seal Mauritiuse kloostri, millest sai keisririigi idaalade vaimne keskpunkt. Kloostri juurde kerkis toomkirik, mis on püsti tänaseni (pildil vasakul). Muidu pole iidsest linnast kuigi palju alles. Pildil näete linna piiramist ja mahapõletamist aastal 1631 väejuht Tilly poolt. 80% kesklinnast hävis 16. jaanuaril 1945. Nimetage see ühe Saksa liidumaa pealinn.

 

9

USA diplomaat Henry William Antheil, Rootsi kodanik Max Hettinger, Prantsuse kodanik Paul Lonquet, Saksa kodanikud Rudolf Cöllen, Frederic Marty ja Friedrich Offermann ning Eesti kodanik Gunover-Maria Luts. Kui lisada Bo von Willebrandt ning Taunis Launis, on see nimekiri lõplik. Mis nimekiri see on?

 

11

Maailma juhtiv ettevõte omal alal Wienerberger korraldas 2006. aastal juba teise omalaadse konkursi. 235 konkurendi hulgas vääris äramärkimist ka Tartu Jaani kirik. Millega tegeleb Wienerberger AG?

 

12

Teatavasti seisab Tallinna all kuulus Iru ämm. Kuusalu kiriku lähedal leidub aga Rihu ämm – kivikangur, kus olevat Kalevipoeg istuda ja merd vaadata armastanud. Pärastpoole hakatud Rihu ämmal esimest korda linna minejatelt „rumalust“ nõudma. Kes tõrkus, see pandud Rihu ämma peale kuuehõlmad laiali pikali ning laoti kivid nii peale, et ta enam teiste abita püsti ei saanud. Mis „rumalust” siis linna minejatelt nõuti?

 

13

Kes on pildil?

 

14

Nooruses velskriks õppinud, väike, paljaspäine ja punaka habemega mees olevat olnud "kohutavalt inetu" ning sarnanenud ahviga. Kuid tal oli suurepärane mälu ning tööasjades oli ta piinlikult täpne. Küllap viimased isikuomadused sillutasid ka tee võimu juurde. Ta viibis alati Stalini läheduses ning temale alluv Keskkomitee erisektor oli võimuaparaadi kese. Ta valmistas ette Poliitbüroo istungid ning ka osales nendel. Kes oli see Stalinile lähedal seisnud mees, tema erasekretariaadi ülem?

 

15

See praegusel kujul üle 600 aasta omal kohal seisev ehitis on 37 meetrit pikk ja 15 meetrit lai. Konstantin Pätsi surmatunnistusel on see ehitis märgitud tema alaliseks elukohaks. Nimetage see ehitis.

 

16

Moskva jõe lisajõge Istra kaldal asub tänini klooster, mis asutati patriarh Nikoni poolt 1656 kui patriarhide residents. Kloostrist pidi saama õigeusu maailma keskus. XVIII sajandil oli Voskressenski külas asuval kloostril 13 000 alamat. Kloostri ehitusel järgiti paljuski ühe linna ehituskunsti, selle linna järgi on klooster saanud ka oma nime. Nimetage see linn.

 

17

Eestis 2005. aastal 50 enim dividenditulu saanud isiku seas vanim oli 66-aastane kunagine minister. Tema juhtida on nii Sadolini värvivabriku kui ka Tallinna 600 miljoni kroonist kõrghoonet püstitava ettevõtte nõukogud. Talle (koos poegadega) kuulub Pärnumaal 900 hektarit maad, millega ta kuulub Eesti suurimate talunike hulka. Televiktoriinidel „Viis viie vastu” 1972/73 ja „Viimane langeb välja” 1973/74 saavutas tema võistkond 2. koha, võit tuli 1974/75 sarjas „Kes vastab paremini?”. Kellest on jutt?

 

18

Küsitav isik on sündinud 1892. Sai apteekri hariduse. Osales Müncheni õlleputshis, mille tagajärjel viibis lühiajalises vangistuses. On olnud Sturm Abteilung’i (rünnakrühmlaste) juhtivaid tegelasi. 1932.a. pakuti talle Saksamaa asekantsleri kohta, millest ta aga loobus Hitleri nõudmisel. Poliitikast taandudes asus “erialasele” tööle ühte ravimifirmasse. Pikkade Nugade Ööl 30.juunil 1934 lõppes tema elukäik. Keda näete pildil?

 

 

19

Tartu linnavolikogu juhtis aastail 1989-1993 mitmekordne NSV Liidu, Eesti, Moskva ja Gruusia meister ratsutamises. Moskvas ja Gruusias elas ta rasketel aastatel pärast kindralist isa represseerimist. Aastal 1961 õnnestus tal siiski Tartu Ülikooli õigusteaduskond lõpetada. 1960-ndail juhatas ta „Eesti Raamatu” poliitikatoimetust, seejärel töötas Tartus advokaadina. Kes?

 

20

See 1919-39 advokaadina töötanud mees oli 1919-34 ESTP liidreid ning seejärel Marksistliku Töörahva Ühenduse asutajaid. Tema maailmavaadet iseloomustab seegi, et ta oli Nigol Andreseni poolt tõlgitud ja 1936.a. ilmunud Karl Marxi "Kapitali" toimetaja. Ta valiti kõikide (!) riigikogude ja I Riigivolikogu koosseisu ning kuulus ka ENSV kahte esimesse ülemnõukogusse. Tema eluloost leiame nii ministriameti kui 5-aastase kinniistumise. Kes?

 

21

India kodanik Lakshmi Mittal on maailma rikkaimate inimeste nimekirjas oma 25 miljardi dollariga kolmas. Tema uus Londoni kodu maksis 100 miljonit ja tema tütre pulmad Versailles’ lossis läksid maksma 60 miljonit. Millisest majandusharust on pärit Lakshmi Mittali varandus?

22

1998.a. kutsus President Lennart Meri kokku Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvahelise Komisjoni, mille ülesandeks on anda sõltumatu hinnang Eestis aastatel 1940-1991 okupatsioonivõimude poolt sooritatud kuritegudele. Komisjoni liikmeteks on välismaa tunnustatud teadlased ja diplomaadid - Wolfgang von Stetten, Arseni Roginski, Peter Reddaway, Nicholas Lane, Uffe Ellemann-Jensen. Nimetamata on komisjoni esimees – raamatu "XX sajandi lõpparve" autor – ja komisjoni ainus Eestis elav liige, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži vanemuurija. Kes on need kaks?

 

23

See valitseja oli esimene mõrvatud kuningas omal maal pärast 978. aastat. Tema tapmise organiseeris ta oma naine, Philippe IV Ilusa tütar Isabella, ning surm saabus iseäranis võikal moel - pärakusse torgatud tulikuuma raudora läbi (selline tapmisviis ei jätnuvat suuremaid vägivaldse surma märke). Põhjusi teda vihata oli palju – vilets väejuht, halb iseloom, eelkõige vast siiski tema meessoost favoriidid. Kes on see valitseja?

24

1930-ndail võeti Soomes kasutusele 105-millimeetrised haubitsad. 1960-ndail neid moderniseeriti; nüüd on neid kingitud Eesti kaitseväele väljaõppeks. Muuhulgas on neid haubitsaid kasutatud aupaukudeks – Lennart Meri matustel juba kolmandat korda. Esimene kord oli 2004. aastal ühe mälestusmärgi avamisel, teine – ühe kindrali matustel. Mis mälestusmärk ja kelle matused?

 

25

Kes loeb muinasjuttu Lapi targast?

 

26

Kuigi enamus tänapäeva teadlasi tõlgendab Eedeni-lugu pelgalt legendina, leidub ka ajaloolasi, kes usuvad, et Eedeni aia müüdile võis aluse panna Dilmuni saare tuntus iidse täiuslikkuse oaasina. Nimelt oli Dilmun pronksiajal umbes 3000 e.Kr. üks vanaaja jõukamaid kaubanduskeskusi. Samal ajal naabruses elanud sumerid on Dilmuni nimetanud „Elu Maaks“ ja „paigaks, kus päike kerkib“, viidates selle saare imelisele rikkusele ja viljakusele. Ka Gilgameš saab samanimelises eeposes igavese elu otsinguil juhatust Dilmunist. Saare tänapäevane nimi tähendab tõlkes „kahe mere vahel“. Mis nime kannab see saareriik?

 

27

Mustjõe vasakpoolne lisajõgi Pärlijõgi voolab Lõuna-Eestis 33 km, Põhja-Lätis aga 6 km pikkuselt. Jõgi on saanud oma nime seal elanud ebapärlikarbi järgi. See jõgi on läinud Eesti loodusteaduse ajalukku seoses veel ühe loomaga. Nimelt pärineb selle jõe aladelt XX sajandi alguses selle looma (Emys orbicularis) viimane looduslik leid Eestis. Millise loomaga on tegemist? Üldiselt on see loom levinud kogu Lääne-Euroopas, aga ka Ukrainas ja Lõuna-Venemaal.

 

28

Seda Eestimaa loodusparki on viimastel aegadel külastanud 13.000-15.000 inimest aastas. Ega päris igaüks iga päev sinna saagi: looduspargi kaitse-eeskirja kohaselt on pargi päevane lubatud külastuskoormus kuni 500 inimest. Looduspark on looduslikult kirev. Mets katab sellest 1662 hektarit. Leidub nii okas kui lehtpuid, kõige enam siiski mände (64%). Siin on ka Eesti põhjapoolseimad sood, kokku 9,4 ha. Taimestikust on looduspargis kõige huvipakkuvamad olnud haruldaste samblike leiud. Tihedad metsamassiivid pole pinnataimestikul eriti levida lubanud, küll on mõnusa äraelamise endale looduspargis leidnud niiskust ja pimedust armastavad rohukonnad, rästikud ja nastikud. Mis looduspargist jutt?

 

29

Kes oli see Bolognas tegutsenud füüsik, matemaatik ja astronoom, kes avastas valguse difraktsiooni, võttis kasutusele termini "difraktsioon" ning oletas, et valgusel on laineiseloom? Just see jesuiidist õpetlane andis kuu "meredele" tänaseni kasutusel olevad nimed nagu Selguse meri, Vaikuse meri jt, mis avaldati tema ordukaaslase Giovanni Riccioli poolt 1651. a. Ta enda auks on Kuul nimetatud üks kraater. Kes (1618-1663)?

 

30

Mõisakülas asuvas firmas valmistatakse ka ühe meile suhteliselt eksootilise vilja koristusmasinat CHM-3407, mis töötab põhimõttel „kaeva ja tõmba“ ning mille abil saab tunduvalt vähendada rasket füüsilist tööd saagi koristusel. Need viljad võivad olla kuni 1 m pikad ja kaaluda kuni 15 kg. Viljad on pealt kaetud korgikihiga ja sees on neil valkjas tärkliserikas sisu. Neis leidub mürgist sinihapet, seepärast tarvitatakse neid peamiselt keedetult. Neist valmistatakse jahu (nn. brasiilia aroruuti) ning teratärklist, mis seedub kergesti ja on väga toitev. Mille koristamiseks see masin on mõeldud?

 

31

Euroopa keskpunkti on omaks pidanud nii Leedu, Valgevene, Ukraina kui Poola. Kui võtta mandri-Euroopa äärepunktid, siis satub keskpunkt tõesti Valgevenesse, Babruiski lähedal asuva Klitševi asula kõrvale. Kui aga võtta arvesse kogu Euroopa äärepunktid: põhjas – Fligeli neem (Fligeli Cap) Rudolfi saarel Franz Joosepi Maal; lõunas – Kreeta saare ligidal asuv Gavdos; läänes – Islandi saarel asuv Bjargtangar ja idas – Lootuse neem (mõs Želanija) Novaja Zemlja põhjasaarel, siis see keskpunkt enam Valgevenesse ei satu. Kuhu ta siis satub? (riik–1 p.; täpsem asukoht–2 p.)

 

32

See on igihaljaste või heitlehiste lehtpuude ja -põõsaste perekond, kuhu kuulub umbes 120 troopikas kasvavat liiki. Viljad on mõnel liigil söödavad, valmis vili maitseb magushapult ning meenutab pisut banaani ja ananassi, söömiseks lõigatakse see pikuti pooleks ja süüakse seest lusikaga. Vili sisaldab väga palju C-vitamiini, fosforit, süsivesikuid ja valke. Tuntud on peruu ***, mille vili on tuntud ka kui kerimoia, sile ***, oga-***, soomus*** jt. Saku õlletehas toodab küsitava vilja maitselist jooki KISS Cariba. Rooma vabariigi ajal tähistati sama sõnaga muuhulgas Rooma linna varustamiseks mõeldud toiduainete tagavara, keisririigi ajal aga põhiliselt toiduainetes tasutavat ja kord aastas kogutavat naturaalmaksu. Mis vili?

 

33

Mis riigi ametlik keel kasutab sellist kirja?

 

34

Selle mineraali nimetus tähendab kreeka keeles pettust. Omapärane nimi tuleneb tõigast, et algul oli teda raske teistest mineraalidest eristada. Teda leidub lisandina magma- ja moondekivimeis, moodustades suuri maardlaid. Ta on ka setteliste fosforiitide põhimineraal ning mis kõige olulisem, inimese luustiku üks koostisaine. Kasutusvaldkondi on tal palju, enim ehk põllumajanduses väetise ühe koostisosana. Eestis on mineraali kõige enam uurinud akadeemik Mihkel Veiderma, kelle vastavad uurimused on maailma teadusringkondades rohkelt tsiteeritud. Mis mineraal?

 

35

Kuuldav hümn on loodud moldaavlaste rahvalaulu baasil. Mis riigi hümni kuulete?

 

36

Selle jõe delta moodustavad jõeharud Escravos, Forcados, Dodo, Pennington, Middleton, Sombrero, Brass, Saint Barbara, San Bartholomeo, Bonny ja veel õige mitmed. Mis jõgi see on?

 

37

Seda nime on kandnud mitmed kuningannad. Seda nime kannavad asumid Filipiinidel, Puertoriikos, Kuubal ja USA-s (Kalifornia, Georgia), neem Haiiti saarel, üks Galapagose saari ja saartevaheline väin, järv USA-s jne. Sellenimeline küla on ka Eestis, saksa keeles nimetatud ka Margarethenhof  (mõisa rajaja ema nime järgi). See küla on kandnud veel mitmeid nimesid, kuid kõik variandid tähendaksid tänapäevases keeles „suure põllu küla“. Mis külaga on tegemist?

 

38

Sellesse perekonda kuuluvad liigid kasutavad toitumisel väga pikka imilonti, kuid küsitaval liigil on see erandina lühike ja jäme, mistõttu ta on "spetsialiseerunud" toidu otsimisele mesitarudest. Seetõttu oskab liblikas häält teha, olles nii üks väheseid kui mitte ainuke häälitsev liblikas. Ta toob kuuldavale kõrget ühtlast üminat, mis imiteerib mesilasema rahustavat häält. See teeb mesilaspere uimaseks, ning liblikas saab minna rahulikult tarusse mett õgima. Mesilased omakorda ehitavad taruvaigust taru ukse ette „trellid”, s.t. teevad ukseava kitsamaks, et liblikas sisse ei mahuks. Mis liblikaliik?

 

39

Seda linna on esmakordselt ajaloos nimetatud 1252. aastal. Linn olevat oma nime saanud kettidega kokku seotud palkidest kahel pool linna algset asupaika. Need tõkked pidid vaenlastele sulgema laevatee riigi südamikku. Mis linn?

 

40

Eesti muuseumitraditsioon on saanud alguse …-st. Nimelt just see ese pani 1802 aluse raeapteeker Johann Burchard VII kollektsioonile. Burchardi kuriositeetide kogust Mon Faible (`minu nõrkus`) sai Eesti esimene eramuuseum. Mis esemest siis sai alguse Eesti muuseumi-traditsioon?

 

41

Mitmetel tuntud ja suurtel mägedel on kaks tippu. Nii ka Elbrusel. Mida räägib selle kohta iidne kaukaasia rahvaste legend, kuidas Elbrus omale kaks tippu sai? Abi võib tulla Piiblitegelasi tundmisest.

 

42

Biruang (Helarctos malayanus) on kõige väiksem karuliik, nad kasvavad 1...1,4 m pikkusteks, kaaluvad 27...65 kg ning evivad mustjaspruuni madalat karvkatet. Oma võimsate küüniste tõttu on need „väikesed“ Kagu-Aasia karud siiski väga ohtlikud, sest kui neid segada, siis ründavad nad ootamatult ja välkkiirelt. Tugevad küünised teevad neist ka ülihead puu otsa ronijad. Biruangi kutsutakse ka malai karuks, kuid eesti keeles on tal veel kolmaski nimi – ...karu. Milline sõna tuleks kirjutada punktide kohale?

 

43

Tartu õlletehasel on teisik, mille toodangust suure osa moodustavad ühed ja samad õllesordid, vähem või rohkem erinevad ainult õllesildid. Kinnitamata andmeil valmib nii mõnigi õllesort ühes neist tehasest, kuid läheb müüki mõlema tehase siltide all. Kui Tartu õllesildid kannavad aastaarvu 1807, siis küsitava linna õlletehas loeb oma algust 1590. aastast. Mis linnas asub Tartu õlletehase teisik?

 

44

Kõige väiksem kala elab Austraalia lähedal Suures Vallrahus ja ta suuruseks on vaid 6...9 mm. Inglisekeelne nimigi on tal infantfish ehk siis lapskala. Tal pole hambaid, soomuseid, kõhuuimi ega pigmenti (v.a. silmades). Tema eestikeelne nimi vastab ladinakeelsele, see omakorda tuleneb nimest, mida kandis ka üks Liam Neesoni kehastatud tegelane. Mis nime kannab see seni avastatutest väikseim kala ?

 

45

Saare avastanud Kolumbus andis sellele nime looma järgi, keda saar talle oma kujult meenutas. 1630. aastast kuni 17. sajandi lõpuni oli saar piraatide valduses, kes kutsusid end "rannavendadeks" ja rajasid seal omanäolise korrastatud ühiskonna, kus puudus eraomand. Haiti põhjarannikust 10 km kaugusel paiknev 26 000 elanikuga saar sai 2004. a sügisel kõvasti räsida orkaanis Jeanne, esialgsed uudised rääkisid koguni, et terve saar on jäänud vee alla ja kõik selle olev minema pühitud. Mis saar?

 

46

Küsime linna, mis on väikseim neist 12-st, kus toimuvad 2006.a. jalgpalli MM-mängud. Fritz Waltheri nimelisele staadionile mahub peaaegu pool linna veidi enam kui 100 tuhandest elanikust. Linna külje all Ramsteini sõjaväebaasis elab 40 tuhat USA sõjaväelast ja nende pereliiget. Pfälzer Saumagen (Pfalzi seamagu) on toit, mida selle kandi külalistele kindlasti pakutakse.

 

47

Nad on kogukamad kõrvukhülged maailmas. Nad on suurepärased ujujad, kes sukelduvad saagi otsinguil kuni 180 m sügavusele. Nad toituvad peaasjalikult kaladest, kuid söövad ka krabisid, kaheksajalgu ja kalmaare. Seedimise tõhustamiseks neelavad ka hulga kive. Umbes tonnised ja kuni 4 meetrit pikad isased isendid on märgatavalt suuremad emastest.

Sama nime kannab Venemaa moodsate katamaraan-raketiristlejate mudel, mida on tänaseks ehitatud kaks eksemplari. Kuidas on looma ja laeva ühine nimi?

 

48

Need seened on kreemikasvalged, kübara läbimõõt on kuni 20 või isegi 30 sentimeetrit. Seeneliha on kõva ja tihe, põletavalt kibe. Kesk-Euroopas neid seeni ei sööda, küll aga ida pool, ka Eestis. Seen lõigati õhukesteks viiludeks, mida siis röstiti tulise ahju peal. Mis seen? Õige perekonnanimi – 1 punkt.

 

49

Selle Loode-Somaalias asuv regiooni keskus on Garoowe ja pindala ca 300 000 km2 (umbes, sest piirid on määramata). 1998. a kuulutati seal välja iseseisvus Somaalia koosseisus, kuid erinevalt Somaalimaast ei taotleta rahvusvahelist tunnustust ja soovitakse pigem olla föderaalne vabariik Somaalia koosseisus. Riigi nimi pärineb Vana-Egiptuse allikatest, mille järgi sellise nimega maa („Jumalate maa”) kuskil seal kandis asuvat. Mis riik?

 

50

Kes on muusika ja kes sõnade autor?

 

51

Selle olümpiaala algajatele mõeldud Euroopa sarjas mängib ka Eestit koondis, kes on suuresti komplekteeritud SK Mella mängijatest. Selle sarja huvitavamad tulemused olid 81:1 ja 61:1 – nii kaotas Albaania Fääri saartele ja Gruusiale. Nimetage spordiala.

 

52

Koodi KTO8600 all õpetatakse Tallinna Tehnikaülikoolis öenoloogiat (ingl. k. Oenology). Lektoriks on dotsent Ants Virkus, kauaaegne keemiateaduskonna prodekaan ja dekaan. Millega tegeleb öenoloogia?

 

53

 

Kes on see eestlane, olümpiamedali omanik? Teel medalile võitis ta A. Györfy (Ungari), F. Pražky (Tšehhoslovakkia) ja J. Domas’ (Prantsusmaa). Siis tuli üllatuskaotus G. Gorlettilt (Itaalia). Kuigi ta võitis siis V. Fischeri (Austria), ei tulnud pronksist enamat.

 

54

Nendel olümpiamängudel olid esmakordselt kavas naiste iluvõimlemine, sünkroonujumine ja naiste jalgratta maanteesõit. Jalgpalliturniirist lubati osa võtta professionaalsetel mängijatel tingimusel, et nad ei olnud osa võtnud maailmameistrivõistlustest. Millised olümpiamängud?

 

55

1832-37 õppis ta Tartu ülikoolis arstiteadust, 1839-42 oli Kiievi ülikooli õppejõud, 1842-45 juhtis ekspeditsiooni Põhja- ja Ida-Siberisse. Peterburi TA-s akadeemikuks oli ta zooloogia alal. Oli pikka aega ka tsaariperekonna õpetaja. Maailmakaardilt leiame 7 tema järgi nime saanud objekti. Riho Västrik on vändanud filmi "***i jälgedes" ning Natalja Suhhova ja Erki Tammiksaar avaldanud venekeelse elulooraamatu. Kes (1815-1894)?

 

56

Selle maa jalgpalliliit asutati 1880. aastal, FIFA liikmeks võeti 1911. aastal. Oma pikkade jalgpallitraditsioonide juures on nad MM finaalturniirile jõudnud kolmel korral, viimati 1986 Mexicos. Kahel korral on jõutud ka MM-i veerandfinaali. Tänasel päeval see jalgpallimaa nii kõrgeid sihte ei julge seada, viimatises FIFA edetabelis asutakse 98. kohal, ehkki mõned üksiksaavutused on muljetavaldavad. Näiteks eelmisel aastal saadud 1:0 võit Inglismaa üle ja 1:1 viik Portugaliga. Rääkimata kindlatest (3:0 ja 2:0) võitudest Trinidad&Tobago ning St. Kitts&Nevise üle. Ja oma viimatine maavõistluse vastane alistati 1:0. Mis maa?

 

57

Olümpiamängudel medaliväärilise tulemuse 14309 saavutanud võistkonda kuulusid Igor Novikov, Nikolai Tatarinov ja … Kes?

 

58

See lehtrikujulise (eest laieneva) rauaga eestlaetav tulirelv tuli Euroopas kasutusele 17. sajandil. Raua kuju pidi hõlbustama laadimist, ka sai sellest korraga välja lasta mitu kuuli - seda peetaksegi tänapäevase haavlipüssi eelkäijaks. Relv polnud kuigi täpne ja oli lahingus täiesti ettearvamatu - sellega võis tabada korraga tervet hulka vaenlasi või üldse mitte midagi - mistõttu sõjaväes kasutati seda suhteliselt harva (küll näiteks Katariina II aegses Vene väes). Küll aga oli see mingil ajal salakaubavedajate, röövlite jm kahtlase seltskonna lemmikrelv. Mis relv?

 

59

20-aastane Aleksandr Ovetškin sai jäähokiliigas NHL sel nädalal hakkama haruldase teoga. Viskas oma 50. värava sel hooajal ning tõusis sellega kolmandaks uustulnukaks NHL-i ajaloos, kes oma debüüthooajal 50 väravat kokku saanud.

Debüüthooaja rekordini on venelasel veel tükk maad minna. Tippmargiks on 76 väravat ning hooajal 1992-93 sai sellega hakkama noor Winnipeg Jetsi meeskonna mängumees. Kes?

 

60

1990. aastate keskpaiga Eesti diskobuum tõi endaga kaasa arutul hulgal muusikakollektiive ning üksikesinejaid, kelle tõusukiirus oli võrreldav nende hääbumisrutuga. Bändide eluiga piirdus enamasti ühe „Suvest-Suveni“ tuuriga või õige pisut kauem.

Ühele sellisele pani 1996. aasta kevadel aluse eurohelilooja Ivar Must, kutsudes laulma Enel Eha ja Mari-Lin Poomi. Kuidas seda duetti kutsututi? Laseme ka nende omaaegset „hittlugu“ ja palume loo ajal kannatust see ära kuulataJ

 

61

2004.a. tuli pesapalliliiga MLB meistriks 86-aastase vaheaja järel Boston Red Sox. Kuid juba järgmisel aastal ületati rekord – võitjaks e. maailmameistriks krooniti võistkond, kelle viimane üldvõit pärines 1917.aastast. Millisest tiimist on jutt?

 

62

USA presidendi ametilennuk „Air Force One“ on maailma üks tuntumaid õhusõidukeid. Tegelikult on neid isegi kaks. Mõlemad peaaegu identsed Boeing 747-200B marki lennukid. Oma „Air Force One“ on ka vene presidendil. See lennuk on 55,3 meetrit pikk ja 17,5 meetrit kõrge, tiibade laius 60,11 meetrit. Õhus suudab lennuk arendada kuni 940 km/h kiirust ning lennata kuni 9000 kilomeetri kaugusele. Oma esimese katselennu tegi see lennuk 1988. aastal, tsiviillennunduses võeti kasutusele 1993. aastal. Mis marki lennuk veab Venemaa presidenti? Palume vastata võimalikult täpselt.

 

63

Pildil on jalgpallitreener ja üks tema õpilasi, meeskonna standardolukordade lahendaja. Meeskond mängib sini-valges vormis. Kuidas on treeneri nimi ja millise riigi rahvusmeeskonda ta 2006.a. MM-l juhendab?

 

 

64

Mis nime kannab liim, mida valmistav firma rajati 1884 Ludwig Hoerth`i poolt Badeni lähedal? Hiljem omandasid firma vennad August ja Hugo Fischer. Aastast 1994 on selle kaubamärgi ainuomanikuks firma Bolton. Omanikud andsid kaubale sellise nime, kuna mitmed selleaegsed büroo- ja kirjatarvete tootjad kasutasid oma kaubamärkides linnunimetusi (Marabou, Pelikan, Schwan)

 

65

Helle Kaljula elab Raplamaal Käbikülas Raja talus, kasvatab seal hobuseid ja malamuute. Koos Ain Reppo ja Sulev Aarmaga on ta Eesti värskeima spordialaliidu (loodud 20. detsembril 2005) eestvedaja. Eestis selle ala harrastajaskond siiski ülemäära suur pole. Lõviosas harrastatakse seda USA-s, Kanadas ja Venemaal. Mis spordiala?

 

66

Kõik me teame kuulsaid kosmosekoeri Laikat ning Belkat ja Strelkat. Teaduse huvides on kasutatud nii kukkede/kanade, lammaste, jäneste kui muude loomade teeneid. Rottidest ja hiirtest ei tasu rääkidagi. Kes olid Babette ja Silvette ning millisteks uuringuteks tahtis neid aastail 1926-1927 kasutada vene „väljamõtleja“ Ilja Ivanovitš Ivanov?

 

67

Paul Keres oli maletajate seas tuntud kui korrektsuse ja viisakuse etalon, kes endast kunagi välja ei läinud (või vähemasti ei näidanud seda välja). Kerese kaaskondlastel meenub vaid üks juhus Kerese karjääris, kus suurmeister ei osanud väärikalt kaotada. 1957. aastal sai Keres Eesti koondise eest mängides 1. laual 0-2 sugeda ühelt suurmeistrilt. Esimene partii katkestati eestlasele lootusetus seisus. Kui Keres hakkas salakäiku ümbrikusse pistma, ei pidanud vastane vastu, heitis imestunud pilgu ja lausus: „Aber Paul, das ist ja doch Matt in sechs Zügen!“ (Aga Paul, siin on ju matt kuue käiguga!) „Vielleicht,“ vastas Keres ja sulges ümbriku, alistudes järgmisel päeval ilma mänguta. Kes oli see suurmeister (1911-1986), kaheksakordne oma riigi meister, kellele Keres ei osanud väärikalt kaotada? Kerese kutsel osales ta esimesel Tallinna turniiril 1969, jäädes välismaalastest tahapoole oma kaasmaalasest Ervin Haagist.

 

68

Selle automargi algus ulatub aastasse 1922, kui Blackpoolis kohtusid Bill Lyons ja William Walmsley. Koos asutati Swallow Sidecar Company, mis hakkas valmistama mootorrataste külgvankreid. Esimesed autod ehitati teiste autotootjate raamidele. Omatehtud alusraamile tehtud esimene SS-mudel vääris oma madala kere ja pikalt etteulatuva mootorikattega tähelepanu Londoni autonäitusel 1931. Tänaseni tuntud nime all tehakse autosid alates 1935. aastast. Osavõtt Vormel-1 sarjast pole automargile erilist kuulsust lisanud. Mis marki autodest on jutt?

 

69

Kui uskuda kümnevõistluse isevärki statistikat, siis tegi Erki Nool oma parimate hüppealadega võistluse 1995. aastal Götzises. Nool hüppas toona kauguses uueks Eesti rekordiks 8.10, ületas kõrgushüppes 1.99 ning teivashüppes 5.40. Kolme hüppealaga saadud 2915 punkti paigutavad ta maailma kümnevõistlejate-hüppajate kõigi aegade ededetabelis kolmandale kohale, vahetult Dan O´Brieni järele. Seda tabelit juhib üks maailmameister, kes on samal võistlusel hüpanud kaugust 7.96, kõrgust 2.17 ning teivast 5.20, kogudes 2985 punkti. Kes?

 

70

Tallinna tuletõrje ajaloost loeme, et 1910 osteti auruprits „Kärmas Katariina“ ja redel „Pikk Jakob“. Kus Eestis aga asuvad „Helde Margarethe“ ja „Lühike Herman“? Tegemist on omaaegsete riistade koopiatega.

 

71

Armastatud lauamängul kabel on palju teisendeid. Seda annab mängida nii 64-l ruudul (Vene kabe), 100-l ruudul (rahvusvaheline kabe) kui ka 144-l ruudul (Kanada kabe). Üht levinumat kabe teisenditest mängitakse nagu Vene kabetki 64-l ruudul, mis aga kõik on valged. Kummalgi mängijal on 16 kivi, mis paigutatakse algul 2. ja 3. reale. Kivid võivad liikuda otse ja kõrvale; liikumine tagurpidi ja mööda diagonaali on keelatud. Vastase kivide löömine on samasugune nagu Euroopa kabes. Üle tohib hüpata ainult käigu suunas (ette, vasakule, paremale). Ka siin kehtib kohustusliku löömise reegel. Tamm võib liikuda igas suunas, kuid ainult püst- ja rõhtridu pidi. Ühel käigul võib hüpata üle kui tahes paljude ühes reas olevate väljade. Millist kabet sedasi mängitakse?

 

72

Eesti Matemaatika Seltsi esimene esimees (aastast 1987) on sündinud 1929 Vändras. 27 aastat juhatas ta Tartu Ülikoolis algebra ja geomeetria kateedrit. Eesti Loodusuurijate Seltsis on ta pikka aega juhatanud loodusteaduste ajaloo komisjoni. Tema poeg (sündinud 1957) on lõpetanud Tartus E. Hermaküla stuudio ja sealtpeale (vaheaegadega) vanemuislane. 1993-1999 oli ta teatri draamajuht, 1999 pälvis kolleegidelt parima meesnäitleja preemia. Nimetage perekonnanimi.

 

73

Selle linna kaks jalgpalliklubi kasutavad oma logodes loomi. Praegu kõrgliigas palliva klubi embleemil on kujutatud eesli seljas ratsutavat ratsanikku, mistõttu ka klubi hüüdnimeks on Lendav Eesel (Asini Volanti). Teine klubi praegu kõrgliigasse ei kuulu, kuid temal on ette näidata riigi meistritiitel aastast 1985. Selle klubi asutasid klassikalisi teadusi õppivad tudengid ja klubi embleemil on kujutatud kaks mastiff-koera pead. Mõlema klubi värvideks on kollane ja sinine.

Mis linn?

 

74

Silvio Cator püstitas 09.09.1928 maailmarekordi kaugushüppes tulemusega 7.93. Sportlase parimaks saavutuseks jäi hõbemedal 1928.a. olümpiamängudelt. Kuid tema tipptulemus peaks olema tänaseni tema kodumaa rekord. Mis riigi kaugushüpperekord püsib juba 85 aastat?

 

75

Kuulete lugu „Slow Jam” ühelt 2001. aastal ilmunud CD-lt. Nimetage ansambel.

 

76

Ta sündis 1929 Laeva vallas. Temale teatakse kuuluvat Eestimaa suurim raamatute erakogu, mis moodustab tema koduse raamatumuuseumi. Ta on Jaan Tätte tädimees ning niimoodi sattunud olema Heino Väli ja Jaan Tätte Silver Ükssilma prototüüp. 2005.a. avaldas ta mälestusteraamatu „Valus naer”. Kes on see kirjanik ja luuletaja?

 

77

Klaus Georg Steng sündis 1944 Austrias ja on meile rohkem tuntud lavanime järgi, mille ta võttis oma ema neiupõlvenime järgi. Näitlejakarjäär algas 1962 ning alates 1972. a on ta „Wiener Burgtheater’i” liige. Pidades end teatrinäitlejaks vältis ta aastaid ülesastumist kinolinal. Esimene suurem filmiroll oli peaosa István Szabó „Mephistos” (1981), millega Cannes’i festivalil võidetud parima näitleja auhind tõi rahvusvahelise tuntuse. Koostöö Szabóga jätkus - filmid „Oberst Redl” (1985) ja „Hanussen” (1988). Sydney Pollacku „Out of Africa” (1985) tõi kõrvalosa Kuldgloobuse ja Oscari nominatsiooni. Hiljem on mänginud ka enda lavastatud filmides. Kes on see Tel Avivi Ülikooli audoktor?

 

78

Ahvenamaal Önningebys tegutses XIX sajandi lõpust üks Põhjamaade tuntumaid kunstnikekolooniaid. Sinna suundusid pärast 1905.a. revolutsioonisündmusi ka mitmed Eesti vaimuinimesed. Küsitav kunstnik veetis seal 1906. aasta suve, sealt on pärit tema haprad taimemotiividega tušijoonistused, mida ta hiljem kasutas Tuglase novellikogu „Kahekesi” kujundamisel. Kes on see kunstnik, keda peetakse Eesti esimeseks moodsaks maastikumaalijaks?

 

79

Hedvig Antoinette Isabella Eleonore Jensen (1867-1889) oli taani tsirkuseartist, kes on rohkem tuntud oma võõrasisast tsirkusedirektorilt laenatud lavanime all. Tsirkusega Rootsis tuuril olles kohtus Hedvig ratsaväeohvitseri Bengt Edvard Sixten Sparre'ga. Järgnes tormiline armuromaan, armunute unistused polnud määratud täituma, sest Sparre oli abielus ja kahe lapse isa. 1889. a põgenes paarike Taani ning kui raha otsa sai, otsustasid meeleheitel noored sel viisil mitte jätkata -  Sparre laskis maha oma kallima ja seejärel iseenda. Temake oli siis 21 ja tema 35. Nende hauda külastavad siiani turistid, meelispaik on see armunute jaoks. Traagiliselt armastusloost on tehtud kolm filmi, kuulsaim neist Bo Widerbergi poolt 1967. a. Filmimuusikana kasutatakse osa Mozarti klaverikontserdist nr 21, mis on seeläbi tuntuks saanud kui *** teema. Mis nime all on tuntud see Rootsi tüdruk ja Mozarti klaverikontsert?

 

80

„Lõikasin parajasti doktorivorstist tüki, kui mu toaaknale koputati. Akna taga seisid Helju Vals ja Leo Metsar. ... Helju teatas õhinal, et koostamisel on tšehhikeelne antoloogia eesti luulest ja Leo M. on teel Betti Alveri juurde. Kas ma ei soovi kaasa tulla?” Siit algas nende ridade autori 14 aastat kestnud isiklik tutvus Betti Alveriga, mis on kokku võetud kaunis mälestusteraamatus „Betti, kibuvits õitseb”. Küsitav autor on lõpetanud Tartu ülikooli nii kehakultuurlase kui arstina, tema arvukate kirjatööde hulgas on „Taastumine spordis” ja „Meditsiinist sportlastele”. Ülikoolis oli ta viimati psühhosomaatika professor semiootika õppetooli juures. Kes?

81

Balletis on harukordne, kui laval esinevad koos ema ja tütar. Eesti teatriloos on teadaolevalt üksainus kord säärane juhus olnud – 1980-ndatel, mil ema ja tütar tantsisid koos „Estonia“ laval „Luikede järve“ luiki. Tütrest siiski baleriini ei saanud, tema tegutses hiljem rohkem teatrikriitikuna, kus kasutas ka varjunime Sandra Kass. Kolmas pereliige - ema mees ehk tütre isa – oli üle 30 aasta Tallinna Balletikooli kunstiline juht. Nimetage perekonnanimi.

 

82

Euroopas tuntust koguv lauljanna on džässvokalist. Peamiselt inglisekeelse džässi kõrval viljeleb ta ka rootsikeelset poppi. Viimane album (2005) kannab pealkirja "My Swedish Heart". Tema vanavanavanavanaisa on temast esialgu siiski veelgi tuntum. Küsitav lauljanna on oma esiisa teostest on lugenud vaid ühte ja näinud selle kohta ka filmi. Kes on see lauljanna?

 

 

83

See 1998. aastal valminud film (peaosades Matt Damon ja Edward Norton) on kiresütitajaks olnud paljudele pokkerimängijatele. Teiste seas ka Eesti ühele tuntumale   mängurile Imre Leiboldile, kes enda sõnul pärast filmi vaatamist asus internetis otsima harjutamisvõimalusi ning tänaseks teenib mängides internetiturniiridel aukartust äratavaid summasid. Filmi režissöör on John Dahl ning filmi resümee iseenesest lihtne, noor ja talendikas pokkerimängija püüab oma mängija oskusi kasutades välja lunastada lootusetult laenuhaide võrku langenud sõpra. Õnneliku lõpuga filmis kõlab rohkelt pokkerimängija tarkusi ning ei puudu ka oma armastuseliin. Mis film?

 

84

See kirjanik, kelle teoste hulgas leiduvad näiteks “Valentine” ja “Lelia”, on oma kireva elu jooksul olnud romantilises suhtes mitme tuntud heliloojaga. Kes on pildil kujutatud kirjanik?

85

Kuulete üht töötlust. Kes on originaali autor?

 

86

Noor intellektuaal Mati mahhineerib end olukorda, kus tal tuleb veeta nädalavahetus koos oma naise Helina ja naise armukese, viiuldaja Eduardiga. Kolmik sõidab Eduardi suvekoju, maalilisse paika. Mati on otsustanud oma naise tagasi võita, olgu põhjuseks armukadedus või uhkus.  Mis on armastus? Kes seda suudab uskuda? Mida on üldse võimalik uskuda? Filmi tegevus toimub lakoonilises ja sirgjoonelises maailmas, kus aeg on peatunud kusagil kaheksakümnendatel ja vuntsidest on saanud meeste nägude traagiline konstant. See on film, mis lööb parandamatu haava teie isiklikku konstitutsiooni. Selle vaatamata jätmine aga seab tõelisesse ohtu teie isiksuse edasise arengu. Igatepidi on jama, aga parem oleks siiski see film ära vaadata. Kuidas on selle Mati Undi samanimelise novelli ainetel tehtud filmi nimi?

 

87

Kes on see kunstnik – üks tuntumaid ja stiilipuhtamaid maneriste? "Autoportrees" (1524) näitab 21-aastane kunstnik end kumerpeeglis. Näete ka tema „Madonnat lapse ja pühakutega”.

 

88

See 48-aastane mees on vanemate päritolu järgi mustlane. Elab Stockholmis ja on palgal kuninglikus nukuteatris näitlejana. Ta tegeleb suurte vabaõhuprojektide organiseerimisega ja hoiab kätt Rootsi maleliikumise pulsil. Tema tõlketöödest võib märkida Beethoveni „Koopaoravat”, „Rootsi hoki antoloogiat” ning Carl Böklav-Waldini "Huvitavaid rinnamärke Rootsi riigi lähiajaloost." Kellest on jutt?

 

89

Selle 1985. a valminud filmi võteteks rajatud võtteplatsi kasutati kuni 2000. aastani üha uute filmide väntamiseks, seal tehti näiteks Young Guns (1988), Wyatt Earp (1994), Wild Wild West (1999) jpt. Lawrence Kasdani filmis mängivad koos sellised tuntud tegelased nagu Kevn Kline, Scott Glenn, Danny Glover ja Kevin Costner, viimase jaoks oli see läbimurdefilmiks kinomaailma tippu. Mis film?

 

90

Selle teose viimane lavastus Eestis on tehtud „alkeemilisel printsiibil“, vähemalt nii on tegijad ise oma lavastuse ülesehitust nimetanud. Lavastuses kõlanud „suurt muusikat“ kantakse ette rahvakunsti piirimaile tõrjutud pillidega, kusjuures Sibeliuse Akadeemia õpilaste Eva Alkula elektrikandle ja Sirje Mõttuse akordioni käsitlus on lausa virtuoosne. Lavastuse maailmalõpumeeleolu aitavad süvendada Ervin Õunapuu akvarellkujundid. Saša Pepeljajevi omapärast koreograafiat ilmestavad sõduripükstes kolmejalgse tegelase tantsunumbrid. Tükis tutvustatakse vaatajatele ka iseäralikku punast asjandust – „kükitit“, mida langeb taevast sadade kaupa. Nimetage lavateos.

 

91

 

Vasakul on väike katkend selle kirjaniku ühest romaanist. Paremal on tema luuletus. Mozartit kuulates on see kirjanik tema enda sõnul nautinud jumalikku hingust. Kes on see kirjanik, Nobeli preemia laureaat 1946. aastast?

 

92

Küsime kahe esiplaanil oleva isiku nime.

 

93

Slobodan Milosevic maeti oma Požarevac`is asuva koduõue vana puu alla (kus ta sai oma tulevaselt abikaasalt esimese suudluse) tema lemmiklaulu meloodia saatel. See laul pärineb ühe tuntud helilooja sulest, sõnad kirjutas Mihhail Matussovski. Laulu refräänis on sõnad: Raske kõnelda, raske vaikida / kõigest sellest, mis südamel... Nimetage laulu pealkiri. Pealkirjaga sama nime kannab üks kõrgekvaliteetne varajase kurgi sort.

 

94

Näete 1942. aastal maalitud pilti „Moby Dick”. Kes on kunstnik?

95

Eesti Kirjanike Liidu vanim liige (seisuga kevad 2006) on pärit Saaremaalt, kus tema isa pidas kaupmehe ametit. Kuid I maailmasõja ajal lasti isa laev sakslaste poolt põhja ning rööviti paljaks. Pere asus elama Kuressaarde, kus isa hakkas veovoorimeheks. Kirjamehe enda mälestus Käva kaevandusest — kaevurilamp — seisis tema töötoas kapi otsas viimase tööpäevani. 15 aastat hiljem anti talle Nukitsamehe preemia. Kellest on jutt?

 

96

Selle paljudele südamelähedaseks saanud tegelase lõi tuntud USA animaator Friz Freleng. Esmakordselt astus see tegelane üles 1963. aastal omanimelises komöödias. Koheselt saavutas ta ülemaailmse kuulsuse, kriitikud ja vaatajad hindasid ta paremaks kui filmi ennast. Tootmisse lasti terve hulk temaga seotud tooteid, mis on menukad tänaseni. Rääkimata hiljem loodud kümnetest multifilmidest, mis saanud klassikaks. Nimetage see tegelane. Ehk aitab Teid talle lähemale jõuda näitleja Steve Martin.

 

97

2006. a märtsis esietendus Torontos "Sõrmuste isanda" lavaversioon. Lavateoses teeb kaasa 55 osatäitjat ja 18-liikmeline orkester, kasutusel on lavatehnika ja -efektide viimane sõna. Olulisel kohal lavastuses on muusika, mille üheks autoriks ja esitajaks on ansambel, kes kutsuti osalema oma müstilise ja hirmutava kõla tõttu. Alles hiljem selgunud teatud seos esitatava teose ja ansambli vahel. 1987.a. oma esimese plaadi üllitanud kollektiiv esines Eestis esmakordselt 1999. a Jazzkaarel. Mis ansambel?

 

98

Kes on see kunstnik, sündinud kaluri perekonnas Rohukülas 1931. aastal?

99

Hollywoodi ja India filmitööstuse järel kuulub filmide arvult kolmas koht maailmas Nollywoodile. Tõsi, enamik filme pole mõeldud mitte kinos näitamiseks, vaid neid levitatakse DVD-del. Nollywood asub riigis, mille nimi algab samuti N-tähega. Mis riigis?

 

100

Laulab Eesti 1988.a. parim naisnäitleja. Kes?