NAISED

 

 1. Alates käesoleva aasta 1. jaanuarist on Tartu Ülikooli õppeprorektoriks endine filosoofiateaduskonna dekaan Birute Klaas. Ta on esimene naisterahvas, kes on kandideerinud Tartu Ülikooli rektoriks, samuti on ta tunnistatud 2003. aastal Aasta Naiseks Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni poolt. Alates 2003. aastast on ta ühe riigi aukonsuliks Eestis. Mis riigi?

 

 1. Küsitav naisterahvas sündis 8. augustil 1948. aastal Moskvas, tulevase marssali perekonnas.  Lõpetas Sergo Ordzenikidze nimelise Moskva lennundusinstituudi ja õppis ALMAVÜ lennundus-tehnilise keskõppeasutuses. Ta on kahekordne Nõukogude Liidu kangelane, tehnikateaduste kandidaat, NSV Liidu teeneline meistersportlane. Tema nimel on 18 lennundusrekordit, mis on peamiselt saavutatud reaktiivlennukil, ta on 3 maailmarekordit langevarjuhüpetes stratosfääris. 1970. aastal oli ta absoluutne maailmameister kolbmootoriga lennukite vigurlennus. Praegu on ta Venemaa Riigiduuma Kommunistliku partei fraktsiooni liige, riigikaitse komisjoni liige. Kommunistlikusse parteisse kuulub aastast 1975. Kes?

 

 1. Mis ühendab järgmisi Aafrika naisi: Sarah English, Maureen George, Ann Grant, Susan Huggett, Patricia McKillop, Brenda Phillips, Christine Prinsloo, Sonia Robertson, Anthea Stewart, Helen Volk, Linda Watson, Elizabeth Chase, Sandra Chick, Gillian Cowley ja Patricia Davies. Nimekiri on lõplik. Ehkki nende tähetunnist on möödas pisut enam kui veerand sajandit, on nad omal maal siiani rahvuskangelased.

 

 1. Kes on pildil?

 

 1. Kes on pildil?

SPORT

 

 1. Kui esimese naisena maailmas ületas teivashüppes 5 meetrit Jelena Isinbajeva, siis küsitav oli maailma esimene mees, kes ületas teivashüppes 5 meetrit. Erinevalt Jelena Isinbajevast ei tulnud ta aga mitte kunagi olümpiavõitjaks. Enamgi veel, tal jäi olümpial üldse käimata. Küsitav oli kunagi oma ala maailma parim, püstitades 3 maailmarekordit. Kuid saatuslikul 2. juulil 1963 kukkus ta batuudilt ning halvati kaelast saadik. Tema saatusest on juttu raamatus „Where Is God When It Hurts? “. Kes?

 

 1. Käesoleva aasta jaanuaris möödus 90 aastat Paul Kerese sünnist. Oma viimase partii mängis Paul Keres 25. mail 1975 tulevases taliolümpialinnas Vancouveris. See partii lõppes Kerese võiduga. Küsime, kellega mängis Paul Keres oma viimase turniiripartii. Olgu vihjeks öeldud, et küsitav isik sai suurmeistri tiitli 1970. aastal. Tema malekarjääri tähistavad võidud paljudelt tähtsatelt turniiridelt nagu näiteks 1978. aasta  Reykjavíki , 1981. aasta Tšiili ning 1982. aasta Indoneesia turniiril. Ta on tulnud 6 korda oma maa meistriks.

 

 1. Kaasaegsete olümpiamängude ajalukku on läinud üks vaene kreeka naine, keda olümpia-anaalid tunnevad hüüdnime Melpomene (vana-kreeka tragöödia muusa) all. Selle naise tegelik nimi oli Stamati Revithi. Millega see vaene kreeka naine oma nime olümpia-ajalukku kirjutas?

 

 1. Pildil olev korvpallur valiti 2000. aasta NBA draftis Atlanta „Hawksi“ ridadesse, kus ta püsis kaks aastat. Selles ei ole midagi erilist, kui mitte arvestada seda, et ta oli oma rahvuse esimene esindaja maailma tugevaimas korvpalliliigas. Palun kirjutage selle mängija rahvus ja nimi (1p+1p).

 

K

 1. Kes on pildil? Tegemist on mitmekordse olümpiavõitjaga.

 

010

 

AJALUGU. POLIITIKA

 

 1. See organisatsioon loodi 1534. aastal, 1995. aastal kuulus sellesse 129 riigist umbes 22 000 liiget. Ainus alus, mille organisatsiooni liikmed on omavahel kokku leppinud, kõlab: "Alati tuleb püüda selle poole, mis on enam Jumala auks ja ülistuseks." Reegleid on selles organisatsioonis palju, millest üks olulisemaid on hierarhiline kuulekuse printsiip. Millise nime all seda organisatsiooni tuntakse?

 

 1. Millega läks 1934. aastal Nõukogude Liidu (ja ühtlasi ka maailma) ajalukku 30-aastane Leningradi noormees Leonid Nikolajev?

 

 1. Erinevate maade lahinguautasusid on väga raske omavajel võrrelda. II maailmasõja käigus anti üle 11 000 inimesele Nõukogude Liidu kangelase aunimetus. Neist umbes 80 olid naised. Ka natsi Saksamaa jagas ohtralt autasusid, kuid rüütliristi vääriliseks ei tunnistatud ühtegi õrnema soo esindajat. Küll oli neid aga esimese ja teise järgu raudristiga. Mitut naist kokku autasustati Teise Maailmasõja jooksul esimese või teise järgu raudristiga? (± 10% ümardatult annab 1 punkti) Vihjeks olgu öeldud, et esimese järgu raudriste anti siis kokku välja 300 000 ja teise oma umbes 2,3 miljonit.

 

 1. Selle väeliigi vajalikkust hakati Venemaal arutama 1860-70. aastate sõjaväereformi käigus. 1875. aastal jõuti peale hulgalisi sõjalisi manöövreid järeldusele, et välilahingus pole sel väeliigil mitte mingit otstarvet ning soovitati see väeliik kinnistada kindluste juurde. 1888. aastal moodustatigi Varssavis esimene selle väeliigi üksus ning 27. novembril 1890 kinnitas tsaar selle väeosa erilise mundri kavandi. Esimese ilmasõja alguseks oli neid väeosasid Vene Impeeriumis kokku 14 kindluses. Ometi tähistatakse selle väeliigi tähtpäeva tänasel Venemaal 12. augustil, viidates 1912. aastal Nikolai II poolt kinnitatud asutamisdokumendile. Mis väeliigist oli jutt?

 

 1. Otsuse selle institutsiooni loomiseks võttis vastu Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidium 30. aprillil 1992. aastal. Sarnane institutsioon oli olemas varemgi, muudatus nimes puudutas vaid "Eesti NSV" muutmist Eesti Vabariigiks. Mõlemat neist juhatas sama mees, kellest 1993. aasta augustist sai õiguskantsler. Palun nimetage see institutsioon ning selle tolleaegne esimees. (1 õige annab 1 punkti)

 


TEADUS. TEHNIKA

 

16.  Küsitav isik sündis 1862. aastal Köningsbergis täpselt 2 kuud pärast seda, kui samas linnas krooniti keiser Wilhelm I. Asus 1895. aastal tööle professorina Göttingeni, muideks täpselt 100 aastat pärast C. F. Gaussi. Avaldas 1899. aastal oma tähtsaima teose „Geomeetria aluse“, millega pani aluse elementaargeomeetria täielikule aksiomaatikale. Aastast 1900 on tuntud 23 temanimelist probleemi, milledest suurem osa on tänaseks lahendatud. Arendas edasi integraalvõrrandite teooriat, millega seoses tekkisid tähtsad tulemused funktsionaalanalüüsis. Põdes elu viimastel aastakümnetel kehvveresust. Seoses sellega tekkis tal probleeme Hitleri Saksamaal. Nimelt oli ta lasknud teha vereülekande juudisoost isikuga. Õnneks laabus asi ilma negatiivsete tagajärgeteta. Suri 1943. aastal Göttingenis. Kellest käis jutt?

 

17.  Oma algses tähenduses tähendas see mõiste hobuse päitseid, mis sundisid hobusel pead otse hoidma. Hasartmängu tuli see mõiste 18. sajandi Prantsusmaal. Seal tähendas see ausat mängu, mida võiks seletada järgmiselt:  Kaks inimest viskavad münti. Kui tuleb vapp, siis saab esimene mängija x krooni, kui aga kiri, siis saab sama palju kroone teine mängija. Keskmiselt lõpetavad mõlemad mängijad sama rikastena, kui alustasid. Mäng kasiinos on mängija sissetulekute seisukohalt super… ja kasiino sissetulekute seisukohalt sub…. Tõenäosusteooriasse tõi selle mõiste ja defineeris selle prantsuse matemaatik Paul Pierre Lévy. Tänapäeval on selle mõistega seostud juhuslik protsess tähtis töövahend finantsmatemaatikas. Mis mõistest käis jutt ehk mis sõna sobib punktiiri.

 

18.  8. märtsiks 2002 sai Prantsusmaal ülesse seatud ühed masinad, mis on mõeldud ainult naistele. Masinate paigaldamise kampaania tõi kaasa päris palju kära, kuna sama aasta mais olid Prantsusmaal presidendivalimised ja naisaktivistid süüdistasid Jacques Chirac’i naiste kehade presidendikampaanias ära kasutamises. Peamine nurin tõusis aga sellest, et naised pidid oma masinatesse kolm korda rohkem raha sisestama, kui mehed enda omadesse. Mis masinad seati naiste jaoks ülesse?

 

19.  Helen Patricia Sharman sündis 30.05.1963 Sheffieldis, Suurbritannias. Kaitses Londonis Birbeck`i kolledžis PhD kraadi keemias. Tööandjaks oli Mars Confectionery Ltd., hiljem on töötanud telekommentaatorina. Ent üle Suurbritannia sai ta kuulsaks sellega, et vastas meedias esitatud kuulutusele: “Otsitakse … – eelnevaid kogemusi pole tarvis.” See kuulutas tähistas uue ajastu algust – üks amet oli muutumas kõigile huvilistele kättesaadavaks. Sharman osutus valituks. Tema “tähetund” kestis 1991. aasta mais pea 8 päeva. Ja kuigi kurjad keeled räägivad, et kogu see ettevõtmine ei olnud kuigi sisukas ning projekt lõppes võlgadega, on Sharman siiski esimene britt, kellel on see elukutse. Ka on ta esimene mitte-venelanna ja mitte-ameeriklanna sel ametis. Mis ametimeest (-naist) otsiti ajakirjanduses?

 

20.  Mis keeles lauldakse?


MAAILM JA MÕNDA

 

21.  Bob sündis 1979. aasta 9. juulil. Tema sünnipaigaks on antud koordinaadid 22˚ lõunalaiust ja 96˚ läänepikkust. Tema eelkäijaks oli Ana ja järeletulijaks Claudette. Ega Bob oma elu jooksul väga silma ei paistnudki. On vaid teada, et USA-s, Louisiana osariigis, Dulac`i lähedal tappis ta ühe inimese. Samas on koordinaatide täpsusega fikseeritud Bobi enda surma koht - 33˚ lõunalaiust ja 75˚ läänepikkust – ja ta on siiski esimese omalaadsena ajalukku läinud. Millega on Bob end ajalukku jäädvustanud?

 

22.  Esimeseks naisministriks demokraatlike riikide seas oli Nina Bang, kes oli ühes riigis haridusminister aastatel 1924-1926. Mis riigis?

 

23.  See loom (lad. Sicista betulina) on pisike ja hiire sarnane. Kuulub hüppurlaste sugukonda. Piki selga jookseb tal must triip, mida on kerge tähele panna muidu roostepruuni loomakese juures. Üheks eriti iseloomulikuks tunnuseks on erakordselt pikk saba. Elab peamiselt Euraasia metsa- ja metsastepivööndis. Ta on ka Eestis küllaltki laialt levinud, aga puudub täielikult saartel. Elab niisketes  lehtpuude ja võsaga metsades. Pehkinud kännu sisse uuristab ta pikki käike. Käikudest otsib ta süüa ning sinna uuristab emasloom ka väikese kambri poegimiseks. Seal toob ta juuni-või juulikuus ilmale 4-5 poega. Loom on öise ja varjatud eluviisiga. Mis loomaga on tegu?

 

24.  Kuid selles maailmas pole midagi kindlat, ainult surm ja maksud.“ Neid sõnu omistatakse ühele Founding Fatherile, kes külastas 1783. aastal Pariisi ja vaatas, kuidas Mongolfieri vennad õhupallikorvis lendasid. Kes?

 

25.  Parempoolne neist saartest oli kunagi meie lõunanaabrite koloonia, koos vasakpoolsega annavad nad välja riigi mõõdu, mis asub vaid 11 kilomeetri kaugusel Venetsueela rannikust. Saared ei asu teineteise suhtes päris nii, nagu neid on siin kujutatud. Mis riik koosneb neist kahest saarest?

 

 


KULTUUR

 

26.  Mida tuntakse via francigena nime all? Euroopa Komisjon kuulutas selle 1994. aastal kultuuripärandiks. Alguse sai see väga vanadel hallidel aegadel tänu peapiiskop Sigeric'ile.

 

27.  Mis on maali nimi ja kes on maali autor?

 

28.  Näete fotol kahte kaheksakümnendate oma riigi pop-ikooni, kes olid vahepeal partnerid nii seebiseriaalis kui ka päriselus. Hetkel on üks neist endiselt arvestatav tegelane popmuusikas, teise suguorganist laulab ansambel J.M.K.E. Nimetage nende nimed! Seebiseriaal, kus nad osalesid, alustas 1986. aastal ja on siiani populaarne, ka Eestis.

 

29.  Tallinnas 1926. aastal J. ja P. Parikase poolt tehtud ülesvõttelt paistavad vastu meie maa kultuuri suurkujud. Kas tunnete ära need kaks härrasmeest, kes on üks ühel ja teine teisel pool Fr. Tuglast? Palun nimetage need!  

30.  Nimetage kuuldava laulu esitaja ning ansambel. Olgu vihjeks öeldud, et, esitaja pole elukutseline muusik.

VASTUSED

 

1.      Leedu HL

2.      Svetlana Savitskaja (maailma naiskosmonaut nr. 2) MS

3.      Zimbabwe maahoki naiskond, 1980. aasta Moskva olümpiamängude üllatusvõitjad MP

4.      Penelope Cruz  KK

5.      Nadežda Allilujeva, J. V. Stalini naine MS

6.      Brian Sternberg MP

7.      Walter Shawn Browne MP

8.      Ta oli esimese kaasaegsete olümpiamängude esimene, kuigi mitteametlik naisvõistleja – 1896. a maratonijooksja MS

9.      soomlane, Hanno Möttölä HL

10.  Eric Heiden, 5-kordne olümpiavõitja kiiruisutamises 1980. aasta Lake Placed’i mängudel MP

11.  Jesuiitide Ordu HL

12.  Tappis S. M. Kirovi MP

13.  29, 26-28 ja 30-32 annavad 1 punkti MS

14.  lennuvägi MS

15.  Eesti Vabariigi Valimiskomisjon, Eerik-Juhan Truuväli HL

16.  David Hilbert MP

17.  martingal MP

18.  avalikud naiste kondoomide müügiaparaadid MS

19.  Helen Patricia Sharman on esimene Briti kosmonaut – lendas kosmoses 18-26 mail 1991 Mir-Juno programmi käigus. See oli kosmonautika ajaloo teine nö kommerts-kosmoselend. MS

20.  prantsuse keeles, esines bretoonide punt Tri Yann HL

21.  Bob oli esimene Atlandi ookeani orkaan, millele anti mehe nimi. Enne seda olid orkaanidel ainult naiste nimed. MS

22.  Taanis MS

23.  kasetriibik KK

24.  Benjamin Franklin HL

25.  Trinidad ja Tobago HL

26.  1944 km pikkune palverännakuteekond Canterburyst Rooma. (Palverännuteekond - 1 punkt) HL

27.  „Venuse sünd“,  Sandro Botticelli HL

28.  Kylie Minogue, Jason Donovan. Olid partnerid siiani Eesti telekanalilt nähtavas "Naabrite" seebikas 80-ndatel. HL

29.  Johannes Vares-Barbarus, August Alle HL

30.  Sven Kivisildnik, ansambel „Koer“ KK

HL-Huko Laanoja

KK-Kirsti Kasemets

MP-Margus Pihlak

MS-Mait Sepp