Tartu individuaal 26.02.2005.a. Küsimused Rein Ets

 

 1. Euroopa õigustraditsioone jälgides kuulutatakse ka Tartus ja Tallinnas viimastel aastatel välja jõulurahu. Rahu jõustub väljakuulutamise hetkel, s.o. jõululaupäeva keskpäeval, väljakuulutajaks on alati linnapea ja rahu kehtib kuni …. päevani. Millise rahvakalendri päevani kehtib Eestis jõulurahu?

 

 1. Selle kooli asutamisaastaks on 1689. Keskkooliks sai 1947.a. ja 1974.a. anti koolile ühe sealkandis 1898.a. sündinud punategelase nimi, mis kadus 1990.-te aastate alguses. 2000. aastal muudeti keskkooli nimi hoopis teise paiga gümnaasiumiks, kuigi kool asub ikka samas asulas ja samas majas. Selles koolis on õppinud matemaatikaprofessor Jaan Depmann, kunstnik Lembit Lõhmus, näitleja ja õppejõud Tõnis Rätsep. Milline gümnaasium?

 

 1. Kes on Eesti Teaduste Akadeemia president?

 

 1. 1919.a. aprillis sai ülemjuhataja Laidoner Narva rinde juhilt alljärgneva telegrammi: Et kogu Viru väerinnal ainult neli juuti on, nendest üks arst, teine apteeker, kolmas velsker ja neljas sanitar, kuna aga Tallinnas peaaegu iga teine vastutuleja juut on, palun korraldusi teha, et Viru väerinnal vastav arv juuta ka sõduritena saadetaks. See legendaarne sõjamees oligi kuulus sellelaadsete julgete väljaütlemiste poolest. Kes?

 

 1. See rahvusliku liikumise vastuoluline tegelane oli J.V. Jannseni väimees ja L. Koidula õemees. Kreutzwaldi-Hurda-Jannseni toetaja ja C.R. Jakobsoni vihane vastane. Eesti Kirjameeste Seltsi asutajaliige, esimeste üldlaulupidude organiseerija, Eesti Aleksandrikooli peakomitee liige. Sinimustvalge lipu pühitsemisel 04.07.1884.a. Otepääl lõi tema EÜS-i vanima vilistlasena hõbedase naela lipuvardasse. Tõlkis eesti keelde Schilleri luuletusi, Hauptmanni näidendeid jm. Tema mälestusteraamat Eesti rahva kultuuripüüdlused ühe inimpõlve vältel ilmus eesti keeles alles 2004. aastal. Kes?

 

 1. Kes on kunstnik?

 


 1. Suusatajad hindavad väga kõrgelt Worldloppeti Masteri kuldmedalit. Selle saamiseks tuleb läbida vähemalt 10 erinevat Worldloppeti maratoni, neist vähemalt üks väljaspool Euroopat. Medaliomanikke oli 01.02.2005.a. seisuga 1962 inimest, nende hulgas 22 eestlast. Ainult üks eestlane, Eesti Suusaliidu juhatuse esimees, on kahekordne Master. Kes?

 

 1. See Eesti arhitekt, ruumikunstnik ja mööblikujundaja elas 1902-1977. Oli juba 1930-tel aastatel Eesti juhtiv väikeelamuarhitekt, aga mehel ei olnud arhitektidiplomit ja tema projekte signeerisid kolleegid. Haridusministri erikorraldusega anti talle 1940.a. diplom.  Ta on kavandanud sadu nn. nõmme majasid, Aruküla, Rapla, Kilingi-Nõmme rahvamajad, Nõmme keskusehooned ja gümnaasiumi jpm. 1950-68 ERKI kateedrijuhataja. Kes?

 

 1. See karpkalaliste sugukonna kõrge keha ja pika ninaga kala kasvab kuni 50 cm pikaks ja 3 kg raskeks. Eestis elutseb neid kahte sorti: ühed on need, kes elavad rannikumeres ja siirduvad kudema jõgedesse (väga tihti Läti jõgedesse), teised (mageveevorm) elavad Peipsi vesikonnas ja koevad ainult Velikaja jões. Täiskasvanud kalad on segatoidulised, väga maitsva lihaga. Mis kala?

 

 1. Selle näitleja lapsepõlv möödus Otepääl, kus tema majanaabriks ja lapsepõlvesõbraks oli Urmas Ott. 1974.a. lavakunstikateedrisse astudes olevat teda päästnud isa luuletused, millised vastuvõtjatele väga meeldisid. Viimane veerand sajandit Rakvere teatri näitleja, paljude teatriteemalisete artiklite autor, viljakas dramaturg. Kes?

 

 1. Kuuleme laulu üldlaulupidude repertuaarist. Kes on helilooja?

 

 1. Millise linna vaade?

 

   


 1. Antiikaja lõpul oli see ala Transpadana. Praegu on see samanimelise mere kaldal asuv regioon üks Euroopa tähtsamaid turismipiirkondi, gurmaanid arvavad, et sealt saadakse maailma parimaid oliive ja –õli. Seal asub Euroopa suurim lilleturg ja sealkandis toimub väga tuntud filmifestival. 1797 – 1805. aastani eksisteeris samanimeline vabariik, milline oli ajutiselt austerlaste poolt okupeeritud. 1800.a. toimus riigis Marengo lahing, kus hukkus ca 20000 meest ja lõppes Austria okupatsioon. Mis vabariik?

 

 1. Ta oli Tantalose tütar ja Teeba kuninga Amphioni naine, kes uhkustas oma lastega (enamikus müütides oli tal 7 poega ja 7 tütart) aga Apollon ja Artemis tapsid nooltega kõik tema lapsed. Naine tardus südamevalust ja moondus Sipylose mäel pisaraid valavaks kaljuks, sai inimliku suurelisuse ja ülisuure kurvastuse võrdkujuks. Isa ja tütar on jätnud jälje ka keemiasse: mõlemad on andnud nime ühele metallile. Kes on küsitav isik?

 

 1. Praegu on sünoptikuid palju, aga vanasti oli neid ainult kolm: kõik olid Uue Testamendi evangeeliumide autorid, kelle teosed moodustavad sisulise ja stiililise ühtsuse tõttu sünopsise (koosvaatluse). Evangeeliume on aga neli. Kes oli evangelist, kes ei olnud sünoptik?

 

 1. 6. detsember on Soome iseseisvuspäev. Neid päevi on olnud paremaid ja halvemaid, aga kõige hullem oli 1941. aastal. Just sellel päeval kuulutas üks riik Soomele sõja. Milline riik kuulutas Soomele iseseisvuspäeval sõja?

 

 1. Millise riigi vapp? ÜRO liikmesriik 1955. aastast.

 

 


 1. Selle saarestiku peasaar on Eestist suurem, koos kõrvalsaartega (Clarence´i, Dawsoni, Hoste, Navarino jt) on ta pindala üle 73 tuhande km2. Saarestik jaguneb praegu kahe riigi vahel, piiriks on peasaarel läänepikkus 68036´, merel on piiriks Beagle´i väin, mille ääres asub saarestiku suurim linn, mida mälumängudes tüdimuseni küsitud on. Elanikke kokku ca 40 tuhat. Põliselanikud olid onad, kes elasid sisemaal ja olid jahimehed ning jaaganid ja alekalufid, kes elasid rannikul ja olid kalamehed. Saarestik avastati 1520.a. Milline saarestik?

 

 1. Antiikajal ühendas Põhja- ja Kesk-Kreekat 4 km pikkune ja 50 meetri laiune tee mägede ja Lokrise soise lõunaranniku vahel. Oli tähtis sõjaline ühendustee, mida kitsamas kohas asunud kuumade väävliallikate juures sulgeda sai. Kreeka-Pärsia sõdade ajal 480.a. e.Kr. kaitses rahvuskangelane Leonidas viimse meheni just seda ala. Mis tee või mis ala?

 

 1. See Venemaa linn asub kohal, kus Trubeži jõgi suubub Okaasse. Asutatud juba 1095 (teistel andmetel 1205) aastal, olnud mitme vürstiriigi ja vürstkonna pealinnaks. Linnas on suur kreml, palju hästisäilinud kirikuid, katedraale ja kloostreid, olnud kubermangulinn ja oblastikeskus. Linnas asus üks NL suurimaid tööpingitehaseid ja paljud Eesti treialid-freesijad töötavad tänaseni neil pinkidel. NLiidus ei tuntud jogurtit, seda asendas selle linna nimest tuletatud piimatoode, mida ka Eestis kunagi valmistati. Seal asuvad Vene armee õhudessantvägede peamised baasid ja väljaõppekeskused. Praegu on linnas ca 500000 elanikku. Mis linn?

 

 1.  Selle pealinna asutajaks peetakse Philemon Wright'i, kes rajas 1800.a. märtsis praeguse Hulli eeslinna kohale 25-st perekonnast koosneva koloonia. Linna ilme saavutas see siiski alles 1827.a., mil sinna rajati sõjaväelaager seoses kanali ehitamisega. Ehitustöid juhtinud sõjaväeinsener  kolonel By järgi sai linn ka oma esialgse nime - Bytown. Küsime linna tänast nime, mis pärineb 1854.a-st.

 

 1. See Rootsi sadama- ja ülikoolilinn asub Botnia lahe ääres, on Västerbotteni lääni halduskeskus ja Kohtla-Järve sõpruslinn. Teiselpool lahte on Vaasa ja nende kahe linna vahel on praamiühendus. Elanikke umbes samapalju kui Tartus ja peaaegu kaks korda rohkem kui Vaasas. Linna lähedal suubub merre samanimeline väga energiarikas jõgi. Mis linn?

 2. See Eesti kirjanik ja luuletaja on kahekordse kõrgharidusega, ta on diplomeeritud insener ja filoloog. Avaldanud proosateose “Ülejõel, Kassilaiu pealinnas”, luulekogud “Ajast kinni”, “Ajast väljas”, “Ajast möödas”, “Aitab ajast” jpm. Ta on Betti Alveri ja Ed. Vilde kirjanduspreemia laureaat, Eesti Kirjanduse aastapreemia omanik. Tänavu ilmus temalt tõsiteaduslik ja bioloogegi üllatanud teos “Ilves Ilves”. Kes?

 

 1. Kui mõne Eestis kasvava puu maht on üle viie kuupmeetri, on tegemist juba väga suure puuga. Maailma suurima mahuga puu (ka suurim ja raskeim taim maailmas, aga mitte maailma kõrgeim ega ka jämedaim puu!) on USA-s Sequoia rahvuspargis kasvav 84 meetri kõrgune mammutipuu General Sherman. Kui suur on selle “kindrali” puidu maht kuupmeetrites?  ±5%=2 punkti, ±10%=1 punkt

 

 1. See tõbi on tänapäeval arenenud riikides nii haruldane, et tõenäoliselt keegi meie hulgast seda haiget näinud ei ole, aga ülekantud tähenduses kasutame haiguse nime tihti. Euroopast kadus see tõbi möödunud sajandi esimese veerandi lõpus, kui Viini arst Julius von Wagner-Jauregg leidis haiguse tekkepõhjused ja ravivõtted ning sai selle eest 1927.a. Nobeli preemia. Oma osa tõve likvideerimiseks andis ka soomlasest Nobeli keemiapreemia laureaat Artturi Ilmari Virtanen. Mis tõbi?

 

 1. Sellesse kandseente perekonda Lactarius kuulub maailmas üle 120 liigi, Eestis on kindlalt määratletud 47 liiki. Kõiki perekonna seeni iseloomustab piimmahla olemasolu. Jäävalt mürgiseid liike perekonnas ei olegi, küll on häid söögiseeni. Milline seeneperekond?

 

 1. Potentilla anserina kannab ka rahvapäraseid nimesid pullirohi, seavööd, voolmerohud. On üks taluaedade tavalisemaid taimi, talub hästi tallamist, vastupidav igasugustes kliimaoludes ja seetõttu kogu maailmas väga levinud. Tema risoom ja selle küljes olevad juured on nii tugevad, et tõrjuvad teised taimed oma lähedusest välja. Noored lehed ja risoomid sobivad salatiks. Tuntud ravimtaim ja hea meetaim. Mis taim?

 

 

 1. Maailma vanimad tänaseni säilinud ja kasutatavad sillad on kivivõlvsillad. Üks silmapaistvamaid ehitusmälestisi on 106.a. üle Tajo jõe ehitatud Alcantara sild kandeavaga 30 meetrit. Eesti suurim kivivõlvsild peaks olema Sipa sild üle Kasari jõe, valminud 1905, kandeava 13 meetrit. Väga suure töömahukuse ja tehnoloogiliste raskuste tõttu on paljud riigid (ka Eesti) nende ehitamist ammu loobunud. Üks riik on aga odavat tööjõudu ja kõrgtehnoloogiat kasutades jõudnud hämmastava tulemuseni: seal on viimastel aastakümnetel ehitatud paarkümmend üle 100-meetrise avaga kivist võlvsilda, ka maailma suurim, 146 meetrise avaga Danhe sild. Millises riigis asuvad kõik maailma suurimad kivivõlvsillad?

 

 1. Sellealane instituut loodi Tartu Ülikooli juurde 1843.a. Siis oli see esimene Venemaal ja üks esimesi maailmas. Siin on töötanud selle teadusharu tippteadlased Martin Ernst Styx, Friedrich Oesterlen, Rudolf Buchheim, Johan Schmiedeberg, Johann Dragendorff. Praegu on Tartus selle instituudi juhataja prof. Aleksander Žarkovski. Milline teadusharu?

 

 1. Lemniskaat (ladina keeles pael, lint) on tasandiline joon, mille iga punkti kaugused kahest kindlast punktist (fookusest) annavad korrutamisel konstandi. Esimesena uuris lemniskaati Jakob Bernoulli 1694.a. Vaatamata võrdlemisi keerulisele võrrandile ja harvakasutatavale nimele on tegemist kõigile tuntud ja tihtikasutatava kujundiga. Vastuseks joonistage lemniskaat või kirjeldage paari sõnaga, kuidas see välja näeb!

 

 1. Selle metalli avastas 1789.a. M.H. Klaproth ja nime sai ta araabiakeelse sõna kuldne järgi. Suurem osa praegustest autoomanikest puutub selle metalliga tahes-tahtmata kokku: väljalaskekollektorites asuvad nn. lambda-andurid on valmistatud just sellest metallist ja andur maksab tihti rohkem kui vana auto. Sellest metallist valmistatakse reaktiivmootorite düüse ja viimastel aastatel kasutatakse ka stomatoloogias. Mis metall?

 

 1. See Saksa ajaloolane elas 1817-1903. Tema kirjutatud neljaköitelist Rooma riigi ajalugu (Römische Geschichte) peetakse kõigi aegade tuntuimaks ajalooteoseks, Nobeli kirjanduspreemia 1902. Avaldanud uurimusi Rooma õiguse, numismaatika, kronoloogia, lingvistika jt. aladelt. Alustas ladina raidkirjade kogu publitseerimist. Kes?

 2. Ta teeb tavaliselt tavatuid filme iseendaga tihedalt seotud sündmustest ja inimestest. Oma börsimaaklerist isale mõeldes filmis ta Wall Streeti, 1987, ja JFK, 1991. Esimese Oscari sai Vietnami sõjale pühendatud filmiga Platoon, 1986, mis võitis ka aasta parima filmi kuldmehikese. Teine Vietnami film Born on the Fourth of Juli (Sündinud 4. juulil), 1989, tõi talle teise režissööri Oscari ja kümnendi menukaima lavastaja tiitli. Kellest on jutt?

 

 1. Ta sündis Tallinnas 1879.a. perekonnas, kust võrsus veel kaks Eesti kultuuri suurkuju. Debüteeris 1906.a. Itaalias, oli Estonia solist, andis kontserte Peterburis, Berliinis ja Helsingis. Tallinna konservatooriumi õppejõud 1928-40 ja 1941-44, professor aastast 1939. Lahkus Saksamaale ja hukkus Würtzburgi pommitamisel 16.03.1945.a. Kes?

 

 1. See on ainus araabia (semiidi) keel, kus kasutatakse ladina tähestikku. Praegu riigikeel 1964.a. iseseisvunud riigis, mida ei peeta Araabiamaaks ega islamimaaks. Mis keel?

 

 1. 1906.a. Dublinis sündinud mees tuli kirjandusse esikesseega “Proust” (1931). Esimesed tööd kirjutas inglise keeles. Asus juba enne II maailmasõda Prantsusmaale, tõlkis oma esimesed tööd prantsuse keelde ja edaspidi kirjutaski ainult prantsuse keeles. On väitnud, et emakeeles kirjutades hakkavad keelemängud sisu üle domineerima. Romaanide “Molloy”, “Malone sureb” jt. autor. Eestis on lavastatud tema näidendid “Õnnelikud päevad”, “Lõppmäng”, “Homset ei ole” jt. Nobeli kirjanduspreemia laureaat. Kes?

 

 1. Kes on fotol?

 


 1. Muusikateadlased tunnevad terminit “ooperisurm”, kus surm saabub reeglina armastatu kätel või mingi väga dramaatilise või omapärase tegevuse tagajärjel: Offenbachi ühe ooperi peategelane Antonia laulab end surnuks, Delibes´i Lakme sureb ogaõunapuu lehti süües jne. Ühe maailmakuulsa ooperi peategelased surevad kaljukoopasse sissemüüritutena. Nimetage helilooja ja ooperi pealkiri!

 

 1. David Hurley, Robin Tyson, Paul Phoenix, Philip Lawson, Christopher Gabbitas, Stephen Connolly. See on ühe Eestiski esinenud maailmakuulsa ansambli praegune koosseis. Milline ansambel?

 

 1. Aastatel 1494-98 maalis Leonardo da Vinci "Püha õhtusöömaaja" (4,2x9,1m). Maal hakkas lagunema kohe pärast valmimist ja kokku on talle tehtud seitse suuremat restaureerimiskatset. 1999.a. mais lõpetas Prinini Brambella 20 aastat kestnud ja 7 miljonit dollarit maksma läinud tööd ja dominikaani kloostri Santa Maria delle Grazie endine reflektoorium on kunstihuvilistele jälle avatud. Millises linnas?

 

 1. Kuulete kuulsat Allegrot (II osa sonaadist a-duur op13 nr.4). Mees on kirjutanud üle 400 concerto grosso! Kes on helilooja?

 

 1. Kes on kunstnik?

 


 1.  Küsitava spordiala sünnimaaks peetakse Jaapanit, tuntuks sai 1880.-tel aastatel Suurbritannias ja levis sealtkaudu mujale. Rahvusvahelised reeglid lõi 1899.a. inglane John Gibbs, patendi ostis ära Londoni ärimees John Jaques. Rahvusvaheline föderatsioon loodi ja esimesed Eesti meistrivõistlused peeti 1926. aastal. 22-kordseks selle ala maailmameistriks on tulnud ungarlane Victor Barna. Milline spordiala?

 

 1. 2004.a. detsembris loobus spordist maailma tuntuim ja kuulsaim naisjalgpallur, kahekordne maailmameister (91 ja 99) ja olümpiavõitja (96 ja 04). Esindas oma riiki 276 matšis ja lõi 158 väravat. Teda kutsuti naiste Peleks. Valitud kahel korral maailma parimaks naisjalgpalluriks ja ajakirja People arvates kuulub ta maailma 50 ilusaima inimese hulka. Kes?

 

 1. 30.11.1999.a. suri oma kodulinnas viinatõppe 40-aastane kolmekordne MR omanik kõrgushüppes (2 välis- ja 1 siserekord). Ta on tänaseni (või alatiseks?) rulltehnika maailmarekordi omanik - 235 cm. Kes?

 

 1. Ta oli esimene ujuja, kes võitis ühel alal (100 m vabalt) kulla kolmedel OM järjest, esimene naine, kes ujus 100 m alla 1 minuti. Tokio OM pidutsemise ja olümpialipu varastamise eest sai kolmeaastase võistluskeelu ja sellega lõppes tema tegevsportlase karjäär... Kes?

 

 1. Kes on fotol?

 


 1. Selle USA Kesk-Kirde osariigi levinuim hüüdnimi on The Badger State, “mägra osariik”, sinna ammu rajatud tina- ja vasekaevanduste järgi, pealinn on Madisson, suurim linn Milwaukee. Põhjast ja idast piirneb Suure järvistu järvedega. Osariik on piimatoodangult USA-s esikohal ja seal asuvad USA suurimad naaritsakasvandused. Milline osariik?

 

 1. Eurod on käibel kaheteistkümnes Euroopa riigis ja kõik need on kujundanud oma euromüntide tagaküljed. Ainult üks riik on oma eurosentide (10, 20, ja 50-sendise) tagaküljel kujutanud kultuuritegelast – maailmakuulsat kirjanikku. Milline riik? Kes on euromündil kujutatud kirjanik?

 

 1. Centonariused olid Vanas Roomas esialgu vildivalmistajad. Neile oli aga pandud üks nn. ühiskondlik ülesanne või lisakohustus, mille täitmiseks võeti hiljem eraldi ametimehed. Kus vildivalmistajaid ei olnud, seal pidid selle lisatöö tegema sepad. Hiljem muutus lisatöö omaette ametiks ja neidki mehi hakati centonariusteks kutsuma. Mis amet?

 

 1. Seitsmekümnendate aastate popmuusika konkurentsitult menukaim heliloojatepaar oli Nicky Chinn ja Mike Chapman. Nende laule esitades sai kuulsaks USA-st Inglismaale asunud 150 cm pikkune basskitarrist ja lauljanna, kes kannatas muusikamaailmas välja võrdlusi Elvis Presley ja Marc Bolaniga. Oli aastaid, kui selle lauljanna plaate müüdi rohkem kui biitlite omi. Kellest on jutt?

 

 1. 2004.a. ilmus kirjastuselt Koolibri David Petty “Origami käsiraamat”. Mida see meile õpetab?

 

 

Vastused:

 1. Kanuti-, e. knudi- ehk nuudipäev (tavaliselt 13. jaanuar)
 2. Tarvastu (endine August Rulli nim. Mustla keskkool)
 3. Richard Villems
 4. Aleksander Tõnisson
 5. Heinrich Rosenthal
 6. Peeter Allik
 7. Jaanus Pulles
 8. Edgar Velbri
 9. vimb
 10. Toomas Suuman
 11. Richard Ritsing
 12. Valga
 13. Liguuria
 14. Niobe
 15. Johannes (sünoptikud olid Matteus, Markus ja Luukas)
 16. Inglismaa
 17. Albaania
 18. Tulemaa (seal on maailma lõunapoolseim linn Ushuaia)
 19. Termopüülid
 20. Rjazan (jogurt oli rjazenka)
 21. Ottawa
 22. Umea
 23. Valeria Ränik
 24. 1487 m3  (52500 kuupjalga) (1412….1562 =2 punkti; 1337….1637 =1punkt)
 25. kretinism
 26. riisikad
 27. hanijalg
 28. Hiina
 29. farmakoloogia
 30. lõpmatuse märk, 8
 31. tsirkoonium
 32. Theodor Mommsen
 33. Oliver Stone
 34. Ludmilla Hellat-Lemba
 35. malta
 36. Samuel Beckett
 37. Tõnu Kattai
 38. Giuseppe Verdi, “Aida”
 39. The King Singers
 40. Milaano
 41. Antonio Vivaldi
 42. Roy Lichtenstein
 43. lauatennis
 44. Mia Hamm
 45. Vladimir Jaštšenko
 46. Dawn Frazer
 47. Jarno Trulli
 48. Wisconsin
 49. Hispaania, Miguel de Cervantes
 50. tuletõrjuja
 51. Suzi Quatro
 52. paberivoltimiskunst