Eesti Mälumänguliidu üldkoosolek 23.04.2005

 

Osales 56 EML liiget 109st. Võeti vastu viis uut liiget.

 

Juhatus esitas aruande 2004. aasta tegevuse kohta, üldkoosolek kinnitas selle.

Arutati Eesti Olümpiakomitee liikmeks oleku tingimusi.

Valiti uus, kuueliikmeline juhatus, kuhu pääsesid: Indrek Salis, Koit Nook, Aare Olander, Andres Pulver, Tenno Sivadi ja Jevgeni Nurmla.

 

23.04.1005

 

Protokollis Arko Olesk