Eesti omavalitsuste-vaheline mälumängusari, X Eesti Maakilb, 2008/2009

MTÜ Eesti Mälumänguliit korraldab hooajal 2008/2009 kümnendat korda üle-eestilise omavalitsustevahelise mälumängu Eesti Maakilb. Ürituse eesmärgiks on vaba aja huvitavam sisustamine ja Eesti omavalitsuste omavaheline mõõduvõtt, seejuures laiemal huviliste ringil on võimalus oma teadmisi ja loogilist mõtlemist võrrelda nii naabrite kui kaugemalt pärit kilvahuvilistega. Sarja lõppedes selguvad  hobi-tasemel harrastajatele mõeldud Rahvaliiga ja meistritele suunatud Superliiga edukamad. Kuna sarja eelringi mängud toimuvad regioonides, siis sõidukaugused on võimalikult lühikesed. Võimaluse korral võib ühe regiooni piires tekkida veel ka mõni alagrupp, mis vähendaks sõidukaugusi veelgi (näiteks Väinamere regioonis toimuvad eraldi Lääne-, Saare- ja Hiiumaa alagrupi mängud, kuid üldist arvestust peetakse kogu regiooni kohta).

Eesti Maakilva sarjas saavad osaleda kõik Eesti vallad ja linnad, aga ka külad, linnaosad, alevid, alevikud ja asumid kas ühe või mitme võistkonnaga. Lisaks kohalikele elanikele (sh antud omavalitsuse ja selle hallatavate asutuste töötajad) lubatakse võistkonnas osaleda ühel kilbaril väljastpoolt antud omavalitsust. Erandina võivad osaleda ka naabervaldade ühiskoondised.

Võistkonna nimes võib omavalitsusele lisanduda ka mõne firma, klubi, seltsi vms nimi.

Võistkonna suuruseks on kuni 5 mängijat: neli põhi- ja üks vahetusmängija. Juhul kui viies mängija on alla 21-aastane noor, siis võib võistkond kasutada kõiki 5 kilbarit korraga.

Mälumängusarjas osavõtuks tuleb esitada registreerimisleht, milles on ära näidatud iga mängija ees- ja perekonnanimi ning elukoht (omavalitsus), noormängija puhul ka sünniaeg. Samuti tuleb ära märkida võistkonna esindaja(te) nimi ja kontaktandmed (sh. välkposti aadress).

Turniiriks on Eesti jaotatud viide regiooni: HARJU – Tallinn, Harjumaa ja Raplamaa;  VIRU Virumaad  ja Järvamaa põhjaosa;  UGANDI Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa ja Jõgevamaa; SAKALAPärnumaa, Viljandimaa ja Järvamaa lõunaosa;  VÄINAMERE Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa ja Pärnumaa (Varbla ja Koonga vald).

Sari koosneb kolmest eelvooru mängust, mis toimuvad kõigis regioonides üheaegselt – 8.novembril ja 6.detsembril 2008 ning 17.jaanuaril 2009 algusega kell 12.00.

I voor toimub: HARJUKeila Tervisekeskuses; VIRU – Tamsalus ; UGANDIValga kultuurimajas; SAKALAUusna Külamajas (Viiratsi vald); VÄINAMERE Lihula kultuurikeskuses (Saaremaa alagrupp Torgus, Hiiumaa alagrupp Hellamaa külakeskuses). Järgmiste voorude toimumiskohad lepitakse kokku hiljem. Võistkondadel on õigus valida teise regiooni mängupaik, kui see asub neile lähemal. Arvestust peetakse sel juhul ikkagi nende oma regioonis (sama ka alagruppide tekkimise korral).

Igas eelvooru mängus esitatakse 40 küsimust erinevaid eluvaldkondi puudutavatel teemadel. Mängu esimese poole temaatika on ajalugu, poliitika, loodus, geograafia, majandus ja põllumajandus, teisel poolel aga teadus, tehnika, sport, kirjandus, kunst, teater, kino, muusika. Mõlemal poolel esineb ka varia-teemat, osa küsimusi on piltidel või helinditena. Küsimused antakse lauda kirjalikult viie kaupa, mõtlemisajaga 7 minutit. Iga vastuse eest on võimalik saada (vastavalt vastuse täpsusele) 2, 1 või 0 punkti. Küsimusi ei asendata.

Paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse eelvoorudes iga võistkonna kõikide mängude punktid (3 mängu). Selgunud paremusjärjestuse alusel jagatakse osalenud võistkonnad kahte liigasse: Rahvaliiga ja Superliiga. Superliigasse pääseb 15 paremat võistkonda üle Eesti ja 3 paremat Rahvaliiga A-finaalist. Eelringide järel kohtadel 16 kuni 35 olevad võistkonnad jätkavad Rahvaliiga A-finaali arvestuses, kohtadel 36 kuni 50 olijad aga B-finaali arvestuses. Kohajagamise korral võib Superliigasse ja Rahvaliiga finaali kuuluda ka rohkem võistkondi.

Superliigas ja Rahvaliiga finaalides kohtade jagamise puhul läheb arvesse eelvoorus kogutud punktide arv. Rahvaliiga finaalide korraldajatel („väljakuperemeestel“) on õigus mängus osaleda ka juhul, kui nad ei pääse 50 parema võistkonna hulka.

Rahvaliiga finaalid  50 küsimusega toimuvad 14.veebruaril 2009 kell 12.00 paralleelselt Raikkülas ja Tabiveres (osalejad valivad ise koha). Rahvaliiga A-finaali võitja omandab rändkarika, paremaid võistkondi autasustatakse diplomite ja auhindadega.

Superliiga finaal 50 küsimusega toimub Säreveres 14.märtsil 2009 kell 12.00. Superliiga võitja omandab rändkarika „Maaraamat”, paremaid võistkondi autasustatakse diplomite ja auhindadega.

Osavõtutasu iga omavalitsuse esimesele võistkonnale on 1200 krooni. Teise võistkonna osalustasu on  600 krooni, kõik järgmised esindused saavad osaleda 300 krooni eest. Noortevõistkondadele, kelle kõik liikmed registreerimise hetkel on 25-aastased või nooremad on osavõtutasuks 300 krooni. Ühes mängus osalenu tasu on 200 krooni. Raha tuleb arve saamisel üle kanda või maksta hiljemalt teise mängu alguseks sularahas.

Eelregistreerimine: Koit Nook (peakohtunik) tel. 5134363 või 7994261 (kodus); koit.nook@mail.ee ; Tenno Sivadi (toimkond; Harju Maavalitsus) tel. 6118792 (tööl), 6015666 (kodus); tenno.sivadi@mv.harju.ee ; Indrek Salis (MTÜ Eesti Mälumänguliit) tel. 5036863; salis@neti.ee . Soovitav oleks vähemalt nädal enne esimest mängu oma osavõtust teatada.

Eesti Maakilva toimkonnal on õigus teha juhendi korrektiive mänguvaidluste ja muude mängus tekkinud probleemide puhul.                            MTÜ Eesti Mälumänguliit loodab kohtuda kõikide ärksamate                                                                             omavalitsuste esindustega ning soovib neile edu!