JUHEND

 

·                     EESTI 2008.A. ÜKSIKKILVA MEISTRIVÕISTLUSED

·                     EESTI ÜKSIKKILVA KARIKASARJA VII ETAPP

 

Eesti 2008.a. üksikmälumängu meistrivõistlused toimuvad pühapäeval, 30. märtsil kell 12 Tallinnas Õismäe Humanitaargümnaasiumis Õismäe tee 130. Samas toimub ühtlasi Eesti üksikkilva karikasarja viimane, VII voor. 7 voorust 4 parema tulemuse kokkuvõttes selgub Eesti karikavõitja üksikmälumängus. Küsimused koostavad Jaan Allik, Andres Pulver ja Aare Olander.

 

·                     Karikasarja mäng

 

Mängupäeva esimesed 48 küsimust esitatakse 6-kaupa 8 voorus. Samuti esitatakse viigilahutusküsimus (3 aastaarvu), mis mängupunktide arvestusse ei lähe. 48 küsimusega kogutud punktide alusel jagatakse karikasarja kohapunktid (võrdsete punktide korral viigilahutust arvestades) ning seejärel tehakse kokkuvõte karikasarjast.

 

·                     Meistrivõistluste mäng

 

48 küsimusega kogutud punktide alusel ja lisaks viigilahutusküsimust arvestades selgitatakse välja 32 paremat täpses järjestuses. Need 32 võistlejat asuvad selgitama Eesti meistrivõistluste 32 paremat kohta. Ülejäänud võistlejad saavad mängida kohtadele alates 33.-st.

 

32 paremat võistlejat paigutatakse vastavalt skeemile neljakaupa 8 mängulaua taha. Järgneb voor 10 küsimusega, mille järel igas nelikus selgitatakse paremusjärjestus. Arvestatakse 10 küsimuse tulemust; kui see on võrdne, siis eelmiste küsimustega kogutud punktisummat (ja vajaduse korral ka viigilahutust). Neliku kaks paremat pääsevad mängima kohtadele 1-16, kaks nõrgemat kohtadele 17-32. Järgmise 10 küsimusega selgitatakse samamoodi kohtadele 1-8, 9-16, 17-24 ja 25-32 mängijad. Iga vooru järel istutakse ümber hetkepositsioonile vastavasse lauda, vastavalt skeemile. Kolmanda 10 küsimusest koosneva vooruga selgitatakse kohtadele 1-4...29-32 mängijad. See on ühtlasi laudade jaotus viimaseks vooruks, mis koosneb 12 küsimusest. Viimase vooruga selgub lõplik paremusjärjestus. Võitja ehk Eesti meister on see, kes on kolmes voorus suutnud olla oma laua kahe parema hulgas ning saavutab viimases voorus oma laua parima tulemuse.

 

Kohtadele alates 33. mängijad moodustavad edaspidi ühe üheskoos võistleva grupi. Nende punktiarvestus jätkub 48 küsimusega kogutud punktiseisult.

 

Kohtadele 1-32 mängijate vastuste parandamine toimub iga vooru järel teiste võistlejate poolt samas lauas. Parandaja kannab tulemused kontrollitavale vastustelehele. Iga võistleja vaatab seejärel oma vastustelehe üle, et kõik oleks korrektne. Iga võistleja kannab igas voorus saadud punktid oma isiklikule arvestuslehele. Kahtluse korral, kas vastus on punkte väärt või mitte, samuti protestide korral tuleb kohe pöörduda mängujuhtide poole. Karikasarja mängu 8 vooru vastused, samuti meistrivõistluste kohtadele alates 33. mängijate vastused parandatakse mängujuhtide poolt.

 

Osavõtumaks igale võistlejale on 100 krooni.

 

Osavõtust palume teatada kilvafoorumis http://www.kilb.ee/maraton/viewforum.php?f=5

 

Eesti Mälumänguliit