VÄLJAVÕTE

 

 

MTÜ EESTI MÄLUMÄNGULIIT ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

 

 

Tallinn                                                                25. aprill 2004

 

 

 

 

Osa võttis 56 ühingu liige. Kvoorumi nõue (53 ühingu liiget) oli sellega täidetud.

 

Koosolekut juhatas Indrek Salis.

 

 

Päevakorra 1. punktis kinnitati põhikirja uus redaktsioon.

 

 

Sõnavõtuga esines EMLi liige Jaan Lomp, kes kutsus üles mälumängureid järgima ausa mängu reegleid ning loobuma punktidest, mille omamiseks pole neil õigust.

 

 

Protokollis :

 

 

Indrek Salis, MTÜ Eesti Mälumänguliit juhatuse esimees