Eesti Mälumänguliidu juhatuse koosoleku

 

PROTOKOLL

 

Tallinn                                                                                                 10. aprill 2004

 

 

Osa võtsid : Jaan Allik, Indrek Salis, Tõnu Talve. Puudusid Koit Nook ja Jevgeni Nurmla. Juurde oli kutsutud Arko Olesk.

 

Koosolekut juhatas Indrek Salis.

 

Päevakord : jooksvad küsimused.

 

Kuna põhikirja kohaselt võib juhatus vastu võtta otsuseid, kui juhatuse koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest (4), siis koosolekul ametlikke otsuseid vastu võtta ei saanud, toimus vaid infovahetus ja soovituste esitamine üldkoosolekule.

 

Koosolekul arutati järgmisi küsimusi : infosekretäri määramine, suvepäevade korraldamine, liikmemaksude kogumine, järgmise hooaja kalenderplaan, valmistumine üldkoosolekuks.

 

I. Salis tegi ettepaneku luua EML infosekretäri ametikoht ning määrata sellele kohale A. Olesk. Teised juhatuse liikmed kiitsid selle ettepaneku heaks. Infosekretäri ülesandeks jääb EML puudutava info edastamine EML siseselt ja väliselt (sh ka välissuhtlus) ning vajadusel EML huvide esindamine.

 

Kuna hr. U.Songi hiljutise ootamatu teate kohaselt  ei ole Pärnumaal, Kablis, võimalik käesoleval aastal EML suvepäevi  korraldada, arutati teisi asukohti. Esialgsed variandid : Räpina, Põlgaste või traditsiooniline Paluveski.

 

Liikmemaksude osas pakuti välja ettepanek, mille kohaselt järgmisest hooajast on EML liikmemaksu tasunud liikmetele osavõtutasu üksikmängudest ja paarismängudest endiselt a´ 25 krooni, kuid mitte-EML liikmetel ja liikmemaksu mittetasunud EML liikmetel a´ 50 krooni.  

 

Järgmisel hooajal planeeritakse samuti 8 paarismängu ja 5 üksikmängu karikaetappi. Esimene paarismänguetapp kavandatakse 28. augustil Haapsallu (ühendades mälumängu rannapuhkusega). Täpsem kalenderplaan pannakse paika peale läbirääkimisi võimalike mängukorraldajatega käesoleva hooaja lõpuks (3. juulil toimuvaks MM-iks või suvepäevadeks).

 

Üldkoosolekuks valmistatakse ette juhatuse aruanne 2003. a. kohta. Samuti on üldkoosolekul vajalik vastu võtta põhikirja uus redaktsioon, et see enne 01.05.04 esitada Äriregistrisse.

 

 

Protokollis                                                                  I. Salis