EML JUHATUSE ARUANNE 2003.A. KOHTA

 

  1. Tegevuse ülevaade

 

Aastal 2003 toimusid EML juhatuse poolt organiseerituna järgmised peamised mälumänguüritused : EestiMaaKilb (64 võistkonda, võitjaTallinn-Nõmme; valdade meister Kolga küla, Kuusalu vald); Eesti meistrivõistlused (17 võistkonda, võitja Eesti Entsüklopeediakirjastus; 35 paari, võitjad Aare Olander ja Indrek Salis; 50 üksikmängijat, võitja Indrek Salis) ja Aare Sireli VI memoriaal (20 võistkonda, võitja Turvas). 8 - etapilise paarismängu karikasarja võitsid Aare Olander ja Indrek Salis; 4-etapilise üksikmängu karikasarja võitis Lembit Ainsoo. Lisaks toimusid veel Tallinn-Tartu maavõistlus (võitis Tallinn, võistkondadest Maailmaviljad, koolidest Tallinna Reaalkool); Eesti Pildikilva MV (32 võistkonda, võitis võistkond Marmaris). Esmakordselt korraldati üle-Eestiline koolide mälumäng Eurokilb, kus osales 43 kooli ja võitjaks osutus Vinni-Pajusti Gümnaasium. EML osales ka Eesti risrsõnade lahendamise MV korraldamises. Võitjaks tuli Rauno Pärnits, EML liikmeist oli 18. kohaga parim Ago Seer.

 

Paljud EML liikmed osalesid Tartu ja Jüri võistkondlikes mängusarjades, Pirita Kloostriturniiridel jm mängudel üle Eesti. Esmakordselt toimus Pirital ka üksikmäng Mälugigant. EML kaudu korraldati ka Tallinna koolide mälumäng „Mõtlevale noorele“ ning Harjumaa Mnemofriik.

 

EML suvepäevad toimusid 1.-3. augustil traditsiooniliselt Paluveskil.

 

2003. a. lõpuks oli EML-is 98 liiget, sh 5 auliiget (Robert Helde, Peeter-Erik Kubo, Enn Limberg, Kaljo Talvi ja Reet Õunas). Suri EML liige Heido Arengu.

 

Juhatusse kuuluvad : Jaan Allik, Koit Nook, Jevgeni Nurmla, Indrek Salis (juhatuse esimees) ja Tõnu Talve. Juhatus on pidanud koosolekuid vastavalt vajadusele. 20.06.03 kinnitas EML juhatuse koosolek 2002. a. aastaruande ja see esitati õigeaegselt Maksuametisse.

 

EML on EOK täisõiguslik liige. Lisaks Ülar Laugu toimetatavale internetileheküljele toimib ka Arko Oleski toimetatav internetilehekülg www.kilb.ee, kus edastatakse nii Eesti Mõttespordi Seltsi kui EML uudiseid.

 

  1. Rahaline ülevaade.

 

EML oli 01. jaanuaril 2003 a. käibevara 50 368.55 krooni, millest 50 223.55 krooni oli pangaarvel Hansapangas ja 145.00 krooni kassas.

 

2003. a. kulus põhikirjaliste ürituste korraldamiseks 185 130.00 krooni; üldtegevuskulud olid 758.70 krooni. Kokku kulud : 185 889.70.

 

Sihtotstarbelisi laekumisi oli 2003. a. 173 945.00 krooni, pangaintress oli 56.18. Sihtotstarbelistest laekumistest moodustasid 75 500 krooni toetused ja 2 600 krooni liikmemaksud. Suurimad toetused olid : 30 000 krooni Avatud Eesti Fondilt Eurokilva läbivimiseks; 12 000 krooni Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Tallinna koolimängu 2003 ja 2004 läbiviimiseks; 8 500 krooni Kultuuriministeerium Koolikilva 2004 läbiviimiseks; 5 000 krooni Mõigu Ehituskoondis AS-ilt ja 5 000 krooni AS Rigualilt Aare Sireli memoriaali läbiviimiseks

 

31. detsembril 2003 a. oli EML käibevara 38 480.11 krooni, sellest pangaarvel 38 285.11 krooni ja kassas 195.00 krooni.